Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

&;;.-,-,.",,-,.-...-:-:- -…

News
Cite
Share

& i'orhad o Ldunuam, 6jc. Dywpdir fid yniddygi&d pobl Alexandria, y fbai a roddaant lifoli eiddo'r Llywodraeth Ante- ncaidd II piielhau ereill, i fvny ir IItlyddwyr Br} Uiiiajik;, wedi peri aufoddlonrwydd cy tired in trwy'r Uuol Daleithiu. Dywedir fed y-Llyng- e.>ydd Cochrane wedi irynegu fod ei vmclltiiioli oii wedi cael eu ci tlaiviii, ac y byddai iYilytiges da a ei lywyddiaeth ef ymadael o'r afon yn ddiced. S'jii am ryfel tit- Yspaen.~—Yr oedd y dref mewn eyffro mawr y bore hwn, o achos goti a,, cedd yn tfynna, fod y Llywodraeth wedi danfon gorchymniyn i'r tolldy i attal yr hoil feddiantiau Yspaenaidd yn y llougbortH hwn rhag myned i'r nor, o herwydd disgwyliad fod rhyfel a'r Ys- paen ynghylch torri allan: end wedi chwilio i'r pth, cawsom fod y son yn ddisyifaen.—Papnr York Nczydd, Medi 4. Dygwyd papurau i'r 1 leg o'r mis hwn, gan y llythyr- god Ellmynaidd, yr hon a ddaeth I r ddiiias heddy w. Derby ni wyd hysbysiaeth o St. Petersburgh, fod y Count Rostopchin, gynt Rhaglaw Moscow, a'r Llyngesydd Tschischagoff, wedi cael eu pennodi i fod yn Aelodau o'r Cyng. bar Ymerodrol, am exi gwasanaeth hir ac haedd- iannol. Y mae Bibl Gymdeithas St. Petersburgh i gaei ei galw o hyn allan, yn unol a gorchymyn yr Ymerawdr, yn Fib! Gymdeithas Russia, a'i gwahaacl ddosharthiadau, neu ganghenau, i grael en gahv yn ol enwau'Y trefi yn y rhai y sefydlir hwy ut. Gorchymmynodd yr Ymerawdr ar fod l i ddiolchgarvvch gael ei roddi i'r Hollalluog D(uw, bob blwyddyn o hyn allan, ar y 25ain o Jtagfyr. A bod i'r dydd hwnnw gael ei nodi rhag I law yn nydd-lyfrau'r eglwys fel hyn:— Genedigaeth ein Ilarglwydd lesu Grit; a gwyl er cotradwriaetb am waredigaeth eglwys Russia a'r ymerodraeth, rhag goresgyniad y Gauliaid, ac llaiu cenedt ereill, eu Cy ng eirwyr. Hysbysir, mewn erthygl o Brussels, ei bod yn debygol fod plaid yn haufedi yn Ffraingc, yr hon a chwennychai fyned i rhyfel er nnvy n ad- ennill glan aswy'r Rhine, ac y byddai i'r blaid hon dderbyn llawer o gefnogaeth gaii liaws o frl- wyr, y rhai na allant fyw niewn amser heddweh. Cvhceddwyd hir-draith mewn un o bipurau FtVaiiigc, i'r diben i brofi nad oes y fath blaid yn y wlad honno: ond y nae hyd yn oed ei enw yn ddigon i ddiddymitiu'r amcan ac wrdi'r hysbys- iaeth hwn o Brussels, yr ydym o'r farn nad oes raid i un an.heu ietli aros ar y pwngc; ond yr ydym yn gobeithio y bytld doethioeb a chyin- liedroider y Uywodraeth Ffrengig ddwyneu hamcanion yn c'dieffaith. Pa fodd bynnag, ym- ddensys fed y galluoedd cyngreiriol yn hollol bnrod i sefyll yn erbyn y fyfryw gynnyg, os bydd raid canys, mc; n ychwanegiad at y cyrph jmlvn'aidd iiioseg yn Belgium, y mae byddin Russaidd o 30,000 o wyr yn arcs gerilaw i Bambnrgh. A gellir syhvi gyda tlyiveiiydd fod y swyildogion Ffrcn<jig mv/yaf flVrtiig wed: cael L eu gosod ar hanner-tu],a'r mwyafanghymmodlon o"r n ilwyr wedi cael eu gyrru i wasaHaetli yr ynysocdd. Bydd i luyddwyr hwylio yn lied ebrwydd o Rdtodam, (Holland) i gpnmeryd meddiant o (,Iioilaiid) g)-rame:,? d me d diarit o Papurau Paris am ddydd Mavvrth a ddaefliant i law. Y mae'r hysbysiaeth o Vienna i'r 30ain or mis diweddaf. Dywedir y buasai guailh y Gym man fa i ddechreu ar y dydd canlynol, sef y ] af o'r mis hwn ac y bvdd i'r hull ymdriniaethau a'r gwahanol byngciau a ddelo dan ystyiiaeth y i'vnuadleddwyr fod thc»vii ysgvifen, mewn tvefn i ochelyd meithder cyfrinach ymddiddanol. Go- beithirfod y pyngciau dan vstyriaeth Medi cyt- tuno arnyut yn barod, ond bodangeu eu cadarn- liau mewlI modd ffurfiol. Ily&bysir, dan y pen lerlin, y 30nin, na fydd i Dywysog Coronog ¡ Sweden fyned i'r Gymmanfa, am na wahoddwyd ef. Ac yr ydys ) n deall ei fod ef wedi (frommi yn nruthf o herwydd yr esgeidusdia hvn. A dywedir ei fod wedi cael siomedigaeth arall, o berwydd pan anfonodd i Frydain yn ddiweddar am ganiattad i ymosod ar Zealand, gwrthodwyd ei gais mewn modd pendant. Nid oes dim newydd o bwys wedi cymmeryd lie yn Ghent. Y mae'r cynnadleddwyr Brytan- aidd ac Americaidd wedi bod yn ymweled a'r cyiiiGudogaethau (yn lIe cynnadleddu). Cym- Eiercdd yr oediad hwn le, o aches danfon, o'r (v midieddwyr Bryfanaidd i Lundaill, am gyfar-i •wyddiadnu ychanego!. Y mae cynnadleddwyr yr Ameiic wedi Uidio yn fawr wedi clywed o 0, nt am ddiny<;tr Washington, a tliybir y by d i'r (lerfvtiti, Os bydd i'r iJyw- cdr'eth I rylanakld i sefyll aryr ammcdau, a geiiwyd gantldi yu ddiweddar. Yr ydym yn deaH fod TV-Virl-Sog Rhoterli* Per- tugol wedi ysgvifennu at ein Tywysog Rhaglaw pi, ddeisyf ar fed i lynges Frytanaidd gael ei danfon i'w drosglwyddo ef o'r Brazils i Lisbon. Derbyy.iwyd hysbysiaeth o Cadiz, yn mynegu fod trosglwydd-longau a miiwyr yn agos a bod yn barod i hwy lio oddi yno tua'r Americ Dde- beuol; rhifedi'r miiwyr yw", o 7 i 8,000. Ond wrth ystyried ansawdd cyllidiaeth (finance) y wiad honno, cid llwyddiant lawer eliir ddisgwyl iT fath gyntluniau. Yr ydys wedi methu taltJ'r drydeddran o long-logv trosglwydd-longau hyd yma; o herwydd pa ham y iliac attaliad wedi ei roddi av yr hoil longau yn y porth hwn- n-v., hyd oni cheffir y swm angeurheidiol. Tra anghvsson y-w'r hysbysiaeth o Gibraltar. liewtl Uythyr a dd<3rb}?nwyd oddi yno, ac a an.serwyd, Mcdi 22ain, dywedir fotl y cryd heictos yn cytihyddu yn gyflym, ac ofnid y bu- asai yn ychwanegu i raddau mwy brawychus; yr oefki y margneHvyr JlIgwersyllu ar y graig, ac tuny w o bony?; YIi gieiÜon, ac y mae'r detrd "1Íi eyrhaedd catrodaa ereill yn yr un amddi- fsyrifa. Ar yr 21ain ba feirw 15, a chlcfvch- 50. Yr ydym yn dy?gu o Rofain fod Haer o'r tri- golioa ya myacd o'r ddioas honno i wiadychu. i)I«gvrylir gin rart y bydd Ymerodres Russia i j ymweled a'r wlod hon cyn dychwelyd i St. Pe- tcrsburgh, ac y bydd i LJduges Oldeuburgh ym- weled a. ni diachtfn. Deibyniodd dydoliad o'r 78ain calrod, ac un arall o'r 25aii!, orchymmyn i hwylio o Aberdeen a iieiwick (lie y maent yn awr) i Ostend, ( Fllallders). G iC a I lgot fr :rj; ddJfirgioL-—Dangoswyd yn ddi- weddar, ynghaichar Kly, p, Iliff g) wraill y gellir tiugio gwallgcfvwydd pan fyddo diben i gael ei atteb trwy hynny. Daliwyd dyn am lediatla ceifylau ac yn ebrwydd wedi ei garchariad efe a ymddaegosodd fel gwr periiaith orphwyllog; efe a wnaeth lun o'r gwellt ar yr hwn y gor- wedd.Bi, y ddelw a elwai yii I Twm ei fab;' yr oedd bob amser yn siarad â'r lJu n hwn, chw;;rae cardiau, rhannu ei ymborth, cynhennu ac ym- 1 ladd ag ef, ae er yn waethaf i bob gwrthwyneb- j iad, efe a ymddiosgai yn noethlymun, tra par- haodd y gauaf af rywio gan roddi ei d Jillad am II I Wm (y gwellt). Pa fodd bynnag 1\1 esgeulus- wyd neb mesurau i'w gadw yn ddiogel, end yr oedd pob dyn byw yn hollol gred u fod ei wall- go frwydd yn anfeddyginiaethol. Ond ar un bore, cafwyd fod Twm a'i dad wedi myned yn eisiau a deallwyd fod y dyn a dybid yn orph- wyllog wedi llilo'r heiym oddi am ei diaed, a'r rhai oedd ar ftenestr ei ystafell, ac wedi gwneu- thur rhaff a Twm, wrth yr- hon y gollyngodd ei t hun i waredoddt ar y mur; ac acth ar hyd y wlad, i Cheshire, Uedrattodd ddefaid, daliwyd ef drachefn, euog-farnwyd ef i ddioddef ma> wol- aeth yn y brawdlys nesaf, a chyfaddefodd mai iiug wallgofrwydd cedd y cwbl. Y ddgnes Fj'rengig a'i bzizcch, (a gymmerwyd o bapur Ft'rer.gig).—Pan aeth y Cyngreirwyr i Paris, canlynwyd hwy gan y Cossacks, y rhai a yrrent lawer o anifeiliaid, y rhai a gymmerasant oddi ar bobi y wlad, o'u biaen. Yr oedd gwraig o gymmydogaeth St. Denis, yn dra galarus ar ol un fuwch, yr lion cedd yn sylwi yn ueillduol ami; aeth y wraig i wersyll y Hu said, a gwel- odd ei buwch wcdi ei chlymmu gcrfydd ei chyrn wrth bren; cynnygodd i uu o swyddogion y Russiaid dalu cymmaint a ofynai'r miiwr a'i cymmerodd am dani, gan ddywedyd gwelwch fel y iiiae'r anifail truan yn edrych arnaf." Dy- wedodd y swyddog mai ei phris oedd 20 coron talodd y wraig y swm i lawr, ac acth adref a'r l'uwch ) n 11awen, ac wrth dynnu rhyw gadachau, a ioddasai'r Cossack am ei chyrn ymaith, cafodd hanner cant o ddamau aur ynddynt, y rhai a guddiasai'i Cossock yno. Hi redodd a'r arian yu ol at y swyddog Russaidd, yr hwn a synnodd ac a foddhawyd am y fath amlygiad anarferol o onestrwydd, ac a ddywedodd withi am eu fy eiddo i ydynt,' cbe hi, I ni buont erioed yn cidrlo i mi, am hynny nid oes gennJf hawl iddynt." A metLnld y swydd'g a llwyddo g} dà hi i gyrmiieryd ychwanog nag 20 Coron, yr hvn adalaai am ei bu weh yn ol. Eithr parodd iddi redder gweddtll i Faer ei thref, i'w dos- baithu ymhiith y ir.wyaf anghenus yno. Cy.feiliornad" lied gyffredin yw tybied fod amser dpg yn perthyn i ieuengctyd yn unig. Oud yr hw„ a fyddo addas o lan ei gynheddfau a'i duedd i nil; i yd dy g yn 10 oed, a geidw'r un galiucedd dros ei iywyd (oddi citlir i an- hwyideb neu rN -*v ddigwyddiad ei anghymhwyso) -ac er fod b (.ed(i cvntaf o oedian gwr o werth annhraethae wy iddc, a dylai eu defi.yddio gyda'r diwydrwydd mwyaf, i pse(I i lawr sylJaen gtcybodaeih, etto eamsy niad dinystrif 1 ) w credu mai gwaith ofer fyddai ymostd yughylch dys- geidiaeth wedi canol oed rah. Dywedir i larll Camfen, unwaith Arglwydd Canliellawr Pry- dain, ddysgu iaith yr Yspaeniaid pan oedd mcwn gwth oedran. Dvsgcdd Cato'r iaith Roeg pan oedd yn GO mlkv ydel oed. A dysgodd yr hyglod Esgol) Bedel, y NVyddcIaeg wedi ei ddyrchafiad i Esgobaeth Kilmore, i'r diben i drosglwyddo trysorau gwerthfawr yr ysgrythurau i bobl yr Iwerddon.

[No title]

[No title]

[No title]