Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,-"'-"""""'--I Par had o Ne&yddion…

[No title]

News
Cite
Share

SADWRN, 22. I Daeth y Jesse a'r Flora i'r Clyde nos Sul, o Quebec niewn 27ain o ddyddiau. Dygasant Lapurau a Llythyrau anghyoedd o Canada, y rhai a gyunwysant ham's neiliduol ynghylch ein I hallw y; diant. ar inrii Champlain, ac yn Platts- burgh, ar yr 11 eg 0'" mis diweddaf. Oddi wtli y Idai hyn ymddeng;. s fed y parotoadaii hejrethaf wedi cael eu gwneuthur, i'r diben i ymos< (1 ar Pittsburgh, a Lod byddin yn cyn- nwys im ilai i:a 1-1,000 o wyr dan reolaeth Syr Geo. Prevost, y rhai a dy wv-id yn ddi-gyfrwng gan y Cadfridegiou Briballe a Power; y rhai a oychwy nasant i ChamplaingydaYdibendyw- ecledig. Yn oi y cynllun a ffurliwyù gan ilaenoriaid y fyddin a'r llyoges, yr oedd yr claf i gvd-weitiiio a'r cyntaf, a thybid fod y lunges yn (kiigon cadarn i ymosod arlongau ar fog yr Ameiic ar y l!yn. Ar fore'r lie;, dechieuwyd y frwydr trwy ymosodiad o eid('o"r llynges Frytanaidd ar eiddo'r gelynion, yn ang- liorfa Piattsburgh. Cadpen Downie, yn y Co'ifiance, llong a adeiladwyd yn ddiueddar, ac a ddygai "2 Ha in mangnel, oedd yn tywys ein llynges fechan. Ond niewn modd annedwydd lladdvvyd y llywydd hvvn ar frwydr, eitLr mladdwyd. ei long yn y modd dewraf yn nn wedi hynny, hyd onid oedd yn 1-arod a sudde. o herwydd ei bod wedi ei dryllio i'r fath raddau. éefn:gw\ d y Hong Saenaf uclu d gan dair o longau bychain yn y modd mwyaf ymreddgar, ond gorfu arnynt roddi'r ymdrech i fynu, wedi i'r cyntaf goel ei chymmeryd; dio- ddcfodd y rhai hyn hefyd yn fawr: dihangodd y mangnel-fadau, ynghyd a. llong, yr hon oedd yn dwyn lluniaeth, eithr syrthiodd y iluill i dd wy 1 a w' r golviiioii. Tra yr oedd y gwai-Ji hwn yn myned ymlaen ar y mor, yr oedd y fyddin wedi agor mang- nelfeydd (batteries) yn erbyn gwarch-gloddiau a gweithiau y gelynion, ac yr oeddynt yn par- ottoi i ruthio arnvnt; ond pan gafwyd fod yr AN,edi ti-oi tllati mor af- lwy ddiannus, gorchymyncdd y Penciwdod i'r fyddin gilio yn ol, a gadael yr lioll fanteision y rhai a ennillasent eisioes, yn gystal a'r rhai ag opdcyntmfwna: twg o'u meddiannu yn fuan, tnewn canlyniad i ymdrechiadau a medrusrwydd y Swyddogion, a g'.vrolder y mihvyr. Cyfrifir fod pin colled yn yr ymosodiad llyngesoi yn 170'mewn ii.aod a chlwyfo; a cholled y fyddin a farnir yn SUO o wyr. Nid y w'r dar]uniadau am y gweithrediadau ar y tir end amherifaith, ac anfoddhaol. Gellir ISotfa llawer o liysbysiaeth ychwanegol o'r Jlythyrau anghyoedd. Yr ydym yn deall fod trefniad yr ymosodiad ar amgloddiau ac am- ddiffynfrydd y elynion, wedi cael ei ymddiried i'r Cadfridog Brisbane, ac ymddengys i'w weith- rediadau ef, cyn belled ag yr aethant, gael eu dwyn ymlaen yn y modd mwyaf medrus, a'u t-yliawni yn y modd gwrolaf gan y mihvyr dan ei lyvvyddiaeth. Olld ar y munud, pan oedd pob peth yn barod i'r rhuthr, trwy yr linvii (yn ol yr hvsbvsiaeth a roddir i ni) y buasai i'r He gae I ei ennili mewn ychydJg fuiiudau, derbyn- 1wpl gprchymyn oddi wrth y Peticiw(l(,d; .gorchymyn pendant, i attal yr ymosodiad, pan oedd 11aw ryf buddugoliaeth, 0 hyd eyrhaedd i'r ymosod wyr, a pharwyd iddynt gilio yn ol. Beiir yn Hymdost-arSyr Geo. Prevost yn y jlythyrau anghyoedd, o herwydd y gorehwyl hwn. Dywedir fod y llythyran wedi cael eu }i vsgrifennu gan ddynion cyfrifol, ac yn teilyngu y derbynad mwyaf diamheuol; ond nid oes geivnvm ni un sylfaen i hyn, namyn tysiolaeth y papur o'r hwn y eymmerasom yr banes. Rhaid j hyn fod yn ddigwyddiad chwerw i'r Uuyddwyr prrfedig hyn, y r:,ai a enniliasant y fath glod disglaer ar gyfandir Enrope, gan ei fod Dlewn mesur yn peri i'r corouau Lawryf i wywo j ar el rtenmu.1) raewn tir pell. O'r tii arall, dyiem gclio fod afhvyddiaut yn fynych, yn tueddu'r lliaws i teio, wrth achosion bycham, ac weiihiau yn hollol ddi-aehos; pan 1 w yddo unrhy,w gy'nliun, cynnyg, neu ymosodiac.5 nid oes son am feiau y rhai a'i ciygo ymiaeit., pe byddent dra lliosog, ond pan fetlio'r cynnyg, psiodolirpob bai, ac achos afiwyddiant i'r blae- iioriaid luddo, 'ie, pe byddai'r beiau yn llawer mwy anaml, nac yn yr achos Mwyddiannus. Y dyb gyttredin yn Canada oedd, y buasai llys yn cael ei drefuu i chwilio i achos y dywed. edig afiwyddiant. Yr oedd colli ein llynges yn golled o bwys, a'r hyn ysgatfydd nad oeddid yn feddwl a gvmmerai le; ond wrth ystyried fod grym llyngesoi y gelynion yn fwy na'r eiddom ni, yr ydym yn tybied y gallasai Cadfridog feddwl wrth arwain ei luoedd allan, fod hynny yn betli a allasai gymmeryd lie; mynega'r Cad- fridog, nad oedd cymmeryd meddiant o amddi- ifynfeyd-d y gelynion yn Plattsburgh, yn ddigon o dai, neu iawn am y golled a allasai ddigwydd mewn gwyr, wi th eu medcliannau; ond os gwir yr hanes, fod naw rhan o ddeg o'r gwaith wedi ei wneuthur, a bod llawrer o arIwy rhyfel, heblaw mai>gnelau lawer yn y lie, ymddengys na foddlonir pawb, nes cael rhyw* reswm amgen dros yr esgeulusad. Yr ydym yn deall i Syr Geo. Prevost, wedi'r digwyddiad annedwydd uchod, ddychwelyd i Kingston, i arolygu, f'el y dywedir, yr ymoscd- iad bwriadol ar longborth Sackett. If gan ereill, o'r llythyrau anghyoedd, a gyhoetldwyd ymhapurau Canada, i'r llynges gael ei dinystrio, o herwydd na chydweithiodd y miIwyr ar y tir a, hi yrn ei hymdrechiadau dy- wedir i un o'r 1 longau daro yn erbyn y llawr, a methu myned oddi y no, a bod gwarchglawdd o eiddo'r gelynion yn curo arni yn gysson, yr hwn warchglawdd a ddylasai'r fyddin ar y tir ei ddys- tewi, a'i gymmeryd, pe buasai pethau wedi cael eu hiawndrefnu. Yr oedd son fod y Cadfridog Robinson mewn dalfa; a'r Cadfridegion Brisbane a Power, wedi cynnyg rhoddi eu swydd i fynu i Syr George Prevest, ynobynyr hwn yr oedd anfoddlon- rwydd cyffredin wedi cael ei amlygu. Dych- welasai'r fyddin, ar y 17eg o'r mis diweddaf, i agos yr un sefylfa a feddianuasai cyn cychwyn i ymosod ar Plattsburgh. Collwyd cryn lawer o arlwy rhyfel a lluniaeth wrth giiio yn ol, yr hyn a syrthiodd i ddvvylawV gelynion; a dywedir lod 150 o'n mihvyr wedi enciiio yn y gvvrth- gychwyniad. Nid yw yn ymddangos yn debyg y bydd ymosodiad o'r tsewydd i gael ei wneu- thur, ar y parthàu hyn o diriogaeth y gelyviion y tymhor hyn. Daeth papurau Paris am y 17eg i'r ddinas neithiwyr; a'r rhai am y 18fed a'r 19eg, y bore Ílwn. Yr hanosion, yn y papurau hyn, o Vienna, ydynt ynghylch gwleddoedd a champiau yn bennaf, nid oes nemmawr o son am y Gymmanfa 'awr o Bennaduriaid yno; ac Hid yw yr hyn a ddywedir yn rhoddi un math o foddlonrWydd yn achos y gynnadledd. Hyd yma y mae'r cw 1)1 y" y tywyllwch. Pa fodd bynnag, tybir fod trin achosion y cyfarfod wedi dechreu ar y laf o'r mis hwn, a bod y gwaith wedi cael ei ddwyn ymlaen yn fywiog oddi ar hynny. Dywedir y bydd ymadawiad y Pennaduriaid dieithr yn debyg i gymmeryd lIe ynghylch diwedd y mis hwn. Yr ydys y.) parottoi yn Berlin i dderbyn yr Ymcrawdr Alexander ar ei ddychweiiad. Darlunir cynnadleddwyr Pryrdain a Ffraingc fel yn (lIa chyfrinachol a'u gilydd gan hynny yr ydym yn golwitbio, nad yw'r olafyn cyfrannogi yn yr eiddigedd ddrddarfod a amlygir gan gy- hoeddwyr papurau Ffraingc, at lwyddiant ac nchafiaeth llyngesoi y wlad hon. Y inae un o'r papurau diweddaf, yn amlygu mcddwl ei gy- hoeddwr, trwy fynegu, ei fod yn gobeithio, y bvcid Prydain foddian i ymwrthod a'r hawl i'r ho 11 fasnach arforol, o herwydd nad ywyn awr yn ymdrechu a'r dya ag oedd yn gormesu Europe, Disgwylir i'r Arch-ddug Charles a Duges Oldenburgh i briodi cyn diwedd y mis hwn; ac un o Dywysogion Prwssia a Thywysoges o Awstria, ynghyd a Thvwysogion a ThywysoO"- esau ereill. Cyrhaeddodd Tywysoges Cymru Milan, ar yr 8fod o'r mis hwn. Cynnwysir erthygl hir yn y Gazette de France, yr hwn a gyfeirir at y sawl sydd yn ddiwvd ?rth y gorchwYl o wasgaru cabl-dreith- iau (libels) yn erbyn y Brenin a'i Lywodraeth iau (libels) yr,. ei,)y y ?,- 13reniii a'i LvNvo(iraeiiii, gaii ddaiigositiAN7ed y, f-,Ltli -.171ioe d diactau i Yr oedd y pla yn gwneuthur difrod mawr yu Smyrna, yn y Mehefin diweddaf, dywedir fod mil o ddynion yn marw weithiau mewlI diwrnod, a bod 500 yn trengu o achos y fllangeil drom honnoj bob dydd, a chymmeryd rin gyda'i- llall.

[No title]

[No title]

- OL-YSG RIFEiV.II