Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

) SARDDONiAETH. -):.»0«k

News
Cite
Share

) SARDDONiAETH. ):.»0«k- C.YWYDD Y FARN. I D ? <r mac!, dyro i mit -aWJj, o'th haelionit .Ii pura f'awen; yw hi, y !!dawn hen, \'ç: ;,vivide, \'rè gadarn, n;;i.ylch y dydd Y bydd bare r,euheciíOl'dd, Uuoedd lJa WI', L::rtyn,mewndgwed! dit'tawr. H\v)iy\v'rdydd,syddynnesau, Draw eisoes, wIth y drysan Dyd.. f):'h:ys, arswydus so)), :Niwliog, ¡ annHwioliOn; II Dydd rhwpt'Medd dia edd diluw, Dvdd !J:.mln a d¡ter Dnw. 11. oer n,rI, fel iicidr y nos, -ci, iiiic N.n agos D'dd 0 üroíiad ofnai.hvy, MweuM mawr, m bu dydd mwy! A p!iwy\vyr,at'rhwy'erhyn, Y dechreu an.ser dychryn? Cct' ofno; ai y cyfnos ? Cynnil muvdd, ai canol nos? Ai ar y ,vawl', ddu-t'nwr ddydd ? Cwyn waet-ddwys, ai caiiol-ddydd, Geinan Kttf,sy'ngwirtHW, Gorcudyst,matgwyryd<tw;. Gau' lesu, m&t gH agaf, lach heiacti) p'am ua choeHaf? ))aw i lJOb p¡¡rth ar \vartha, a da, Cynnwrf a thwrf a therfysg! Fodtlau mawI' a fyrid yn mYí;g, C.'ntiedtoedd ag ieithndd ti ar At!nt)w:olblant,toddanthwy, 'l;n,gfan, ddydd Ct) got'wy: !ob N, viieb g)an cyt'nn en, Hebut'ddus&gas.g*ib<n'ddu. Syndo<! a l'hyfeddocl fydd Cwyn-fawr,aphav.ba*icenfy<M, Acynavci'ynacred? Ca-i gyngraH'} gyd ag anghred; A'r hoi! ddacartyddar tyd, Gror. ]to,, w-t'awi-, a gryn hefyd, A't' defnyddian, geinau gwir, t)i-ddin]ganwt'<*s:idodttir: Dae<n- a'it gwaith, dewt-lTntb dw', Aii-,tele, I vsg yn Tywentt:teti)rfe!taB, At' led oil, cer lid aU.'H A'r creigiiti bi-yniati pob bro., 0 gwmpns y.'i ymgwympo Y s:i'eadigaHth gry (le,weh, (.;yiiry ae a dry n dywch. Naturt'!au,ddi:tnniddai, Addettyd,yndd!attaL TNyrw wae iiia-itil, li-d tir a ni6r Ag. icg a cir. fyttg gynpho)-. T 9 g?n, A rhai fy"dd¡ ar y dydd du, Hyi! ag'a'edd, yn llcwygu, Ganotnubtaw,dt'uwyndrwm, A gwarthmdd euog orthrwm. Ac wedi 'ranmddquwch, GortbrYilll' e a'r ti YlIlder tnych, "Etiewv!Cf],ioIct)o: i A'I" 'lae" wen, nwch ben y byd;f Rhyfedd:ad'w"]irhet'yd, A set- v Titf, siwi- yw i ni, Nei-th ade,, a syrtit wedi, A iiet-titoe'(IA netoe(ILI N,ii wir JSUd-Wílith a y,;gydwir. Yna gwlant, Oeu gwiwlan Aveiots'dfttoyweddtat), Gyda 't curaid ,edit Ltawnofawtjtunefbicdd, ftotygiad eodiad Ar ybyd.twirroibay?]. C'ywiybbeddycyh?ddwr, Obedwargwyntbydo'iswr,. &alwad:hobgw)xdyngiir, I Atgunnocdd a ntgcnir: Egyt'aeddibobgcror, I l)at.'arffti.thma\r-u!thaiK&r! ? Perir t bawb ympiriu?-? j A')-meirwonddyH!o:)a.]da.w? ) Owcl.rpa-byn.ygo!?-? i l')ianod!t):da..)d.wg, j A !hc'M;;ir oH y thei'ny, ] Gwir yw medd y gau' i m!? Ein R'.f eg!ur yB Rhaglaw, A'rddaufnsrei ddwy ia'iv- "Ihai cyíiür, di.dmsiüll draw (I(ichentaw A'r annuwi&i o'u !K'i h\vy, ?t .iv.'r isei a? yr a.swv. A bnrirvtna.'nbm&d- roddcnvcgyft-ddiauna yuv.rt:,ddusydd:t)asdda. A gwyu eu byd hytryd h\vy, Nerthot y\v eu cy))MO!'1hw\' Ntddcan<-tyn,o"d<)Hdoeth, pa faint y cyfbet)!, Rydd Duw lor, btaenor ei b!aid, Yn iawn f]w i'w all"vy;Iaid. A'rannfudd yn. suddaw, Yn fudan,mo) drn<m'haw: Gwae ddyninn agwcdd amyir, Ntdhwyasat'.mtentir; Anadlytlon,cy<ioncu, j Fodd (-liWithiK t'ydd i'w chwytho, re}ymanus,hysbyshynt, lia c [I I-, o tlaeil col.AVN"Ilt. 'yBarnwrrheoiwrhTlaw, Barn gyfion o'r ddwvfro)! ddaw j Dywmd wrth y YH fwyn iawn, fn yn ei 01: Deuwch ctnvithan fy mhlant diwael, O'r byd, niae i'w gacl; j I'w ell-,lei I)Ul.,towv(i i CIA-,i-i Hoyw-fraint al'dderchog hyfryd, "Di.-bn)I,cynseiHadybyd;' Mcddiennwch mewn modd union. ,¡ Diorn swydd, y dcyrnas hon, Am iTtai da sw'aethoch i m:, Diocliel, b-, (1(1 (la i ellwi." A rhai anwir rhoddir hwy, 3 fynediad ofnudwy; Dywaid ct, Ewch, ni chewch chwi, Celyuion y goteuHi, 'i Otwt neern gethern t pyd, "Ddatfa,ttosdras;'wyddoh'vd, Tywyitwch caethaanhraethaw!, 0 ddis', bar'towyd i ddi.m'L" Ynayr:mt,coddiantcaeth, DygYJI i gospcdigaeth Annoethedd, drwga wnaethant, A drwg oer gilwg a gant. y(!inv.oHn,d:waptoU, DJygir, i'r nef yn digoll g" iiu clod, a bod byt)', 1-.ic\\n addoJ¡ad, mWYI ddilyth, !>; Prynwr <}'11 carw\' ( n, Dewisol, a'u Dnw Icsn, Syiwedd y dduias oiau, Tct- yw bwn, byt!t yf parhau, Bocd i mi ran gyfan g") Da o!nd yn ei dullu; 3yw bwy', yno bcb fHnyJ, I gauu mawi, gwyn y myd. ROBEBT GITILYY.I, Trel'hhraedog, gerUaw y Bala. At 6 Sertt! Gc/H'er. SYH,Nid aUaf!aina chytfnno a.'ch gohebwrhynaws Meung yn.7 cghyIehsaTt'ugrwyddthaio'ch cohebwy)'. jElydetafyrymddcHgys nalouyi] yt:etc!iSe:t'n o hyn aHan. Dichon y modd y mac My< ddin, y Cawr Gwan, a D&wi yn gwatwor misyrnau (masks) eu gthdd, sefeu ffng-enwau, wneuthur i'ch darHenyddton <;hwe:th!n: oad byddai yn i\vy dymtmol gan Y than.fwyaf' peb!!&sai .y dull hwn o ymresymu yn cae! ei ytru ai!an o'r ti-litl. Nts gat) broil un gwixio-iecld. N1 cttyb nn diben end ya unig dango8 mor LyU yw dysgeidtaetH pan y cam- ddefnyddir hi. (ran tbd y sylwadau can!ytio! \ve'H cac! en ysgrifenn gydag yspryd diduedd, ac o ic\vn tcrfynan cymmedro!. yr wyf yn hyderu y cant yr anrhydedd o ymddangos, cyn gynted ag y byddo yn gyfleus i c!)wi, yu etch Seren. Ydwyf, ?yr, eich ewyHystwr dd, 'I IWAX. I LLYTHYR AT MEURIG. Svn,—Gwelais eich Hythyr at Mr. Gomcr yn y 35ain rhifyn o'r Set en, a chefais !awer o ityfrydwch with ei ddarilen. Ymaeeichhynawseddyneichgwnenthur yn dcitwng o serch, a'ch synwyr o ddioich dar])envdd- ion Seren Gomer. Cafodd eich sylwadau effaith fwy ? neitlduot arnaf H nag a gawsant, ysgatfydd, ar eraii), yn ) gymmaint a'm bod yn cydwcled a chwi mor ihvyr. Fy ? nybpn wrttt eich anncrch a Hythyr o'r nattnr vma vdvw j w- v sylwadau ar y rhan honno o'ch eiddoeh chwi, He yr ydych yn son am ysgrifennc (lh ac lit yn He <M ac ? ll. Pan y cynniger un math o gyniewidiad yn y tt'vtLy- eg, dyltd gofain fod y cyfnewidiad yn gysson ag an. sawddyiait! a'r modd i bcnderfyuH hyu ydTW cyd- mnru iiythyrcnnan eraiit o'r tm nattm-a'Hgtfvdd, ac ystyried y treigiiadan pertl!N-iiiol iddynt. Gweih- (cr cngll¡fft) fod y lIythyrcn p a'r Hythyrcn t yn cae!eu cyf- tlcwid (a:- ol ci, ha), i ph a t.1t., megis pen, tad; ei pAcM, rt thad. Y rhcswm a roddir am ysg)-ifer:nu h ar olp a t { ydyw cu bod hwy (p a t) yn cae! eu Imnadin, vr !iwn anadUad a o.sodir a!)an yn y Gymraec trwy en cyssviitu a'r ilythyren h. Am!wg yw i bob nn mai Ih 't).ren o'<- junnatt'u-ydyw<M. Md ydyw end </ Pa jhamyntennad ysgrifennid hi<t? Pcmab\vysiadem y dull hwn, bnasai mwy o gyssondeb yn y Uythyreg Gym- racg. Ond dichon rhai ddywedyd y dyiai hefyd, \n o! y du)! yma o ymresynimu, gael .ci hysgriffnnn i-It ac 1'?h., yn ol y)- amryw wi ciftdiau o ba rai v bvddo'n ta! ddu. Ryddai hynny yn hoi'o! gy?ansawdt! a')) iaith, ond y mac yn hoi)o! af) eidio), gan i'od gennym hthvrcn araH, yr ? i!on a ettyb yr un dyben. Wrth ysgr.fcnnn dd yr vdym nid yn unig yn esgculuso ansawdrl y iaith, pit!n- hefvd j yn peri dyryswch yn y dadteniad. Anhawdd gwyhod pa un ai rltydd-did nen i,hy(I-dd;(i ydvw-t- gair (me.ns v darfll i chwi sylwi) o'i ysgrifcnnu I'líyJddid. Nis gwn i trwy ba t-eo! y dcchreuwyd ysgnfcnnn rAy<M<(/; os t) wy reel, y mae yn rheot nas geihr ei chyssoni a'r Gymraeg, .a'r modd y seinir y gait- yn Ndu!uhadh CynlnJ, o'r hvn j liciar. Dywedir, fe alia!, fod y << yn eaei ei lyii-ctl yn Sym yr fM. I hyn genh- attt-b, nad ocs un esan)pl aiatt i bron yr haeriad uchod. Y mae digmJ i-w \nthbrofi, mcgis c!ibyJddort, gu'e(/deiddd1'o, .ffieidddra, &c. I\?e\vn j ptrthynasi'r Hythyren ll, y mae ynamtwg mai !Mbyren anadledig ydyw. Y mae hi yn debyg i rA o ran cí bod < yn Uythyren anadiedig wreiddiot (aspirated radicai let- ter); a pha ham na ysgrtfennid !n lh yntje n, fc! 2,h ac nid i-r. Dengys y syhvadau uchod fod ansawdd a c!n s- sondeb yr iaith yn cyfi¡\\vnh;w eich duj! cinvi o ysgrif- Cnnn y DythyrpHnau u<-hod. Er hyn, nid w\f n dy- mnno gweipt) y do') yma yn caci ei a'r hen iythyrcg yn caelei hcsgc<Jnso; noh'girl, er y bv')J'-u hynnvyn ddnrygiad, ctto nid ydyw yn i dat'oti y dranerth a'r Hafur a achhsnrid gan y cyfncwidiad. Yr nn rheswm sydd gennyf yn crbvn mabwy'siadu y du!) newydd o csgcuiuso'r Hythvrcnna)) ilN%Ijl 011, niegis ysg:-ifcunu trhm yn ]!e hi7ll1u: Dcbygid fc<! y frürdd ne- wydd yn fwy cyssoit a'r iaith; obR'gid yn natt!)!' y Hef- ariaid y mac y gwahaniacih yn gynmvyscdig rhwng v geiriau hynny ym mha rai y dybiir y i!yt!iy:en, a'1' rhai hynny ym mha rai nis t!yh!ir. Yn y cvntaf v mae y cyntafyn ffr, ac yn ojaf vn hir, tHfgis tW<. uich barn chwi ar y per. hun, gan y medtwch ddywe()yd eich meddwt rnpwn m<.dd ))yna-.vs. PoH ydwyfti ochwennych dwyn i mcwn nn math o gyfncwidiad; ptto, nid cbJegid nnd wyf yn can- fod rhai pethau a p!Iid en diwygio yn cm lIythyreg, ond cb!<-gid na thai y diwygiad :;an!yn!ada<rr C'Yrncwtdiad. Ln can!yniad fyddai gwncuthnr ein tfyfrau \n anneal aùwy i filoedd o-n cytl%vlad%N t', pa rai a d-ùygwyd i (ynn yn yr hen cgwyddor. Am hynny, y parch ag svdd gcnnyt h i'r hen pgwyddor sydd yn tarddu oddi ar ei ch;nred.notrwydd,ac nidoddiar ci pitriodoldcb. dwy t syr, eich eiddoch, &-c. IWAN. t

IPARHAD O'R .TRAETHAWD AR…

-,- - II IAt Argl'rll'hiarJydd…

iAt ! . —— t

[No title]

i IMARCUNADOKDD.