Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

jI'-sI-.I IIYSBYSIAD.I - -…

I-V;$l (ld'-Ll';Jul &-;--Litf…

News
Cite
Share

I -V;$l (ld'-Ll';Jul  & -Litf e?, S-c.  1>Y1)D ] I II Y D 11 T F (j. YBorp h?n dorhyniasoni bapuran Paris am IL ddydd LUm diweddat". C\rnlmysa¡¡t hoeddiad o (,idc!o ?- I.1., )'1' mae yn rlsyddhau trigolion yvtys Heligoland oddi j wrth cu 11 w o ilyddlüudeb iddo ef, o hervvydd fod yr ynys Jiotnto yn cael ei rhoddi i Frenin Prydain, yn. gyfattebol i'r cyttandeb a clcrfy n- t wyd at y 14eg o Fehefln cliweddaf. Y new- yddion pennaf yn y papurau hyn ydviit yn^hvlch teithiail gwyr mawrion o un lie i'r llall; ac ym- Iilith ereill, dywedir fod Brenhiuoedd ])enma.rk a \Virtem^>erg wedi eyrliaedd Vienna, a'r Arrh- ddJgcs Maria Louisa wedi myned i Berne, a Ihywysoges Cymru i Lnusatme, ar ei ifordd tua Geneva. Y mae amryw o lyfr-werthwyr wedi cael eu cynimeryd idda'tavn Pans. dan y n- li ii (I (I i a(', o %i-ei,tliu a clos',I)artliu Dywedir fod vsgrifenwyr traethiadau terfvsgiyd j i yn def'nyddio j.ob moddion i dynnu'r bobl Vn gyffrediu ar gyfeiliorn and am fod y bobl w edi cael eu twyilo mor fynyeh, nid ydvnt yn ehwen- nycli eu darllen. Gwnaeth rhvferthwy dvchrvnllyd, ar nos v Ay dd o'r mis dhveddaf, lawer o golied yn Hong- j r' I 1"\ 1, 'J ¡')" •atorth aiiiitoiia s(-.cld,)(,d i i) y portli, a drylliwyd chwech yn Hiiuvaneg Li I, Cyftiniau, a choiiodd yughylch H piddyidon eubywy dan. Ifys])) sir mown !lythy ran o Palermo fod yr etholiadau yn agos a chael eu gorphea yn j ar y 1<2fpd o'r mis dtweddaf, a'u bod yn disgwyi i'r Se/tieddr newydd eistedd yn lied fuan. Ar y diweddaf, dr.etli lions i M GfSLua o ^Naples, cadpen yr hOIl a ddvwed i lihvr sacthu at y Brcnin Murat ar v t23ain, oedd efe yn adolygu fyddin, ond mcthodd a'i niweidio, cithr clwyfodd y belett gadweiny'dd p: ei ymyl yn Itylildost. focl y iadau a dorrasant allan yn ddiweddar yn riiialaeth Tessin, wedi darfcd) ond hvsbysir dan y pen Zurich fod gweithrediadau terfysglyd wedi cym- meryd !{c yn nhalaeth St. Gall, ac yn ThaI, a Mai-bach, yn y Reinthal. Yr ydym wedi derby n pnpurau Brns-els a Ffrankfort, i'r ail o'r mis hwn. Nid ydynt yo cynnwys un math o hysbysiaeth o Ghent. Y mae deddf bwysig ynghyleh rhydd-did yr ai,- I graphwasg Wedi cael ei chyhoeddi yn Brussels. N-id yw yn ymddangos fod un cyfawsoddiad yn ddarostyugedig i gael ei chwilio a'i farnu cyn ei gyhoeddi: ond bod yr awdur Llt, cyhoeddwr yn attcbol ari i, hyn a ysgrifcnant ac a gyhoeddant: ac os na bydd yr awdur yn aduabyddus bydd vr argraphydd yn aitobol am yr hyn a dy 1:110 efe trwy'r wasg. Ymddengys wrth y darpariadau crybwyllcdig yn y ddeddf ddy wededig fod rhvdd- did yr argraphwasg vno yu .gyiibiyb i'r modd ag y mae ym Mhrydain. Derbyniasom bapurau o St. John, yn Kew- I fouudland, i'r 13eg o'r mis diwcddaf. Yr oedd sou yn llynnu yno (yr hwn a ddygwyd gan y liyngesag oedd "enydd dyfod yno o Bermuda) fod Baltimore, yn yrAmerie ar a bod Llm- I dain Newydd wedi cad ei chynunoryd. Ond y mae yn Iled debyg fod y son hwn yn gynt na'r amser. ]3r\vg gellllym fod herwiongaif r Americ yn parhau ianrheithio ein masnach yn y parthau hynny, er lioll lafur aC ymdrech ÜillHIÙr-d y Llyugesydd Reates dim ilai nil 17 o feistriaitl 0 llongau a osod wyel ar dir yn ddiweddar yn Sf. Jolm, llongau y rhai a gynvmerwyd neu a ddi- nysti-iwyd gan y gelynicn. Soddodd y ilong Robert, Cadpen Peaison, o Lerpwl i Picton. ar y (Jfed o Awst, mewn ystorom; cymmerwyd y gwyr 0 honi gan y liong Carricks, ychydig cvn myned o honi i'r gwaelod. Yr oedd-y dynion truain yn dra Huddiedig With siignedeiddio .(pumping) y dwi'r o'r Hong i'r diben i'w chadw rhag soddj, ond yr oedd eu holi ymdrcchiadau yn ddlPlhuth. Soddodd Hong arali, o Lundain, enw'r hon oedd anadnabyddus, a threngodd yr holl a.r oeddvnt y¡¡ddi rn V d)-fuder. holi ddynion ag oeddynt ynddi yn y dyfnder. Cynhwys>r yr hysbysiaeth canlynol ynghyicli ysgafapHad a dinystr gwarchglawdd Washington, mewn llythyr oddiwrth swyddeg yn Hong ei j Fawrhyd: y Rcguius, yr hwn a amserwyd, ar yr • I^tnexent, Awst 30:—" Ar fore'r 25ain, dar.fonwyd fi ynghyd a thri swyddog a, 200 o wyr i ddinystrio gwarchglawdd Washington, vr hwn a adeihulwyd i rwy^tro Uon?au i ddy fod i fynu H' hy? yr afon, i ymosod ar y d??;l. Yt p ,I l, yy oedd ynghyleh 150 bari'aid o bylor (pozcrier) a gafwrd yma, wedi cael eu taliu i IleU bydew y\i yr arnddidyufa, ac mewn modd anned- "11 :1 't 1 I 1 J) | wydd goliyitgodd un o'r mangsielwvr Brenhinol | ychydig dan i svvthio i'r pydew, ac aeth yr holi bylor* ynghyd a llawer o belenau ceaon (Hhells). r thai -fit mown cad-drysorfa, ynghyleh |dcuddeg liathen oddi YllÖ, ar dau, gydA'r iwrf | mwyafdychrynllyd a gjywais i orioed • yr hwn a jysgydwodd amryw o7 tai nes iddynt svrthio: vr | oedd darnau mawrion 0 gerrig, pridd.. j)riddfei5ii. mangnel-belaU) cau-belan, &c. yn hedeg awyr, ac yn syrthio yn ein mysg (y rhai oeddym hr-h le i Itbi, gan ein bod ya sefy ii ar le cul a'r afosi yn agos o'n hamgylch) a lladdafant ysig- hylch deuddego'n gwyr, a chlwyfasant vnglndcli [' ii:h:> dog ar hugain ereill, ) rhati fwyaf yn ilymdost. Vr "odd griddfannau'r dynio:? y !h; op.ddvnfc v.cd' cael eu cisddu yu 3 g os y? y d ?car.nc I r\ (1 Z'e''hiJ is:r. }'li ;ll'L !? gwele(i O"lr!ILI 0P go!?cdd eddi??i- gy 1cm yn fil ni?y goMu? i'r nisddwl na'r holt gü-Letl a ar y macs, y dydd or biaen." G C-laodv.yd corph Arglwycid iVjonfgomery yu Gibraltar, ar y ICfsd o'/ m ?; dL?-cdd?f, g-.u? iinwer o rodres. Bn farw ei Arglwyddiaeth y? [onwr diweddaf, yn AHcn?t. pan cpdd a/ e? gychwynfa adre f o Pa lernio, (ie y b?-a: yu !c; a(('n,/a (;,i;;¡()0l:\1 'i.eh?u? (?n yr hwn y crybwyllasom yn ddiweddar) yn !ic:? inmyn Gibrn?ar. Bu l'LU 0 lihvyr y'cj?rcd Dillon yn glaf, old y maent yn gwella. Cadpen D'AvriHe o'r gatrod iioinia, yn' uaig swyddog A b d_ 1. L U í. J ,)- b a. fu farw o'r defyd. CaJwyd ymofynlad ynad llofruddiaeth ddoe, ger broil Gemge ilodson, Yswaiu, yn Kentish Town ar Kii/.abVth Dobbins, yr hon a. loiruddiviyd y nos o'r biaen. Cyltun- odd y rbeithivyr, w edi ychydig gydvmgvnghori, ar y rheithfarn—llofrudiiiactk gx/rfoddol, yn e, I odyngwyd o'r carchar newydd, yn vderkenweii, ar amser v brawdlys diwcdduf, He N- carclia.-asid cf djos Uwyddyn am ryw ddrygau a ?',t!?Vi:?d cyn hynny. iJofrnddiarth.—Nos Iau rhwng 11 a 12 o'r glocli. cymmerodd ymfysoii leyn Heol y Brejdu, St. George's in the Frist, pan gafndJ Baruev Shields, y g«-i!\yr, ddy mod angheuol gan ddyn o'r eiiw William Barney, fel y lll farw yn y Dyn cadarn o Wyddel, chwech troed- ledd o Uchder, a 30 mi wydd oed, oedd v Hof- rudd yr hwn sydd weili lloi, oncl v ilJc-r pi wyf wedi l:) unyg gwobr am ei ddal.

[No title]