Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

At ArgraphUdydd Seren Gamer.…

CYFFES Y CLAF 0 GARIAD. I

I TKEISION BYD.

At Argr($kiadydilJ3eren I-…

ADOLYGIAD AR YR AWDL HANES…

-- - At Argraphiadudd Seren…

News
Cite
Share

At Argraphiadudd Seren Gomer. ATTEB I LYTHYR Y CYMRO. J MR. GOMER,Yr wyf wcdi darllen gYfb llawcr o foddlonrwydd syhvadau pei'thyn:!Sol a synwyrol eieh gohebwr Cymro: yr wyf yn cytuno ag mewn pei'thyHas i'r cymmwysder o argraff'u gwaith y beirdd yn 01 rhc- i,? eyinni-,vys(iei- o beit,d(i yi ol olziu o'r grammadeg Cymraeg, a berthyn i brydydd- ia^th, yn fwy bysbys i'r Cymry yn gyfi'red/no!, Ac i'r dyoelJ hyn, mai da fyddai argnufu yn cich newyddlen ragorol, 0 auiser i amser, yehvdig 0 reolan barddoniaeth allan o rammadeg Sion lihyddereii, nea ryw rammadeg da arall; ac y mae yn duiammaa gennyf mai gwaitii buddiol fydd yrargraiffad 0 reolan y Cadpen V/illiam • Middleton, neu Gwilvm Ganoidref, y mae cich hal'- graftydd rhagorol D. Jenkin yn gyhoeddi yn bresennol-, yn y Hyfr a elwir Flares Poetarum Britaftnicorum. Yr wyfo'r un farn befyd a'r Cymro o.Feirion yrg nghylch y beian yn yr angreifftiau prydyddol a roddodd efe allan o waith rhai beirdd a osodasant en cyfansoddiadau yn ddiweddar o flaen y cyfiVedin yng ngoleuni Seren Gomer, a bod llewyvch y Seren cymmoiiif, fel na all beiau yn iawn ddiaugc lieb i bob llygad craffus eu can- fod. Ond, ar vi- iiii pryd, yr wyf yn meddwl nad yw cfe yn ddiducdd yn ei farn. Pan vrelwyf fi orlaisyn myned yn anghywir, yn He beio ar yr hwu a'i gwnaeth, yr wyf yn barottaeh i feddwI mai rhyw ddamwain a i dododd allan o l'e, ac y gellid ei hadgyweirio, trwy ei rhoddi yn Haw un a fo yn deal! y gwaith. Y11 yr un modd os bydd llinellnu djan o gynghanedd, yng-.vaifb awdwr fyddo wcdi cyfansoddi ar rai achosion, yn rbe- ¡ ..1 1 t', "f' oiaidd, mae yn brydt'ertbacb i farnn mai trwy gam ys- grifcnniad neu wall yr argraffwasg y digwyddodd y bai, ac nid trwy.anwybodaeth y cyfansoddydd. Pan- fyddo dwy ddolen i lestr, y mae pob dyn docth yn ga- faelu yn y ddolen ora 11, ac nid yn yr un waethaf; a plian fyddo ilati ddeongliad i waith neu weitbred, y mae rlieswm a cbaredigrwydd brawdol yn gofyn i'r esponiad goreu gael ei ddodi ar y weitbred neu'r gwajth, i'r farn fwyaf ffafrol gael ei rhoddi. Pan ymddangosodd y Hi- nell honno o eiddo y Cawr Gwan yn ngoleuni Seren I Gomer, Goleuo tywyllwch Iawer, fe sylwodd Idris Fechan, yn rhifyn 27 o'r Seren, na ar. gratrwyd y geiriau yn y modd yr ysgnfcnnwyd In-vat gan yr awdwr, ac y dylasent gael eu bargraifu, Goleuo tyvvyilwg iawer. Yn ol yr 1111 lbeol o farnu mi debygwn na fu Mr. E. yn euog o'r beiau y Cymro am ddodi with oi ddrws, ond nlai cam ysgrifenniad rhyw ail ysgrifennydd neu esgeulusdra y cyssodydd, neu ryw wall y» yr ar- graffwasg a fll yr achos o'r beiau a'r givallau V mae efe yn nodi allan yn y cyfansoidiad a-sonir am daMO. yn yr awdl ar yr iqitli Gyniraeg, y mae Mr. E. yn ym- t ddangos fei pe na Vai yn anvvybodus 0 reolau bard don- iaeth, am hynny y niao yn i'r btian yn ymdditldan y Pecbadur a'i Enaid ddiangc, trwy waith ysgrifennydd yn rhoddi y geirial1 i lawl" o'i gof, ac nid allan o ang- hraiff't ysgrifennedig, neu ryw ddamwain o'r cyffeiyb, yn yr ysgrifenniad neu yr argraffiad. Y mae yn gyw- ilydd gan Iawer pregethwr da i arddel ei brcgeth, pan fyddo ysgrifennwr buan gwallus yn cymmeryd i lawr I ei eiriau, ac argralfvdd anghywir yn ei chyhoeddi i'r 1 byd. 0 herwydd rhagoriaeth y tcstan, mi debygwn fod ymddiddanion y Pccliadur a'r Cristion a'u Heneid- iau, yn eu horiati diweddaf, yn bregethaM hnddiol ddi- gon i esgnsodi en hynuidangosiad yn eieh newyddlen ragorol, yn gystal er rbybudd i ddynion yn gyffredinol i fod yn ddycblynaidd yn Cll hymarweddiad, i feiidd ienaingc yn neilldiioi i fod yn ofalus yn en cyfansodd- iadau, ac er amddiftynniad i'r hwn a't-, diben da, i-lia, cael ei ddifenwi yn ddiacbos gan farn- ydd tueddol a cbanddo ddiben drwg. Y dwyf, Mr. Gomer, cich ufudd wasanaothivr Gwyllysiwr da, CmaTioN. ) I

At Argraphladydd Seren Gomer.

At Argrapidadydd Seven Gomer.

[No title]

MARCIINADOEDD.