Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

lri III, - -.- ---, ' IJ.iiltD…

' ' At Sei -e,7 I I.I

News
Cite
Share

At Sei -e,7 I I.I a gwrandaw ar r-,iilv-r,feni-,il,,iii a yn;1(mg)"üed;1 yn.pt':h yndadwrdd rhyw! b<'thy!yk'hy:ait!i,n)inn<'uganddynwared pran), j ydwyf yn danibn ysyhv?dat! caiiiyna?! ieic? nodd-j e< a<' os tybiwch en b')' yn addas, Tunnau a ddisgwyi- I iaf en hClTJtl.:an;;osiad yn c;ch f\ewiadur. I Gían-Og\\cn. Mas rh.u yn tyb!pd ben y gildair ydyw y rFordd oreu iddynt !md" cu ppnan a!)a!i o'f niwl a'r dJyv.'edoeddwrthyf, ¡}r bo'an y niynyddoedd v :r.ae niw! am¡af yf hy:] n ,maeth t mt ofni bod ein cyfeitiion wcdi en h,ungyíeh- ynu gan niw! pan ?bioedd rhai o itotiynt gasteii yr fdith Gymr;¡eg yneiatdderchogt-wydd. 0!}:! pc bcasai .Rhag'untHcth yn trefHU iddynt gael dylúd i'r gGleu, n rhoddl t)-o n'i amgyich, hwy ailasynt ddeaiiu ei tod ei ndeiiud)] n.ewn amser tywyM, a c):yi. toriad y wawf; j :?y defilyddíau ;l110dí{l«wg, oud en treCIIÜd yn anghcl- 'iyddgar, a'n gosodi,a(i yn fOlJgle.'aidd mewn amryw _'fanau. '\Vrth fyned heibiaw, ucedrychar y Manastt-a lioedd ur y n.ujian, syhv<us yn fn-yaf ar un giocr, tt-wy yy )hwn yr anadtat y carchat'ot-ton a'nbcU cbwch yn go 1 gaethí wus! sef y tertyniad MM a arferer mewn per- {wydtliad. Nid ydyw'r diwygwyr na'n gwrthwynehwyr (etto) j wedi penderfynu un rheawi sefydiedig yddyr.t eu hun- iain i uferyd yterfynj¡-,d xchud, acanu-\wenui). Ar- ferwyr yr hen dfldl n hae'yut !nai A ywyt';n'\vyddt 'ebychiad mwyaf addas, etto hwy a arterynt amryw Itfyrdd¡ weithiHn dodi dy'-y gydsain idd ei ragt!acnu, i Cgynnal p\vys!ais, mpgys y!] y weithia:) dwy pydssin a gc,ddigan (A) ) 'ynghyd, llippáu, lÜux¿'ll: weiihiat! 11,. a (A) yHR- j lyd, megys pclii¡Gu, ptUMm: weitht:) dwy gydsain, HC h a (A) g<i:'ddtg:u] yngbyd, we:th!au dhn 'ond (,A) Ci ia. we.thnu: /t ac aceu ddcr- gydsain ac ( ') yng!:yd; megys wcithiau dtm ond mc- I"ys Üe"gliu: .eith¡an h e!hnn,nn'g\s !tilt: weitl,- :a h ac acen ddisgynedigO ynghyd, inegys tYí:thiau !;cb un Ü.th o acen, lite- s weithiau -hAy gydsainac "gys c-cs.s'fM.- ac wcithim! -sodt gwaH, t!icg\s &<<A-a.'t Mac'r hoU nt'reMt-Aeth uchod *'Ege:tJyfraH y Dr. D<'viesaT.Rtchard!s,ac awdnraeth ;wj'rthwyne!Hvyr ùiwygi;¡¡] Y1' hen g/.l.stell!! Nid oest %ar.d,,Ivzit ddtn: iiai tm tha! ar ddcg o ilyrdd i acenu y 'p.odd (tnwxl) uchod A'pheth pe dodid dangosiad yn yagrtfi.nedig o'r hoU anii'efn sydd yn y iiythyregaeth J1(ym i)yf)au Cymraeg? Fe waeddai pawb, oad nfYd- 'a,:nn gnei'dr.yygiad. Pe dyweder mat ar-uvddor-rau sydd iavvii, yna dylid ysgrifenun ?an'aM,g:MH?NM ond os dyweder mai gwdl- AaM sydd iawn, yna dyiid ysgnfennu )M<MM, cCtudhalJ. Hefyd, yr arfenad o ddodi A a (A) ynghyd, sydd gyíf- eiyb i un yn poethi dwfr yn ormodaw!, a liosgt ei dan yn afreidtawi,ac ynayn gorfod chwUiaw am ddwfr ce: i'w dymheru! Tro arailyn dodi acenan i gyfnerthu yr h, mai pe bae ei hebychtad el bun yt! rhy \yan!! a thro arai! yn dodi (A) uch ben y IIafaiiad fe! hyn, Û1Üd ta\YGl-nod ydyw? iMat yn y gCtriau gtt3; g'!Fff: ac dd lwd gyffl'oad a ddyiai fo'd? yr wyt' yn bwriadu pron bynny, t!'wy ddangaws swydd y terfyniadau a ac :ll mewn pe1'lvydiliad y Mtodd annherfywulwy,amscr ey;iK ?/(,7t- awl, fhcsys ll(tJa, tutu g-veliti, carM. Gweler fod y ddau yn y mcdd uchod o'r UN arwyddocaad a phan ddoder bwy yn gyfymlyn, megysgwdl{;¡¡, yna mae'r achos yn gadamach, o g'ymmatnt a bod y ddan yn gweini yr un swydd; gan hynny (yn Hythyregawt) y mae't' terfyniad yn arwyddaw dau si! megys gl'ell-:i-lt; f¡;1!y y mae y I pwys-!ais i'w ddodi ar y cyntaf: eithyr er mwyn E'y- thyngiwydd yr yii-jadi-awid, y ddaH a gymmr sam un s'i); er hyny mae'r pwyslais yn cadw ei !e, gan en har- wain yn Hio.sain: gan hyHy yr ebychiad addasufydyw'r un pwyslais ag a ddodef ar sill nesafond un i ddiwedd- iad gair, yn gyirrcdin. Mae dau arwydd ebyctuad yn agawsyrnngynroad, sefydisgynedig(') a'r derchnf- edtg ('), y cyntafa gyft'roa sain y Hafariad a fyddo yn rbagnaenn cydsain, megys detla, dÙliaw, glL'èlla, acenn. Yr ail a gyfTroa sain y Uafariad dytynawl L gydsain,me- gys trú8ll, ditêu, llesgáu, glcellàu, &c. Felly os arferer hwn () hwy ddenant u!I dan yr nn reo!aeth/ fal byn, gu.cll&,t, ai'/Dyddocált, ccnatåu, &r. Hebtaw hyny, fe weinydda i'r i!afa)'iaid heb ddyrysu y cydsciniaid, gan aducl i bobun cLsain ct hun yn ddi- gyt'ncYTidiad, ond yn mug yr ebyctnad, yr hyn ydyw ei wasanaeth. Onid yw yr accn yma hefyd, yn y terfymad uchod, yn daweiach nac /<, yn gyS'roach na (A), yn bereiddtach i'r giust, yn y.st\vythach i'r tafaw< ac yn nes i'r Hafar- iaeth, ac yn rhant! yr amrafad, ac yn anadtn licddwcb. Hefyd, fe weinydda M yr un me'dd ag c, heb gyfnewid y modd, megys k¡jJ"I!, gd!u, &c. Ond ni wasanactha ft yn He K hcb fod y perwyddiad yn cyfne\v:d i'r H:MM ar<MdM't/, mpgys tala, cara; ac os y:' K a ddodn' yn gyf- yni!yn ag c, yn y ?}M(fd uchod, mat pe dywedid talau, yna y mae y synwyr wed: myned ar encil: onid yw hyn oil yn bod.G ac M yn gweini yr un swydd yn y mood gan hyny, pa ham na chymcr en hacen- iad uu re61aeth ?--Nid fn- !iKM-HM7t y g-M-KfK'(2 Rh¡;j«in.

I,4tSL?.,,eitGo27:er.I i-…

-AI A'lI""phiadydd Sm. Gomer.…

At Algr(iphiadd Serelt GcMtf!*.I

-"-"-'-I NID OES KEB ?IOR…

MARC.HNADOEDD..-I