Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

&;;.-,-,.",,-,.-...-:-:- -…

[No title]

News
Cite
Share

SADWK-N, 15. ITysbysir mewn erthygl dan y pen V ienna, ym mlmpmau Pads am ddydd Mercther, y rhai a ddefbyiiiwyd y l ore hwn, fod gweinidegion Awstiia, Russia, Prussia, Prydain, Ffraingc, a'r spaen, wedi cynnal c) nnadledd ragbarcttoawl ar y d)dd c'r blaen. Derbynir Sweden a-Phor- tugal i'r gynnadledd gyffredin. Tybir yn awr na fydd ond achosion mawrion a gwladol Kuj rope i gael eu trefnu yn y gymmanfa gyffredill; ac y bydd achosion Germany i gael eu sefydlu drachefn, gan yr amryw Dywysogton a'r Gallu. oedd pertiiynol i'r parth hynny o'r byd, yi) eu plith eu hunain. Achosion Poland a Saxony, fel y tybir, fydd y rhai mwyaf anhawdd cytuuo yn eu cylch. Y mae erthygl arall, dan y pen Vi. enna, ym mhapurau Paris, yr hwn fel y dywed.. ant a gymmerwyd o ryw bapur a gyhoeddwyd ar lan y Rhine; ond gan fod ynddo gymmaint o bethau yn cael eu hannelu at Piydain Fawr, ac mor gydunol ag uchclfrydedd y Ffrangcod, gellir hacru heb betrusomai cyfansoddiad rhyw un agesdeh at argrafl'dy papur Paris na'r Rhine, yw y dywededig erthygl; hawdd fuasai enwi'r papur ar lan y RlJinc o'r hwn y cymmerwyd ef, pe bu- asai hynny yn bod. Y mae yn lFugio darlunio'r egwyddorion cyfl'redin, yn gyfattebol i'r rhai y mae'r gwahanol Alluoedd yn bwriadu sefydlu ar gyfiaith gwiedydd, am yr hon y mae pawb yn. son, end nid oes neb end y gwiedydd gwalluaf yu ei chad-w. Mae'n dweud fod Ffrainc a Russia yn enw dynoliaetli (y ddynoliaeth sydd yn am- ddi tfyn y lasnach mewn caethion, ysgatfydd), yn [ ymrwymo i noddi masnach gwiedydd amhleidgar yn amser rhyfel; ac na byddai i ryfel ga-l ei gy- hoeddi heb rybudd blaenorol, ae amser petmodol i gyunadleddu; a'u bod hef) d yn bwriadu llei- hau y byddinoedd sefydlog i'r hanner, trwy holl wledydd Europe; ac y bydd diddymiad gruddol y fasnach mewn caethion i fod yn rhan o'r cyt- tundeb cyffredin (er fod Ffraingc wedi ymrwymo ynghynnadledd Paris i Izcjjr ddiddjjmu y fasnach honno mewn pum mlynedd. j Y rnddengys fod y IJywcdraeth Ffrengig yn j awyddus am ryddhau ei hun rhag cap! ei drwg- dybio o gynimeradwyo erthyglau o'r fath uclwd, gan ei bod wedicyhoeddi yr ymadrodd canlynoL yn y Moniteur:—^u Gan fod amryw gr^oedd- iadau tramor, a rhai dyuion gartrcf, y rha: a gam hylforddwyd ganddyht, wedi fluriio amgylired- ion lied anghywir am tiattui- a chymmeriad pa- purau Ffraingc, yr ydym yn gweled yn addas i fynegu, mai'r Moniteur yw yr unig bapur swy- d'dol." Enwjr achos newydd am angwyddfodoldeb •Tywysog Coronog Sweden yn y Gymmanfa gyiliedinol. Dywedir yn awr na ddichon efe fyned iddi o herwydd ansawdd ap5e!ydlog pe- thau yn Norwa y, He y dywedir fod meddyiiau y bobl yn gyfiredlll yn wrthwynebol i Sweden. Yr oeddid yn disgwyl i gynnyrchiclWyr y bobl yip.gyniiull ity, y seitl-lfl r mis hwn, sef ) dydd a bennodwyd-gyntaf; ond dywedir na bydd y seneddr YII JIawn, o herwydd fod y ddwy brif dalaeth yn grvrthod danf6n cynny rchiolvvy r iddi. Nid oeddid y n gwybod pa bryd yr oedd y TJ wysog Christian yn ymadael i fyned i Den- mark. Ymddengys fod mynediad y Tywysog Enter- hazy, cennadwri yr hWII a gyhoeddwyd gyda llawer o ymffrost ym mhapuvau Naples, wedi myned yno mewn niodd anghyoedd, ac ar neges lled anhyfryd i'r Breuiu Murat; ond ni ddywedir beth oedd ei sylwedd. I Yr ydym wedi derby n papurau Frankfort a Brussels, yr olaf ir 12fed o'r mis hwn. Nid J ydynt yn cynnwys hysbysiaeth yehwanegol o Ghent. Crybwyllant fod cryn derCysg wedi cymmeryd lie yu rhai o daleithiau Switzerland, a bod i hai bywydau wedi cu colli. I Dywedir mewn llythyr o gymmydogaeth Bal- timore, yr hwn a gyhoeddwyd ym mhapur York ) Newydd am y cy;ntaf o Fedi; ei lwcl yn tybicd mai Lancaster fydd sefyllfa bai-liaus y Seneddr o hyn allan, er fod yr aelodau wedi dychwelyd i ^ashuigton, wpd!rd!frod. Myupgaut ymhell. ach, fod mangnelau yr Arnericiaid yn gwneuthur heolydd yin mydclin y BrytaniaiJ ivrtli bont Bladcnsburg, ond nad oedd hynuy yn iriedru at. tal diai arnynt rhag myned ymlaeu. Ein llythyr o Portsmouth ddoe a hysbysa ddyfodiad y fl'reigad Iris, o'r Brazils; nid ocdd Tywysog Rhaglaw Portugal, yn ol tystiolaeth cadpeu yr Iris, yn meddwi dychwelyd i Europe, pan hwyliodd (Ofe o'r parlhaii hynny, ynghylch dau fis yn ol, gan ei fod mewn yniddaiigosiad yn lhvyr ymfoddlcni ar ei feddiaut yn yr Americ ddeheuol.

[No title]

[No title]