Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

jI'-sI-.I IIYSBYSIAD.I - -…

News
Cite
Share

j I' s I IIYSBYSIAD. I -1 II At Gar&yr (I Cy-i;i.- deiihasau Ccnhadot. I YR ydys yn buriadu ffurfio CYMDFilTlIAS • GEN HA DO I<, cynnortliwvol i GYMDEITHAS GENUA DOL y ^DYDDW YR, yn fuan. yu ABER- TAWE, ac i g.iel CVFARFOD LLIOSOG ar yrachos yn yr IIAF N 1%SA l'\ vvyr mwyaf doniol yu Lloegr ac yog ghymru i bregethuar y radIOS. Dibcn y rhybwdd cynnar hwn yw rhoddi atnser Cyfaddas i yr anuywiol Eghvysi i wnetuhnr Casgliadan erbyn yr araser, a gwahodd pob ewyllysiwr da galluog i ¡ roddi ei cmv f(.,] ¡ y gorchwyl caninoladwj- o efengvleiddio .Eiltui-addohvyr, ac i ddymuno ar y rhai sydd yh-efengylu taugncfedd, a piiob cefnogwr gwaith ceuhadol, i ystyried pa un gyiniiwysaf II fyddai uno holi Ddeheuljarth Cymru yn «a Gytndeithas fawr, neu ynte i bob sir ll'arfio Cy:rideithas Gcnhadül ar ci phen ei hun. Mewn trefn i annog Cristianogion i vmdrcclai vn o! en galln i ddanfon y ncwyddion da o lawenydd mav.r i'w c\d- grcaduriaid y rhai ydynt yn cefnu ar amser ac yn brysio i ¡I dragywvddoideb, raid i ni end ea had^oiio mai Crh- tiaHogion ydynt—fod, y Grcfydd Gristianogol wedi cad ei ¡ hartaethu i fod YJI ^refvild gyliVedino!, focl c) ri-Ltit peilaf y ddaear wedi eu rhoddi mewn addewid, yr hon ni- g% Iiir ei I sylljd o'i He, i'r Gwarcdwr, yr hwn a ragdystiolaetltodd, v I byddai i'r efcngvl gaol ei phregethu trwy'r ho'l f\ d er tvst- I ioraetli i'r holi Gcnhedtoedd, ac a ysbrydolodd ei was i I ragddywedyd udganiad udgoru y scithfed angel, yr hwn a I ddywed ar yr amsor pennodedig, Aeth lioll deyrnasoedd y byd yn ciddo'u liarglwydd ni a'i Grist er." A'chydig hyddysgrwydd mown hanesyddiaeth ysgrythurol ac cg- lwysig, sydd ddion i ddaugos mai tnvy otferynau ac yiu- arfer a'r moddion trefnedig, y mae'r llollill arferol o ddwyn ei holi waith mfactitodi?; i ben, a chyJlawni ci holi addewidion grasol. Tnvy ?ro?cthu'r cfcn?yt y mae gwy- bodacth o'r Gwarcdwr i I?n?D'ddacar; cr nad ;:w moddion dilim hcbddo of, otto gan mai trwy foildion v bwriadodd ¡ ddnyit ei amcanion i ben, ni una yatef ddim lieb y eyf- ryngau hyu. Nid vw'r drefn addas yma lhlim yn bychanu I t ei ras, gan nad oes dim yn fwy cymmvvys nag i'r rliai ydynt o du Dduw i gael cytle i ddaugos y tnecld hwnnw. Y mae cymmaint o fawredd y Jehofah yn yinddangps yn ei waith yn peri i'r yd dyfa a ii'rwytho, ^vedi g« aith a llafur i ealed triniwr y ddaear, a phc buasai yn cnydio'r ddaiar a lluniaeth i ddyidon lieb eu trallerth a'u hclbut hwy; canys wrth w iieutiuir v cyntaf, rlsod »!r prawf diymwad o'i alhiog- r-.vydd t }naWlilr ad. J rwy arudd a l!\yyddo rdenyl er iecltydwriaetii dyaifui, y mae yn antlygu ei ras yn gyinmaint, os nid yn fwy, a phe 3 1 enniil pawb i wyhodaeth o'r g'.ririoiiedd bob 5uidrechiac.au dynol i efengy!; o herwydd ni bUasai'r petli yn ol yr ystyriaeth olaf hyn yn gadael cyfie i ddynion dtlangos vr un graddau o barch a scirchavrgrvvyd'd at y Goruchaf. Dylem sroho mai tnvy ddanfon prcgetlnvyr y gellir pregetlm, ac am mai nid angylion ydynt, rhaid eti eynnal, a rhoddi niblau yn rhad i eiltm-addolwyr y rhai ni's guyddant cu gwerth. n ol v cyfrif cywimf a fcdrwvd wneuthur o drigolion y byd, ocs un o bymthego honVnt yn myned dan yr enw Cristianogion Protestana'uld; dengys hyn fod y macs yn helaelh, a digon o le i ix»b enw o Gristianogioii ym Mryda.m, 'ie, a holi Ewrop Brot;'scanaidd, i weithio, heb aclios i 1111 gyfyngu ar y Hall; III th raid i neb ofni y dau- fonir gonnodd o bro £ cthwyr, neu y ccsglir gormodd o arian i roddi "Siblau i I'.ilmi-addaiv. yr a Mahometaniaid tra fvild- onthwy byw. Ac nid cysson yw i neb ddywedyd eu bod yn gweddio yn ddiragrith am lwyddiant gweinidogaeth y cymmod, tra fyddont yn c?gcnluso defnyddio'r unig foddion a drefijnvyd i lu-laethu'r deyrnas nefol, yn neilldnol pan fyddo Rhagluniaoth yn eglur ddangos fod y drws ynagored, y ivaivr yn torri, yr airialw^ch yn dechrcu blo,deuo, i'Ll bro- dyr ym mharthau jjellaf y byd mewn peryglon yn gahv arnom gan ddywedyd, Gristianogioii, cynnorthwywch ni;" achvilwr y hyd gre.-ynfd yn eroch-iioeddio, Clnvi wyrhyddysg yn nhrefn iechydvvriaeth, to\;turiwch \HthYIil ni." ¡ Nid oes din llai ym mwriad Cristianogion yr oes iion na llwyr oresgyn yr holi fyd Paganaidd, a'i orchfvgu trwy Dduw; y dechrcu; rhy ddiueddar yw gofyn yn awr, ai doethineb cynnvg efengyleiddio'r Eilnn-addolwyr at peidio ?—rhy ddiu edditr yw codi gwrth- I ddadleuon adywedyd Had yiv'r ainser wedi dyfod, a honni haw 1 i'r enw Cristiauogol. Yr uaig ofyniad teilwng yn awr yw, Pa im ai o du Pagaiiiaetii lieu Gristianogaetii yr ydym ? Os y blaenaf, boed i ni wfyll i fynu feI dynion, a dadln yn e?i?yn pob ymdrech i enniil fiihm-addolv/yr i n'ydd Crist, ac ymorchestwn i baganciddiO hoU ?le?ydd crcd; trwy haeru yn gadarn nad yw'r efemyl 0 werth ei I chad,—mai gwell yw byw mewn gwlad lie yr aberthir y plant i'f Sharks a'r Aligators, lie y llosgir cannoedd o weddwon yn flynyddo], ac y dinystrir lluoedd dirif dan olwynion pwysig cerbyd yr angiienlilaidd Juggernaut; ond os o du'r cfengyl, dangosw'ii hynny trwy bob ymdrech o'i phlaid yn ol cin gal in; nid achos yw hwn i fod yn am- I lileidgar yn ei gylch; melldigivyd Aierox am fod yn am- ideidgar mewn aches llawer llai ei bwys; os felly Pa fodd y cliingii-ii iii, os esgcu'luswn ymegnioo blaid ieciivdwriaeth gyjnmaiut." I Ym mhlith amrju-iol Gristianogion ereill, ni !J¡¡'r Bc- dyddwyr yn Lloegr gyda'l' olaf i ddcllVoi at y gorchwyl teilwr.g hun. (Jyttunwyd ynghynimanfa Nottingham, yn y tiwyddYIl 1781, ar fod i gyfarf5d gvvcddi aeI ei ar h nyr y dydd LInn cyntaf o bub mis, i ymbil am leiauiad yr 1 elfiigyl yn gyi]ralh). yjryrlioll eg!wy;i. ac yu hyji yr ym- naodd Cristianogion o enwan ereiil yn fnan, ac hyd y 'dydd hwn v mae c.yfarfodydd gweddiau yn cael eu cynnal ar yr amser dy wededig trwy Loegr, ac men 11 llawer o eglwysi yng N'gliyuiru, megis Abertawe, a. llcoedd ereill. Yr oedd .\1r. Carey, (Dr. Carey yn awr), Gwcinidog yr Eglwys yrt Moulton, yn myuych ddywetlyri, ".Y niae eisiau gwneuthur a Mr. Thomas yn Ber.gal; ac aetii ceuiiadon ereill ar eu hoi, Air. Ward, Air. Marshmau (Dr. Marshman yu awr), Mr. Fountain, ]\lr. Grant, a Mr. Jirunsdon. Bimat yn dysgn r iaith, cyfieitliu'r Bib., a phregethu *i*r brodorion dros amry w iiynyddau cyn i'r weimdogaeth hvyddo. Wedi hir lafnrio dryijiwyu cadwvu y cast, ,beifyddi\v'yd rliai o'r Bramiiis, neu oileiriaid yr eiitm-dduwiaii, y rhai ydyist yn awr yn bregethwyr o'r efcngvl. 'Y-0: ee'uhtuloii-y Gym- dcitiias hon wedi ymwassgaru ym mht$|liivj-ih c" gjlydd, ac yn pregcthu mewn deunaw 0 wahanor ardabiedd, lie y mae o 30 i 40 o bregethwyr yn ddyfal yn efengyiu tang- nefedd; y mae ychwaneg na phuinp cant o llbuioos, Maho- metaniaid, Armeniaid (trigolion gwlad Aniiisria..), Portu- guese, ac ereill, wedi cael eu bedvddio ar hri. p'¡ i:dd amryw gannoedd o blant y brodorion yn Ci^l eu dvi-gu mewn ysgolion rhad; yr yggrythurau wetii cael cucyffeithu i amryw ieitiioedd, tmy i- ddiwydrwydd ac \teh, d'vsg- cidiaeth v cenhadon; dewiswyd Dr. Carey i fod yn Athraw Cadeiriog (Professor) ym Alhrif Athrofa Calcutta; agosodir yrholl genharton ar waith i gytieithu ac argrapliu cyfan- soddiadau mwyaf dysgedig yr Hindoos, gan y Gymdeithas emroccaf yn y byd am ddysgcidiaeth Dwyreiuiol, achidau pennaf vr hon a drigant yn y lie. Y mae Dr. Carey, Dr. Marshman, Air. Ward, ac ereill, yn enniil rhai miloedd o hlllWaH yu ilynyddol, trwy ell dysgeidiaeth, cithr nid ydynt yn cadw cciniog at eu hachos cu hunai)), mul rhoddi'r cwbl at achos y Genaaihvri. Ha« dd fmisai i Dr. Carev ddanfon ei ieibion zidrt-f i brynu tiroedd hclaeth, a IIyw mewn rhod- res fel i)oiihoddigion goludog, oiul yn lie hynny, y macnt, nor cwyllysgar ""II tad, yn pervglu eu bywydau ym mhlith r; anlrp.vdd caufod y fath amlygiadaii o huiiaii-ymwadiad yn ('in dyddiau iii. Dengys y pigio;i can- lyiiol fawr ddiwydrwydd a medrusrwydd Cenhadou y CJyin- deithas hon, wrth y goreinvyl o gyfieitiiu'r ysgry thurau:— Y mae'r argraphiad mawr o'r Testament Newydd yu y Tain ill, trwy ddiwydrwydd (yr hwn sydd agos a bod yn aiighrcdadvvy) y Conliauo-n yn Senunpore, wedi ei gwbl beriieitliio."—" Nid ocdd y Ccuhad?n yn S?ra?porew?di ,citiia(loti 3-11 Hythyrennau i'r Bibl Armenaidd (yu yr liyn y dywedir eu bod wed i Ilwyddo mewn modd rhyfeddol), rail ddacth gahyad o'r nehydd am ya.drechiadau Bilil fiymdeithtis Calcutta o IrarUl arali."— mae dog argraphwasg ar waitii yn gyssmi yn S"ram-> pore, a jdirin y mae diwrnod yu myned heibio iie;) f«d rhy w I>rawf-len (proof sheet) ysgrythnrau yn myned trwy ddwylaw eu hysgrif-raglaw."—" Y mae eich gweitinedwyr J (committee), gars ddeail fod rnyi?dfa trwy Hn:sia i Ynt?? odraeth Chitia, ?cdi?yrru am yr. ysgry thurau (?nIa:??N Chinese) o Canton a Seramporc." ??t IJijihyr oddixrth y Dr. Ca;'?, C?c;??, n/;?.10?F.]3. mae'r cais ychwanegol a tiiarr am y r vsgvy duirau sanctaidd mor fawr, fel nas gellir ci atteb, er ;:0:1 gennysn ddeg argraphwasg at- waith yn gysso-.i. Yr ydym heb isiV o'r Testatncnt New ydd yn y Beagalaeg a'r iiindaeg, er ys agosi chwech mis; y gal wad an inynycu a thaerion am da- ti g os i c l i?,N-e(- h m;s; y lil y IIYC4 t t li,.icl.ioi) iiti nynt o amryw barthau <)\ w!ad ydynt yn ?ytt'y? fd yr ydym yu gorfod rhoddi llyfrau'r Efengylv.yr yuiaith cyn argrapliu y rhaaau ereill. Ileblaw'r cyfieithiadau a ddygir ym mlaen dan ein arolygiaeth ein liuiiain (y rhai ydynt yn awr yn till ar hugain o rifedi, o'r rhai y nile un ar bymtheg yn y wasg), yr ydym yn argraphu'r Testament Newydd yn y Cingalese, ac argraphiad Hindoostanaidd a liy thyrennau Pers.iaiiid, gan y divreddar Mr. Martyn; ac yr ydym yng- hykh dechrcu dan argraphiad o Fiid Malay, im mewn llythyronnau Rhufeinig i Amboyca, a'r llaU YIl yr Arabaeir i drigolion Java.: ac y mae llythyrennau yn cael eu gwneu- thur i holi Fibl yn iaith yr Armcniaid. Er yr holi gyfieithiadau llyn, yr wyf yu gwyhod am saith neu wy th o ieitiioedd ar gyfandir Asia, i'r rhai nid OC5 sill wedi ei gytkithu; ac at y rhai hyn gellir yeiiwanegu o leiaf tlc net; ddourldog yn yr yny soedd. Am liymiy, v mae rliifedi'r ieitiioedd, i'r rhai nid ydys wedi deehreu evfieitha gair Duw, mor lliosog yn y Dwyrain a'r rhai ag y mae yndclynt.—- Pa toed bviuiag, dygir y gwaith ym mlaen yn ddiammeu. hyd oni chl.ywo'r holi genhedloedd, yn eu hiciih- ocdll eu hunaiii, fawrion weithredoedd Duw."—- Tenth Re- port of iha British and Foreign Bible Society", page 18, HI, O, L32. Ileblaw'r amrywioi gyfieithiadau uchod o'r ysgrythurati, cyhoeddodd Dr. Carey y Rauiayuna o Vabneeki yn«:iyd a ciiyfieithiad Saesneg, yn dri llyfr petSvvar-plvg—ieitiiadnr (grammar) ac ymddiddanion yn .y IJengalacg— leithadur yn iaith Mahattra—(iciriadur Mahattra—ac leithadur Sungs- krit, pcdwar-plvg. Ac, medilai Arglwydd Minto, Rliasjlaw India, o llaeu Arglwydd Moira, yn ei araeth wrth »anu'ii iacli i ludia, yr hon a draethwyd ganddo, iMedi 20. 18 Li',— Y mae efe (Dr. Carey) newydd gorphen argraphn | leithadur yn iaith y Punjee; ac y mae ganddo yn awr yn y iN leithaduron y Telingaa'r Carnatic. Ac y inae he- fyd yn ysgrifennn JLCithadurou i'r Kushmeere, y Pushna, Y Kalloclice, a'r Orissa. Mewn ychwanegiad at y llafur het- aeth ac amryyvioj llyn, bydd iV Gweinidog duwiol, a'r ysgolhaig diluddod 1m II, orphen ei Eiriatjur Beagalaeg mewn dwy thnedd yrn mhellach. Y mae leithadur yn iaith Burtnah, gim ei fab Felix Carey, yr hwn sydd cisoos yn dilyn llwybrau dmriol a dysgedig ei dad, yn a^* grallVasg^ y Cennadon yn Seramporc. Y mae Dr. Marshman wedi dechren eyhbeddi .^waitJi Confucius, ynghyd a chyfieithiad ac esboniad. (.yfausodd- odd waith dan yr enw Ctavis Sinlca, nen Allwedd- i Iaith China; cyhoeddvvyd y lhan gyntaf, a bydd y cwbl o 4 i 500 o du-daleonau pedwar ply. Y mae yr ymadroddion Chi- nacg wedi eu hargraiin ar lythyrennau syinmudoJ, yr hyn a ddygwyd gan y Dr. Marslnnan a'i gvdwrfSihwyr, trwy y cyv. reinrwydd a'r barhau mwyaf clodfavvr, i'r i'ath bcrifeithrwydd ag oedtf yii anhysbys'o'r blaen. Cyhoeddodd Mr. Ward, Iwfyd, yn ddiweddar i argraphiad o'waith ar Grefydd, Ysgrifomiadau, a Moesau'r Hindoos-, yn bedvrar llyfr pedwar ];ly; j Vr wyf yn jirofi'r dywenydd mwyaf didvvyll Wrth dd yfÍ (cilyn¡;:rlod ysgoliicigaidd Mr. Marshman, aeaelodau parchedig ereill Ccr.nadwri St'rampore, i cytlrcdin^ a dwyu fy nliystiolaeth gwaith mawr ac anarferol', ag y galluogwyd y Gymdeithas ayrria.i gySawni. Ac nid llai IVoddhaol geimyf yvr y cytle a rydd eu cydawniadau dysgedig i mi amlvgu fy sylw o wertli pa- trynol eu bywy-dan, a'r t'wyddor fnddio! sydd yn rhcoli yr aiuryw sefydliadau defuyddifd a d'uriiwyd ai a'r rhai a ddygir ym mlaen gaiiddynt cu hvtv<uxi."—Lord Minto s d(ty ir via ell W edi dangos o lionom yn y m'Iif h(yn gvllwr gre?ynol rhan fwyaf u drigolion y hyd, cymhwysdcr y Cenhadau a ddanfouwyd alian, a llvvyddiant cu hviridreehiadan, Yl1 ydy.it yn gobeiduo na bydd i ueb o gyfeillio:: ymdeithas (ienhadol y Bedyddwyr 'y^'vsogaeth, a swyild Mynwy, esgeuluso ca^iu r. thaasgriUo yn helaeth yfiol Óu I Sep cyiiVediii yr llaf iiesaf, pryd yr ydyrir y dull aV modd a ymddangoso oren i ddwyn ym mlaen a«5iosh>ivy Gyindei- thas. Ruoddir rhybudd amser^l am amscr y Cytarfod ev n ¡ y eyiiiiiierc) le. Gelwir yn nchcl ar drigolion Cynrni ddHyn anghreiflYiau cu brodyr yn Lloegr 5 am debyguli cii fero<Jvr India nid gwiw yngan, cauys tyhia llawer na iu ymddygiadtWjic yin- drech nemmavvr yn c!eii\\JJg- i'w ..ystadb l'r eid(..J.y.-t hwy wedi yr oes • apostolaidd. Anhav.dd gwybdd am flbnld i gyflaivni y gorcshymmyn, Trysorwcti. i.chwi eicis lumain drysorau yn y uef," na tiirv.y gynnal Cc-nnadoii a dosparthu Biiilau ym mhlith cilun-addoiwyr. Yr ydym ni yn c;u-glu ic yn sryr i India, ar rhai hynny yn gyrru'r trigolion i'r nofoedd. a pha dryscr gucll a aliirn fod yti oilerynol ddaufon yno.

I-V;$l (ld'-Ll';Jul &-;--Litf…

[No title]