Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,-"'-"""""'--I Par had o Ne&yddion…

[No title]

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ILUN, 24. Cymmerwyd yr hanes canlynol am aihvydd- iant yr ymosodiad ar Baltimore, o'r New York Commercial Advertiser, am y 17eg o'r mis di- weddaf. Yr hwn, gan lwyr ymwrthod a phob tegweh, sydd yn cadw dymchweliad byddin yr Americ, ar y 12fed, yn lioliol o'r gol-A,g:- York Neicydd, Medi 17. (O'R BALTIMORE AMERICAN, MEDI 15.) "Wedi ein cyhoeddiad dydd Llun diweddaf, gwnawd pob yindrechiad gan ddynion ag ydynt wedi ymroddi bod yn rhyddion gwirionedd yw, mai pan ddywedo pobl y byddant ryddion, hwy a fyddant felly. Y mae trigolion Baltimore, y rhaia gynnorthwywyd gan yr ardaloedd cyfagos, o dan nawdd Rhagluniaeth tyner (i'r iiivi) y dylid priodoli pob ajirhydedd a gogoniant) wedi cyflawni eu dyledswydd iddynt eu hunain ac i'w gwlad. u Nis gallwn etto ddarlunio amgylchiadau dy chrynllyd yr ymdrech hon. Yr hyn oil a allwn ddywedyd yn wirioneddol, (hyd oni chaffom hanesion cywir, oddi wrth yr awdur- I ( l i wrth yr aw d ur- dodau priodol) yw, i'r flaen fyddin o'n ham- ddiffynfa ni, yr hon a gynnwysai ran olr dryd- edd Rhawter, dwy fintai o'r gwirfoddiaid (vol unteers) y rliai a berthynent i'r 5ed catrod. gyfarFod a'r Linn diweddaf, yn" ebrwydd wedi iddynt dii-lo wrtli NorthPoint,! ac yrnladdasaut a hwy, neu ciliasant yn ol, fel yr oedd amgylchiadau yn gofyn, hyd oni ehyr- liaeddedd rhesi'r gelytiioti o, fewn pum' milidir i'r ddinas. Bore dydd Mawrth, rhesodd llynges y gelynion yn banner cylch erchyll o flaen gwarch- glawdd M'llenry, y rhai oeddynt ynghylch 30ain o longau, ac ymosodasant ariiom yn y modd tfyrniccaf a phelau, pelau ceuon, (shells) a than-belau, dros 24ain o oriau yn ddiorphwys. u Ynghylch un o'r gloch bore ddoe, parasant i longau'r ceu-belau, a'r tau-belau, fyned ymlaen, y tu hwnti warchglawdd McMenry, a thaflasant amryw geu-beUiu a than-belau tua'r ddinas ei I nun; ond cwrddwyd a hwy yma, a, tlian o'r mwyaf dychrynllyd, wedi ei gyfeirio yn dda, nid yn unig o'r brif amddiffynfa, end hefy d 0 warchglocldiau Covington i Petapsco, y rhai a amdditfyiiid yn belluaf gan ein monyyr dewrion, yr hyn a barodd i'r gelynion gilio yn ol gyda bry, ac ynghylch 9 o'r gloch bcre ddoe, Imyl- iodd eu llynges i wared ar hyd yr afon. Mewn canlyniad i'r dymchweliad rhyfedd hwn, ciliodd minteioedd y gelynion ar y tir yn of. Nid yw ein colled mewn amryw frwydrau gymmaint mewn rhifodi, and y mae amryw ddinasyddion cyfiifol wedi meisw neu waedu wrth arnddiffyn eu I art. Collodd y gelynion ynghylch 100 o wyr, gan gynnwys eu Tywys- -71 1 1!1 ydd, y Cadfridog iioss." Dengys rhai erthyglau o bapurau York New- ydd y fath ddychryn oedd yn meddiannu y trig- oiion yno, a tbreti ereill ar lan mor yr Americ. Gelivid ar bob math o ddynion i fyned allan i ¡ weithio wrth yr amgloddiau a'r amdditrynfeydd. Minteioedd gzcaith yn Harlem dydd Llun. 'Sgrifenyddion Maelierwyr ( Merchants) 150 Hen Frytaniaid (Cymry) 80 Trigolioll Chester Ddwyreiniol 100 Dydd Mazorth. Brodorion yr Alban (Scotland) 500 1'01310 Y ollkers 200 Trigolioil Hanover. 200 Brodorion Ffraingc 300 Jhjdd Mercher. Cigyddion (Butchers) York Newydd 180 Athravvou ac ysgolheigion yr Adelphi 100 Dydd Iau. Pobl dduon 1000 Cymdeithas haeiionus German:)idd 100 Dydd Gzcetier yn Brooklin. Trigolion y 4ydd Cwmmwd ( Ward) Goo Ffrangcod ac Italiaid 250 Y,,gol Coliimbia 50 6_6 Gweithiodd o ddau i dri chant o foneddigesau dros awr wrth Warchglawdd Greene. Dengys yr hanes uchod hefyd fod trigolion yr Unol Daleitiiiau wedi cael eu gwneuthur i fynu o amryw fath o ddefnyddiau Americiaid Alban- iaid, Gwyddelo.d, Cymry", italiaid, Ffrangcod, ac Affriciaid; Hid Hawser mwy cymmysgedd a allasai fod yn Babel ei hun. Pigion o'r Nova Scotia Gazette; am y 5ed o'r mis hwn. Yr ydym yn dysgu fod y Cadfridog Izard wedi gadael llongborth Sackett, ynghyd fd fy- ddin, ac wedi my-ned i'r IJyn. Yr ydym yn dysgu hefyd, fod y mihvyr a'r morwyr a gym- merwyd yn garcharorion ar Lyn Champlain a PJattsburgh, yn cychwyn tua Greenbush, lie yr oeddid yn eu disgwyl ddoe. Mae'r Canwriad J i Carson wedi dyfod <Vr banerau a gymmenvyd ym mrwydt hygof Champlain. Daeth yr herw- long Sabine i NVelmiiilgtozi, a'r llong Frytanaidd Firefly gyda hi, yr hon oedd rwym o Smyrna i Lundain, &c. Wedi gwrthgychwynlad Syr Geo. Prevost, parodd y Cadfridog Macomb rrMehvyr., y rhai oeddynt 2,500, gael en golhvng adref, yn gystal a lluoedd y gad res, y rhai oeddynt 1,500 o wyr. Derbynwyd llythyrau yn y (hef, y rhai a hysbysant fod y Cadfridog Macomb yn mynegu fod y Brytaniaid ym mrwydr Plattsburgh, wedi colli 180 m'ewii lladd a chhvyfo, a'r Americiaid 110; gan ymlfrostio ei fod wc:!i gyrru Rhaglaw Canada ar lib, tra yr oedd ganddo 14,000 o wyr dcwisol dan e; dywysaeth, y rhai a arwehud gan swyddogion ag oeddynt wedi enwogi eu Imnain, mewn amryw barthau o'r byd. Yr ydym ni yn gwybod digon i ddyw dyd, nad oedd y fyddin Frytanaidd yn cynnw■ ys 800 o wvr cymmw vs i'r gad?acosmapdd?-yd hi, nid Y Cadfndog Ma- comb a'i gorchfygodd, ond y Mor-rag law M*Do- nough." ——— Hysbys?r mewn erthygl o Bsussels fod y gyn- nadledd yn Ghent wedi ei gohirio, hyd oni cldelo cennadiaethau o'r Americ, y rhai a ddis- gwylir tua diwedd y mis hwn, neu ddechreu y nesaf. Nid yw papurau Paris, y rhai a dderbyniasom i'r 2lain o'r mis hwn, yn cynnwys nemmawr hys- bysiaeth, heblaw y mynegiad a draddodwyd gan Mr. Laine, i gynnyrchiolwy r y bobl, ynghylch y r h ut h r- H ntat (e o?? ) fwriadoi Saint Do- rhuthr-fintai (expedition) fwriadoi i Saint Do- mingo. Ymddeugys fod y Ffrangcod yn llawn- fwriadu goresgyn y wiad hotino; oiid eu bod yn ei chyfrif yn anghymmwys i fynegu mesurau bw- riadol y Llywodraeth; gobeithiant y gellir en- nill y trigolion i dderbyn yr hen Lywodraeth trwy gynnadleddu, heb ddefnyddio arfau di- nystr; ond cyfaddelir nad ydynt yngwybod an. sa weld y wlad yn ddigonol i ffurlio eu mesurau yn gyfattebol iddynt; soniant am yr anghydfod rhwngy blaenoriaid yno, a'r dinystr cydfynedol a hynny, fel amgylchiad a duedda'r trigolion i dderbyn Llywodraeth (Itfiol a thynpr Ffraingc. Dywedir na ddylid gwneuthur syhv o'r dadwrdd mewn teyrnas gymmydo^ol (Prydam) yn erbyn poblogi yr ynysoedd a. chaetiiion, o herwydd fod eu hawl i hynny yn sylfaenedig ar cy- hocdd a wnawd rhw g Pennaethiaid Europe; a bed gwaith un wlad yn ceisio torri. illail reolau mopsau i'r. llall, yr un mor ane(iei(hiol bob am- ser, a phe byddai un yn cynnyg rhoddi rheolau c.i-efy(ldol i'r liall. Iiaerirfod flarostyngiad St. Domingo i Ffraingc o fudd i Prydain, o herwydd os goddefir i un ynys honni rhyddid ac anym- ddibyniacth, hawdd yw i'r ynysoedd cymnjyd- ogaethol ddysgu yr tin dtlirawiaeth, ac yn gari- lynol i holl Europe gael ei difeddiannu o'i threfedigaetiiau gwerthfawr, y rhai ydYJít yn dwyn cymmaint o elw yn tlynyddol i'w perchen- nogion, &c. Dywcdir fod ymadawiad y Penad- uriaid cyfliiiot o Vienna yu debyg o gy mmeryd lie yn iuan. ———— Mynegir gan bapurau Ffrankfort, fod y Ffrangcod yn eli-furio, lieu ddinystrio, eu ham- dditfynfeydd yn Alsace, ar du aswy y Rhine, yr hyu a ystyiir fel prawf o'u hollol ymddiried ymharhad yr heddweh, ac nad ydynt yn gobei- thio cael cadw tiriogaeth yn y parthau hyuuy. Yr ydym yn deall fod y Cadfridog, yr An- rhydeddus E. M. Pakenham, i gael swydd y diweddar Gadfr. Ross. Biawd ynghyfraith yw efe i Ddug Welington, a brawd larll Longford y mae gwedi euwogi ei hun amryw weithiau yn yr Orynys. Y mae amryw filoedd o haels liyddod (buck shot) yn cael eu ilwytho yn awr yn Portsmouth, i'w danfon i'r Americ. Arferwyd y rhai hyn gan yr Ameiiciaid, oddi ar ddechreu'r rhyfel; y rhai a osodasant un bel fawr ar dair o rai bychain gyda'r syppylor (cartridge)y ac felly gwnant fwy o niwed, na phe byddai ond un bel. Cymmerwyd corif y gwrol Gadfr. Ross yn y Tonnaut, i Halifax, lie yr oedd i gael ei gladdu, gyda phob anrhydedd galarus ag a ddangosir i go 11 ad wrketh enwogrwydd mihvraidd. Blin genuymglywed am anflyddlondeb mewn un o freichiau ein cadernid (morwyr neu lilwyi) dibenyddiwyd dau forvvr ar fwrdd y Traave, yn y Chesapeake, am gynnyg enciiio at y gelynion. Yr oedd UIl o honynt yn perthyn i'r Tounant, a'r llall i'r Traave. Crybwyllir gan Lys-argraff Sydney, fod ym- ryson wedi cymmeryd lie, rhwngy rhai a ddap- tlient yno i sefydlu a'r brodorion, lladdwyd amryw ddynion o'r ddau tu.

[No title]

- OL-YSG RIFEiV.II