Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

.? '

Advertising

AT EIN COHEBWYR.

I' ? ' ' ' ''YSGIFl;:X-I<'EDD'¡,'…

?, " I - I'? ?7 .. I , . -"…

News
Cite
Share

?, I' ?7 I EGLUPHAD BVft -4; l: Cor; i:: 10. Am /f/MK</ rlytai v uwaig: fod ganddi aM'- I. dunlod arft ph en, o ltei,t,ytid yr aiig-ylion. Y mae yr apostot yn y cyd-adnodau yn ariio,, y gwra- gedd ci-efyddol ynCormthiymostwng i'wgwy' nc i ymddwyn yn wcddatdd yn yr addoHad cyhoeddus. Ac 9'eiU i'j dibenhynny, y mne tf yn dcfuvddioyrun agawu ynyradnod hon. Sylwn yn ¡";I' ? 1. Ar y Ddytcdswydd a ddynodir yma: Dylai-fe.d :gúil. ywraig awdllJ'dod a/ ciphen.' Am yt' NM'd?{)<<9Q! hyn I ttg a ddyiai fod guu y wraig aniphen, y mae duu fe- ddwl gwahalloLymhlith esponwyr' (t.) Myn rhai iddo mwyddoy gorclmdd ncuy pcHguwchnddyJaiLfodgaH 'yWi'atgaret phcn; felly y Dr. Hammond n'r Gy!i' ltian fa ytie. (2.) Barnaet'clHwiti) yt'awdurdod hyn yrawdurdod sydd gan y acidynHnyinaithctpten-orchttdd, megis ygwct'ai hi yn dda, yh oifel ag oer:hl amserau" Hefy{:id, a pl,ic,rsf)nart yn ci wneuttun' ynangenrhcidioL Maeyr am {') gvragedd gadw cu gd.t'chgndd am en penhatt yu yr addoUad cyhoeddus, i ddangos eu tjod yh dcfuyddio eHhawdordodaren pennau, mewn ffo:'(!doam)yniad o')t cyiaddefiad o awdu! dod en gwyi arnynt. Pc buas- ptityndinccthicu pcnnan, bnasent yn dango; en bod Km honm cyd-J,¡ddoldeb a'n g\vyr, acfcUy vn croesi y gosodtad gwrciddiot o ornehafiacthy"p:wrar y v.t'aig. 2'. Ai' y Rbes\Vm a ddcfnyddh' yma: Ö M''rK'(M yr. angylioii. Y mae Mawer o wahanot olygiadau ar y rite- siviii hyn. Un o'r ddan beth canlviiol sydd debyccaf i fod yn meddwt yr ysgrlfcunydd sanctnidd yn y !ic:— (L)'Vtth yr lIngyllon, meddyliarhai, gweintdogion Yi' 'c.fehgyl; Ccn]wclll1l I5uw, y rhat oedd yn b!aeno)'t yn yr addoliad i-ylioc(!(Iiis. Yr ocddy gwragedd, gan hynny, i wtsgo am en pennau o bart-h i'r Ccnhadan hyn; bu- asai dinoethi en pennau yn dramgwydd tddynt, yh d<!t ystyrwch o'n hyffonldiaduu, ac yn da! allan cu bod yn pron'e.su en hnnam nH'gis yn ogyfnwch a hwy. (3.) MeddyHa crcHI wrth yr ahgyHon, yr ysbrydion sunct- aidd a gitdavasaiit en'dechrcuad/y rhni sydd yn cae! en dant'on i wasanacthu ar y rhat a gant cttfcddu iachawd- wriaeth. Dyiasai y gwTagedd ystyricd fod y rhat hynny yn&ytwl ar eu hyniddvgiadau yn addoHad Dnw; nen yn hytraeh, hwy ddytasent ystyr!ed y(/;<M ag y gosodir/w-f/anan yn Gan fbd v bbdau sanctaidd a gogoneddus hyn yn cud(}fd cu hwynenau a'u Iiadenydd, dy!aseht hwythau ymde- bygoli iddynt, trwy wisgo gorchgudd am cu pennau yn y)'addoiiad cyhoeddus creryddoi, yn arwydd o'u gwyl- dera'uhymostyngtad. Dysgwn; y mac ein hyrnddygiadau, yn wyracynwragedd, yn" wcddaiddac yn sobr yn add- oliad Duw. Melli, WH. loANOFYKWY.

t-rAt1Ttt YX tJAWI'EDDYG IDJH…

Family Notices

-

rEM.LA'?V'RMOR Y\ MitOnTJfLADDOEDD…

MARCHNAPOEDD CARTREFOL.