Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

S A n W R N-, Dneth papurnu Paris am y 4ydd o'r mis hwn- i,r ddinas heddyw. Y mddcngys fod a^hwyn- iadau pobl Ffraingc, y rliai ydynt. anserchus at y V ywodraeth, wedi cy-Fit-oi syl w difrifolaf Waenoriaid y deyrna^. Cymrrierw<yd chwoch (' ddynien i fynu yn ddiweddar, am gyhoeddi cabi-dieiLhau dyAvedir fed un o honyut yn Septerabri jcr, ac un aralt yn evi{n-i< iddiad, yr j hwn a ysgrif-nododd arweesafon (rear-rants) j marwoiaetii i iiloedd hel)law'r Brenin yn 1793. Rhaid fod y rhai anserchus i'r Llyvvc draeth yn teimlo eu hunain yn gedyrn iavvn, gau fod y fath 1 ddynion a'r rhai uchod yn beiddio ymddangos vn Paris. Dywedir ymhellach fod y cabl- dreithau mwyaf gwarthus ac eichylt yn cael eu cyhoeddia'u ywerthu yu gyhoeddus, ondy mae'r Journal des Dehats yn flugio nad oes dim braw yn cydfyned a chyhoeddiad y cyfryvy lyfrau, oud wrth s) i wi ar yr araeth hir yn y papur hwnnw, yti ),r lion y cymharir sef)Ufa i'e ynol Ffraingc dan ormesdeyrn Bonaparte, ;Vi sefyllfa ddedwydd yr awr lion dan Ly wodraeth gyfreith- Ion a tilirioli I,Cui5XVftl. ymddengys fod dvchryn yn meddiannu blaenoriaid y wiad hon- no, rhag i'r fath gyhoeddiadau annymunol gael eifuith lIiweidiol ar feddyliau'r bobi, a diben amhvq cyhoeddiad y dywededig gyrmhariaeth yw rhagllaeuu yr effaith ddrwg a allai gydfyned a'r cabl-dreithau. Dywed yr ysgrifenydd fod Ffraingc yn y mis Mawrth diweddaf, wedi ei gorescyn o'r Rhine i'r Loire, Wi, Alps i fynydd- oedd Auvergue, ac o'r Pyrenees i'r Garonne. IVlcdd'saunid Paris gan y gelynion, ac yr oedd 500,000 o Russiaid, Prussiaid, a Germaniaid, wedi eu gadael ar Ian arall y Rhine, acyn barod i gefnogi ymdrechiadau cu cydwladyyyr trwy oresgy niad o'r neyvydd, yr hyn a berlieithiasai ddifrodiad Ffraingc: yr oedd holl Y spacn yn parottoi i ddilyu y fyddin Frytanardd, Yspaen- aid(', a Phol tuguesaidd, dros y Pyrenees. G wy sf- wyd ychwaneg HR myrddiwn o'r Ffrangcod i faes y gwred, mewn llai na thri mis arddeg. Yr o dd dy i gorphwylleg (Bonaparte), ev yn waetiiaf i amryw gynnygion heddweh, yn sefyll yn gyndyn dros gael y dyu a'r goron diweddaf o'n gwlad annedwydd, i gynmli cyfundraith rhy- felgar anghenlilaidd ar led, a gormes m wy ang- henlilaidd gartref. Pe galluogasid ef i ddwyn y rhyfel ymlaen, buasai Ffraingc yn rhedeg. i"y perygl o goel ei gwneut'iur yn gryg 0 lutlw; a pllC buasai efe o'r diwedd yn gorfod gwneuthur hedd\\ch, ni allesid fiek!d%veh liwnnw, wedi cymnaint o 'gyndy urr.ydd, ond ar y r am- modau mwyaf gwarthus iddo ef ac i'r wlad. j Beth opdd riu U ¡¡ig olmith y mu nud hwn? Teulu ar yr hwn yr oeddy m wedi pentyrru poh math o dralIod a gwarth, am yr lwll ddaioni a gyfran- nodd.i ni dros gynnifer o oesoedd. Y teulu all- tudiedig hwunw ag oedd agos a chael ei anghofio gan ei blant aunioicitgar, oedd heilach hcb gYtJ- norlliwv mewn gwledydd ereill; canys nid o j blaid Ty Bourbon dechrcuwyd y rhyfel, nac y j dy gw yd ef ym1acn am hynny ni eliir pricdoli'r gohdau gwaefawra orchuddient Ffraingc y pryd I hynny ilr teulu hwnnvv. Ago; wyd cynnadlodd mewn modd didwy 11 a Bonapaite yn Chatillon. Prin y goddefwyd Alousieur i ddilyn y fyddin oresgynol; ac nid oeddfd yn edrych ar Ddug d'Angouleme ond fel milwr gwirfoddol ym m}' ddin Argl. Welington ac yn ofer yr ymbiliodd j y Dug de Bes ri i gael ei a'i dda-u Gad weinydd ar dir Ffraingc. Yn y cyfvngder hwn gorphenodd R);nad ay iaeth y gwailh ag oedd yvedi lawufwriadn V gyllawni ei huu, fel y byddai ei iiaw yn welc^ig i iiawb. Aelh y dieithriaid i raris; ac. agorodd Duw (yr hwn sydd yn cyfncwtd caloilnau Ty-j wysogion) iygaid y Ffrangcod; ac y mae bloedd j o ¡-ivc le Rol"! yn achuh y byd. Achwynir £ an Bonaparte iddo gap! ei ii-adychu. Li frad- ychuf y Mawreddgrasol I gan bwy, 05 nid gan- j ddo ei lion I A o fry-dellondeu mewn byddiu erioed nag yn yr eiddo ef. Nid ymddangosodd miiwyr Ffraingc erioed yn fwy j gwroi nag nr y mumul ag yn I'ieiddio j awdwr ei» holl aimedwy.ddwch, yr ocddynt fyth | yn e: barcliu fel eu Cadi'ridog, a buasent yn marw ef, pc b»ar.ai efe yn gwybccr pa fodd i farw. Ac wedi iddo ef ddiogeiu ei fywyd ei [huu, ynghyd myrddiynau ag y bu efe mor | ddigywTydd a'u harddelwi. trodd Ffraingc fuag [ at ein gyvir Dad, yr hwn a 0 all. tudiaeth, heb gyfammodau, heb delerau, ac heb f drysorau, m-egis y gadawosld efe ni, oud gyda ehalon fawn o dynerweh a thrugaredd. Beth a gafodd y Brenin ar ei ddyfodlad ? Pe t- war can mil o ddieithriaid ynghalcn Ffraingc, 1,700 b)ddinocdd wpdi eu dadrpoleiddio ac heb eu talu (ii-os lis- oedd ychwaneg na 30.000 o swyddogion rhai j cedd à liawl i gynnallaeth -a gli-ob- rwyon 400,000' o garehaVerion yn barod i ddychwelyd adrof; a Fferf-lywodraeth gae] ei lunio, pan oedd gwahano! bleidiau yn groes i'w gi-lydd, aeth y Brenin dros yr holl rwystvau heb gostio i f fraingc gymmaiut. a diieryn o wscd. Nl,e(ii ]-,Ytitiv v n-.neTr ysgrifenydd yn mycied rhagddo i ddariunio tvnerwch Fly wodraeth Louis XViII. yn wrthwyneb i ddywediadau rhai pob! y rhai a ffugient wyhod yr ymddialai efe ar lefniddion ei frawd. "Ond pa cy hoeddwr, a ddy pedant yn awr? Beth! dim cymmaint ag un wedi ei ddiirenyddio, dim un wedi ei garcharu, dim un wedi ei alltudio, i gadw'r prophwydi hyn mewn ) parch !—Nibu Ffraingc erioed mnr ddedyvydd ag vn y pedwar mis a ac-tii heibio—nid oes Ffranpcwr ar wad yw yn gorfoieddu am ei rydd- did perffaith. Y mae pob un yn myued i gysgu gan fed yn sicr na ddeilVoir ef ganol nos, i gael ei iusgo gan ysbiwyr, neu iilwyr ger bron Llys milwraidd. Gwyr y perchcnog y c-eidw efe ej feddiant, a'r fam ei baehgen nid yw hi mwyach I vn c-iynu rhag ofn gweied bob bore i-N w bapur o'r uev. vdd yn cael ei sicrhau ar gongl yr heol i ■ ddauges fod cisieu ychwaneg o Slwyr." &ei\ LLYTHVK-(;OD EI-LM Y N AID D. gynnadledd sydd 'I | i derfynu achosion Ewrop yn deehreu yn Vienna j y.mae'r mesurau milwraidd a ddefnyddir yn cin gwlad ni yn myned rhagddynt yn cgniol. Y yn d rhagddynt yii cgnio). Y mae'r amddrflynfeydd ar gyfliniau Ffraingc, WCfTi cael eu cryfhaa i raddau mawrion, ac yr ydys yu dysgwyl ychwaneg o filwyr o bartbau tufewrtol y wlad; ac nid oes dim vncal ei es- Belgia yn ga»daru eyf- t riiir fod y gwyr arfo g bpb!a?"r rhaia?ydynt ryTn amddi!l'y>;fpydd a dinasoedd parthau tufevvnof j ? \uad yn 80,000. Rhw'?y Maescn'rMoscHc Y. rlz,,2'r Prussiaid yu lied liosog. Y rliw g Llundam, Gi'.evtt, Brussels, a Germany, wedi bod yn fwy diyvyti nag erioed yn ddiweddar y negeseuwyr a groesant en gilydd yn feunyddiol. Sicr yw fod rhyw beth tra phwysig yn agos a chad i Jet- fynu. I BUDDtJGOLIAETH ARALL AR LUOEDD YR I AMEKIC. Hanks Swyddol.—Y mae'r Uchgadpen Ad- dison, wedi dyfod i'r ddinas oddiwrth Syr John Sherbrook, ag hanes fod dydoliad o filwyr Bry- tanaidd o Nova Scotia, wedi cymrneryd meddiant. o warch-gloddiau'r Americ wrth ddyfodfa'r Pen- obscot, a bod v ifreigad John Adams, o'r Americ, wedi cael ei dinystrio yn yr afon hor-no, gall y gwyr ag ocddynt dan y Llyngesydd Griffiths, y rhai a gydweithredent â'r liuoedd ar y tir, yn y gwasanaeth. Cymmerwyd ardal lied helaeth gan y Dry tan- iaid yn ymyl angorfa Penobscot. Y canlvniad ocdd ysgafaeliad 50 o fangnelau, a 1,400 o garcharoriou. Ysgafaelodd badau'.r ffreigad Frytanaidd, y Lacedemonian, nawr o longau vnghyfyng-for St. Catherine, ar yr f leg o Awst, y rhai oeddynt yn rhwym i ynys Ampiia ac am fod y cad-pen wedi tystio ei fod yn bwtiadu dinystrio pob peth na allasai fyncd ag ef oddi yno, )-s- tyried fod v fosnach rhvvug Savannah ac ynys Amelia yvedi dsrfod.

[No title]

[No title]

[No title]