Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

IIYS BY SI AD. I

I ....-"::_ ,- - - - I T 71°…

News
Cite
Share

T 71° 1 ° New-ifddion Lhimhthi^ Spc. DYDD I Air, IIY DREF 13. THAt'Y bapmau Upland, y rhai a dderbyn- I -t v,yd heudyw i'r DLd o'r mis hwn, yr ydym yn dys?u f"d y Count Uostopchin wedi coisio cennad i rodùi Rhaglawiaelh Morrow i fynu, c II achos ei aliechjd; o herwydd pa liamy mae .ofnau y sawl a dybient fod yr Ymerawdr Alex* ¡ ander, yn groes gymmeriad cyiFredin, wedi ymddwyn mewn modd anniolchgar tuag at yr lien was llyddlon hwnnw, a'i droi aiUn-i o'i wus- anacth, yn hollol ddisylfaen. Er fod Prv. ssia wedi ymnvymo i weled Denmark yn cael ei digolledu am roddi Norway i fynu i Sweden, yr j ydys yn deall yn awr, y bydd Sweden i sefyll ar i gadw Pomerania, hyd oni gaffo ei thalu am y draul yr ac'U? idd! I ddaroi?w:g Norway, o her- wydd na fediodd Denmark ei rhoddi i fynu yn ddiymdrech dieulfawr yn ol ei chyHundeb. Cyuhwysir yr hanesion canlynol yr.ihanurau Paris, am ddydd Liu 11 d'nveddaf, y riiai a dtlcr- bynwyd y bore hwn. Daliasom syIw ddoe, nad ocdd Brcniti Saxony ym mys y Fl'JlIla.dl1riaiù I BrehinoI, y rhai ydynt wpdi cyrhaodd Vienna. Ac liysbyoir dan y pen Leipsic, fod amryw o swyddogion mil vvraidd Saxony, a dau Gadfiido^, y rhai a ahvasant gymmanfa o'r sWj:dd?glOí1 i i t Maibourg, I r wben i anncrch cymtnanfa Vienna, aLlf-Lriid ei I'awrhydi, wedi caol eu da'a, a'u danfou yn garcharorion i amddW\-nL¡ Torgnu; y mae'r amgylchiad liwii11 gwneuthnr I ei adferiad yn fwy auobeithiol iiit dim arall a j giybuwyd o'r blat^n., Y nevvyddion o'r Yspaeti ydvnt yn cyrhaedd i'r cyntal 0 r mls Y ddynion wedi cael en careharu o'r newydd yn Madrid. Ac lei v sylwyd o'r blaen, y meitii*"Iil hyn yn beniiaf yn erbyn y Seiri llhyddiou, i'r rhai y dywedir fo(i c)feillioii y Cortes a cbyf- eilHon y Ffrangcod yn perthyu, y rhai oil a ys- tyrir gan yr ailwyl Fferdinand, yn elynion iddo ef. Dangosodd talaeth Catalonia ei hanfoddlou- rwydd i'r mosurau hyn, i raddau mor bell a dan- fou cenhadau i Madiid i arddehvi (rfe/iumd) ihyddisad y rhai hynny o'i chynr.yrciiiolwyr yn 01 T .J •y Cortes, y rhai a &iiw gan y Llywod- J "T" "1 .i racth. O du Navar/e y mae'r antoodlonrwydd yn fwy brawychus, ae wedi torn allan i wrth- ryfel gwcifhredoK Y ddau TUina, tywyswyr rnedrus y Guerillas yn y rhyfel diwecitkif a'r i* frangeod, ydynt yn blaeuori ar y g'.vithryto!- wyr, y rhai, fel y <i) wedir, ydynt dra iiiosog. í T' '1 "I' 3n l' Mync-r dan y pr-n Vittona;, Modi 30, eu bed wedi myned o'r gohvg, ac na wyddid beth oedd eu liysbyoir mewn llythyr anghy- oedd o Ffraingc, fod urt o itctsynt wedi cynnyg I 1" cymmeryd St. Sebastian yn daisynitmvth ar y I I '25am, ond Iddo fet?u,? GClOS braùwriaeth 'rhai e'i swyd?cg'on. Ei*'?' pr'? y medrwn gredu l hyn, o her?ydd p,? g'??a?-?nd y fath gynnyg, ?'r  ga  fcj  ydym yn meddwf nas gallasai fod yi, anhysbys I yn Vi?crL? ar y 30ai! g?n if;J yud?u Ip cyn agosed at cu gilydd; o?d )ud yw'r hysbvsiaeth odd: yno yn evnuwys dim o'r fath. Ychwaiseg'ir niewa iiyU^.y r; fed y Cadfndog Miaa, can i ar lawer o liioeud o ddytno:i, wedi cyiiocddi ei huno blaid y Ffurf-lywodraeth a lUnwyd gan y Cortes yn yr spaen, yr hw:; a ^yminoradwy- wyd gan y Llvwodraeth FrytasnUdd, a Calla- oedd Lwropasdd ereill, cyn uefnu'r mesu?uu annedwyddy gwanwyn diwcduaf yn Valencia. Arnlygir mewn llythyrau o Vienna, nm y ■'oOain OIT rnis diweddaf, fod Ymerawdr Awslria- (-i goroni yn Y nera wùr Germany znv. v Pennacturiaid cyfnnol, at- y o'r mis L.vr., sef cylchwyl ei etiedigaeth. o Fedi, dywedir fod ansawdd y Ci f I i;, L (Exchange) yno wedi gwclla cymnuih t iidi- .ena cymm?;? ,?  weddar, o herwydd fod liawer iaivi a t WiiWS wedi cael eu dwyn yno gan ddieithriaid, fel Y: ydys yu tybied y derfydd gwasgaru asian p' > :r yuo yn lied fuan ond Y mae hyn yn yiwd.i bynnu i raddau mawrion ar y mesurau a drefc-.ir ynchylch y fyddin Awstraidd, cynnaiiaeth yi* hon sydd dra threulfawr, o herwx'dd ei bod hyd yma, yu llawn lol yn amser rhyfel. .1 .J 01 Derbynwyd llyihyr oddiwrth swydd-'ucl.-el yrn myddiu Syr j. C. Siierbrook, a ysgriiei;w> cennadiaefchau diweddar oddtWitii v Ca<i' fridog uchod. Ar yr aniscr Iiivi-.iiiv, N, fyddin clan Syr J. C. Sherbrook. vn^hvlci: vn- adael o Penobscot, a myncd i Ppstsmptitis h Hampshire Newydd, gyda IJ\¡-¡M¡ i ddji.yhtn'o Hong newydd o 7 1 mangnel ag sydd yn caej "i hadeiladu yno, yn gysUi a rhyw g bychaiu ereill. 0I. Dengys yr liysbysiaeth diweddof o Gi bralrnr. ff)dycicfydi)eiutu?wrd:ii?ii.auc'-yi.'??ci- yno; nid ?dd y rnarwoJarttnu ychw:neg ná piled>yar neu bob dydJ, yr amser hynny, sef, Medi 1*2, 1 r ydym yn clywed fod yr arian dros ben. a gynnuilwyd gan swyddogion y fyddin y-i ddi- weddar, i roddi aIJ7 d d D, Dyd eu y miiwy.- a an- allaogwyd ya yr Orynys. Danfouodd Brenin Spain Urdd St. Carlos, o'r ?i'?dd i'r Tywysog B?ch?'. lI.'A' j: fc, i ;'r "16: A:I: cY1;:a;y(1 s:\vieddoedd mawrion yn yr.ys Eiba; rhnddocid l1o!l\HJarte v,tl1 i'IY filv'\r chafod¡! V dv\vpn? ydd i'w clywed yn gwaeddu Vive E!pt'¡rr!' Eawyd rhai heolvdd o'r np?ydd yn ol en-A?u h¡o<o!;d'l n""I'" _r'U¡l'('fJ'I' u Gcnnu:ri) 1..1 'l. .la Lt t. t l, \)f/¡ "'¡G/ Y mac pris y glo yn ychwaue^a yr. L undid; Soddcdd ba,d? yn cynnwys pedair gv, raig, a phump o ?'7? dydd Sul di\ved?af, rhw;.? Ram: gate a Clialais, < i;<rengasant oil yn y dyfii-Jpr. Pob I Ffraingc --daynt, y rhai a ddaethoat i'r wiad hon a. nwyr. '^u i wcrthu. Dechreuwyu r, re.rtiiu moddion Tywysoges Cymru ddoe, yn nhy Connaught. Met;>wyd i v r arwerthydd ei I i u i 1, 15,000 o guineas aai (utBl, dC nid gwiw i neb gynnyg Ilai. Lladdwyd dyn yngardd yr Anrhydeddus Sir. Herbert, o Mitcham, bore dydd Mawrth, gan ddryll Uamlafn (sj)ring gun). Yr oedd rhybudd rheolaidd wedi cael ei rfJddi o'r dryll; ac yr oedd y troseddwr wedi cael ei gUvy fo cyn hyn nsewti ga.rdd arall, y-i bona yspeiliai; ond er y rhybndd prydlawu hwrnnw, cfe a yrnrcudcdd dilyn y grellt o yspedio ues cad ei hiyr at,.a'UO L gaa angau.

[No title]