Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

y,. -AT -EIN COHEBWYR.

I -At Argraphiadjijd Seren…

News
Cite
Share

I At Argraphiadjijd Seren Goiner. SVR,Os gwelwch yn addas i roddi He i'r cyfieithiad canlynol yn eich newiadur, bydd yn ddyvvenydd gan lawer o'ch darllenyddion ei weied. Os na bydd i l'yw un cymmwysach gymftieryd y gwaith, yr wyf yn bwr- iadu anfon i chwi ychydig o banes- y Gymdeithas Gen- hadol yn fisol. Penpont-ar-Ogwr. W. J. I Y GYMDEITHAS GENHADQL. -1 perbynwyd, yn ùùiwcdÜar, gan Gyfarwyddtvyf y Gymdeithas, amryw o lythyrau cyffrous oddiwrtlr y Cenhadon, yn arnrywioi barthan y byd. Y iiiae ei-yti adlywiad wedi cyamieryd lie ymhhtii y Gricquas, fel f, F yr hj'sbyswyd {rati Blears. Anderson a J?nz, er pan yr? r yr hysbyswyd anMe.rs. Amtcrsoh1t Jån" er pan yrl i ymwelwyd a fhref Gricqua ??ynt K)?nr Wter), gan Mr. Campbell a Mr. I^ead. Y niae y cristiartogior! yno wedi mawr adfy-.yio, yn 01 eu dywedkd en hunain, nie- gis bywyd o farwblaeth. Derbynvvyd ilytbyralf oddi- wrth Messrs. Gordon a Phritchett, o Fizaga{)atain? wedi en harwyddo Ion. 1814. Bu Mr. Gordon yn glaf iawn, and y mae yn llawer gwell. Daeth hefyd lythyr i law oddiwrth Mr. Lee, o Ganiani. Hefyd, d.erbyn- wyd Ilythyrall oddiwrth Mr. Spratt, o Quelieq; oddi- wrth Mr. Wray, Berbice ac oddiwrth Messrs. Davies, Elliot, a Kempton, o Demerary. CHINA. o hjthyf oddiwrth Mr. Morrison, a dderbynwyd yn ddiweddar, wedi ei aricyddo Ion. T 5,1814. Y misoedd blaenaf o'r flwyddyn ddivveddaf,, fy ngwaith, bob dydd, ydoedd bhicneri ynaddoliad praidd bychan y Chinese, a pliregetlui iddynt bob Sabbath. Cy)iiiiierod(-i cyfieithn y rhan oedd yn aros o'r Tes- tament newydd lawer o fYalmer. Yn Awst, cefais y dedwyddweh o ddwyn i ben y gwaith, ac y mae yn bre- sennol 2000 o gopiau o'r Testament newydd yn myned dnvy y wasg; arddeled Dllw ef er mawr ies i'r Pagan- iaid truam. Anfonir banner cant o gopiau adref, at y Trysorwr. Mae yn awr 15,000 o draethiadau yn y wasg: yr wyf yn gobeithio na chymmer un rhwystr le. 'Mae y rhan fwyaf o'i- Ilyfi-aii livn i gael eu dwyn ymaith a'u dosparthn rhwng y Chinese' sefydledig yn Java, Malacca, a Penang, gan fy nghyd-swyddog Mr. Milne. Gorphenhaf diweddaf, Mr. a Mrs. Milne a ddaethant yma yn lach, a llawen iawn ydoedd gennym dderbyn y fath chwanegiad rliif, duwioldeb a sel. Cen- nadir, ysgatfydd, ei tod yn ymddangos i mi yn dra addas i'r gwaith y gosodwyd ef ynddo gan yr eglwysi. Lla- wen iawn ydwyf er mwyn y Paganiaid. Trigodd yn Canton, gan ddysgu yr iaith gyda pholi diwydrwydd a llwyddiant ag a allasai yn rhesymmol ei ddisgwyl. Mae yn awr ar ymadael, mewn ymofyniad am drigle iddo ei hun, ac ond odid i'r gennadaeth. Yr ydym m ein dau yn barnu yr a y gwaith vn well ymlaen yn Java a Malacca. Mae yn ammhens pa un a ddyhvn aros yn fy sefyllfa bresennol neu peidio arhyn gobeithiaf, y cyfleusdra cyntaf, gael bafn y Cvf- arwyddwyr. Amlygais, y flwyddyn ddiweddaf, fy nymnn!a,ri fhirfio sefydliad yn Malacca, o ba le y gailem anfbn Cenhailau o amgylch, yn ol eu dwyn i fynu yn hyn y m;,e fy nghyd-swvddog Mr. Milne a minnau yn cydwe- ied. Ewyllysiem ei fod yn sefyllfa genhadol fuddiol, yn athrofa yr ieithoedd dwyreinioi o Bengal, ac yn lie i ar- graphc yr ysgryihurau yn y Chinaeg. Ein bod yma yn wastadol yn agored i rwystrau, a'n pobl i gosp, ïe, i angen, sydd yn gwneuthur svmnuidiad yn ddymunol. Pe caem wasg Saesonaeg, gailem argraphu man-lyfrau Chinaeg a Saesncg, neu gyfieithadall, y rhai, y mae vn sicr gennyf, a dueddent, i ryw raddau, i ddwyn oddi amgylch ein prif wrthddrych,sef yw hynny, vmledaniad gwybodaeth gristianogol, ac o ganlyniad ddedwyddwch dynohyw. Bydded i'r Arglwydd ein cylarwyddo vn 01 ei evvyllys. 'Y mae siarad y Chinaeg gyda pharodrwydd a rh^ wyddineb yn gofyn hir a pharhaus ymarfcriad. Yr ydym yn bwriadu argraphn gwaith cylchynawl yn y Chinaeg os symmudwn i Malacca neu Java. Gwnav/n ein go ran ei fod yR addysgiadcl a dilyrus; y gwrth- ddrych penaf fydd lledanu egwyddorion cristianoi-aeth, y moddion gorau i ddwyn oddiamgylch foesoldeb a threfn gymdeithasol, yn gystal ag i sicrhau, vn y byd hwn, mown cymhariaeth, radd o ddedwyddwch, ne yn y byfi a ddaw radd anamgyffredadwy o ddedwyddwch a tlsragy wyddol. 0 na byddai i'r Arglwydd lesu Grist em gwneuthur yn offerynau llwyddiannus i ddwvn YIlJ laen y gwaith sydd ffrwyth ei icaed a'i tiiige?t Dymuncm ostyngedig bwyso ar gymmorth addawedig Duw cin Hiaehawdwr. Gobeithiaf na bydd i wir ddisgvblion ein Ilarglwydd lesu Grist ddigaloni. Nid yw ein llwyddiant yn ddisgleir-wych; nid yw yn rhoddi eithaf boddlonrwydd nieddwl; y mae fFydd ac amynedd vn caei en profi. Cynnorthwyed yr Arglwydd Gristianog- ion a Chenhadon i barhau yn gwneuthur daioni, mal v dywedir gan y Chinese, Gyda golvvg avgosp a Os na phenderfynwyd y ivobr etto, hynny sydct am na ddaeth yr amser; y mae y icobr a'r gosp yn sicr er nad yw yr amser. Dywedant, ymliellach, pa hwyaf yr oedir y wobr, mae mwyaf a fydd pan y delo: yr wyf yn g .heithio y gellir cynimwyso hyn at lafur pobl Dduw ar ran y Pa- ganiaid a'r [uddewon. Yn Hyn, anwyl dadan a brodyr, rhoddais i chwi fyr ddarluniad o'n mynediad ymlaen y flwyddvn ddiw- eddaf dymunaswn ei fod yn fwy annogaethol i chwi ac i bobl Ddllw yngwlad ein genedigaeth. Ni chyflawn- wyd pethau rnavvrion, etto byddwn ddiolchgar; na ddi- ystyrwch ddydd y pethan bychain. Bydd i'r dyrnaid yd ymhcn y mynyddoedd, ryw ddydd, ysgwyd niegis Li banns. Llenwir yr boll ddaear o wybodaeth o Ddnw, canys genau yr Arglwydd a'i iiafarodd. Digon! prawf digonol! tyred Arglwydd lesu! tyred arfrys: Amen ac Amen.'

FFEIRIAU CYMRU YM MIS TACHWEDD.…

Family Notices

LI. ON G-N E W YDDION.

o I T -? ? t1 i j >1 ^ d…

MARCHN AD OED 1) CARTK tFOL.