Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

lri III, - -.- ---, ' IJ.iiltD…

' ' At Sei -e,7 I I.I

I,4tSL?.,,eitGo27:er.I i-…

-AI A'lI""phiadydd Sm. Gomer.…

At Algr(iphiadd Serelt GcMtf!*.I

-"-"-'-I NID OES KEB ?IOR…

News
Cite
Share

NID OES KEB ?IOR FYDDAR A'K RHAI NA rYNNAXT CJ Y,"VEl). i Pan oedd Mr. SpUter y tigrif chwarcuydd yn marc! ogaeth nn div.'rnod i Epson!, swydd Surry, efe a gyT.ti'ft! a chyfuiJI mymvesoI yr hwn oedd yn dychwe'yd o')' dref hoDtio, yr hen o achos rhyw bcth nen'r !!ai! ocdd mor !!awncd o ddieithri:ud, fet na pHas:u efe gae! Jk'tty iddo ei hun na'i gdfyl a:' Ktt cyft'if; w(;di thyw I!ym- maint 0 shmHlrhyngddynt, gofynodd y gwr bonheddig i Mi'. SpiUGt', t ba te yi' ocdd yn inyncd, i Epsom, ebe yntef.—"Beth," cbe'r cyfaii!, a ydych yn. meddwl aros )'no trwY'l'l1cs?" "Ydwyf 8)' ('be Llir. SpiHer, "s:€Hwch fod yn sicr b iiyr.ny."—" Os feUy," phc'r I liai(i i (.'hwi ¡zymm(,;ryd gwe]yau genuych t c!tv.'l eich !u:n, RC i,(.Ik cdr.y], fddi eithr fud yno dd:n'- pa:'iciiwiynbat'cd,t)sanigpt;!haid i c!nvi wm-i:t!;ut' gwtiaethttminm!p, hyuny y\v dy!(;d yn cl d.'n- ch"fn; cauys yr \vyt'tt \vcdi ga]w ymhob !!c yM y drcf ac nid oes yno weiy i gad am ga: iud nac :ua :iaH, id y dywcdir." m(! d (l i "Myii adda!afs'yn?wystI?M'<?'<?)'? a chwi/' medda! Spnier, "y cat'fi {ctty i mi fy tmn ac i'm ccii'y!, -bydd- ? c cd y di'ct mor H.m'Hed ag y byddo, a hynny mown nn v (ii-et'llior HjT y ay wcdi r gw,,?st-(Iai rot-eii yii y dre?," Efalliti ei(,12 boi.1 ebe a g:)!!nf clohau i chwtnadwyf ti gydnabyddits a? on dynm: sydd yn by\v yn y dref, hyd puhaffy Os feUy/ mcddai'¡' gw\' bonheddig-, 'myli a ddn!af a ('i:vi ahvyn o win, ::n chewch ch\\ i Hn gwely yn y dref hcno, !ia 'thy i'<'h ;e11'y1.' I 1.)yiia ben,' meddaiL SpU'o', ac os dcu- \vch chwiyno! i'i'drcf, chwi a geweh \vc!f;d y mynuaf !e yn y gwest-dý goi-eit ynddi;' N.i, !j, Sy! ebe'r p,'wr bonhedd.g,' myfi K cymine'afcich gn: am hynny.' I Ilwy west-dy .y'' ydych yn Ct y goren, eanys yno yr wyf yn itteddwl Hettya hcno?' Wed: i'w gyfiliil ei ibddioi]: yn hyimy, a cimdaruhau o honynt y evilg%vvstl, (fe a :!Cth r!!agdùo, ii-,ai-eliogocid yn tuu'r ))i:uch-d\ a gaiwodd yn nch"! am y march-was, (os!lc:') a dean- odd ei f'jd yn wrth u'asanacHi ih'ttv-wyr prci}), a phawb mor ddnvyd, t'e! nn chynnygottd In rreadm' i \veini iddo. Ar hynny cfe a dd¡sgYnnodt! oddi ar ei getTy), g'an ei arwain i'r nmi-ch-dy, yr invn ocdd o'r Maen mor I!a\vned o geífdau tel nad oedd yno !(' iddo i orwedd i Ja\Yr; ond pn fodd bn¡¡ag efe a < gwrddodd a'r march-was yno, a r hwu y dec:n-euodd yr ymddiddan di?rit'canlyno!:— Dyn:a, nyfaHi, cvn;merwch cfa! am v cp?'! hwn, a I)yn,,i, gyf',iill, c y li)]11(, i ?rwrandewch, bydded id-do gnc! &t sychu yn dda." 'Syr,' pbe'r bafh?en, 'f'h?.i wetwcit fod y march-dy morPawned cisues, fe! !)ad ops yma ddin: He iddo, ac nid oes ge:.nyf un He araH i'w roddi.'—' O'r goren, o'r ¡ j?o!'cu/cbcSpiiter, 'gc!i\"chv.'ne')thur!!yii;y os illy!]- wch, syci'wch cf yt) dda, rhoddwch wait' tdda yn n\v)' He ym tn'ici! 15 inunud rhoddwc!) it'do gch-ch a ifn.' ? Syr,' meddid't' n'ta''ch-A'as, ? ys' ?yfyn dy?cdyd \vit.h- ych ds'achf'fi) !;ad Ct;s dhn !Ie iddo, ac ni ciiyn!)i:e)'f 11 ei ]e, gunn t'ny/ Hj.cdd.u SpiHc! 'dyro! ychydig eisin g\renith vn \rnn)Y!.J:cJîg- à'r cchch, c.ti -it yn tybied ieny, o cwyi.ys t'y D?i?don i.'—Sy' mcddat'r march-wás (gan focddio oK'r !.ct.:d ng y R:i- i, asai,oher<\yddtyb!ed ei fad yn fyddar) 'yt' wyt'yt! dyweJyd i chwi na ehymmcraf ii of:¡{ r,m eK'!i coffyi; at- os nn cIlymmerweh ef yinaith, myfl a'i <o::f aita¡¡, acaedUeytaynnoo'mrhan i.'—' Oh, am hymiy,' cbc vi, wyt ti yn !!engcy!i di-dwyU :t syniiwyro!, yt- wyf yn ei adael yn ho)!ot i ti, ind bydd sio-, na fyddc i'm cetTyl gaci ei newid.'—' Yn! mhcii y by<!do'ch pen \i byddnr,' medd<u'r bacLgcn, geHwoh chwi n'ch ceiM fyHed i ynt?rogi o'm )')!:ui i, da fuasai gfMyfpc S}:J'th-/ iasech t'r ffos cicb d.n!/ Ond m cym?'ci'f'dd Mr. Spii!"r y sylw lIeiaf o !'y!), eith:- gadav.odd ci geŒyl ydilg ef, ac act!) tua'r ty i gcisio rhyw beth i yfed. Mcddyiiedd y match-was pe bnHsai' ceHjl y" mynd at' g'oU y ga1!asai etc dyngu iddo gymmcryrl c: ofat, a phcn iddo da!namdano, acam hynnycr'c a'i !'hwyModdw!t y prcseb, a thoddodd w.iir ídd() ac aeih dan redec t't'iy, t fyncgn i'w fcistTCS, y faUt ddyn uydd:u' a hytu'd oedd gyda hi i y;nd!'in ag ef. E: byn hyn y)- ocdd Mr. Sp)!!er wed: dyfod I' §'Pgin, n gaiw am bciHt o win cof-h; oHd yr oedd gWl'aig ddn't' f.y yn y eí hod yn i¡H itadoedd ganddi le- i cistcdd 1 !a\vr' II Ac yntef hc 'cv/yiiysio i'wdeaii, a oes wahamaeth :en:.yi'I], madam, os nnd yw'ch coch chv/i yn dda, gadewch 4 t!U g¡iCI pf'u)<; o !U) Tnt'i' ocdd yn gwiifuthur yr attob ;)\\1), itiev,-ii, gau ddywedyd v;rth ei fe:sh'es, par' o"dd u! y!t c<siu pf" t M'. SpiUcr ddf;d! yr hyn a d<!ywcd<)<Mi, Ic, madam, ynghr;'g y byddo ci ben bydtlar, gcth-,c!i dreuttf cYUJflwi¡lt, a fynnocit o'ch amt('wrth starad ag êÍ ni <"Hyw cf fythah' a poenwyd ti er awr gandd< ytigi.yich ei geti'ylpenb\\l, .H cr i n'i Y" < glustiau, n)or uchu! fyth ag y median, ncs oetldwJ1 arbwygoty td's gallas' bcr: tddo ddcaU tt!' s;Ht' y mae ci ge,lfyl yn y march-dy yu < ac t'<idd!af ei di'o)adanri;ag i fut) y it.'hdiiH dvngu s gymmeryd.ei otai.' '0:'h fi,' cbe'r ivi-al Ya bi'th iU'un'nn it" ;;aelHcnydd ?' ? d ? ? ? ? madam,' meddal'r bachgen, l tjü¡af rfordd oreu ? yw peidio rhoddi dim iddo ag a gclsio, ac ysgatfydd y b1ina efe i fod yma,' Tybiwyd fod cyrfgor y ma.'ehwas yn dda iawn, ac am hynny yiTn'oddodd ei felstres Y'ndd\vyn yngvfatteboi. Ac fe]!y yma safodd y ttsfaH o SpiUcr dros ryw gym- mamt yn edryfh c'i amgyich, heb '2:ymmaint a lie i ei&t. cdd na dim i yfcd. Oili o'r diwcdd efe a ganf:i'r gwas- auaethwr yn myncd a dysg!eid:an c nvyd dan fygH o'r gegiii, yntefa'i dilynoùd yn dd'ioed i ystafcU i!e yr ocdd ynghyich again o fcncddigion yn myned i sv<'ppc!'a. Cyn gyni:cd ag y dact!i i't ystafcH <;fe a dynnodd eihct, aca'igosododdihoHgiH::srhoe!, gansefyH mor f<'d a physgodyn. Syhrodd Hn o'r a:no heb fed yn hir, a chan wybod ma! dieithr oed< etc a ofynodd? Pwy y mac'l' !;wr bonhcddig yn pi geisio?' Tremias- ant o!i urno dros yciiydtg, ac a)M nad oedd nn yn ci ad- uabod,dywedoddunohonynt, I Syi-, yr ydyni!!i y'ua yn s:ymdeithas neiHduoi, a oes .unoch chwt eistan rhyw :in, attoiwg?' 'Dim i:ni (ebe SpiUet'), ymUHaf afnoch, foneddig¡on, i be:dio ai!on- yddu etch hunain o':n hachos i; his g'waeth gennyf fi y!H I mha le yi- eist(-,ddivyt' yiiie- ddai un ará 11, pa beth y mae yn t-i fuddwl? tiowch ef ai'ano'tystafeiL' Ntd oedd y gwasanapthwyr, y rhaioeddynt (h-a diwyd yt! !osod y dysgle¡dwlI bwyd m' y bwt'dd, wedi syhv! ai' ei ddyfodiad i'r ystnfeH lies dywed y ooneddigion yn ymddadieu, a dY\VC(:J(1d nn o honynr, Foucddigion, ni .oyd(Iwch ddim gwd¡ tnvy dyngu na chynhcnnu ag ef, canys y mae mot' fyddared fct nn c!ywa: pe saeth- cch fangnet yn C! gJnst. Y mae wcdi bod yn y gcgin ef ys awr, ond ni ddiciiOt) tU) dyu beri iddo ddcaU gair n ddywedit'w.tho. Buont bated a churo ei ymennydd aHanamryw' wcitJ¡¡al1, ondni d¡Janodd efe un gail'; )'1' v.'yfy:: credu !nai dyn g\viUon y\v, oud p& both a'i dyg- o(!d yma, neu pa i'odd y i.;c!iwc!i ei yt'ru oddi yn:a, neu pa fudd y gelhvch ei yir'.t oddi ynja, nis gwn i.' Gan hynny,' ebe t!n o honynt, 'gan ci fod ynia cihoes, gwcH bon!tcddigdiddi"tvg,acain< fodni0!-fyddai'anwn fod yn sicr uas geUu- ci clrallJgwyùdú ag nn peth a ddy- wcdiry-ny gymdeit!ws, ac tnd Ifuwer o am-hydedd afy- ddai i nh'nau am ei daHn aitaa.' Dm'byniodd yt' ai'aet!i hon gymmet'adwyapih ino!, ac cisteddasant i !aw:- t'il i swppe)-, gau ad,u't yr j'!1Jwe:wr byddar i gyfi-ar:)K)gi gyda hwy. Wc(H swp- per)), ac Riatedd yu.nhytch av.t- i yfcd gu'irodau cyfododdSpiiicr gyda itawcrp gill] ddio)<-h i b:uvb o't anigyici) am en cymddthas dda, ac yH:t taS- cddsw!!ti'rb\v)-ddid.:k:eiranc'r{!)au!. Wdh we- ied hys, ihnodd un o honynt cyn ttciided ag y gaitasai. 'C!ywch,syr! bethyrydych ynfeddwl wrth swill? v iHac swiit yn rhy fach, w ::i y g\'vna ciiwech swUt yr nn daht't- cyfrif.' 'Arafwc! fcucdd;g:on, cbe Mr. Spi'k:' nid yw o un deHiydd iicsog: geirian, canys vr ydwyt' wediyinroddiidaios'iUtpes.aradeciihydbJrefbru; y f(.)ned(Hgion,:fywardiau! siarad ag ef, ac feiiy :;oifn arnyHtgynimeryd y sw'it a bodyitfoddia: Ychydig ar 01 !Jyn, wedi i Mr. Spiller ddychwdyd ¡'r gegin, fe! y:-oed<! ci tygaid yn tJ'c¡glo oddi amgyich, etc 7KWM!H.2- ]leal) yn ei i'aw (yr iiyu a barodd iddo otfcfeddu \iiddo ei )uti)), a (han wHio mn. el gyHe, efe a acth yn ddistaw ar c! !io!, hcb i't' (I(Iytles ei wctcd a phua yi-oc(k! hi vi) twymno y gwf'h-, efc -a ddywcdodd wrthi, < Beth, 'ai dytna yr ystcitcit !!e )'¡' wyf ii i gysgn?' Synnodd y tiangces yn dd!.fa\vr wrth yr ho!iad i'W!a dywedodd cyn t.cheled ag v al!a3aí rno, Y r!i at- d d ,,7 f o d .y inaelit w f, ,I i 0'r goi-eii, fy llgi- meddai M: Spi!!er, y fuse yn iionoi wrth fy ntodd; go- bciUuo fod yUunun'niau wcdi cu sychu yn dda-' ond ytii iii i .?i. l e v iiia(,, i'?, ym ndia.Ie y niae <y nghappHn no.s?'—' Yu Bctany Bav meddai'r ddyaes, <ar a Wt: I, a dymiunnwn pe bvdtkéh t-hwith:nt yno hefyd, cn!;ys yrwyfyn sicr cich bodyn fwy o b!a Ba' (h'wg-wr ei h:i)]; ond gM-ae i'c!) byddar! Thiyii a dom cich g\vddf ar y grisian (stairs) yn fn;m.' Ac i !awr :i hi cyn gynted ag y geihs:i!, a'. buddt dwymno vn ci iiaw, i iy)ip;n j'w tncistrp.s ac .'i' boneddigiou yrhyn a ddigwyddasai iddi. ?,ada!;),' meddai hi, Dncpw'r dyn irwin-g!y?-p<! di-r??., m.. sy'dd t. J U-, 'O\¡ wedi bod yn bfai'riio'idy, pf'en'm difynodd yc d.iis? taw i't- f.yt's-yw yst.ne! lie yr o?ddwn yt) tu'?nno'r ;r\vc!y i'r ddan wr-bo!ih"dd!a', ac cr fy mywyd n? ..ni!- aswueigaf-'iiawrdraf-hcfn. I 'c!e'y fcistics yn rhedag i fyn!' ar !iyd y <'ITi.j"ll a'! U ddau wr hOl1ht'ddig y r)<ai ocddynt: wcdi rh<i"'H!:)mo'h atnyjuwetyareiiio). cr cn In,awl' slomedigaeth, hwya'i cawsant werE ei gloi i a'i dros.) (bD[¿ed); ac yr cedd efe hct'yd wedi 'oso<! uwnld ]Enwr a diist (chœ£) YJJ erbyn ydt'ws' ar h\'rt !!idiuddyboneddie:o;)ynH!hr,acy!ndrcci);!sar.t: durs'i y drws yn a;:0! ed; end a)n ei i'bd o dderwcn d!'wc!tn?,ac wcdi < fewn.Yr ocdd.hynny f\vyi)Hg ¡¡!¡Sput gy;!aw::i. Wedi iddvnt v/Utio yucie;byn!!m!t!f?r d\vsiu o weithiaH, heb rod d'iin) g'.vc!), sufafiant yn iionydd i wrnnd<\ i'?i y "'aHas- ?:ii: \vy!??d b?lii yr ocdd eft)'! :ry!ch a SptHcryn cas'?u I u!'y:'ntiprydddiLe!)e)tdi.staw!'wydd,a<Jdywedt!dd Y'.itho t-i ht?t (ond yn ddtgun uchei iddynt h'.vy pi glr-I wcd), Yntne y g?cstL! cyhoedd wdt!uan *yn!!co?dd tra pheryglns, ac ni ddichoti dyn fod'y!Lr!j\- ddi(fe! vn- ddynt: ac aii) hynny.cr fy :od morat)nedw\dd ?c!tO:M fy Hgh!ybod, yr wyt'Y1J nK-<!dwi nas eaji:!nt yn hawdd dorri trwy y th-ws cadarn hwn, a'r hoii bcthau a osodais yn ei erbyn ac os ,), yi] t eisien I dim, end i':n hysbciHo a'ni Hofrnddjoi Yr Vryfyn sicr.' Pan glywsant llyn 011, dywedo<1ù gwraig y ty, '¡l)yna, foneddisicn.a giyweh chwi ityn? y macytjddn gan fy ngha'Oi) na ddarfti t-hwi do! j drws yn agorfd o he- rwydd pc gwHacthec!), galtasai fod yn ddtnv.;i,' i );; o! Dywedodd :m c'r boneddtgion, yr hwn ()cdd g-YfreitL-! iwr, Mewn gw:rionedd, Madam, er ):?d ocdd 'randdo hrtv. i'r ystafcU, ctto gan fod h\vn \n westdy cyn'redm ac ytitefinewn mfdd'ant o'r ystafci!, gwp;¡ grhnyf nag nn eant pnnt ht'idip bi'si a i!:iw gennyf yn y gorchwv! o do; ime'.vnt!v.'y Ae, tawel o'i Yn y hore, pan (idafUi Mr SpiHcr i !a\vr, etc a ddv- nu:nodd fore da yn dra i1J\\ym!idd i,l, t-,Tl tl I oil, a ti'.vy- t!2:n ati<'bmd :i ;uciidith.asa:it ef yt) gaionnc' gnnf'i:)hv\v)t]: fii 0 cnw¡;p :?,wanhus; OIÚlam Had oedd cfyn <i<'wis deaU g-.iragocddynt yn ddywedyd, dyv:. cdasam wrth .< u gilydd fod y cwhi yn <tei ei roddi i'r g:wynt. W,,<li t6r-ymprvdio pfe a neidtbdd ar gefn ci tdrd, n<!rcf, cnniHodd y cyngwysti yn lcg; ;( 111- I- ncdd VB. ei am eifod yti clywed mor dda yn uwi', ac ')rt' .!vwcd cvn hvnny) 'Madam, nid oes he! ¡¡H. (\ .hi!a' hai na iynrn"')nt g!yv\'ed.' J ? ,!bU ;:Y:llIllyä-py¡hefnos i'r nos Sad- Wt- ?' y!y.v.t.vyd p C');ei!oywa'r g'mmy'dog; y C, Lun'Jainv.-cdieiorch- "d; y f'crby(¡wr i){:;) L:;wodraeth ?' y -S:u i't'N&ddv.'i' ((;iW,Il) arwain y v;e(ii d y ?;c t "A' ;:oleliui disg!acras'os a thiUi'r myn- ? ) .'< I'byrrie;]ydd a' ;:eddwr. Ia.n! gYl'haeddaant. Fm'fotd, ymbiHodd y tr;1'; aros nes bydda: tfytni;,t'\vydd y dvmhciiu <vcdi txyHC* heibtO, ond abc'thodd y gy.'s'iedydd ft ddi0gt'!wch i'v' ? ddyiedswydd, ac aethnut !-hasddyt!t.; \vedl niync ? v" ')'r dref lioiiiio, bi'awvchwyd hv.'y gan Id, ?) <!ymon mewn cyfyngder, ac wedi liesiii,i) I!ollylit fan, cawsunt tod cerbyd irv/m C.tCi'I&yw wcdi chweiyd, Ml8owy!gwrag(?ddapMa!!t yn ymoil a: gymhorth yn y modd iaerar'. Gyrwyd .dyn m' ge6)'. yn oi i Bm'f'))'! am gyn-northwy, a d.u;th ? ihuv-feddyg, a dynion ere:!), ffddt yuo yri ih'd cbrwyti'') S' :ic am nad oedd neb o'r bwys, gaHnogwyti 1:y, t t'ynp.d y:! i:dcb* i'wydd. WedL' gyclnvyt), syrthiodtl, pci t'a\Y!' o d:'n o fcwn yciiydig !athcHf:u id.io; on< t tt'wy (h'ugm'pdd rii "I' I ceífylau b'aenaf un o gcrbydHU E'\c!x'i' i imvt' E' feHten, rhwng Bi'tdport a H[n!)df<u'd; to'-iodd y nedydd ei goes wrth nciuio i htwr i h'Hiadm). Sytthtodd pL't o d:in ar dJas o get'Un\ Sherbut'nc, uc n i llosgodd. A gos0(lo,hl mdt, a.c it 'i i i os,, ten ..sgiii)oi- ur dan yn Ht'.H'igiy, Sussex, yi- hon, yngbj d a iioit vd oedd ynddi, a thai cyfagos a ios,, ?'?? ?M. ?a</<:?KM/t?.—Pan oedd Te?e!, g!j!!)c!'twi!t\v!'?- Pab y:i Lcipxic, yn y 15fed oes, ,,n Maddeun: puchodau 1'r bob!, a Ihuve:' yn ynidyt'n! 't'i nmi:'y!ct'; am ei ly:hyran mat!t1(nol gwetthfawr; gci'yHodd bender;g iddo, A diwch chwi t-oddi goUyn¡¡;dod ddyn a<n bechod a f\vr:ado gyHawni cyn dcd yr uniser?" G;il:;tf/ jneddai Totzei, "ond !Ht gnc! v ccfvnol on:'iHn,n'ida!!i i miyt) ddiced." Tuindd y Render yr ai-inn yn y fan, a chufodd wcdi ei, hanvyddo gau Trize! ei )u)n; nid hh wcdi tiyn y b't cyn ymadHc! a Leipxic, .i'i artan gsnddt); cy .)! fu'r pendciig ag cfar y nbrdd, ac yspeuiudd ef o't- hoU ariaH, gan ci gnro yu dda a't non, a'i yt-rn yn oi Le¡p;¡e yn wag-law, a dywcdyd, Dyma'r ti'oscdd yf ocddwn yn Gwriadl) et gyilawni."

MARC.HNADOEDD..-I