Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

' MAKWNADI

News
Cite
Share

MAKWNAD I A gyfansoddwyd er cmfadwriaeth am y PAECREDIG T. CHARLES, A, B. OR BALA, Yr hwn a hnnotiu vn yr Arglwydd Hydrcf 5, 1814. Yr hwii ?t vP i'l- il.vdi-ef 5,1814. Bsif vw '1 cwmniwi du a wela' Uwcii y Bala, neb! S"'n bad? Mae v-.Ii it -J; os eai h r, v\ A oes rhvw gafou ddwvs i d i'cd* Betit vw'r gdlar-wisgoedd welir Yii duo'n sir yu wir vn awr; Pa'm mae Deaiwdir a Gogiedd Heddyw'n colli en gwedd gwawr? 0 pa dristwcli! bctli yw'r awrhon Y c wmrnwi arfercli Seh>n sydd? Pa'm Cymry, hwvr a borati, Yn Vvylo dagrau lios a Beth jw'r dw ys ochneidian frvmio*, 1 Ym mhyrth Seion heddvvv sydd? Tystion fiioedd o wvneban, Fo i en brcuau 'n awr yu urndd. Pa'm rhyfedda neb mor ddibaid I M rtli we I'd e'n Ilvcraiu heddyw'n Hi? Chahli < odidog, enwoir, anwyl, Ci, d,.N,-t)dd iios<yi g' -(!a ni: Darfu ri drtitl). ei waith, a'l lafur, Yn swyi o'r mnr nis gwelir mwy, Fe aeth aiire' at ei briod, Mytvr.a ei giod am farwol glwy*. Cerbyd Israel a'i farchogion, Oddi yn.a'n nnion aeth i'r ne', Pwyga.tr etto wisgo 'D atidas j GJu Eiirif yn ei Ie? FfaiAvel, f. cadd t'yn'd i orphwyg, edi liaftir du ys v dydd, Darfu ei daith, ei waitli corphenodd, A gorpbwysodd yn y ffydd. Diangc wnaeth ei ysbryd tyner l:« eh y st-r i f, I I iv t- sD, n j,,)oi-io n gorfoledd, A'i tan am rinwedd gwaed yr Oen: Gwerlbfawr yw yngolwg lesu, Vv'el'd ei deulu rify gwhth, Gwertb ei waed yn dyfod ali-eii, Yn ddisglaer berldll i'w gorca bytb, Pwy fn HJN llafnrns galon I I ysi'.olion ymhob gwlad, Hen ae lenaingc sydd yn bruddioa, Hwy goliason' dirion dad; Cyii rn a Lioegr, a'r Iweiddon, Oedii ar ei galon bwysig ef, Am gt.ei lienwi'r byd o Dynn !< i. dyna 'i let" Tad Cymdeiflas tinH y Biblau, Rhatd'cyfaddan, oedd efe, Rhy wwreichianen feehan ydo'dd G dari ennynodd dan y Tra bo haul yn troi eykh vvybyr, FiVwyi'h e, laftll' aifi ar led, Nps ddaiai faith ei Droi novvs fry'ii deyrausoedd cred. 'Wawr ei latdv a'i wrolder, Mawv ei hyder oedd o livtl, Am gael gaar yr lacbawdwnaeth, I wyneu aawybwiaeth byd; Ni hu'!) oi o ymdrecbu i anfon, Dros y ti()ii Mavvrei >wy(ki, 0 iiicr dddudded! I lies ei (yoed i ei fedd. Llaturiai 'n faith yngwaith yr Iesn, Surifi nit a phre-ethu ar g'oedd; Dwysion ei annogaethau, A'; OCd(Il Cyaheii y trysoian nero! Ocdd ei lioii hyfrydol fryd, Taer weddian, gyda iuraetii, Am i wybodaetU ianw'r uyd. Mae 'I) Llundaia bcil, ii 01 cael y newydd. ArvvyndiOii pruia o iierwydd hyn, Diio.id caer a Lerpwl hctyd, Pawo dros ennyd aetii yn syn Trwy'r egiwysi 'Nghyiiirn a Juioeger, Mawr yw'r tryinder ddaetu t),r tro; Ym Meiriou raae rhyw ddagrau indii, Y'ri bntddion al o'i bnddo to. Pwy na chwyr.ai droin ociienaid, V* i tli feddwi leieu yvi ei ie, I gist angeu Charles gostyngwyd, Y piyr yu iwyd a'i psofa te; Er i'vv gaawd wel'd lly^reuigactii, Arw drtniaetli am ryw tiro, Etto, cofiwn, L'uw a'i eyfyd, Ddiwedd byd o gryd y gro. Ei eii'iau yn ei gy»tuud pocrms, Dd.r'ei di 'n felus dros m lin, Dywedai 'n tynycii eirian Simeon Riidi'i. uedd i'w galon y Yr awriJOn, Arglwydd, G«d jmllHlW yu dy IWdd, Fy (fnaid i;a'dd jarhad a eiiymniod, ) 'Ji-iwyf va barod, t'1J'd t'lJl bedd. Fe eiL!oi,i- Saimydd, i ei gyns;al, Idd« a jpkordtai er iaciiad, El- L'ill (I a'ra calon oadu, I Fy rhan yw Duw, ei- hynny 'n Dad. Dywedcdu iirawd (pan ar ymddaltod) 'Mae heddyv-i'n udydd o drallod mawr/ Dyweuedd yutau 'r gair diwedda' I y inae'noddra' i u.i 'n awr. Deg ar hngain iniwydd cadd aros Gyda'r. aciios aiwya tiioed, Yu y iiala yn eijwog oun, lilOdd y l'h, mde rhydda nôd; ) Ond yn awr mae wedi yuiado, Ni chawn weied Hlo'no niwy, Hyd nes cwrddom gyda'r teulu, 'Deiii angeu mo'u gwahanu vnwy. englyn. j Nycha fan mewn oer nych fedd,hir dymhor I Uo-MAs Chakles orwedd, Elzadai a aiiai oii-wedd, Cytyd hwn cytiawn at hedd. p-n Ll-n, Meiiiou. G. AP lOAN. I

DYCHYMMYG (EsayxIV. 24). I

; At ,!d Seren Center. I

At Argraphiady •d Seren Gomer.I…

[No title]

-__. -_.__._._-.... t ,./1.…