Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Newyddion Llmidain, fyc.

News
Cite
Share

Newyddion Llmidain, fyc. DYDD lAU, HYDREr 27. DAETH Hythyr°godau o Iloland a Gotten- burgh, vnghyti a, pbapurau o Paris, i'r Soaiu, i'rddiuasy bore hwn. Cynhwysir erth- .Ng!, yrhwit a amserwyd Vienna, Hyd. L2fed, yn y Gazette de France, a'r hwn a rydd hanes mwy cyflawn ynghylch yr ysgrif a csododd Talley- Talíd ger brOii y cynuadleJdwyr, yn y ddinas uenod ar y 4ydd o'r mis hwn, yr iiou ysgrif a grybwyilasom ) r wythnos ddi weddaf. } ienna, Hydrtf 12.—Y mae llawer yn cael ei ddy wedy d ynghyIch y gof-ysgrif a adroddodd y Tywyscg Talleyrand, ar orchymmyu ei Ly- wodiaeth, ar y 4ydd o'r mig hwn, i weillidogion cynnadleddol y galluoedd mawrion ereill. Yr ydym yn sici- fed y gweinidog, yn y gof-ysgrif. lion, wedi tystiolaethu yn ffurfiol, yn erbyn yr hell ymardderchogi a ddichon fod amryw o'r galluoedd, o'r gradd cyntaf a'r ail, y dydd hwn yn honni liawl iddo. Dywedir ei bod yn gosod allan mewn svlwedd, tod Ffraingc, er mwyn peidio lluddias sefydliad heddwch, yr hwn a fawr ddymunid gall vr hoil wledydd, wedi can- iattau t'w cyfiiniau hi gael eu cyfyngu, megis yr oeddynt yn 1702 a'i bod yn ymddangos yn g) f- iawn i'r galluoedd ereill gymmeradwyo yr un rhagammodau, ac na byddo eu terfynau h w_\ tliaQ fod yu helaethadl nag oeddynt yn 1792; canys heb hyn, bydd Ffraingc yn eyffinio a gwiedydd rhy alluog, yr hyn a ddinyst:iai gyfartalwcli, ac a feithriniai anesmwvtlder. Pa fodd hynnag, y mac'r gweinidog yn ychwanegu, mai, os bydd :r gwahariol alluoedd sefyll ar eu hymardderch- ogiad, yn w;thwyneb i ddoethineb y sylwadau I uchod, gan yntroddi testyn eu terfynau ym- heliacli nagoeddyntyn 1792; na fydd i Ffraingc eu gwrfhwynebu ) n weifhredol, na gwue-uthur dim i adonyddu esmvvyfhder Europe, yr hwn sydd wedi ei sefydlu mewn modd tra dcdwrdC! rhwng ei Thy wysogion, ond bydd Ffraingc yn fhwym i beidio cyduabod y cyhewidiadau hyn, ac i dystio mai sefyllfa'r tirlogaethau yn 1792 -t! vi:' I, unig un reolaidd yn ei golwg hi. Ac yn Ld, dywedir fod y Tywysog Talleyrand yn ewyUysio na byddo un gyiYinach eneuol, ar b) giau o'r nattur hyu, ond y clylai'r gynnad- ledd gael ei dwyn ymlaen trwy ysgrifenadau. Yr ydy-m yn sicr fod yr ysgrif uchod, yr hon a tfurliwyd mewn model gwych, wadi gwneutbllr argraph ddofn ar feddyliau'r c ynnadleddwyr, a bod amryw o'r mwyaf synwyrol yn cyttuno, fod vr egwyddorion a gytinwysir ynddi yn unol j a cliyfiuwider, ac a'r y>bryd yr hwn a ddylai f (1 yn awr yn l!ywodraethu'r Pennaduriaid.— '4 (Ji o'r pyiigciau mwyaf pwysig a yrnddengys fod gan y gweinidogioll cynnadieddcl yw, sef- l ydlu ar ry w egwyddorion cy fired in o gyfraitli gwiedydd, yr hon sydd i gae! ei dderbyn o byn ailan, a'u cyiLalwd gan boll daleithau'r teulu 1'wrupaidd. Dywedir fod egwyddorion Ffraingc j a Russ:a, yn nesbau yn agos at eu giiydd, yng- hylch y pyngdau mwyaf dyrus. Cafodd cynnyrcliiolwyr y ityfr-werf-hwyr gyfiiuacli rnaith a'r Ty wysog Metternich, gan yr hwn y dcrbyunvyd hwy yn gnruaidd; sicihair i '11 .ù' f' 0 m y bydd iddo cf ?fyl! Jrus eu hachos yny ?yii!n:s!?:),ag?!thwyt)?bu'rho!!tpnyn'aid(/?'- racies) ag ydynt yn goichuddio Germany." Mynpg?rn?wn hysbysiaetli diweddarach o "V ienna, fod Talleyn:*id yn ymdrafferthu lIanC'r -vieillia, f,)(I )itt ytndi'affel't'?lu llai? ei, d'r Cyngreirwyr yn cyfranogi oll un meddyliau a cf. Cadar'dsair yr hysbyrsiaeth diweddar, mown Crlhy-l o Madrid yii y pjpurau byn, ynglivlcli floedi^aet!» Minn, a rhai o'i ganlynw) r i Ffraingc. Y i heswm a roddir yn aw r dros garcharu'r Cad. fridog Alava, yr bu ti fuasai Gadweinydd i Dduc "Welu-.gtoti yn rbyfel yr Orynys, y \v -ei fod wedi cyhoi'ddi Ffuri-tywodineih y Coifes. Yr oedd. efe wedi cael ei orefni i f; d yn gentiadwr dros yr ae gyciiwyn i'r wiad honno pan ddaliwyd ef. Jvithr f gallas?ni ni dybied fcd v bai dirfawr uchod, oi gyl'-ooddi Ffui'f-lywcdraeth a lnniwyd gan gyn- i id,lo gaol ei drefnu i'r swvdd ddywededig,- yn neilUlaol pan y-fyriom fed cyfreithau'r Cortes •wfdi cael cn- cyhoeddi (L os yr boll deyrnas- Pin y TO eddy liwn y dichon y dull byn o (LlwYII petb-iu Vm!lI8! bariiau yu liii- yii y wlad anned- ■v\y- d ucl'.od. Danfonodd yr anwylyd Ffei'dinand ) Rufain yn ddiweddar, i geisio gan ei Sancteiddrwydd redd i'r Ty-.vysog lleddwch i fynu, i gael ei brefi yn yr Y tilncn; gyrrudd y Pab gennadwr i hys- bysu f' cl hyiuiy ac o ganlyniad yr unig beth a ddichon pen yr eghvy.s babakld wneuthur, yw ei alitudio i Pcsaro, a gwilied ei garnrau yno. Ntithmyr, derbymasom bapurau Hamburgh ilr o'r mis fewn. Mew a erlhygl anghyoedd yii y cy Uundeb a wnacd yn Moss, ymrwymodd y T'ywysog Christian i roddi pob awdurclod i I i'yeu i gynglsoriaid y wlad a chyttunodd y Ty- "wyseg Coroneg, yn enw Brenin Swedcn i dder- byn y 1< fuT^-Sywodracth a luniwyclyn Lldswald, a chan attau deddf ebarg-ohad troseddau i bol) grnddau. Tybir y bydd i Scneddr Norway gy- iioeddi eu liunoliaetii a, Sweden cyn diwedd y nis hwn, er fod dwy o'r prif daleithau yn dra gwrthwynebolihynny. ar TM'r oedd'd yn gcffo!eddu yn HeHgo!and< ar y 12led o'r mis hwn, yn achos ysgafaeliad Wash- ington, eymmerodd trysorfa o In lor dan, trwy'r hyn y clwyfwyd deuddeg o ddynion. Y mac'r amduiifynfeydd yn yr Eidal uchaf, yn cael eu iicnw) a, iiuinaeth o'r newydd. JSl'lan, Ijj/tlrefS.—Taenwvd gan fiys-neges- ydd lirytanaidd, yrlr.vn a deithiodd mewn wyrh niwrnod o Lundain i Genoa, lie y cymnierodd efe k i g i fyned i Palermo, y byddai i Ai chddug « Aw^trui ga"! teyi nas lied heiaeth yn yr Eidal, os sef.dlir Poland yn deyrnas dan JDywysog Jius^aidd. Gyrwyd cennadiaethau iieithiwyr i Ports- jmoathj i'r uibeu i'w trosglwyddo ^ydaphob brys i.Ogledcl yr Amenc. Dlsgwylir ir Anrhydeddu I Gadfridog Syr E. M. Pakenham, iadael y ddinas dydd Sad wrn, i hwylio i'r iVmeriCj a blaenori ar t) ddin o Iuydd w yr yno, Dywedir fod y cynllun o adsefydln teyrrtas Poland, o dau Dywysog llussaidd, wedi cuel ei wrthodj o herwydd gymi o Prydaia Fawr, Aw stria, a Ffraingc, ysgrif i'r gynnadleddfa yu crbyn yr adscfydliad, ac wedi byr oediad, dy- wedir i Russia gydsynro. Yr ydys yn parhau danfort.aiifei,tliluniiu (ccu ricaturcs) oddi amgylch yn Paris, it erbyu y j Bourboniaid, gydil llawer o haerllugrwydd. Y mae un o honyntyn ddarluniadol o Frenhinllys y Thuiileiies, 0'1' hwn y mae llawor o eryrod, yn hedeg ymaith, a mintai o ac hen gcit- iogzcydd afluniaidd o'u blaen, yn tnyned o glin i glin i mewn. Dygwyd 2Gain o werthwyr y cyfryw luniau ger bron barn-iys yn tidmcddar euog farnwyd till o honynt, MP. Dalauny, i ei garciiaru dros lis, a dirwywyd y lleill mewn, o bump i ddeg flVanc, a'r custiau. Y mae'r herw-long Americaidd^ y. Wasp, yn ncfio' Wciigt etto, ac yn chyilawui drygau yclu nvanpgol; ysgafaelwyd y Three Brothers, o'r j (Janaries i Lerpwl, ganddi ar y 12fed o'r mis | diweddai • a'r Bachus, o Newfoundland i Gib- raltar, a'r Atlantic, o Lcrpwl i Bourdeaux, ar I y 21ain. l Yr 28a!n c?trod sydd i hwylio i barthau ds- j lieuol yr Americ, yn "j lie'r 40fed. I, 1)?-dd (Ii-,veddaf, csgYJO dd Mr. Sa(IJer yr ieuangaf, yn ei awyr.god o Exeter^ i'r cym. mylau, ac wedi bod oholJO 19 munud allan o olwg daenrchon, efe a ddechrouodd ostwng ei hun, a disgynodd mewn diogelwch gerllaw me- linau Daddon, vnghylch fair milldir o Sidmoull;, ( a dycliwelodd ar geilyl i Exeter, He yr oedd j mintai o gerddorion yn ei disgwyl, ynghyd a, thorf ddjrlawr o bobl, a dygwyd ef ar ysgwyddau rhai or Uiaws i'w letty. ■Llofriuldiaeth.— Brydniwn dydd Ian, rl)#ng pedwara phump o'r gloch, cyllawnwyd llofrudd- keth creulon, ar gorph William Belsham, o Maldon, swydd Essex, yn' ei dy gwartheg ei hun; y nghylch banner millt'w o'r dref; clywodd bach- genyn ag oedd yn byw yn y gymrnydogaeth, lais dyn yn gaIw yn daer am gymiiorth, ac wedi hyuny, gwelodd ddyn yn dyfod allan o'i,beliil y'i gan rodio ymaith yn bwyHog. Ymhen ychydig funudau wedi hyn, aeth y bachgen tua'r beady, fel y gallasat wybod beth oedd yr achos oli, ystwr, a chafodd fod y trengedig wedi cael ei iadd, ,è'j ymenydd wedi cael eu guro allan o'i ben. llhedodd y bachgen tua'r dref. gan wac- ddu am gymmortll, a dapth amryw ddvuion i'l' fan, ond yr oedd y trengedig yn hoifol farw, a'r cwlbren a'r hwn y Itofruddiwyd ef yn ei ymyl; yspeiliwyd ef oli oriawr aiian, ac ysgrif Ariandy Lloegr am 11. ac fel y tybir, ynghvlch 10s. o aiian. Nid oes amheuaeth nad morwr o'r enw William Seymour, o Maldon, yw'r llofrudd, and yr ydys wedi methu a'i ddala hyd yma y mae tiigoiion Maldon wedi. cynnyg can punt am ei ddala, ac wcdi gyaru i Lundain am gynnorthwy swyudogiou Swyddfa Bow-street.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

.; QL-YSGRIfEN,, , i ) j-…