Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I L r.,u -N, 10. Adgyjlcmcad i Ly:Argraph Llunduin, I. AM DDVflJ) SADWUN, IIYOREF 8r 1814. I Daen. yr Uchgadpen Addison yma ddoe' a chennadraethall oddiwrth y Cadfiidog Syr J. C. SiierbrGoke, K. B. yr hwn a gy feiriwyd at Xni-JI Bat hurst, uu o Brif Y sgrif-vaglayviaid ei Fawr- hvdi o'r 11wn y mae yr hyn a ganiyn yn big- ioi!,— ?. | C.-???c, M?/A D?.'?'?t'r Paivisco!. 'jj Malt 1.!181.1, 'i Fy Artai.-WYPP,—Yr wyf yn awr yn n d i j, anrhydedd i bysbysu Arghvyddbefh? mai wedi gorphen fy nghennadiaeth ar y 2.6ain o'r n)!sdiwpdd:tf, t!:i (-!}<nodd y i'hngpsydd GrHUth j na minnau ddim amser heb hwylio 0 IJalifax, i gyflawni yr hyn oedd gennym mewn golwg. Yn dra bore ar y :30¡tÍtt, hysbyswyd i tii fod fheigad yr Unol Dalcithian, y r Adams, wedi myned i" Penobscot, ac wedi hwylio i fYllu cynJwJlcd ag Harden rhag ofn ymosodiad gan ein llongau ni, lie gosododd hi e\ mangnelau ar y tir i'r diben i' w haniddiffy ru Ceisiwyd gan Warchgla wdd Castine, yr hwn sydd yn sefyH ar or-ynys ar du as,)"r .Penobscot, i roddi i fplll; eithr gwrth- ododd y swyddog Americaidd, ac y-ri ddiattreg i dechreuodd saethu at longig a ddanfonasid y:n rrdaml i gynimeryd golwg ar y gweithiau, o bed- j yvar o fangnelau mawrion. Parotow-yd yn ddi- i ^o»ed i ddanff>u y miiwyr i dir, ond eyfl medru o honom gyllawni hyn, gosododd y gelynion y I c- ,(I-(Ii-ysor ar da?i, a- djJtngasant, gan fyned a f dan facs-fangncl gydà, II.y. Am na foilileril wybod pa mor rymus occid i- Americiaid ar yr or-ynys hou, tiriais ran a'r iVIauguelwyr Brenhinol, niiutav o'r GOred catrod, j I ni i iita i o'i- d- mewJI trefn i gymmeryd rneddiant 0'1' ucholder- au, y rilai ydynt uwch y dref, eithr deallais yn ebrwydd nad oedd neb o filwyr y gad-res yn Cas- ting, namyn v rhai a osodasant y cad-drys-or ar dan, ac a tfoisent, a bod y Meiwy r y rhai a ym- gynnullasent- yno wedi gwasgaru cy u gynted ag y tiriasom. Ymroddodd y T-lyngesydd Cji'i.Tit'U a minnan i ysgafaeiu'r Adams, neu, os na allesid gwneu- tiiur hynny, i"w dinystrio; ymddiriedwyd y gorehwyl hWII j'r Cadjien Barrie o'r Uynges, a^r Milwriad John ac yehydig fangnelwyr, rhai minteioedd o'r'ifiain, OOfed, 62ain, a'r OSain ca- trod; ond am fod XIamdeii yn 27 milldir ifchlaw Castine, bei-nnis yn angenrheidiol i feddiannu sefyllfa ar lan orlleu rnol yr afon, fel y 'gallasid y [it 8-11 myned i fynu ar hyd yr afon, os gwiflid hynnyi yn angenrheidiol, ac -ar yr uivpsyd i-lucldias y j trigolion arfog, y rhai ydynt dra lliossg tua'r | dehau a'r gsrllewin, rhfg allonyddu'r liuoedd Brytana'rdd yn eu hymosodiad ar yr Adanis ac felty peyais i'r Cadfridcg (Tosseli)) i feddiafinu Belfast, yr hwn sydd rhwllg Hamden.a. Bostonr a'r 'l9ê.liu catrod; wedi hynny aE-til y Cadpcn Barrie riii, (itio, a thiriwyd gweddill y miiwyr yn yr hwyr yn Castine. O herwydd d'ea11 o honof fed cryn lawer o feiwyr (militia) wedi ymgynnull ar y iiordd sydd yntywys i Blue-iliiI, ynghyich pedair tilitletiro Castine, gyrais llaenfyddin gadarn ar fOl'c'r ail, cp dydd, i'r lIe; ond yr oedd y rhan fwy af o honynt erbyn hyn wedi yniv.asgarn a dychweJyd i-iv cartref-leoedd: pa fodd bynnag, yr oedd rhai crwydraid yn arcs, y rhai a saeth- asant ar ein blaeu-fydduu.at wedi hynny iiohant i'r coedydd, ond gwnawd rhai o honynt yn gar- eharovion. (ycliwynais nos Sadwrn" ynghyd a 7'00 o ?yr,tua Hucksteo?mown trefn i wybod pa fodd y liwyud?ddy Cu?p? ??'e? ?c r? ?ynuorth- wyP)Oshyddai!-aid? j 1^ hwM sydd ynghyich ? mHidir yn uwch ar yr &f?!)' Penobscot na Castine. Y t oedd y Llynges\ dd Griffith gyda mi ar yr achos; ac o herwydd ein hod yn barnu fod y mangnelau a gymraerwyd o Castine wedi eu d'rFgelu ynghymmydogaeth Buckston, byg- j vvthiasom rc(,I(Iid hwy i fyim. i ni, ac yn ganlynol riiod-dwyd y ddau fangneLefydd i'n meddiant. Dysgasom yn J^uckston, fod y Cdpen Barrie wedi myned rhagddo o Maniden i Bangor, a Uwyddo; ac am nad oedd eistau i'i' miiwyr aros yn hwv yno, cychwvn!?:mt yn d d?nnceth i ylie. e(!,? o honof fod dl.bcmon y cad-rutht- wadi eu cyftaw'ni, nid t)ldd ang(111 i ni feddiannu Belfast ymhellach, gan hynny perals i'r Cadfi id.ej Gosselin ddy fod l'i filwyr f1 t'fiiehwu. Macliias cedd yt Griig le tn awr ag oedd gan y gel) nion sefyllfa yr.d.do l'hwng Penobscot He angorfa Passamaquoddy, pCrais i'r Milwriad Pilkingtou gychwyn yno a meddianou'r He, a gcrchym'myuodd y Llyngesydd Griffith i'r Cad- pen Parker, tfr Tenodos, i g) dvveithredu ag ef ar yr achos hvvn. Ar fore;r Ofed, dychwelodd y Cad pen Barrie a'r Milwriad John i Castine. Ymddengys fod y gelynion wedi gosod yr Adams ar dan, pan ymosodvvvd ar eu sefyllfa gadarn yn llamden; ond syrthiodd eu holl fangnelau, duu bar o fa- nerao, acamryw faelier-longau, i'n dwylaw IIi; a'dywenydd gennyf fynegu i hyn gael ei gyllawni gyda cholled fechan o'n tu ní, yr uaig swyddog a glwyfwyd Canwriad Geil o'r 2Uuin TaL lilwyr. [Yma y canlyn diolchgarwcb y Cadfridog l'r Milwriad John, y Llyngesydd Griffith^ a'r, holl swyddogion a'r miiwyr; cy lhwllOdd pob un ei •» vyddgy da'r medrusrwydd a'r gwrolder rnwyaLJ J. C. SHERnRooK. O. Y, Mali 13.— Derbyniais. lythyr anghy- oodd (iddiwrt-li y Alilvvuad Pilkington, yn iiys- bysu iddocf dirio rhyw gym mai at o bellder oddi wrth Waichglawdd iViacfiias, ar hwyry IOfed o'r mis hyvitj ac wedi cychwyniad anhawdd t-rvvy'r BOS, iddo gy--mmeryd meddiant o'r gwarcbglawddj heb golled, bore drannoeth. Syrthiodd c24'dn o fangnelau o amryw faintioli i'n dvvylaw ar yr aclics hwa, ondy" oedd y gelynion v> edi gwneu- thur ychwaneg na'u banner yn anwasanaethgar. Dywenydd nsawrgennyf hysbysu i'ch Arglwydd- iaetii fod yr holl wlad rhwng afon Penobscot ac angorfa Passamaquoddy yn ein iii,c'tcli!tl-it iii'iiawr. (Arwyddwyd) J. C. SHiatmtooK. llysbysiawth swydual y John j'r Cadfridog Siserbrook a gynnwys rai pe!l-au yn fanylach ytrghylch vr ymosodiad ar llamden, &c. yr hwn hefyd-a ymddangosodd yn y idvsnrgialT. Ar fore yr ail o'r mis, cycliwynodd y Milwriad John a'r miiwyr oedd dan ei dywysa-etji uchhiw tref Frankfort, gweiwyd rhai o'r gelynion yn cychwyrr tna llamden, rhwysfrwyd hwy gan o'r brif fyddin. Yr oedd blaen fyddin y gelynion mewn ss-ffilfa fant(iiol o da.gov-liewrnoi i'v Bald Head Cove, ond ddocheswyd hwy- yn ebrwydd gan yr Uchgadpen Riddel, yr Imn a ieddiaunodd eu sefyllfa: gorph-wysedd y miiwyr ar eu harfau | dros y nos, Ira parhaedd yr hon yr o-edd yn > gwlawio yii am bump o'r gloch yn y bore, evehwynodd yr liofl fyddin tua Hamden yr oedd y niwl mor dewedy fel yt oedd yn anall- uedig 01\ rw golwg ar y gel) nion, yrhai a ddy- wedid oeddynt dros 1, 100 da" y Cadfrid. Blake, iihwng saith ac u ytk o'r gloch N-r 'oe,,Id eiii Ns- garmeswyr blsenaf mewn Lle lynion, yr hyn a barddd i'r Milwriad'. John ddan- i'w cynacrthwyo nid oedd y rhai hyn wedi cychwyn ymhetl cyn i'r Milwriad ganfod y gelynion yvedi- fi'urfvo yn rhes mewn sefyllfa dra manteisyot., 6 itaen tref llam- den, ag amryw fangnelau ar gyfer f ffordd ar bont fedmn"yngodre'r lirvn, dms y rhai yr oedd yn rhaid i'n liuoedd ni fyned at eu Cyn gynted ag y citi bod ni yn cych- wyu, agorasant dan trwm o'r rnarignelau a'r byr- dtli-ylliao arnom pa fodd bynnsg,: croesodtf ein byddin y bont yn lied ebrwydd,»t%. ymosoda'sant gwnMogau ar y biyu, i 1\;ddiaIlJluetr mang- nelau, un o'r rhai oedd wedi ei gymmeryd eh,oes gan y Canwrjad Ward. Dechreuodd tan y gr- lynion laesu yu awr, a rhuthrodd ein gwyr ni ymben yn dra ehyliym, a gyrrasant y gelynion ou sefyllfa o bob parth, ac wedi ennill o honom y bryn, gwelvvyd y Ifreigad Adams ar dan, a de- n I I w yd fod y lioi o'r gvvarchglawdd a tu, Bangor, lie y rhoddodd y Cadfrwlog Bfake i huu -1 1 ?! 11 i fynu yn garcharor, y Fig hyd a 112 j o rai ereill, y rhai a ollyngwyd adicf, ar yr aiimiod iddynt i- l ia*i t olIN 11 II beidio rhyfel a yn erbyn Prydain tra y pyrhao'r j rhyfel. Nid ceddid yyi gwybod pa gymmaint oedd colled y gelynion ar yr achos. lihifpdi'r mangnelau o amryw fainHoli n- gym- merwyd yno yw 53, a dygwvd oddi yno 17 gwnawd y rluil a adawyd yu anwasanaeUiga, Cymmerwyd UIl Ijedrolfenn ac un fenn a chad- di y sorau, 40 bariiaid o bylor, a iiawer o belau a carl w y ihv fel arall. [ Colled y Brytaniaid yn yr ymdreeh wrth JIan den ar y 3ydd o Fedi, 1814, cedd ;—Lladd- | wyd; 9ai;1 ct,od, I baranres. 'Ciwyfwyd; a 2 baranres; 2,1 i i o(];, i-,L!i res citro(l, 4 bai a ares. Ar go 11 62ai» catrod, 1 baiarires. [CYllowysir crnnadiaeth oddiwrth y Llynges- ydd Griffith hefyd yn y Uysargraff,.y.n darlunio \rH:)rhuth!ncyTtmyn?ufod?wa!c!)g1a?(!d Machias a'r wlad cddi amgylch wedi eu rhcdd! i fynu, a'r trigolion wedi ymrwymo peidio rhy- fela a ni, ond i osod eu huuain dan ymgeledd y Brytaniaid. Rhifedi'r llongau a gymmerodd y Llyngesydd Griffith ymaith o'r Penebscot yw 12., J>inystr- wyd dwy long, un ø honynt yn gadlong, hebiaw y ffreigad Adams, a. chwech yn Bangor, a gada- Vyd amryw ar y cyiTIon (stocks).] Passamaquoddy oedd y eyffin di-vveddar rhwng « yr Unol Daleithiau a'n Taiaeth ni, Brunswick Newydd. Trwy y gweithrediadau tni-lwraidd yn Penobscot, y mae ein buddngoltaethau 'wedi cael eu dwyn 80 milldir i diriogae-th yr Americ, ca- nys rhaid i'r holl wlad hynny ymostwng, o her- wydd fod ei ei"-tiuii wedi cael ei hanaJluogi irw diogeln. bu'r Martin, yr hon a ddug y cennadiaethaui uched, ond 2 lain o ddy- ddiau yn hwyifo o gvfBniau yr Americ i'r wlad hon. Am f;?d tymhestloedd y gauaf yn dechrea ynghyich y mis Medi, o York Newydd i Penob- scot, nid yw debygol y cyntl).g y C-,i(IfridQ.-g Sherbrook wneat.hu,- ychwaneg yn y parthau hynv y tymhoy hwn; eithr os ymosoclir ar ryw barth yr amser hwn, ynys Tihode, ysgatfydd, fydd y gWrthddi-ych, He yr mae llai o anliavisdep. (t'u, o ran y tywy'dd a'r eilenau. i wynebu arnynt. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris i'r 7fcd o'r mis hwn. Ymddengys fod y Llywodraeth (Wedi ymroddi darostwng cyhoeddiad eal;kli(i< h- ?au C???j, s? g?nnydd a ?"y?on! y f?a! yr ydy s wedi achwyn llawer yn ddiweddar. Gyr' wyd deisyhad, yr hwn a arwyddwyd gan amry? o argraffvvyr Paris, i'r Ty Cyhiedin, yn achwyn ar garchariad anghyfreitlilon darllenwyd y syiiau, a chytunwyd ei osod i ystyriaeth eistedd.. fod; ac ar yr un dydd gyr wyd amryw werthwyf liNf.au i't, c,.ti-eliar ],t Force. Daeth Ymera^df Russia j Brenin Prussia, ac Ymera wdr A wstrÎu, (yr hWII a aethai allan i gyfarfod ddau Be'ii- nadu)'b!aPtiafgyd?!'h'Mh'Ps?aM:), i?????r y 2.5ain o'r mis diweddaf. Dy-?pdh'.fud G?'?H nidogion v Galluoedd Cyngreiriol wedi cyfarfod a'u gilydd cyn hynny ar yr JGeg yn Baden, hylch 12 milldir o Vienna.—Y mae LlywodyaetK yr auwylyd Ferdinand Vil. o'r Yspaen yn mv- ¡ lIedyn fwy b c, b dydd. Olliv,yd 2Gain o ddynion, rhai o honyret Vllwvr tra cbyf' rifolj mewn un iurswaith yn Madrid eu ire* sedd, meddaut, yw Rhydd-S^eraiaeth Masonry}, a'u hymlyniad ^*rth achos y Cortex Yr oedd y .CadlVidog AlavaJ, yr hwn a ddanfon* wyd i garchar y chwil-lys, yn un o'r gw|ad-gar- «"yr cyntaf a dorrodd allan yn erbyn traw.s-fedd-, inut Bonaparte, ac ere a aberihodd ei feddiaunaii o barch i'w wlad. Dywedir ymhellach fod Fer- ?('nmnd) ynghy llawnder ei ddiolcl'igarwch yi I ¡ f. I c J., G .11 .c  aWH WrIae u (II!O( l r. lien as y ",IWI a wnaeth» ant gymmaint dies eu gwlad yn erbyn y Ffianc" od) ond y mae yn gofidio o hei wydd yr an* jhawsdra i ivneuthur hynny. WrtJi bapurau diweddaf Frankfort a Brussels, yr ydym yn denll fod bfawd yngby-fraifti Air. Adams wedi- dy fod i Ghent, a cheuaadiaethau r oddiwrth Lywodradh yr Americ; yr oedd efo yvedi cychwyn o'i wlad cyn dinystr Washington? o herwydd hynny anhawdd gwybod pa elfaith a gafodd y diuystr liyny ar y Llywodraeth iloillioi i Tly>bysir yrn mhapur Tri^ro amddydd Sadwrn diweddaf, fod y Ca'dpen Machanochy wedi i FalmoUth 0 Quebec, & chen-ivadiaeThau pwysig i'r Llywodraeth, gan fynegu! fod y liuoedd Bry- tanaidd dan Syr George Prevost, wedi cymmeryd PJattsburg, ar y Tfed o'r mis diweddaf, wedi i ychydig vti thwynebiad, a ehyd^g yehydig golleft o'u tu ni; a parotoadau yn cael eu g\vncu- thur i ymosod ar iongborth Sacket. Y mae y Hong fawr o 102 mangnei, ag oedd yr Americiaid yn adeiladu yno, wedi ei goliwng i'r mor; ac yf oedd id yn disgwyl brwydrau gwaedlyd i gym- meryd lie yn fuan ar Lyn E:ie a Llyn Chain-' plain.

[No title]

[No title]