Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

' MAKWNADI

DYCHYMMYG (EsayxIV. 24). I

; At ,!d Seren Center. I

At Argraphiady •d Seren Gomer.I…

News
Cite
Share

At Argraphiady •d Seren Gomer. At A,:grap!ÛLldy!d ,Se,e-n (;orner. fiiYR,—Y mse gofvniadau Aradwr, yn R1tir. 22 papur, wedi denu fy syhv yn achiysnrol. O herwydd fy mod yn ammau fy -nigonolrwydd i roddi attebion boddlonol iddytit, ymgedwais'hyd yn awr rhag myi! >gu fy mcd<Iv;l yn en cyIeh; ond lanl nad oes" tin o'ch dar- llenwyr liiosog wedi barnn yn addas i gymmeryd y drafferth arno ei huu, ac aln fod Gwenfiwyswr, y nhlith pyngciau ered', yn nil o'ch rifynan diweddar, weili dyniuno i'r testun hwn gael ei a'd-gymmeryd mown ilaw; byddweh cyn garediccd ag argraffu'r rhag-ddyw- ededig ofynion, battebiad iddvut. A yw cerrig, y rhai o ran en main*, nid ydynt yn rhwystro llawer ar yr aradr, yn niweidifll, neu yn fuddiol i'r tir yn gyffredin? neu a ydynt yn niweidiol i rai math o diroedd, ac yn liesiol i ereill?' Atteb, Yn ddiamman, gyda golwg ar dir ys«afn, y cyfryw gerrig a ddarlunir gan yii ond mewn tir trwm an-ystwyth, o nattur gleing, Heu' I hwn a alwn hi ya Gynuaeg, tnaenen, rhaid en bo i j'1I I dra niweidiol; ejtnys am fod pwysan cerrig mewn i bwysau'r ddaear, n; a d'delbydd priddosf, feI tri i un, ac cf aHai yn fwy; ac am (yn ol cyfraith canol-dyniad (gravitation) fod tuedd yn y corff tryn/if i gyd-wascw'r corff ysgafnaf, y mae yn canlyn, mai pa fwyaf o gerrig a fyddo mewn un ddaear, rhaiti fod glyniad y priddellau wrth en gilydd yn cynnyddo, yn gvfattebol i hyram Yr wyf yn gwybod fod hyn vu groes i dyb tyddynwyr (favrnc. s) yn gyffredin, y rhai a dy biant fod cerrig yn rhyddhau'r ddaear ymlioa aingylchiad; ond i bob un gael ei nrgyhoeddi ()'i gyf- eiliovnad, ya unig trwy osod carreg o nnrhvw fuintioU ar y ddapar, a'i gadaei ytio dros ryw gynnnauit o amsi-'r; wrth ei symnd oddi yno gwelir ei bod wed. gwneuthur ei hoi, a'r fan lie bu wedi ei gwasgu gymmaint, fei y bydd yn llawer mwy ambarotl i dderbvn a nieitarin gwreiddiHU pofeydd a phhmhigion na'r dd?em- o'i bamgylcb, yr hon na Iwythwyd a'r fath rwystr; oddi yma gwelir y defnyddiokh-b i symnd y cerrig oddi ar wyneb tir caied an-ystwyth; a'r addasrwydd aredig y cyfryw diroedd yn drwyadl ac ya ddwfn, cyn y j ganaf, fel y byddo i'r rhew chwalu yn fwy. .1 Am yr un rheswm ag y mae cerrig yn niweidiol i diroedd trymion, y maent yn fuddiol mewa tiroedd ysgafu; yn gymmaint a'n bod trwy en pwysan, yr. pen (,i("aear ddiffygiol yn llyn, y raae yn canlyn o angenrheidrvvydd I' fod y cerrig yn gynnortiiwy• inawr iddyat; oddi ynia, gwelwn y buddioldeb o adael cerrig i aros ar diroedd ysgafn; rhaid gan hynay, fod yr arfer ai.-nocth o sas- l .1: giu'r cerrig oddi ar y oddi eilhr en /)()(1 yn cael en cadw at wair, yn hollol yn erbyu btidd y Tyddynwyr. Pan fyddo amgytchiadau yu gofy n am y cyfrvw arfer, fei nas gelilr ymadatd a hi, onid caihneb fyddai ell casgln yn dyrran bychain yn v* cap, a'u gwasgaru cilwaith ar hyd wyneb y tir pan fyddir yn ei aredig drachefn? Ni by dda i'r gorchwyl hwn, gydag cwyilys da; o lawer o bocn i'r Tyddynwr. I c ti i, 13 14. B. I

[No title]

-__. -_.__._._-.... t ,./1.…