Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

o i-YSGiUFfu'\T. . I

Advertising

AT EIN COHEDWYR. I

News
Cite
Share

AT EIN COHEDWYR. I S"3" Y mae Byr FyEyrdod J. Thomas ar Fore teg, yn gymmeradwy. g?* Methwyd cyiieithu')- Attcbinn i Ofyoiadau Aradwr, mpwnprydiSvcyhocddt yrwyUmoshon; ymddu.ngos- nutynyi?titynnesaL ::0 (1::1r gailISyhyadau (.E:°:Ii';YlUdda.ngos ynfuan.— Nid ydvm yn coito i ni.wele y gw..uth a grybwyJhr ,ai1 C. h. ar S,ar!! Badrlg¡ nadlnt 0-'1' cyffeJylr; \)=daeth i Liw, rhaid ei fod wedi eí,o,;oùu'ncUdu, tct na's gellir ei Nid oedd ond ychydig yn caei ei wncuthnr yn y Brawd-iys Trimisoi, a gynnalwyd yn Abertawe, yr wythnos hon. Yr oedd yma. ddan gyrchh.d p!wyfoi 'am ft'awd (parif:h appeals) a cI¡(vyn yn crbyt! Gt'ifMth John, yr beuaf, n Griffith John, yt- icuangnf, a Gi-if- tith Lewis, o biwyf Hangatwg, a'n gymmci'y(! !ne(!d- iant h'wy drais o dy a thyddyn o dir yn y plwyf rhag- ddywededig. Dvgwyd tyst:o!acth ddigonol i bt-Ojfi Pr dciHad ag oedd n)ewn- mcddiaut ga<d ci osod rnswn ofn corphoi'ot gan yr amddiii'ynwy! a chafwyd GhiHti! John, yr hcnaf, yn -eÜog, a punt, ond rhyddhawyd y ma)). Nid ymddaugosodd i. GrMRth Lewis ger broH y L!ys. Ct'ybwyHasom yn êin rlÚfynd;we¿ldaf fod Honedd- tgesan swydd Fot'-gun.wg., ynghylch gosod tansct'itmd ) ar drocd i anrhagu ein hyg,1od, Syy T. Picton, aiiestr arian; y mae rhodd o'r fatll oddt wdb ùÙgL)lion Morganwg yn dra chynthwys, o hcrwydd fod ga:i y! I Gwron gryn !awer o t'eddiUMt yn y w!ad hot), n ddaeth iddotrwy ei fam,-y)- hon oedd ctifcddcs i hen dculu Ymwclodd Syr Tb&mas Jridon ,a thref Penfro yn Iictoii.-a '?I)i-e f Peiifl-O yii ddiweddar, dros yr hon y mae efe yn aelod o'r SeHeddr i derbynwyd efgyd'sjlll1 c!ychau, a bonHcfan goríoledd ¡ yiiinws, 0 hcrwydd ,eiwrolJeb a'i Iwyddiant yu vr Orynys. Pl,e;ctboOd Esgob Hennbt'dd breeth berthynaso! a thrnrhagoroIynnhrcfMynwv, dydd Sadwrn wythnos i'rdiweddat', yn achos sefydUad ysgol rad yn y dref honno,ynolcynt)nn Dr. Rei!. Tcstun ei Arglwydd-i iaetit oedd, Heb. 13. 16. Ond gwnenthurdatoni a chyfrannu, nac allghofiwch ;canysa ch'fl''yW o byrth y irhyngir bodd Duw." Casglwyd1,Oel.¡ s. 6d. ar yr achos. Achynnorthwyoddjr Esgob, Dug Beaufort, Morgan, llanynig, a ¡ J. Pnce, Ysw. i dda)'a'r dysglau wrth ddrws yt- eglwys iddcrbynycasgUadau., CynnaUwydcynmHlnfa gan Offeiriaid Arch-ddcacon- ? iaeth Caerfyrddin yn y drefhonno, wythnos i t'clid i gyd-ymgynghori yhghyich y modd mwyaf eneithiol i addysgu y tiodion yn egwyddorion Eg!\vys Loc"'r a difodi y cyfctt?rnad?u gwrthwyhebot. Pregethodd Arg, Esgob Tyddewi ?r yr adlOs, oddi 'nth Ioan xviii. S7',38?- Arg. Esgob Tyddewl ar yr achos, oddiwrth loan xvui. vii. lien I'wr(leis-di-ef Dewlswyd a thyHgwyd John Jones, Ysw. 0 Yst1'a<l II Lodge, i fod yn GonaThn', yn hen Fwrdeis-drefCyd- we!y, yn ddiweddar,'yh iie Wm. Da vies, Ysw. o Hen-1 y!an, swydd CaerfyrdtHn, yr hwn sydd wcdt h)arw- a Thomas Wittets Nev.tHe, Y&w. 1 fod yn Faer, a Wiiiiam Wiliams a Jo!)n StevMts, Boneddigion,'t fod yn\siryddod. Wythnos i'r Hun diweddaf, dew.}awyd John James Ysw. rfod yn Paer 'liard Gib bon, ynStt'ydd,drosyu\yy4dyng:uuyno. berygl!Vll ystod.y p'ythefnos d!w- eddaf, lnddoddEsgobiol1 Llu,ndin, Lincoin, a. Chester, bechctV' ll,f.{/Ûn I.l ph?/'JJi,fJU!g,q,wyl' lltln, ')'/1 eu e.sgobaethau Gan fed y Seneddr t gyfai-fod: ar yr 8fed o'r mis nesaf, gsHaifod o i ra: o'it.-darUenwyr, t fynegu fod yn rhaid i b'ob o mtttur angiiy- oedd, a fwnadh- ddwyn i'r Set'edd'dy, gac! ei f-hyf- Iwyno, ofewn 14eg.o dd.yddiatCwedi'r dydd G.wener cyntafobcb eisteddfoq@¡ cilldo'r lelodalt. Da.'nwiJ.injàrlVl)b,()s, Wener ddiweddaf, syrthiodd dynes ieuangc, o'r enw Ann Lemon, i'r ca.m)as (catial yuagosi'rcrochen-dai,ynydrefhon,aphoddodd. Yr oeddynfrodoro Cdrnwal, ond acth y teu!" i'r hwn v perthyna: i Ainlwch i anncUdu er ys.dwy ttynedd yn ol; ac yn ddiwedda'r dyehwciodd hi i w!ad ei gcne(.igaeth, i ymweted a'i hewythr, a'i hen gyfcitton, Ue.yrarosodd dros ra: wythHosan;, myana.sai ei !)ewythr iddi arcs yuo dros y ganaf, eithr ysgnfcnodd ei thad atti i geisio ganddl i frysio ei dychwcliad i Amiweh; yn gy'tattebol i'r gorchymyn hwyhodd o Gornwal i'r drcf hon, a chafodd Long i'w throsgiwyddo odd! yma at ei thcuin; gosododd ei dil!nd yn y i!ong yn bared, ac ar y nos nchod, wedt canu yn tach i'<v chyfctHion, cychwynodd ?tua'r Hong, ond oherwydd ei bod yn an?hyfarwydd a'r i!e, a'r nos yn dywy:i, syrthrndd i'r csmias a thi'cng-' odd yno- Y'' ydys yn tybied i.'ami-yw yn ycrociien-dy gtywed ei ysgl'clH\U) oM o liL-i.wy(ld fod merchÜ j an!!ad ydrcfyn arfcr cadw ystwr di-m! yn fypych, m:d hwy oedd yn ac ain'lttynny md aethant sUan. Cafwyd ei chartr dranj)oeth, <t chladdwyd ef ya weddn? yn iub'hwent yr Egiwys Fan' dydd Liiih.Dychweiodd Rhcithv.'yr Nos Ltm; y'Sydd'(h:'ínis hwn, d.igwyddodd i d&n mawrdcri aHan yn nIiy Mi'. John Owen, saer-Hbngan, ynAbery?twyth. Fe! yr oedd Mrs. Francis (gwraig Cadpen M. Franci.s), ei iiioravvn, ali dau faban, pfemiatd chwech wythEosoed, yn cysgn yn yr un gwety \'n nhy Mr. J. 0. cymmerodd dHlad y gwely dan oddiwrth y ganwylJ, yr hon oedd yn cynnen yn yr ystafe]], a i!osg- odd y diHad a')' gobennyddtau dan en penman, ac wrih y gwrcs dthunodd y forwyn yn frawychus, hi a neid- iodd o' g-,wlv, ac acth Li, a'i melstrcs, a't- ddiui b!entyn o'r ystufeUmewn munndyn. Yh y e>'famscr cyfododd Mr. Owenyn gynfrous, ac M yr oedd o'i ystafc!! wch', cafodd y tcuiti oU yn Hawychus trwy y tv, a't- inarn fawr yn dyfod al!an trwy ddrws ystat'eH wcly Mt's. F. Efe a netdiodd rr ystatel!, ac a ganodd y d:'ws arno. Wedi i(l(io tdi-y cli o(idi a,,i)grylcli, a synnu am Humdyn, a gweh;d y nail! ochr i'r ystafelt oU;ar d:)n, efe a bendcifynodd i gadw y drws arno ynghauad i I'wysh-o ygwynt; yna efe a ymanodd yn ydH!ud ag oedd heb eu Ilosgi, ac efe a geisioÍld dditrocld y niamiau trwy ell ntogi yn y dUtaifi, ac a Iwyt- orchfygodd yt e!fen ddinystt iot ymhfn pmnp ncu ddeng munud. ErbyH hyn yr oedd yr hco! wedi cyfTro:, aebafiH.lddLligon o ra: t'w I gynnorthwyo i ddin?dd y t:m yn ![wyr. N[ ohafo'Jd neb lawcr o niwed, er mor ddychtyhedig ocdd yr o!wg.?' y cyntaf. Y mae Mrs. Owen heb weUa etto o'r bt'a? a gafodd yramserhwhnw. Mawr ywyrhwymau syad arnom i idioleli i Ddiiiv-ein da am ejM e<jL<!w r!)agperyg'(.)nhb3adyddaW6r<ii.!t!r. Daiiwyd dan Acligenyn, am yspeilio afalau p ardd yi wythnosbreseti'nol, a gyrwyd u:L a hcnynt t'r ty tywyt!, a.'r ital! i'r COW -d,£-I gv;aitit, aiii etilrosedd. Gwelwyd gv.elthiwr, yr hwn opdd a aillitlint ganddo, nos Lun ddiweddat' pnd un, mcwn 'pefHaH, gcrHawCasgwent, Mynwy., yr!mn fei y tybtd a acliillll y:to i yspeHio'r L?rHan. Pan gantu'r gwr ag oedd vn ¡ gwiUo'rifrwythauef, yrh'wn oedd a dryiMlw.yt?o? ;'n. ei !aw, efe asaethodd'at.tb yn-y llJ:Old mwyaf an-oche!- gar, ac aethyr crgyd i ymysgarocdd y dyn truan. Yr oedd yn fyw Lorc dydd Mawrth, hicwn dirfaur been ae yn ddi-obalth gwell!ant. Rbifedl y I'ongan a hwyllasant o !ohg-bprth LIancHi s'-vydd Caerfyrdd:n, yn y tri mis dtweddnf, y rind a derfynasant ar y IC'fed o'rtnLS hwn, yw, 803. Aeth y Hong Royal George, Cadpen James, yf hon a b'crthynai i Aber-dau-gleùdyf, i dh-, hos Lun wythnos i'r diweddaf, rhwngSoIfach a Poi-telais, swydd Benfro, ac y mae wedi myned yn ddry!Iiau. Rhoddwyd gorchymyn gan y Pen-II),thyr-wr na byddo i'r itytiiyr-Iongau perthynol i Abci-dau-gieddyf, 1 fyne(! ymheiiach i fynu yn aberVaterford yn yr lw&r- ddon, na Dnmnore, yn yr hat', a, Passage yn y gat)af, I byddi'ramgyichtad hwn r\vyddha!t cryn lawt!i- ar yr o)tGb:aeth rhyngom.a pharthau deheuol yr I\verddon. Agorwyd marchnad-dy hptaeth yn Tddiweddaf I,ti Abcr-dau-gleddyf, yr oedd yr hen dy yn.rhy fa.ch i attebydihcn.. f Gyrrodd Peneiwdbd milwyrPrydain-at yr MoiL Swy- ddugujn, ag ydynt yn aroiygn <le1'byniadmhw),' fr gadres, ar y lOfed o'r mis hwn, i fynegu i.t!dyot, y gait- ant ail gyttuno a'r miiwyr, y rhm ydynt w&di trcntio amser elhammodiad aHan, set'.cynniter o ttonyn't, ag! y<!yntgymhwys i fyncd i'rniac.s, erna hyddontynatt.eb yn hoUol n:cwn hyd ac ocdt an i'r o ysgadan(penweig) yn Abervstwyth yr wythnos ddi\vcdda<, y rhui a wcrthwyd am 4s. \¿Ü. y cant. Y mac marwoldeb anarferol yn iTynnn yn aw!- yn Lcrpwl a tiu-efi ereitt yngogledd Lloegr, yr hyn, fel y tybir,.a ac)dysurwyd gan yi- hehiethrwydd o gnau a ddygodd y cyn y .ihvyddyn hon, a'r rh&i éI! fwytta\Hi yn hctneth gau ddymon o isc) rudd. Y mae clicithutu mweidioty Hi'wythau hyn, pan fwyttaerHawer o h'on- ynt, yu ddigon hysbys.Papui' Lcrpwl. ? Pihybiidd (llIg-enr/¡eicliol afy 'tymhar Ttœn.Llyngeodd dynefY ienangc, o Hcol Avon, Bath, gneucn. heb ei chnoi yn ddtweddar, yr hon a aettt, yn ot y <tywcdiad cyH't'(: din, go t'/ap<t/t, ac er i feddygoit y ddinas ymdre- chn ei symmn' methasant a HwyJdo, a hithau a fa tarwymhenychydigddyddiau. Y mae swydd FfHnt, wedi diiyn yr allgtafffta rodd- odd swydd Fcirion, trwy \vahodd Swyddogiun milwr- aidd a anwyd yn y wtad, ac a enwogasant eu hunain ynv rh\,tël diwcddar, i iniaw; ac y mae tánscri1¡,Hl i ddechreH yn ebrwydd tuag at esmwythau a)ngylc)j- iadau gwragedd gwe<tdwon a ph!ant y tnorwvr a'r mHwyr, ynghyd a'r rhai a g!wyi\vyd, ac a berthyuant i'rwiud honao. Dydd lan, y 6fed o'r mis hwn, cynnaUwyd ailgyIch- \vyl Bibl-Gytndeithas lón, yn Hangetm; yt iDe(!(t y gynnuUeidt'ayn Ui&sog achyfrifb!; y Parchedig John WtHiams, o Treiros, yn y Gadair, yn angwyddolder larU Uxbridge, L!ywydd y Gymdetthas. DarUcnwyd mynegtad yr eisteddfod am y nwyddyn ddhveddaf gan yr Ysg¡:if-raglaw, yrhwn a gymmeradwywyd. Swm yr ariaii a dde:byn:wyd am y Hwyddyn; yr hon a der- t'ynoddChwet'.25; oedd p021..1s. 6td. PfQllodd y Trysorwr t'r Fam GymdeHhas 1000!. Rhtfedt'r !iyfrau a ddosbarUiwyd gan y Gymdeiti.as hon, y Hwyddyn ddiwcddaf, yw 1703 o Fiblau Cymraeg, a 100 o Viblati piacsneg; 1750 oDcstamentau Cymraeg, a 150oKuSaesncg, ycwb! yn :t8'):3 o Fiblau, a 1900 o Destamentun. Dywcdodd Mr. Reynolds, yn ei araeth ar yi- aclios; fody GymàeÎthaslil.ilanY,1 dwyn ynghyd hoM ragoriaethau, yn cghu o holl .prddas, yn cyssyUtn ho!i tat'ur, acyn sihoHhoit ondtau pob gradd'o ddynion. Ymhitth ei ymgldd,vyr mwyaf gwresog, yr ydym yn canfod chwech o'r Tyw-ysogton Brenlimot, dau Arch- psgob,adeuddpgoEsgobiou;.prif Wpinidog y Deyr- nas, Pendedgibn yn agos yn ddt-rH, ? boneddigion o bob parth,&c. Wcdt hynny gwnaeth ,YiJ.Ja,cl.l.. John mias a'mryw sylwiadan, yn yriaith Gymraeg, ar yr eit'eUhtau daionus a obeithiai ei'e a gantyHai ddosbar- I' Yrn'MtN Gymdetthas Gynnorthwy&l NOl'('k)a, ¡)l'- wieh, cyfarfod o'r hon a gynnattvyd :!n'.y.,29(Ua o'r mis dtweddaf, dywedodd y Hywydd, Scf;Esgob 'yr Esgbb- aeth houuo, mewn cytciriad at y fam Gymdeithas, "Haerw'yd gyda. brys, fed cynHuH y BLJji Gymdeithas .Frytanaidd aThramor yn niweidtd! i,'r Eglwys setydte- dig: o'm rhan fy h'm,pc geUtdfv nw-yn t gr<edn, fbd setydh.ad yr eglwys hon yn gyfryw, fet y- i)iv'd(iai i undeb & tlyniQll duwiot a gwybodns o atHt'yw enw-au, i'r unis: ddibeniddosbarthu'rBnj!, yr hwn yw crefydùProtcs- tuniatd, yn nlweidio! idd! o ddii'tif-pp getud iy nwyn i gfedu f&d Eglwys Loegr (o'r hon yr wyf yn aelcd ddi- dwyHachydwybodol) yn gyt'yw, iel M aUid ond ar egwyddorion anghysson a'r tangttefedd a'r ewyHys da, a'r cannd cynhwyst'awr hwunw, y rum ydynt ddartun- iado: o wir Grtst-ianogaeth, myii a ymadswn it ht y tbru, an) y rheswm eghu' hwn—myh a'i tyijtwn yn anghyf- iswnadwy i abertliu y diúen i'r moddMM; gun nad yw sefyd!tad-{;gtwystg ddtm yn fwy, na'r hyn a dybir i iod y ??!c'G'tt g-c."6M g'ynr¡.:ri¡ n lli:damt' crefydd y Cynnyg iin-rvfé¡<;al i :¡.peí.lio.Attal\Yy{ gwrBonheddig oedranno3,Yl'bwl1sydd yb h'govnCuixbet'wen.gaH teidryMtia.ed, l1'JS Fërcher wvtlmos i'i- diweddaf. DaUodd y Ueidr ddiy!t-aw o't Hnpn, ac aradely/odd ct ari<m mewn iiais cr-vnedtg. Dywe<tiddyBonheddig wrtho nm dynHu'r 1;, ymaith, aC y eYfi2,6.))I:;li a'i gals; g-x-Iiaetl) y:- yspeilydd hynny, ae a d (I I i6d,i y !'n1! YJ1 da,d-h'Mv."o ei dd\vy !)3s:an (coat) un arc] y HaH. EibyH hyn nesaodd dan ddyn, galwodd y B&i!heddig am gynHor Unvy; daliwYli'y lleidr, di.a¡'fog\'iyd ef,,a dv,,ixyd Ni ,"t1Úti1 et'e un gVtj'thw-yi]pbiad, ae m ddywedodd air, onfj pan g'ya- nygwy.d syinmud y gorchudd 6ddi af ei v\¡eh ymddan- gosa't yn lied a6onydd, 4e. pa fodd bynnag Itwyddasant i'w whenthuf; ac er nl,,I" r syndodi',rCyhudù\vl',efe ,a gJ.l¡fu i?i "([i t'Î !tun! D!1/ilwain:anghl?r1ól.Fel yr ocdd y l\1edùyg Saunders. o yr wyth:!os cyn.y ddtv.eddaf, a !'h:n cyfei!!iu!t yn heht, a.saethn adar. efea saethodd t]n A't' ergydiau ag oedd yn ei ddryH dwy-farH, a'na.ddodd yraderyn wedi hynny gOsododd y dryl! dan ei gesai), a phlygodd i ,iiin,ol un o'rcwn, yrhwh a hoffai ya fawr ae fei yr oedd yci yhneidio i fynu i dderbyn canmdiiaeth ei a gyff)\-ddoddà chlieced y dryH, aeth yr er. gyd ai!au,drylliwyd vfraich yndda:'nan, a buy Me. ddyg farw vmhcn ycbydig. JIb Y.m BIhentt'e'r FeHn; sn- G aerynarfr-n, y mae me<vn chwe.cu teulu wyth o ber.sonau,en llOednm ynghytlyn chwe' i:h4nt a deÜgainmiwydd; ymae na o honynt, GrirRth P.ii.<hÙd,wel:!i I)!)d,yn,lladdgw;lir a tli.ru gain' Y iilcut oii 'n lled g' y6')U; ac eti hoedrun.

Family Notices

- i ..-LLOG¡":EWYDIHO.I

PE!fLLANW R MOR :?N MMORTHLADDOKDD…

MARCHNADOEDu CARTREFOL.

[No title]