Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

'C-r- Parkiul « ISiem/ddion Liamimn, &x. j a \Hllwd yn garcharoriou ni ddacth y gwrth- jyfelwvr ertil', y ritai oeddynt yn Port aux Crimes allan 07ki liochesau i gynuorthwyo eu bindsr b-.auwrus yn yr ymdreeh uchod. Can- molir mediusrw ydti y Cadfridogion Brenhinol a gwroldeb y gw yr yn y frwydr yn y modd mwyaf. Ychwaue.gir .yn y Llys-argraph —> u Rhaid i'r dymchweliad hwn a gafodd y gwrth-; ryfeiwyr o fewn 24 milldir i Port aux Crimea, aeael argraph o bwys ar feddyliau'r boil fradwyr, a'u llenwi a dychryu. Nid hon yw'r wers gyu- | taf a roddwyd, na'r olaf a loddir iddYllt gall Y; fyddin Frellhinol. Y r ydym wedi ein hargy- hoeddi yn drwyadl, mai pa bryd byntiag y by ddo iddynt i fesur eu nerth à,'r gwrthryfeiwyr, r maeddir yr olaf bob almer, megis y gwnawd oddiar ddechreu eu gwrthryfel.- Ac yvydymynj liN derus pe buasai rr ymdrech wflediyd ymét i g; el ei thfifynu trwy licrth arfau a gwroldeb yn unig, ni buasai na gwrthryfal na gwrthryrclw) r yn Hayti, er ys llawer o am-er. Ond y mae bradwriaeth atgas, pendant dewisol biadychwyrj a dynion anwroi, wedi bod yn achos o lwyddiant j byr oedlog, ac yn ymborth aliach yr hwn sydd j ""di meilhrin gwrthnfel hyd y dydd hwn. | Nid o, dd ond natturiol i feddwl iddrygioui yn), gyfathia. hu a drygioni, a bod i fradwriaeth gyn- nrrthwyo bradwyr, ond rhaid yw i rinwedd,: imiondeb, a ch)fi!wnder fuddugoliaethu yn y tii ddich-nn drygioui ddiangc yn ddi- gosp; ac am hynny nid ydynt oncl wedi gohirio aiiisei, eu dinystr, ac ynÙ:haugu'r pydcw yr livvu a'u lIJngca yu y diwedd. j 41 C;vm\ch resynclicn bradwrus Y Mae. I eich gobaith \reùi darrüd; nid yw bradwyr ac aniiewrio'n yn hantVdi mwyach yn ein plith ptirwyd ein rhesi mihnaicld, y rhai a wlIeir i fynu o ddynion gnrol, a tTyddlon i'w Brenin a'u g.ivlad, y rhai ydynt yn awyddus am gyfarfod aj t'invi a'ch maeddu, neu i'ch dwynyn 01 i 1wy- brau anrhydedd, y rhai a adawsoch mewn modd dichellgar. Gan ein bod yn cael pin tvwrs gan j Frenin, yr hwn sydd fawr yn ei gymmeriad, Yn fiiwog yn ei oiehestion milwraidd, yn cael eu garu a'? barci u yn fawr gan ei tldeUiaid, am ei liiiweddau; ac am fod gennym sefydliadau ar- ddeicheg i'w hamcdilfyn, a'n bod wedi tyngu y safem dros ein banfod gu 1 .dol a'n hanymddibyu. aeth hyd at waed ein calon. pa fodd y beiddiasuch ymddaugos ger ein bronnau i ymladd a ni-—chwf, y rhai a ymwrthodasocb, a fnidychasoch, a sath- rasoch dan draed yrhyn ell sydd fawr acanwylaf gan ddyr.iou—cliwi, y rhai- nad ces geiniych till •wlad, o herwydd troi o henoch eich arfau main- hÙldiadc1 yn ei 'I' o a"ch dwyJaw eich hunain !—clnvi, y rhai nad oeild gennych Fre.v.n ]-,n v; V ',Ih n hervvydd i ei iYadiof- Ttiddio; ac etto tra'r oeddych wedi eich halogi a'r bai ysgeler hwn, beiddiasocb wifhod y can- -ir a chyfreithlon i'r Llywodcaeth —chwi apostoiion dilcdryvr twyll a melidith, y rhai a fuoch bvw fel Beticuius y diifeithvycb, heb r.a iisowsau, Liywodraeth, lia chyfreitha u) ac a ddyrchafasoch i fod yurhinwedd-a t'piddiwch chwi gyfarfed a n» ? Na gweiaf eicii arau am^uv.iol yn cwympo o'ch dwvlaw crvn- cdig, ac 0 henyydd braw neu gywilydd gwelaf einvi yn itoi ojJ biaeiy' &e. &e. Mown canlyniad Tr ymosodiad llwyddiannns uchod, derchaf-jyd amryw swyddogion nsiiwr- aidd, a gwnawd llawer o'r boiieddigian yn ben- •<lefigion, gan y Ureuiu. j Y mae ty ogryn gyfrif yn Dublin wedi mcthu talu diachein, tn'y'r hyti y coiledfryd llatver ar y bnvideisiiid. (Icloo o GibiaUar, y rhai a ysgrifenwyd ar yr Ifieg o'r mis diwpddaf, a biin gennym fynegu, fod y clefyd heintus yn ydmallegu yn Jiytrach na y) oedd y milwyr yn rhydd oddi Vvitho y prydji bynny. t'it gaud yrydym yn'' dysgu fod y7 Cadfrklog j cnni c-, Alava, yr hwn argyfiif ei fawr haeddiant a wtiawd yn Gad weinpid Ddug Welington, •nedi cael ei ddanfon i garchar y Chwil-lys. Yspaeniad yw ef, a thybir iddo gael ei gyliuddo (tivvy'r modd hynod o gacl allan feiau gan y jjlys dychryi.l'iy d hwnmv) o fodynaelod ogym- deithas y Seiri iifey ddion ( Free Aia»o«sJ y rlrai a waherddir rno. Dywedir ):n )Ie? gyliYedin y bydd i Arglwydd Ca^flcreagh ddychv, t lrd o 117 cl iA Yzl eibyn y cyftirfyddo'r Seneddr yn Liandarnjo lierwydd meddylir y bydd schosion mwyaf pwysig y gynnadledd derfynu fel y gallo ddych- ?o?d inevvn prJù i gyfarfed a'r SRU?'ddr; ?an irv, avfai,t'cd i.'r Se-,it,.dOr; (rati ad,i e I ac Aberdeen, Argi. Stewart, &c. Vsgriterodd Syr Thomas Oyer, y swyddog Br] tauaidd cyntaf a fu yn blaeneri ar fyddin I Yspaenaidd, lythyr at yr Ysgrif-raglaw yn Ma- drid. i ddeisvf anio i ddileu ei elnvr e-f o res i, C'adfridogion Yspaenardd, 0 herwydd es fod jmi ystyjied ei sefyllfa yn y fyddin honno yn warnd- "vvydd iddo am fod rhai o aelodaa'r Cortes, ac ereili, wedi cael ai carcham heb roddi cynnyg iddynt gad amddiffyri eu houain ac o herwydd fod y Coites wedi cael eu -tiiaith anghyfreitidon, ac heb fod en gynnuileidfa newydd wedi ei pheruiodi yn eu lie; ac am fed Thy (id-did y genedl, o blaid yr hyn yr oedd ei ^yd-wladgarwyr wedi co-Mi eu g'.raed, wedr cael ei ddirymmu gun orrnes y L!)'Wodraeth sydd yn iiwr. Ac am na. chafodd Syr Thomas attebiad i'w lythyr cyjvtaf, efs a ysgrifenodd drachefu ar yr un testtill ond nid ywV canlvniad yn hysbys. Ilv.'yh'odd rhan o'r 7fed catrod o Portsmouth dydd Ivlerciier, tua'r Aeric.