Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

) SARDDONiAETH. -):.»0«k

IPARHAD O'R .TRAETHAWD AR…

-,- - II IAt Argl'rll'hiarJydd…

News
Cite
Share

I I At Argl'rll'hiarJydd .S'f/'cn Go.,Per.. I Mn. GÐl\IEn,l'ybygaf mat md annohyn!ol t rai j o'ch daiUcnyddion dpgcdig fydd y byr-haucs hyn o fywyd Homer, wedi ei gyfieithn a!Ian o Crocg I'roctu.s. Kid yw yn hawdd dangos o bn. wtad :tc o ba genedl yr ydoedd Homer, oblegid ni ddywedod(! etc ei hn!) ddim ynghylch hynny, ac ind y\v y rhai a y3p:rifennasant I' am duno ef ddnn yn cydnno end yn gymmmnt ag nad yw ci ,aith pt'ydyddol cf yn dywedyd duD yn amlwg am y cytryw bethau, y mae pob nn g-yda.'r rhydd-did mwyat'wcdt en-oddief i'rsawl ygvetaWod yn dd<). Gan hynny, rhata ddywedasant mat nn o Colophon (di- nas o ionm, 'yn Asia leiaf, yn env-og yn bcnnaf oblegid tend Apo!io, ac hefyd .nn ei bod \n ymrafaciio am encd. igaeth Homcr) ydoedd; creill mai o Chios, ynys tcchan yn y Mor Eeaidd; creiH m.u o Cu:n3p, dinas o EoMs, gyferbyn a Lisbos; ereiU m:u o Jos/ynys fech:)n yn y Mm- Myrtoaidd, yrhwnsyddrano'rAichipcingo: er- ei!t mai o Smyrna, dinas cnw.og o lonia, a a!wyd feiiy oddiwrth nn o'rAmaxoniatd, y rhai n': hadcii&dasant hu ae yn gyffredinol y mae pob dinas yn honn! Law! t'rdy!) !i\vn, fct y gaIlaiyn briodol gaei ei at\v Cos'uopolitis, h. .y. Byd-dduiasydd. Rhat, gau gel&io pron mat Smy)'- ¡ j mad ydc'cdd,a (Mywcdant e:: we:, -Lb,} odd Ma!on, ac iddogaelei ern yn agos i'f atbn Meles, y!' hyn a bar- odd iddo gad yr enw Me!esigenes, ac mai v. edt iddr. gad ci I'oddiL y!) wystl i't- (;hiaid y cafodd yr cnw Ha- nier, (yr hwn sydd yn a)-yddo ¡.l;wystl, oud urfet id y gairamuu dalt vn rhai parthan 0 £Ii!' G)'oe); ('reili a ddywrd'.mt tnai oddiwrth ei ddnUmt'b y catcdd yr cow hwn, ob5cgid Homcroi. Y gelwil' rhai deiHion 'gan yr Eoiiaid. Amci faiwoiactitef ymae rhywchwpdt ¡"el hyn; Pan 0(.'dd efe, cyn dechrcu ei furdaith tua'f ynys los, yn yillyni!llOri ftg un o'r dnwiauamet ddioge!wch, attcbwyd iddo tcl y (aniyn:— Yr ynys Jos, gw!n-t euedigo! dy faut, yw yr nn n! a't!i ddo-byu yii i'at'w, ond gwvlia ibag (!yt;!iyn))uyg dynion ien:]¡n;c." co Wedt iddo hwyHo i Jos, cfc a fu byw p:ydng un Cteo- I)IIIIIii,r. nc a ysgrit'cnodd yi:c hmH>s ysgafaeliad ()i';hf)* }t!t; cfe a roddodd y gwaith hwn i Creophuh's, i'c y jnae yn a\v!' yn cac! ei duwyu ynm ac nccw id gwnith y gwr hw)'uw ei )mi). Ui) amser digwyddodd iddo fd ag yr oe<1d efe yn Cis* tedd a!' t'yw draeti], wctcd pysgodwJ'r, ac efe a'n han- nfrchodd li,v viit yii y geu'tau hyx, 0 wyt- o Aroadiii! bysg<Hiwyr; a oes gcnnych ddhn aUwn ui gael?" Ac un o houynt lIwy, yn uniongyrchoI, a'i hattebodd effet hyn, Y 'hat a ddaHasom m a'u gadawsom a!' cm ho!, ond cynnifer i, sus daiiasom m a'n <iy.swn ,y(i a I'i." A phan nad oedd efe yo ga.ael amgytfreJ (teoiigli-.I(i y dy- chymmyg, sef yw )!ynny, pan acthant i bysgntta, iddynt fcthu da! dhu; oiid pan aethant i chwt!io am!——,cvn- nifo-agadda'iasanthwy a'n Haddayantac a'u gadaw- sant ar o), ond cynnH'ct'ag a ddiaugojd thagddynt, hwy a'u dygasant e;yda !mv. Fe ddywcd;)' iddo fyned yn lioilol i wnnohnith, ac wrth ystyned fe ddyalhídt! vi- i!tiel) aroddasid iddo gnn yr Atteb-dduw; fc!iy<'t'easy)'thioddi!a\vr, ac a da- rawodd yn etbyn can'cg, ac ym ndicn ttidiau Hr ol hynny etc a f)' i'o-w. Atu y rha: h y .t'iy a a ddywedant ei fed cf \'n dd: y mae yn Yilllidal)go i nd eu bod )'\vy yn hvti'ach n ddai! o ran cu dyati, o vvaith yrocdd y dyn yn :'wc!cd cyst)cd!)guna!'a! Y!))ner));n.n!!g!)yi'ii)wy('d n)p\'m prydyddiaeth wedi dywcdydeifod efyn n.nu i He Si()d;ondytunc('ymmmntowahani:!Cthrh'\t)nddyntn t'iUt en cened! ng syd(( thwijE: cu burddoniaeU!; ac hbb- !aw!)yt!ny,ni d'!iuddcft!'efHa)nscrddy\cdyd <eUv. Tebygoi yw iddo ymada: 1 a'r byd yn dru hen, cany.s y niae ci gywi!'deb fÚgyffelyb yn duupos ei fed tnewn 11 o oedran. Fe t:1Jir canfod yn ami'.vgt't fodwcdi bod ]Hewn Hawcr lhait o'r byd oddmrth ei gyfiJrwyddyrl menD tieocdd: ie ciHr dynit hcfyd fed ganddo anddcr ma\vi- o gyfocth, obicgid y mac teithiau hinonyn eofyn tran! tnaw)-, yn yn yr amset'oedd pan rm.d oedd ()y))ion yn saHasi iiMyHo yn ddibcryg!, riac athrachttynhawdd. j Fcysc'-tfennoddddauwaith prydyddo!, yr Hiad a'r Odyssey, ac y niac rha[ yn e!nvancgu iddo ei' rv'.v goeg" chwareuyddiactha)), y Batt.n-hojntu- otna(-hia,Eptapecdos, Aies, Ceropcs,Cenoi, &c. Y.stt'ad. J. D.

iAt ! . —— t

[No title]

i IMARCUNADOKDD.