Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

&;;.-,-,.",,-,.-...-:-:- -…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LLLN, 17. Mynegir mewn llythyr oddiwrth swyddog yn un o'r llongau ar yr afon Penobscot, Yll yr Americ, yr hwn a ilfedi 10, l8l4, fod y Brytaniaid yn amgaeru Castinc, gyda'r bwriad i gadw meddiant o honi, grin fod yr hoil wyr ar ochr ddwyreiuiol y Penobscot wedi ochru gyda'r Brytaniaid..—wrth ystyried unsawdd mc- ddyliau'r Americiaid yn gyfiredin, (os gellir baniu wrth hynny) nid oedd dim i'w ddisgwyl ond heddweh buan—yr oeddynt yn Uefain yn gryf yn erbyn Mr. Madison. Y mae papurau Paris, yn cynhwyshysbysiaeth i'r 1 Jeg o'r mis hwn, Mcdi dyfod rr ddinas. Yr hauesion diweddaf o Vienna, yn y papurau hyn, ydynt yn cvrhaedd i'r ail o'r mis. Nid oedd y gynnadledd wedi dechreu y pryd hynny, er fod pawb yn disgwyl iddi ddechreu ar y ltaf, ac er tod yr hoil gennadon ag oeddynt angen- j rheuliol i ddwyn y gynnadtcdd ymlaen wedi dyfod yno. Nid oes un rheswm yn cael ei roddi dros y gohiriad. ] Cadarnhair y son diweddnr yn gyflawn, yng- hylch gwrthryfel. cyhoedd y blaenor enweg Mina, yn erbyn yr anvvyiyd Ferdinand, yn J: papurau hyn. Eitbr nid St. Sebastian, ond Pam- peluna oedd y lle acynnygodd efe ei gymmeryd yn ddiyymrawth. Gwnawd yr ymosodifld ar y 27ain o'r mis diweddaf, gan Mina acamryw fi!. wyr, ond methasant a llwyddo, o herwydd, me- i ddant, fod llawer o'i swyddogion wedi amiygu | anfoddlonrwydd i gyfla wni y fath anturwaith, am yr hwn nis gwyddent nes oeddynt ar eu | cychwyniad tuag yno; gorfu arno itci a gadael i y 1'p, a chan'ynwyd ef gan y rhai a. arosasent yn ffyddlon iddo; Haddw) d a chhvyfwyd rhai o'i swyddogion ar eu gwaith yn cilio yn ol. Wedi methu o ltoiio yn y cynnyg hwn, efe a gychwyuodd tua Puente de la Heyna, lie y dyw- edir fed rhan o'i fyddin yn aros, yr hon sydd led adarn mewn rhifedi. Prif ddinas Navarre, w Pampeluna. Dywedir hefyd ei fod ef mewn medfliaiitoai-nddiffyiifii Jaca, yn Nhalaeth Ar. ragon, a'i fod wedi gosod digon o luniaeth ynddi dros flwyddyn. Mynegir ymhellach fod y car- charau yn cael eu llenwi a dynion a gyhuddir o'r trosedd o gynnal cyfrinach ag ef, a thybir nad yw ei weithrediadau milwraidd ef ond rhan o gynlluii gwrtliryfel mwy cy ffredin, yr hwn a gynnwys Arragon a Chatalonia, gan gyrhaedd oddi yno i Cadiz. Y mae rheswm cryf i feddwl fod rhan helaeth o drigolicn yr Yspaen yn cyf- raniiogi o feddyliau ac amcanion y Cadfridog Mina ond dywedir yn y papurau hyn fod liiaws y bobl o du FLi' d inaii d y bobl o du Ferdinand a'i fesurau; a sicr yw fod pawb ag ydynt dan reolaeth yr ofifeiriaid pab- aidd o'i blaid ef. Ilysbysir gan un o bapumu Paris mai nid o achos diflyg gwahoddiad (megis y dywedent o'r blaen) y mae Tywysog Coronog Sweden yn pei- 1 dio myned il. r gy ii Paclieddfa yn Vienna, end mai sefyllfa derfysglyd Norway yn unig sydd yn ei rwystro i fyned yno. | Daeth llythvr-god o Hamburgh i'r ddinas ddoe. Ymddengys fod terfysg w edi cymn.cryd lIe yn Hanover, yr hvvn a ysfyrid o nattur mor bw-ysiggan Ddug Cambridge,'fel y odd efe am gynnorthwy'r miiwyr i gefnoof' y mdreciiiadau yr awdurdodau gwladol, a plspri i farchluocdd i fyned oddi amgylch yr heolydd, i'r coedydd, &c. a dwyn yr hoil grwydriaid, ac ereill addi wg. dy bir o fradwriaeth, ger bron'yr Ynadon. Cyhoeddwyd llythyr o Paris yn 011 n bapuran kGermany, yr hwJJ. a gynuwys yr haeriad gwrth. un, mai mewn caiilytiiad gynghor Dug Welling- ton, dros Lywodraeth Prydain Fawr, y gwrtL. ododd Ferdiiiand y ft'urf-lywodraetti a wnawd gan y Cortes. Peth tra hyuod i'r Cohebwr yn Paris fyned hfeibio i'r hoil bapurau yn ei wlad a'i ddinas ei hun, a chwilo am bapur o Germany i gyhoeddi ei hysbysiaeth gvverthfawr. Tebyg ddigon yw i Ddug Wellington nodi allan rai o ddilfygiadau y lywodraeth a barotowyd gan y Cortes, ond y mae yn lhvyr anghredadwy itldo ef gynghori y Brenhin i'w lwn: ddilpu, a gosod y cyfundraith gormesol o eiddo Ferdinand yn ei le. Yr ydym yn deall fod y Llywodraeth wedi derbyn cesuiadiaethau o Ghent, y rhai a -yrwyd oddi ynoaryrllpg o'ruiishwn. Y mae an- sa wdd y gynnadledd yn y ddinas honno, cyn. belled ag y mae wedi ei amlygu, y n caclei ddai- imiio rneun ilythyrau anghyoedd. Ar y 2Gain o'r mis divveddaf, ceisiodd Dirprwywyr yr Ame- ric wybod os oedd y gynnadledd i gaei ei thorri y maith, o herwydd fodyr aroinodau sylfaenol a gynnygwyd gan y Llywodraeth Fiytanaifid yn •wrt.hodedig. Sicrheir i ni fod hy: bysiaeth i'r perwyl hyn wedi cael ei dderbyn yma ar yr 2bain, a bod cennad wedi cael ei ddanfon i Ghent ar yr un dydd, gall arwyddo y byddai atteb i gael ei roddi yn ebrwy dd. YII y modd hyn yr arosodd •pethau hyd ddydd Gwenery 7fed o'r mis hwn, pryd y danfonwyd cyttuudeb Gweinidogien y i>renin i'r Americiaid ac ar y lOfed, sef dydd Liun diweddaf, danfouwyd cennadiaethau ereill, y rhai a dybid oeddynt i ddiwygio neu i gym- mesuro y rhai blaenorol. Tybir yn gyfhedin fod Gweinidogion y Brenhin.wedi rhoddi fynu eu hammodau ym mhcrthynas i gaeI rhan o dirxeg- aeth yr Ameiic ar lan y llynnoedd, ac mai mewn canlyniad i hyn y bydd i r gynuadiedd gad ei hadnewyddu gydii gobaith da am lwyddiant yn y diwedd. Dy wedir fod Ymerawdr Russia wedi hysbysu i gynnadleddvryr yr Americ na fydd iddo ef yn y Gymmanfa ymyracth a. ddadl I rhwng Prydain Fawr a'r Unol Daleithiau. Y mae amrywiol gpiigliciilu rN,,Soi,ft'r L!yw- jodraeth wedi bod yn hynod o Iwyddianmis yn y I tri mis a derfynasant ar y 10fed oi, iiiis hWII; gan ddwyn i mewn y swm o 10,954,9001. sef 800,0001. yn ych wan eg nag yn y trimiscyfat- tebol yn y flwyddyn ddiweddaf. Y mae'r tretbi rhyfel amy tri mis hyn yn ychwancg na 8,215,0001. o'r swm hyn, dygodd y dreth ar feddiant (property tax) 5,212,0001. i'r Drvsorfa. Y mae'r dreth hon yn unig dros y flwyddyn a derfynoddary lOfed o'r mis hwn, yu 1-4,189,(jt)Ol. a hoil drothi'r rhyfel yn ychwaneg na23,470,0001. Y swm a dybiai Canhellwr y Tiysorlys a ddyg- ent i mewn ar ddiwedd y flwyddyn ddiweddaf, oedd 21,000,0001. Aeth Mr. Croker tua Paris; diben ei fyned- iad, meddant, yw ymholi yn fanwl plghylch y groesavr, yr linvii a ddywedir fod herwlongaa yr Americ yn ei gael yn llonghyrth F ImlIlgc, ac i achwyn wrth y Lly wodraeth yn ol y byddo pr- thau yn ymddangos wedi manwl chwiliad, ac i gyttuno ar ammodau, y rhai a rag fh en a- t ymry- son rhwng y ddwy wlad a'r ddwy lywodraeth. Atiafacliad (seizure) anar/erol.— C ymtn.ei odd yr amgylchiad hynod canlynol le dydd Sadwrn —Ar ddyfodiad llythyr-gerbyd Dover i Roches- ter, ar ei ifordd i'r ddinas, gahryd ar y Gu iliwr (Guard) gan Sharp, swyddog y Tolldy, i roddi syppvn swy cklol ag oedd daneiofal efi fynu, yr hwn a gyfarwyddwyd at Arglwydd.Castlereagh, ac ymddangosai megis pe buasai yn dyfod oddi wrth Ddllg Wellington; yr hyn a wnaeth y jGwiliwr, gyda liawer o ofu ac amharodrwvdd lac wedi ei agor, cnfwyd ynddo, yn lIe ceunad- I iethau l'wysig, amryw sypynau (parcels) bych- lam; yn cynnwys nvvyddau anghyfreitidon (wedi dyfod o Ffraingc heb dalu r toil), wedi eu cyf- arwyddo at amryw ddynion enwog yu y wlad hon. Cad wodd Sharke yr yslmil, oml goddefodd i'r cetbyd fyned rliagddo.—Nis dichon y dar- ilenydd dybied, drcs funud, fod Haw gan ein Dug clodfawr, nac Ysgrif. raglaw'r Llyvvc'draeth, at yr hwn y cyfarwyddwyd y cennadiaethau fl'ngiol, yn Ityn o orchwyl. Yr ydym yn cofio, yn ebrwydd wedi heddweh Amiens, i'r llythyr- get byd a'r celfylau gael eu hattafaelu, ar eu dy- fodiad i'r Llythyrdy Cyftredsn, a dygwyd hwy i Gyllid:teth (Excise Oj/ice) o .her- wydd fod blwell yn cynnwys nwyddau anghyf- reithlon yn y cerbyd. I Cododd un ar ddeg o ddynion, y rhai a ber- thynent i'r Albion, o 74 mangnel, yn erbyn yr Isgadpen ag ocdd yn blaenori arnynt, pan ddan- fomvyd hwy i ynys Watt, yn y Chesapeake, i dorri trosoiion a phethau ereill i godi gwarch- glawdd, ac enciliasant at y gelynion. Ymddangosodd Cyhoeddiad o eiddo y Tyw- ysog Rhaglaw yn Llys-argraff nos Sadwrn, i ddangos y caiff iioll gatrodau y gadrcs, ond y catrodau profedi(veteran battalions) eu rhydd- hau pan derfyno amser eu cyttundeb, er y guil- esid hwyhau eu gwasanaeth clair blynedd ym- hellach, o achos y rhyfel a'r Americ. L r;

[No title]