Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Newyddion Llmidain, fyc.

[No title]

News
Cite
Share

f GAVE NEK, 23. J Y trosglwydd-iong Alexander, Cad pen Morton" wedi dyfod i Plymouth o Halifax; hi a naw o Tongau Cicill, dan navvdd yr Acbar, ac ymadawodd it hw) ar y c'r iSijs hwn mewn ystorm gwelwyd yr trosglwydd-long rhif 404 i (yr hon oedd yn rlswym i Quebec) ganddi, wecii colli uif hwyibren, a pharth uchaf un a rail a ) gwelodd y Paragon, yr lion oedd vn rhwym i ac o r manr, ac ymadawodd a hi ar v 1 leg o'r mis hwn, ond nid heb ei chynnrtrfhwyo. Yr ydym wedi derbyn llawer o lythyrau a phapurau 0 York-Newvdd. Boston, a Halifax, gan vr Aebar, ond qüid, yw yr hysbysiaeth a' gytinwysaut yn (I d 1 0, r. c I i i ih i a dderbvp.iasopa eisnps. Dy wedir dan y pen York Newydd, fod son ar led i'r Brytaniaid golli 2000 owyr yn Platts- burgh, a gO o fangne'au ond y mae y cennad- iaethau swyddol a yn ddiwcjddar yn ddi- gon i b oti fed y goiled uchod wedi ei mwyhau yn arsghy mmedi ol. Nid oes ond nn llais trwy hoil gyTcboedd gweinidogion y Llywedraeth yn awr, sef yw hynuy, fod yn rhsid ;Ii ia,rit (ii;vedtiir yn yr Americ gad el1 gwr:euthur i fynu yn ebrwydd*; a bod yn rlsaid i drigolion J .,¡ 1 yr Americ deimlo grym Pryuain Fawr cyn y o'wnellthur heddwch á,'r wlad honno. Pc b. Pe buasai i ran olaf y byjwfhiad hwn gae ei gyf- lawni mewn pryd, tybia rhai na luasai lie i'r adwyddiant crvbwyJ lledig, nac achos i ohirio '¡ .I po, l' >efydliad heddvvch. 0 herwydd f-f> trigolion y ddinas yn gytTredin yn barnu fod y Llywodnleth hon yn bwiiadu ymorchestu yn yr achos, y mae yr eilaith yn pwyso yn drwm ar y Trysorfeydd j Cyffredin. Ac y mae'r casgliad a dynnir eddi- oso d e d d r wr 'h yr-ysgrif a osodedd Talleyrand ger bs on y ) cyniruUeddwyr yn Vienna, wedi caddngo'r rhag- olwg heddychol ag oedd gennym ar bethau, ac yn meithrin ofnau na fydd i dangnefedd- cy tfredin gymmeryd Ue gyda'r rhwyddiueb a ddy?gwylid yn ddiweddar. Y mae ilwyr ymroddiad gwy- bodus Prydain i beidio rlioddi i fyuu yr bawl i chwilio llongau gwledydd ereill, panfyddo d diogielivc.li yn gdy n hynny, yn gystal ag adgoiio fod yr boll AJluoedd Evvropaidd, fwy nag un- waith, wedi cyd-ymgyssylltu i ddychwelyd y bwriad diysgog hwn, yn peri i'r sibrwd Ileiaf yn Vienna yn erbyn ein hiawnderau lIyngesol, i greu aflonyddwch ym mynwesau ein biaenor- iaid. 0 herwydd pa ham, ac yn benuaf o achos ansawdd frawychus y rhyfel yn yr Americ, yr I ydys wedigyrru allan orchymmyu i beidio goll- vyj?g y Meiwyr yn rbyddion, y fhal oeddynt i gael eu talu Ifvvrdd ary 2 4aiii o'r mis hwn, a dy. wedir fod ail ran-gatrodau (second battalions) gadres i gael eu cadw i fynu. Yr ydym wedi derbyn papurau Ellmynaidd i'r 26ain y bore hwn. Nid yw' yr lryijbysiaeth o I Vienna yn ildiweddaracli na'r hyn a gyraraerasom ddoe o bapurau Paris, Cynnwysant gyffeiyb hanes yngiiylch fod Talleyrand yn ymegnio d I osadferiad Brenin Saxony; ac ychwanegir, ei fod yr un raor us am. adferiad hen Frenin Sicily5 ac adsefydliad teyrnas y ddwy Sicily. Y mae y rhai hyu yn byngdau o natur boblogaidd, ac yn cyttuno it dymuniadau Ffraingc, yr hon sydd yn chwennych gweled gwiedydd ereill yn cael eu hadferu i'r modd ag oeddynt yn 1792; ac o gatdyniad, tra byddo yn sefyH dros adfer- iad Brenin Sicily? y i-iae Y" dadlcu dro& ei hachos ei hun, tra y mynml ymddangos megis pe na by- ddai ond mabwysio achosion y Pennaduriaid di- orseddedig uchod. Tr:t dymunol fydda.i pe by- dJa üdferiildNaples i'w hen Betniadur yu orch- wyi mor hawdd i'w gyllawni, ag yw adsefydliad teyrnas Saxony. Gwlad orchfygedig ywr Sax- ony, ac, yn ol cyfreithiau. rhyfel," y mae gan y Cyngreirwyr liawl i wneuthur a hi fel y myn- nont; a thros yr ymarferiad o'r hawl hyn, dywedir fed bradwriaeth neu anffyddlondeb y BreniUj yn y rhyfel diweddar, yu reswm digon- ol. Ac am byuny aid ocsun airhawxdra anorch- fygol i'w adfriaJ d;. yr uuig beth angenrheidiol y \V i'r Galiuoedd cyfunol ewyllysio hynny. Ond yr ydym yn ofni fod rhwystrau auorfod ar y ffordd i wneuthur cyliawnder a. hen Frenin y ddwy Sicily, trwy adferu Naples iddo; o her- wydd tebyg ddigon yw fod yr ymrwymiadau mwyaf arbennig wedi cael eu gwneuthur i Murat, y Bienin sydd yn awr yn Naples, pan gymmer- odd efe blaid y Cyngreirwyr, yn erbyn ei hen feistr. Ond os yw Ffraingc yn chwennych go- sod rhwystrau yn ffordd y gynnadledd yn Vi- enna, dichyn wasanaethu ei hachos ei hun, ac ymddial ar Murat ar yr un pryd, am ei enciliad oddi wrthi. Parhair i hysbysu dyfodiad lluyddwyr o Ha- nover a Germany, y rhai a delir gan Prydain, i Belgium, gan bapurau Holland. Y mae cynnull- iad cynnifer o filwyr i'r parthau liyn yn awr yn ymdda ngosnlegis pc chwennyehai'r Llywodraeth hon i lethu pob gobaith a allai fed gan Ffraingc, i feddiannu'r tiriogaeth hwnnw drachefu. Mynegir mewn hysbysiaeth o Cadiz, am yr gfed o'r mis hwn, fod y braw a gynhyrfwyd yno gan ofn y pla wedi llwyr ddiflannu, ac yn gan- lynol fod yr itoil fesurau rhag-ociieliadol wedi cael eu diddymu. Hysbysant ymhellach fod y moddion cottwm a drosglw-yddwyd o'r wlad hon wedi cael eu cofrestru yn nholl-dy Cadiz, er y ddeddf a gylloeddwyd yn ddiweddar o blaid y Gymtleiihas a elwid y Philippi/fe, yr hon a wa- rafunai drosglwyddiad y cyfryw nwyddau o'r w lad hon. ———— Hysbysir mewn rha: liythyrau anghyoedd o Ffraingc fod Mina a 32 o'i ganlynwyr yn Paris, ac iddo ef ei hun gael ei ddala cyn gynted ag y cyrhacddwyd y ddinas honno ganddo, yn gan- lynol i orchymmyu afreolaidd o eiddo'r Ccnnad- Wr Yspaen a id d i heddgeidwaid y ddinas; ond I pan glywQdd prif-swyddog yr heddgeidwaid am hyn, a deall fod y gorchymmyn yn afrentyidd, efe a ryddhaodd y C.idfridog gwrol yai dclioed, a chcryddedd yrhai a daliasant yu Uym. Dywedir y bydd cynnyg i gael ei wneuthur yn yr Eisteddfod lIesaf o eiddo'r Seneddr, ar fod i Weithredwvr dewisol i gael eu trefui i ell wilio i ansawdd llynges Pry dain Fawr, gyda'r diben i symmud achosion tlwyddiant yr Ameiic, wi th y gotchwyi o hudo ein morwyr t'w gwasanaeth hi. Ysgrifenodd' Tywysog Hhaglaw Portugal ly- thyr tra moesgar, a'i Ia wei bun, at Lywodraeth Prydain, i gei-sio llong ryfel o'r wlad hon drosglwy ddo '0'1' Brazils i Lisbon, yn y gwanvvyn nesaf. Dytvedir mewh erthygl yn y pnpurau Ffrenaig dan y pen Rhufain, fod cynuadleddwr newydd, sef y Gadfridog Bertrand, yn myned i yieiuia yroedd newydd ddyfod i Rhufain i ymgymmwdi Pab, ac wedi hynny yn myned i'r gym man fa, fel Cynnryehiolwr Bonaparte! Yr oedd son yn cael ei daenu ddoe, ond yr ydym yn gobeithio ei fod yn 1101101 ddisylfaen, fodanvydùion o anffyddlondeb yn ymddangos yrn Canada.

[No title]

[No title]

[No title]

.; QL-YSGRIfEN,, , i ) j-…