Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

At ArgraphUdydd Seren Gamer.…

CYFFES Y CLAF 0 GARIAD. I

I TKEISION BYD.

At Argr($kiadydilJ3eren I-…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

At Argr($kiadydilJ3eren I- 1\:In. Gf>BTER,Chwennyehwn i'r dysgedigon Cym- reig, sydd ynymddadleu ynghvlch yr iaith, ddangos eu meddyliaii ar y geiriau cardynoi, qlit c)-ffelyb, y rhai a ysgrifenuir mewn amryw. a gwahanol ddull. Pa un o'r ffyrdd a grybwyllir isod ydy w'r oreu, yn ol barn y dys- gedigion Cymreig? I. I 1. Yng nghyd; 2. ynghyd; 3. yn nghyd. 1. Yng Nghrist; 2 Ynghrist; 3. yn Ngbrist. 1. Yng nghredj S. ynghred; 3. yn nghred. 1. Y ng nghaer; 2. ynghaer, 3. yn nghaer. 1. Yng Nghanaan 2. Ynghanaan; S. yn Nghanaan. Ac felly llaweroedd 0 eirifiu eraill, y rhai sydd yn dechreu gydag c wrciddiol: amlwg ydyw, debygid, mai'r geiriau gwreiddiol ydynt yn a cyd, yn a Crist, yn a cred, &c. A ellir dangos yn eglur, a diacbos gwrth-dad!, fod un c wreiddiol vu newid neu yn dyclnvelyd i ddwy lIgl snegys yr arferwyd ac yr arfei-ii- eu hysgrifenu gan rai ysgrifenwyr. Os nad oes achos i'w hysgrifenu felly, ai o ran Pereiddsain (Enpkovy) yr arferir v cyfryw (I(Itill? Os nad yw un ng yn ddigon 0 newidydd i un c, prefer I i'r gwrthwyneb. u. I Gellir gwneuthur holiadan cyffeiyb i'r gofynionnchod mewn perthynas i cirian sy'n dcchren mewn g wreidd- iol, mcgys gioydd, gin/neb, gteaith, go,oiti,int, &c. Y r amrywiol ftyrdd o'u hysgrifenu sydd fel llyn) 1. Yng ngwydd; yngwydd-, 3. yn ngwydd. 1. Yng ngwyneb; 2. yngwyneb; 3. yn ngwyneb. 1. Yng ngwaitb; yn gwaith; 3. yn ngwaith. 1. Yng ngo- goniant 2. yngogoniant; 3. yn ngogoniant, &c. D. S. Arferir weithiau ysgrifenu y gcirial1 a nodir allan dan Rhif. II. gyda sillafgoll, megis yn'gwydd, yng- tcaith, &c. Myfi a feiddiaf ofyn, yn y He yma, ai nid ydyw y gait' yn yn gynnwysedig yn yr ng yn y geiriau uchodP neu, ai ni chynnwysif y gair yn yr ngl os dywedir mai 0 ran csmwytho a llarieidio y sain yr arferir yr ng, pa achos rhoddi dwy ?ig, ac n'uiun? oblegid, ni adnabyddir fod ( dim gwahaniaeth rhwng sain un ?ig, a sain dwv np; -ie, ddwy rig a dengain, yn y flordd gyfhedin o'u scinio, III. Gellir ychwanegit gofyniad arall, mewn petthvnas i I b wreiddiol, mcgys yn y geiriau canlynol a'u IJLAEJJ. 1. 111 mlaen; 2. y'mlaen; 3, yn mlaen. BIAVYUDVN. 1. VRA mhvyddyn; 2. y'mlwycldyn J 5. yn mlwyddvn. BALCHDEK, 1. Ym malcbderj 2. y'nialchderj 3. yn malcbder, BANGOR. 1. Ym Mangor; 2. y'Mangor; 3. yn Mangor, &c» Geliir gwneuthur un gofyniad arall hefyd, mewn per- thy lias i'r geinau sydd yn dechreu mewn p wreiddiol, megys y geiriau canlynol a'u cyffeiyb:— POB. i. Ymmhob; 2. ymhob, neuy'mhob; 3. yn mbob. PLITH. l. Y ni m'nlitli; 2. ymhlith neu y'mldith'- 3. yn mlilith. Plavyf. 1. Ymmhhryf; 2. ymhlwyfnea y'nihlwyf; 3. yn mhlwyf. PLAID, 1. Ym mhlaidj 2. ymblaid neu y'mhlaid; 3. vn mhlaid, Arferwyd, hyd yn ddhveddar 0 flvnyddoedd, vscrif- enu y negydd am pan v byddai yn rhagflaenu n, yn cirt; a hyiiny, mae yn debyg, et- nnvyn pereiddio'r sain; me- gY5 ammhurch (an a parch) amntharod (m: a parod); am- -mhur (an i piti,,), a llaweroedd o eiiiruj cyffeiyb iddynt, a ysgnfenir yn yr oes lion gan rai gwyr a fernir (can ell canlynwyr o'r liyn lleiaf) yn ddysgedig a chelf'vdd, yn unmhareh, amnlmn>dj uxmhr.r; Acc. Creffais yn ddiweddar fOIUm Awdwr yn ysgrifenu ac ei yn lie ac ci esgyii,' yn lied gefntCi esgjxU. Yr 1111 Awdwr sydd yn ysgrifemm acyn 11 ea.'r; I yi.  ij i- h arih, y Uwyntg, ac y rhai c:/?/?'!? yn ?/b'y</at?,' yu He yr will, y ll!ryncg-, (t'r dwi, new a y rkui cytfraunyni Mrydain' Pa un bynag ai pywir neu anghywir y bcrnir y newid- iad uchod, mae yn audwg, debygid, ei fod yn gcrwino ac yn afrywiogi rliediad yr yjnaurodd. Amhygddigon ydyw mai dynwarediad o'r Saesneg ydyw'r ddull a gry- bwyllwyd udlOd. Mr. Gomer, nid Wyf am eieh blino yn bresonnol gyda cliwaiieg o ofviiion: nid fy amcan ydy w cyffroi tvui' heraa gwrthddadleuol yn cich Cohebwyr; fy amcan Vdyw, iddynt hysbysu eu meddvliau IHeWH addfwyndcr a hynawsedd. vf, Mr. Gomer, yr ciddoch vn cwylSyscar, Uwch Menai. URIEP: FITVKIOL. 1

ADOLYGIAD AR YR AWDL HANES…

-- - At Argraphiadudd Seren…

At Argraphladydd Seren Gomer.

At Argrapidadydd Seven Gomer.

[No title]

MARCIINADOEDD.