Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

- - I Newyddion Jshmdain,…

News
Cite
Share

Newyddion Jshmdain, %c. DY DD IA U, BY DUEF QQ. I HYSBYSIRgan un o bapurau Paris, y Journal jnL des Debats, dan y pen Vienna, Hydref 5, fod y Pennaduriaid Brerihinol yn einiawa ynghyd yn y Brif-ddinas honno bob dydd; end eu bod yn ymgadw rhag siarad am betlwu gwiad?r- iaethol, gfin adael y cwbl o'r nattur hynny i gael ei drin gan eu Gwenidogiou. Ychwanegir fod y Gweinidog Ffrengig wedi cyflwyno ysgrif .) to> ö b o fawr bwys 1 r Gymmanfa. Oddiwrth hyn ymddengys fod y Gymmanfa ivecii (lechrou'ar eu gorchwylioii, a bod yr hanes a glywsom eisoes, ynghylch bod y gwaeth i gael ei ddwyn ymlaen trwy gyfrinach lythyrol, yn hytrach nag un eneuol, yn gvwir ond y mae ert hygl arali, dan y pen Vienna, mown papnr arall o Paris. Y Gazette de France, yn mynegu, fod gvveinidog Ffraingc i gyflwyno'r ysgrif ddywededig, i'r Gymmanfa pan ddechreuo, ac felly yn arwyddo nad yw gwedi dechren hyd yrna ar ei gorch- wylioii neillduol; o herwydd pa ham anhawdd dywedyd, heb hysbysiaeth ychwanegol, pa un a yw'r gvnnadledd wedi dechreu mewn modd tfurfiol ai peidio pa focid bynnag, y mae yn lied a.»hebyg fod gweinidogion yr amryw alHioedd yn Vienna, yn hollol segur, heb ddefnyddio rhan o'u hamser ynghylch y gorchwyl ag yr ymgyn- nuilasant o'i herwydd. Dywedir fod Dug Saxe Weimar wedi dadgan, na dderbyn efe un rhan 0 deyrnas Saxony, o her- wydd ei fod yn mawr chwennych adferiad y Brenin, yr hyn, meddant, a hiraethir am dano gan y rhan amlaf o lawer o drigolioo y wlad honno. ■ Yr unig. hysbysiaeth o'r Yspaen yn y papurau hyn, a gynnwysir yn y Moniteur, yr hwn a ddengys, fod Fferdinand wedi gyrru allan gy- hoeddiad, i beri i'r olfeiriaid drigo yn en plwyfau. Y mae hyn yn ymddygiad doeth o eiddo'r Bre- nin, yr hwn a berchir yn fawr gan y gwyr lien Pabaidd, y rhai a ddefnyddiaut eu holl awdur- dod o'i du ef. Ar y laf o'r mis hwn, aeth Tywysoges Cymru trwy St. Maurice ar ei flordd tua Milan. I ydym wedi cael amryw hanesion, anghyt" tunol a'u gilydd, ynghych Sweden a Norway, yn ddiweddar. Eithr cynhwysir hysbysiaeth mewn erthvgl o Hamburgh, yn y papurau hyn, yn y pa p ul'au lyp, yr hwn a ymddengys yn deilwng o dderbyniad, a'r hwn sydd fynegiad o eiddo swyddog ym my- ddin Norway; yn dangos fod y byr-gyngrair yn groes i feddwl y Tywysog Christian, a'r than amlaf o drigolion Norway, gan osod y bai ar gynghoriaid y wlad, a rhai o'r Cadfiidogion, y rhai a ro(Idarant amddiffynfeydd cedyrn i fynu, cyn colli o honynt gymmnint a dyn ynddynt, a thaenu newyddion disyilaen ar led, yr hyn a barodd i'r Tywysog Christian dybied ei fod wedi eiamgylchu gan fradwyr, a blino i'r fath raddau, nes aeth yn glaf, a thybiwyd fod ei fywyd mewn perygl. Y mae amryw o swyddogion byddin Norway mewn dalfa, y rhai a brofir yn ebrwydd mewn ilysoedd milwraidd, dan y cyhuddiad o beidio cyllawni eu dyledswyddau. Ymddengys wrth y papurau diweddaf o York N ewrdd ac o Halifax, fod meddiant Jrurfiol wedi cael ei gymmeryd, ar barthau dwyreiniol yr afon Penobscot, a'r holl wlad rTnvug yr afon honno a ehytlin Brunswick Newydd, gan gynnwys Long Island, ac ynysoedcl ereill, yn en w ei Fawrhydi, Sior III. mewn cyhoeddiad, yr liwn a yrwycl allan o Halifax, ar yr 21ain o'r mis diweddaf, gany CadfridogSherbrook a'r Llyngesydd Grif- lith. Ac fel liyn newidiodd y rhyfel ei hanian; nid oedd ar y cyntaf end rhyfel arnddilfynol o'n tu ni, ond wedi hynny newidiodd i fod yn un ymosodol; ond yr ydym yn ofni fod ein colled diweddar ar Lyn Champlain, agwrthgychwvniad Syr Geo. Prevost o Pittsburgh, yn tuedduyn gryf i wneuthur y goresgyniad uchod yn ddiles. Ar ddychweHad Mr. Madtson i Washington, wedi'r dinystr ar yr adeiladau cyhoedd, efe a yrrodd allan gyboeddiad, i alw ar holl swydd. ogion gwladol a milwraidd, ynghyd a holl dri- golion yr Unol Daleithau, i sefyll yrii wrol dros eu gwlad, a'u hanymddibvniaeth, y rhai a ennill- wyd iddynt gan waed a chlwyfau eu tadau, I m iieutli-Lir dofnydd o'r dinystr a gyilawnwyd gan y Brytaniaid yn y Brif-ddinas, i lidio a ffyrnigo y bobl yn erbyn y wlad hon. Beiir yn ilym, gan y Llywydd Americaidd, ar ein byddiu ni am ddinystrio'r adeiladau cyhoedd, y rhai na pherth- ynent i achosion rhyfel, neu, nad ocddynt was- atiaethgar i ddwyn ymlaen achosion rhyfel; gan haeru nad oedd eu milwyr h wy wedi gwueuthur cyifelyb ddinystr yn Canada. Tybir na ddarfu i'r hedd-Iong Fingal (dyfod- iad yr hon i Southampton a grybwvHasom yr wytlmos ddiweddaf) ymadael o'r Americ ar y 17eg, fel y dywedid, oud iddi aros hyd y 22ain, mewn trefn i ddwyn araeth Mr. Madison i'r Seneddr gydà hi. Yn ebrwydd wedi ei dyfodiad i Southampton hi a hwvliocfd drachefn, mewn i trefn, fel y tybir, i drosglwyddo cennadiaethau, ac araeth y Llyvvydd, i Ddirprwywyr yr Americ yn Ghent. Danfonvvyd pedair ccd o lythyrau, y rhai a ddygwyd gan y Hong hon, i swyddfa'r t r o sgl w v d d -1 o n ga u. Dywedir fod iaith Ivh. Madison yn dra gel- ynol a rhyfelgar, a bod y gwrthwynebiad Ihvyddiannus a wnawd yn Baltimore, ynghyd a'r manteision diweddar a gawsantmewn lleoedd ereiil, wedi adfyw'io ei gyfei!lion, ac mewn mesur helaeth wedi adferu poblogrwydd ei Ly- wodraeth. Y ma?'r hysbys!aetb c wnrchglawdd Er!p? yn mynegu fod y fyddin 1' rytanaidU yno, wedi cael ei chyfnerthu gan yr SLaIn cat rod, ac UH araH, a'i bod wedi adfeddiannu'r dyfodfeydd at y gwarchglawdd, s?nhyderu yn gadarn am Iwydd- iaut yn y diwe?l?. Madrid, MeiU 30.- Y gofidiau yn Navarre, a barant lawer o anesmwythder; gyrrodd y Liy w. odraeth y gorchymmyn mwyaf caeth allan, i fogi egwyddorion gwrthryfel, y rhai yngwyneb yr u .¡ 1 l' amgylchiadau presenuol, a allent ddwyn allan y canlyniadau mwynf dinystriol. Awdurdodwyd y Connt Ezpeleta i ddanfon hollluoedd y gadres ag ydynt yn Navarre, a'r taleithau cymmydogo;, yn erbyn Mina a'i ganlynwyr. Os nad yw'r terfysg yn cyrhaedd drosyr holl wlad a wahenir gan yr Ebro oddiwrth Castile, ni ddichon yr holl luyddwyr a ddanfonir oil i'r un man, lai na darostwng y gwrthryfel, cyn y byddo'r fedd- yginaeth yn ddiddefnydd. Cedvvir dinas Cadiz dan ofn, gan lymdostedda diwydrwydd y hiaen- oriaid milwraidd. Eithr mewn modd aiined- wydd, y mae'r ffyrdd yn Hawn o (inteioedd ys- beilgar, ac nid yv/'r tramwyfeydd yn ago red bob amser, i'r brys-negeswyr. Rhwystrwyd cen- nadon cabidvvl Cadiz, (dau o wyr Hen parchus) yr wythnos ddiweddaf, yn agos i byrth Madrid, gan ddihirod, y rhai a'u triniasant mewn modd b  geiwin. Yr oedd y cemiadon Kyu yn myued i gy 11 wyno gwasanaeth eu brodyr i'r Brenin<—- Rhyngodd bodd i'w Fawrhydi eu derbyn gydâ. thiriondeb; yr oedd ol y dymiodau a gawsant yn w-eledig ar Bu hwynebau. Y mae'r son am ddyfodiad ebrwydd Siarl IV. wcdi Ct adfywijo yn ddiweddar. Derbyn wyd llythyrnu o Cadiz ddoe, i'r 6fed o'rmisdiweddaf, a hiin ger.nym ad rod d fod y cryd heintus wedi ymddangos yn y ddinas honno. Dywedir fod y clefyd hyd yma wedi ei gyfytigu i'r ysbyttai yn unig, and ymae rheswm. i ofni, oddi ar brofiad blaenoro], ei fod wedi cyrhaedd ymheilach, Dublin, llydref 15.-fhpth yr Aurora, o Lisbon i'r porth hwn heddyw: ar ei mynediad allan goresgynvvyd ei bwrdd gan ddwy herw- long o'r Americ, ond geddefasant idui fyucd rhagddi heb ei niweidio. Ar ei dychweliad, hi aoresgynwyd gan dair herw-long, vr oedd ddwy o honynt ynghyd, y rhai a ddy wedasaiit, en bc;d wedi cymmeryd neu ddiuyshio lin nr ddeg a o longau, wedi iddynt hwylio Anwric, ond ni chwrddodd yr Aurora ag un wiblong- Frytanaidd, ar ei mynediad i, na'i dyfodiad o Lisbon. ———— Y Stranger, Walls, o Lundain i Quebec; y llythyrlong Kingston, o Halifax i Jamaica y Susan and Jane, o St.. John, i Sidney; a'r Re- trieve, o St. John i Martinique, a .ysgafaelwyd oil, ar gyfiiniau Newfoundland, laf o Fedi, gan yr hcrw-long Americaidd y Surprise. Ysgafaelwyd y Pallas, o Quebec i Landaiu y Favouriie, o Ffraingc i Newfoundland a'r Maria, o,St. Andrew i Newfoundland, gan yr herw-long Americaidd, yr Adams. Llosgwyd y Charlotte, o Newfoundland i Halinv, gan y Surprise, ,,[ y !iyt::yr long Kingston, o Nova Scotia i'r India Orl'ew- inoI, a llong ddauhwylbren arall, yn y mis Awsr, gan yr herw-long Fox: a'r Columbia o Halifax i BarbadoeS) gan herwlong Portsmouth, ar y 8fed. o'r mis diweddaf, a'r Alexander, o Miramiriij i Ayr, gan yr herwlong Ida, cyn y 9led o Aw•;t; a'r Five Sisters, o Jamaica i Halifax, gan yr herw-long Dash, ar yr 21ain o Awst. Daeth y ifi-eigadCreole i Por t F mo at h ed gwib- hwylio un mis ar ddrg; hi a ysgafaelodd ddwy ior.gacaethion duon o'r Aífric ynddynt; y naiil dan fanerau'r Yspaeniaid, a'r Hail dan fanerau Portugal; yr oedd ganddyut o wyth i naw cant o gèlehion; danfonvvyd y 1 longau i Sierra 1.20", lie y gosodwyd y creaduriaid truain ar dir, a thy- wyswyd hwy i'r dderbynfa Frytanaidd sydd iddynt yn y lie hwnnw. Gyrrodd Canghcllawr y Trysorlys lythyr at Aeiodau'r Seneddr ar y 14eg o'r n.is i!w i geisio ganddynt ymgynnull ar yr anv er nodedig, sef yr Sfed o'r mis nesaf, o herwydd fod achesiou o bwys i gael eu triu cyn Nadolig. Ymddengys fod mintaioladron ac vspeilwyryn anrheithio'r wlad yn yr Alban, yng nghymmyd- ogaelh Glasgow, ac er fod rhai dynion onest yn eu hadiiabod, y mae a.-nyr.t ofn ymddangns i ddwyn tystio'aelli yn eu hernyn, gan eu bod yn 13 o rifedi, ac wedi eu harfogi. Dyfeisodd mintai o gvdfwriadwyr yn ddi- weddar ffordd i agor holl gloion, y Ilythyrdy cyfiredin yn Llundain, ac oni buasai i un olr gyfrinach amlygu'r bwriad, buasai miloedd la.wer o ariaii wedi myned ar goll yn ebrwydd. Yr oedd Mrs. Johanna Soilthcoti, t gael ei dv.vn i'r gwely ddoe, end in chafodd yr hen (oneddiges ddim am ei phoen.

[No title]