Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,-"'-"""""'--I Par had o Ne&yddion…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MA WET II, 25. Cynnwysir llythyr oddi wrth y Llyngesydd, Syr A. Cochrane, at Mr. Munroe, YsgVif-raglaw llywodraeth UnoI Diileithau'r Americ, yn y Nova Scotia Gazette, am y 5fed o'r mis hwn, ynghyd ag attebiad Mr. Munroe. Amserwyd liythyrSyr A. Cochrane ar yr afon PatuxerU, Awst y ISfed; a iiythyrMr. Munroe, Medi y Gfed. Diben datiforiiad llythyr y liyngesydd oedd, amlygu i'r Ysgrif-raglaw, ei fwnad i an- rheithio a dinystri.o y treli ar lan mor yr Americ, cyn belled ag oedd hynny yn alluedig, mewn ft'ordd o dalu y pwyth am y dinystr a'r difrod a gyflawnoddbyddin yr Unol Daleithau yu Canada. Y mae Syr A. Cochrane yn dywedyd ci fod yn gobeithio gynt, y terfynasai yr ymdrech hon hcb achos iddo ef arfcr y fath lymdostedd, yr hyn sydd anghysson ag arferion gwledydd gwareidd- iedig, ac mai gyda gofid a phrlldd-der meddwl, yr oedd.efe yn teimlo ei hun yn rhwym iymosod ,,iry gwiitli aiii,lieltlliol an-ly-gLi'i, (tynveri- ydd a brofai pe attelid ei weithrediadau gan Ly wodraeth yr Unol Daleithau, tnvy roddi I iawn i drigolion y Caiiada Uehaf. Y mae Mr. Munrof, yn ei atteb, yu flugio synnu am fod y Brytaniaid yn cyfrif yr anrhaith a'r difrod a gyllawnir ganddynt yn yr Americ, yn dalu y pwyfh, gan mai liwy ddechreuodd y fath ddull o ryfela, yn wrtluvyueb i arfer pob gwlad war- eiddiedig, gan grybwyll y cteulondeb a arferwyd tuag at y carcharorion Americaidd, wrth yr afon Rai-in, gan yr Indiaid y rhai oeddynt ■yngwasanaet.li Prydain, a'r dinystr a wnawd yn Havre-de-Grace, ac yn George Town, yn gynnar yn y Gwanwyn, yn 1813, a dywedyd i'r pentreu hyn gael en liosgi a u anrheithio gan for wyr Prydain, er dinystr i'r trigolion anarl'og, y rhaj a wdsant gyda syndod, nad oeddynt yn cael diogehveh i'w meddianau gan gyfreithau rhyfe!; a gwehvyd y cyffelyb olygieydd o ddinystr ac anrhaith ar ddyfroedd y Chesapeake ac y nae dinystr y tai perthynol i'r Llywodraeth yn ddiweddar, yn NVa^hin^ton, medd efe,, yn beth ddigyffelyb yn rhyfeloedd Ewrop yn ddi- weddar; yn y dcng miyitedd a aethant heibio, cymmerwyd amry w o hrif ddinasoed Europe II gau fyddinoedd buddugol, ond ni chair anghrailft o'r fath ddinystr diachcs, lieb fyned yn ol at: yr hen Msocdd barbaraidd. Wedi hynny v mae yn myned rhagddo i roddi rhesvmau dros y dinystr a gy llawn odd yr Americiaid yn Canada Hosgasaut Newark, with Warchglawdd George, o herwydd fod eisieu ei wneuthur i rwyddbau gweithrediadau'r milwyr; ae nid oedd y Llyw- odraeth Americaidd wedi awdurdodi'r l!o?g iad a gymmerodd le yn Long Point; ac am losg°iad St. Davids, trovvyd y Swyddog ag oedd yn blaenori yn y parthau hynny o'i swydd; a therfynir y llythyr trwy ddywedyd fod y Llyw- odraeth Americaiddd yn foddlon gwneuthur iawn am y difrod a gyilawnai ei Uuyddwyr yn wrthwyneb i gyfraith rhyfel, cyn belled ag y byddo alluedig; ac os bydd i'r Llywodraeth Frytanaidd ymroddi i'r gwaith o ddinystrio y bydd pobl yr Unol Daleitiiiau yn barod i'w cyfarfod gydà'r diysgogrwydd mwyaf, megis y mae yn gweddu i bobl ryddicn anyrnddibynol. GwpJir fed Mr. Munroe, wrth geisio dych- welyd y cyhuddiad o ddechreu ymddwyn yn groesi drefn gw ledydd gwareiddiedig, trwy ddwyn y rhyfcl ymlaen mewn mockl baibaraidd, yn gorfod myned yn ol at ymddygjad yr Indiaid, yn -iieclireu"i, z,hytel owl y mae yn hysby" s i bawb fod yr Indiaid yn ymladd o'r ddau tu, a'r un creulonderau a gyflawnir ganddynt pan galf- ont gyfle, gan nad pwy fyddo eu gelynion, ond ni's gellir meddwl fed un o'r ddwy wlad yn rymmeradwyo eu herchyll waith. Yn ol Ilythyr Daleithau, llosgi 11 wrth raid y maent hwy, a'> Uuyddwyr nianau, y mae yn debyg, yn llosgi yn (I(iiacflos Y yr lioll lythyrau anghyoedd o Canada yn uno i aymiiell y L'y wodiaeth i alw Syr Geo. Prevost o'i swydd ac yn wir nid heb achos, os yw en tystiola.-thau yn gywir. Ymddengys fod gweinidogion y yn teirnlo grym y cyf- ryw jjymhelIia<'au, ac wedi cydsyajo 0 herwydd dywedir fod Arglwydd (Syr Rowland) Hill, yr hwo sydd yn awr yu HawkstOlfe) wedt caei gal- wad i ddyfod i'r ddinas, i ddcrb}rn c}'hl'ivy¿' iadau, yn llaenorol i'w fynediad el;iwy < d Americ; Ond pa fodd yr oedwy d anfoniad Argl wydtliaeth cy hyd, ,i gwyddcm ni fe yIJ1 ddengys ei fed yn disgwyl cael ei ddanfon erj o amser. Mae'r llytlyrau b Halifax a' y 4ydd yn mynegu fod y iliytel dymrnor ymron a therfynu ÜWY'r holl wlad, o enau Chesapeake Lyd gytliniau'i tiriogaeth Bryt^'1 aidd. Yr oedd yn ammheus pa tiii a gedwitl ] tiriogaeth ynghymmydegaetli y Penobscot o est reolaeth Prydain ai peidio a pi.a urt y rl- odd1' Castine, a pharthau ereill o'r K- [ad a oresgynf'' om i fynu ai peidio. Ni cidiehon y parotoadau3 wneir yn awr yn y wlad hon, fod o un budd pleidwyr yn yr Americ cyn y rhyfel dxmmol nesaf (os na chymmer heddweh le cyn hynny )^ thebyg ddigoll y bydd pa rot road ay y gelyidM yn gyfartal i'r eiddem ninnau erbyn yr ame, hvvnuw. ———— i Yr ydys wedi derby n hysbysiaeth fed y Cae: fridog Iviina, ar ol ei ymcsodiad aflwyddiaiiuuj ar Pampeluna, wedi cilio i Ffraingc ac iddo gao ei ddala yn Paris ar nos y 10eg ynghyd a pht'O' war o'i gyfeillion, trwy orchymmyn y Llywod raeth I frengig, ar gais y Cenliad wr Y spaellaidd Y mae ysgrif-ardystol (document), yr boy, ITugir sydd anneichiad oddiwrth drigolion Bel gium, i Louis XVIII. ac a ysgrifnodwyd J. V1 Me!!p, wedi cael ei g\vas?aru trwy Faris; y m? ,?;ii,u t i,Ni,v l?ai,is; y y" lied faith, ac yn cymhell yn y modd cadarn^ ar fod i'r Netherlands gael eu haduno Ffraingc Dywedir (ond nis gwyddom tmy ba i??-durded fod cy farted o drigolion dinasoedd, trdi, ac af daloedd y Netherlands, wedi cael ei gynnal Lisle, yr hwn oedd gynnwysedig 0 ddynjOr gwrthwynebol i drefn newydd pethau, y r!?' oeddynt o ddau i dri chant o nifer: ac wedi hit driniaeth ar y pwngc o'u hunoliaeth a IlolaiA cyttunasant o unfryd i ddanfon yr annerchiadl dywededig i Frentiin Ffraingc. I Fe genfydd ein darllenwyr, mai cais yr (1I,1' nerciiiad mewn gwirionedd, yw, ar fod i FiCi)' 1 Ffraingc weled bod yn dda i dorvi'r cyttundeh9 c. J J cis wnawd yn Paris, trwy'r hwn y mae'r Netherlai'^j wedi cael ell neilldno oddivvrth Ffraingc. mae digon o ac yn Belgium, y rhai a iaweny client pe torrid J cyttundeb dywededig; a'r cyfryw ddynion, yl ddiammau, yw tiurfvvyr yr annerchiad liwi'* Dy/ais wag ydyWj 0 eiddo dynion gelynel ¡¡, therfysglyd. Cynnaliwyd ryfarfod o ynadoii swydd T'f. perary, yn yr iwe.ddo yn Cashel, ar yr ?oteal o'r mis hwn" a datganwyd f?d y wlad (yr lo^9\ gy huddasid o fod yn dfify ?!yd) ?ewn perils'1'1! e. w c fi. I ipperary yw'r u!t? sir yn yr lweH ddon, i'r hcn y ti y g w 3, (1 s g r i f Ppdp a? gcnn y m fod pfh pjaid yit c y ttuno yn a.wr, gennym fod pob plaid yn cyttuno yn awr, fla?? oes ei heisieu mwyac;. I Yr ydym yn clywed fed Rhaglaw li-idia i gyrru at y ynghylch rhyw f Sl, I mihvraidd o'r pwys iyiw) af, ic os cymmeradwy:f| y cynnyg, bydd 20 mil o hi wyr yu eis'ieu, Ilaw"r ihai ydynt eisoes yn y gwasanaeth. j Dilejh clan oruchwiliwr, o St. Domino-o, y »^al o ddanfonwyd gan petiou, un o'r blaetl(,r4,ljcl I 1, t1 \I" yr ynys honno, i Lundain, a chennad iaetliat pwysig i'r Llywodr:wth FrytülIRidd; hy hyswYI eu dyfodiad mewn modd swyddol, ond nid ydynt wedi cael cyfrinach a'r wedant fod Christophe a Petioti iad u i uno a U gllyddYIl erbyn Ffraingc, os byd" iddi gynnyg goresgyn yr ynys.. j

- OL-YSG RIFEiV.II