Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

y,. -AT -EIN COHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

y,. AT EIN COHEBWYR. ^^rbyniasom ly thyr Meuryg; da fydùai g-ennym wy- bod ei rcsymau dros ciuiam falc/' yn hytrach na ciniaw maicr. Yr ydym yn ddiolchgar i'r Parch. W. J. am ITanes v Gymdeithas Gcnhadol, gan obcithio y parha efe yn ddi- ilino yn y gorchwyl. Caiil Eglurhad Omicron ar Gen. iii. 22. ymddangos y cylie cyntaf. GORUCHW YLWYR. I Castell Ncdd David Thomas, Siopwr Caerphilly Parch. J, Edmonds Penybontar Ogvvr D.B. Jones Llantrissent Walter Morgan Pontfaen Thos. Llewelyn, Postmaster cl?i), Postmaster Meithyr-Tydal- W. M. Davis, Postmaster Aberdare John Bynon, Postmaster C.tPi-fyrdd.H Caerf'yrddin J. Evans, Argraffydd, &,c. LJaneiJy 1,<?hn Holrts, ¡opwr Castdlnewydd yn EmiyH Timothy Thomas L!andilo Ft?derick Evan- Llanymddyfri D. R. Rees, Siop Issa Tiii)iiias Aberivonddu, G.- North < Cryghywel John Price, Postmaster llwiilbrdd James Tlwmas Trefdraeth David Thomas Abergwaun Henry Evans A riiertf AViiiiain Tliomas Aberv.-twitli Parch. John James Aberteifi Caleb Lewis Uanbedr pont Stephen Hugh Jones, Post-master Glanywerir- Ystrad David Richards Edward Jones, Postmaster Asilwch Parch. John Evan's Bodedern Owen Williams, Postmaster Caergybi lieiijamin Jones, Llanerchymedd Evan Thomas, Postmaster Brynsiengcyn W. Roberts LJangefm Richard Jones Parch. Arthur Jones Pwile.ely Parch. Benjamin Jones Cat hiarfon Rice Jones TremadoC William Williams Ditabych Thos. Gee, Argraffydd, &c. » .resham J. Painter, Llyfrwerthwr Lhinrv/st William Davies fiutnin Joim P.iilhpK, LlyfVwerthtrr Llangollen .h¡lm Edwards" ?.da R.Snnde!-sc!i,Ar?ra<fvd(i D.))?!an- ;¡. ? Richard J ones, Argrattydd Newtown Joiin Joiit?? Machynlleth r Welmrd J ones Ljanfyllin Edward Price Llanidloes Abel JorlPs CaSnewyddarWysc EvanLcwis.Uyfrwprthwf.a .Ii)hii Tibl)iiis, A Poniyp.ool Parch. EbenezerJon? T Lluildain Newton & Co. Warwick- Square,J.Whitt\Ffepf- s,ti'e('t; aM..lones, No5, N ewgate.Street. Dydd Mawrtb diweddaf ocdd cyklrwyi esgyhiad ei Fawrhydi i'r orsedd, croesawyd y dydd yn y dref hon, a threfi creill trwy'r deyrnas, gan sain raaugnelau, yng- hyd ag arwyduion gorfoledd ereill. Trefinvyd Jolin Beynon, Ysw. Dirprwywr, o newydd yn Emlyn, i fod yn Lleenawg yr heddweh' ( Clerk of the peace) yn swydd Aoerteifi, yn He y diw- eddar Herbert Lloyd, o Gaerfyrddin. Y rnae'i, Fly, o Gasl,e)liie(l(', (-el ei clivmtiiery(i a'i dinystrio, gan herw-long, ar ei dvfodiod o Lisbon; gosodwyd ygwyr ar dir yn Oporto (Portugal). Y mac Meiwyr swydd Gaerfyrddin, wedi dyfod tros- odd o'r Iwerddon i Loegr, ac yr ydys yn ei disgwyl adref eyn divvedd yr wythrsos hon. Syrthiodd y Cadpen Bevan, o'r Unity, Gaerfyrddin. i'r mor gerliaw'r Back, yn Bristo. yr wvtlmos ddi- weddaf, a pboddodd. Tybir fod y True Blooded Yankee, nen ryw herw- long arall o'r Anicric, yn gwib-bwylio ym Mor Ilafren (Bristol Channel) yn ddiweddar iawn; yralidiwyd llong feeban, o Brysto i Aber-dau-glcddyf, ganddi ar y 17eg dros ddwy awr, Holms; dihangodd y llong Frytanaidd i Dinbych. Gollyngvvyd llong newydd o 80 tunnell, i'r mor dydd Litin wythnos i'r diweddaf, o long-gadlas BIr. Field, yn Aberdaugleddvf, yr hon a eiwir Countess of Mansfield, a'r hon sydd i fod yn lIythyr-long yn y sefyllfa honno. Ar yr un dydd drylbwyd y Sarah, o Bristo, vi- lion oedd yn hvvylio o Bourdeaux i'r ddinas honno, yn ddar- liaii, gerllaw Penytir; achnbwyd y gwyr oIl ond un. Cynnullodd llawer o Foneddigion a Thyddynwvr ynghymmydogaeth y Castell newydd yn Emlyn, dvdd Llun, wythnos i'r diweddaf, i edrych ar amryw arad- wyr yn aredig am y goreu, yn ol trefniad Gymdeithas Ammaetliyddol swydd Aberteifi. Ganmolwyd y pump ymgeiswyr yn belaeth am en medrusrwydd, a bodd- hawyd yr edrychwyr yn fawr a'r olygfa hyfryd.—Gtcel Hysbysiad. Profwvd diniweidrwvdd George Post, yr hwn a euog- farnwyd i ddioddefmarwolaeth ym mrawdlys Chester, ar dystiolaeth dynes ictiangc ddicheligar, a derbyniwr oddiwrth laclron; a daeth nir.ddeuant oddiwrth y Ty- wysog Rhaglaw i Chester ddydd Mercher. Yr ydym yn deall y dygir cynghaws yn erbyu ei gyhuddwyr am anudoniaeth a chydfwriad bradwrus. Aicgrym i wasanaclhu-yr~Caf\vyd John Owens, gwasanaethwr, yn swydd Caernarfon, yn euog yn ddiweddar, o adael gwasanaeth ei feistr heb ei gennad; ac wedi bod yn angwyddtodol dros gryn amser, efe a dybiodd yn addas i ddychwelyd; ond gwrthododd ei feistr ei dderbyn, a gwysiodd ef ger bron Yuad, y Parch. Henry Jones, yr hwn a gwttogadd 21. 2s. ar ei gyfiog. Dr. FiankHn ddiweddafyn Lloegr, efe a adroddai ynfynych, yr hyn a ddvwedodd ei was du wrtho, pan oeddynt yn teithio trwy swydd I Derby a Lancaster, &c. Y mae pob peth yn gweithio, meistr,ynywtadhoH;dwfryngweithio;gwyntyn gvyeithio; tan yn gweithio; mwg yn gweithio; ci yn gweithio; dyn yn gweithio; eidion yn gweithio; ccfiyl yn gweithio; asyn yn gweithio; pob peth yn gweithio yma ond mochyn; y mae efe yn bwytta, yn yfed, ac "yn cysgu; nid yw efe yn gwnenthur dim ti-wi, li, dydd; y mae efe yn rhodio oddiamgylch fel g-ivrbonheddig." Dydd SuI yr 23ain o Awst, agorwyd Cvssegrfa Arthog, o fewn tair rnilidir i Gaernarfon; traethwyd pregcthragorolaryrachlysnr, gan y Parch. Thomas Jones, oddi ar 2 Cron. 6, 40. Cynnaliwyd cylchwvl gyntaf Bibl-Gymdeithas Gang- benol Wrexham, ar yr ail o'r mis hwn. Cymmerodd y tra Pharch. Deon St. Asaph, y gadair, ychydig wedi 12 o'r gloch, ac annerchodd gynnulleidfa helaeth o toneddigesau a Boneddigion, ar nattur a diben y cyfarfod. Darllenwyd mynegiad yr Eisteddfod am y flwyddyn a aeth heibio gan Mr. Lewis, un o Ysgrif- raglawiaid y Gymdeithas, a cbyttunwyd yn unfryd ar fod iddo gael ei argrafln. Cynnygodd y Parch. R. Tvviss ar fod i ddjolch y cyfarfod gael ei roddi i'r Llywydd; cefnogwyd y cynnyg gan y Parch. William Browne, yr hwn yn ei araeth a wnaeth syly.adau tra chywrain a pherthynasol, a'r Gristianogaeth yn gyff-I re-din, oddi ar ei sefydliad cyntaf, hyd ti'iirfiad y Bib! Gymdcithas Frytanaidd a Thramor. Gynnygodd y Parch. C. Parkins ar fod i ddiolch y cyfarfod gael ei roddi i'r Is-lywydaion; cefnogwyd y cynnvg gan y Parch. J. Palmer, o'r Mwythig, yr hwn a adroddodd banes dra boddhaol ag oedd wedi dderbyn yn ddiw- eddar, ynghylch cyfieithad y Hi.hl i amryw- o ieithoedd yr India. Helaethodd y Parch. John Jordan ar fudd- ioldeb yr ysgrytliurau; amlygodd Geo. Griffith, Y sw. ei gy.d-lawenychiad ag aelodau'r Gymdeithas, o her- wydd y llwyddiant annysgwyliadwy a gafodd y Bibl Gymdeithas, yn neillduol ynghyinmydogaeth Wrexham' yr hyn oedd ddyledus yn be.nnaf i ymdrechiadau per soncl Mr. G, Lewis, iiii o'i, Ysgi-if-i.,igia-,viai(l; ac efe a gyiitiy odd ai- fod i (Idiolciigti-wcii y cyfarfod gael ei roddi i'r Gwcinidogion a'r cynnulieidfaoedd ag oeddynt wedi gwneuthur casgliadau er cryfhati'r gymdeithas. Cefnogwyd ef gan y Parch. Dr. Lewis, yr bWII a cg- i Iurodd y bnddioldeb mawr ag sydd yn tarddu o gasgli- adan cynnulleidfaol, a Bibl Gymmanfaoedd, a chryb- wyllodd am rai dynion tra: chyfrifol ag ydynt yn cymmeryd rhan weithredol yn y fath sefydliadau, niegis yr hyglod Esgoo Durham, Maer Lerpwi, &c. &c. a therfynodd trwy ddywedyd nad oedd ymdrechiadau y rhyw brydweddol yn ol i eiddo'r gwyr, a thalodd deynrged o glod i Miss Hayton am ei hymdrechiadaii o blaid y gymdeithas, yr hyn a dderbynwyd gyda boullefaa cymmeradvvyaeth.

I -At Argraphiadjijd Seren…

FFEIRIAU CYMRU YM MIS TACHWEDD.…

Family Notices

LI. ON G-N E W YDDION.

o I T -? ? t1 i j >1 ^ d…

MARCHN AD OED 1) CARTK tFOL.