Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

.. OL-YS'GMFEN. , Y,<-F."…

Advertising

GORUC11WYLWY.R...

CYFARFOD. MtSOL Y GWYNEDDIGIOX.J

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARFOD. MtSOL Y GWYNEDDIGIOX. J Ar nos Lnn, ySyddo'rnns h\vn, ytngyfmtvddodd y Gyindcithas Wynedd:g yn dra lliosog, ond ifi.ewii dull a gwedd pur anarferol; canys yr oedd y Swyddogton* a'r l CyfetHiOH oH mewn galar wtsgoedd, o herwydd ?arw. olaeth eu gwiw a'u hanwyl gyfaill Mr. Owen Jones, Myfyr, yr InVn oedd Dad y Gymdeithas, ac yn wir efe oedd dcilwng ymhob ysyr 0'1' cyfrvw enw, a'r parch a arddaugoswvd iddo ef. Anfonwyd ei ddaduuiad i ysta- fell eu eyfarfod, wedi ci addumo a gwe denen-ddii (crape), ac yr oedd hefyd gadair y Llywydd, ac,arian- dlysau y Swyddogion wedi eu gwisgo a du, a'r delvnyn  orchuddicdig yr un modd. Nid oedd yno fath yn y byd. I o ddywenydd, end pziNN-b yn alarus ar ol ell cyfaijl, ac ar olwg fel pe buasent yn barod i lefain allan yngeiria.u 1. y Crynwn oli, ai crino wnacth GyiT Derwen coffadwriaeth Dywcdodd John Jones, at- D,'y)??der, ALAHNAn ganhnol I UVMA■ dryrader dyfnder dwys i 0 burlwys batch, I'n poeni o rym ein pen eriocd 1 A'i-oed'yii I, Fi- eii Trist ochneidiau nioddan mailh, Yw 'n gitai, ni, am Golofn Iaitb, A'i-lio(l(lii,r ,,woboj-. ain y gwaitli Banldoniaeth iawn! ¡ I1 a Todd y llnniwn ddini gwellhad ? • WrUt ymgeleddu inith eiii gwJad, ¡ Kid call ein tbn, Ow! coiiicinTAl? Ii 1',i'(I c?iil c?in t6n, O?v! colli ■ ddeall llyfrau, goren gwr, A gweithiwr gwych, ¡I 1 godi lien ysgrifen croen Neu bapur ut-yet), E wyr awduron iadlon ri, "*• pa fiiint yn Ifraeth a wnaeth i ni; O'i fyb'd i'r gro daeth arnom gri, .J I Mai c'tfdi chvy'. Ni ddaeth mewn modd tn fewn i'n nnir Drwy y bywyd un mor bur, Ni welwn, cofivvn (mawr ein cyr), Mu'r Myllft mwy Ni r.b'.vwir heno Bibellt fain, A'i sain mai suyn, ,1;i DwI fan He dylai fod V' Y Delyn fwyii. Nid oes mwynder, pwy a'i mcdc1 Am dymmorbach tu yma i'r bedd, Caifr plant yr Awen lawen wledd Mewn annodd nef. 1 Rhown ein tai bob rhai mewn rliol Cyn myn'd i ddalfa angati a'i tIdüI, Ein geilw a Ai-iiit heb gilio yn ol I'w ganlyn ef. J. J. G. y G. Englyn Prost a fyfyriwyd wrth edrych ar Bortread Mr. Oweii Jones, Myfyr; yp ystafell Cyfarfod y Gwynedd- igion. Gan Daniel Davies. Fr ddaear ddofn aeth Colofn Can, Syrthiodd sail ei hadail hen; Nid yiv 'n bod, gresyndod son, Y n ei le namyu ei lun. Swyddogion Cymdeitlias y Gwyneddiglon am y ftwya ddyn, 1814, ydynty Cyfeillion canlynol, y rhai aetholwyd v u JOHV LEWIS, Yswain, Llywydd; Mr. DRVID DAVIES, Rluiglaw; Mr. DAFYOD PUYS, Trysorydd; Air. THOMAS ROBERTS, Cotiadur; ?Jr..) onN JONES, 15aidd. Y Cynghorwyr ydynt nid amgen— Ivlr. JOHN ROBERTS, (efe a llaenorodd y 11 vneddl: j Mr. DANIEL DAVIES Mr. THOS. Lu?ARus; I I I Mr. JOHN- LLONI U I S Mr. JOHN Tao:;u.s. I + Chwibanogl, neu 1 lageolet.

IMYNEGIAD AMAETlIYDDIOL AM…

[No title]

Family Notices

-Lt.O??-?EWY:)mo'

ol .t K" X r r*  ?ll 1 S…

\MARCHNADOEDD CARTREFOL.