Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

.? '

Advertising

AT EIN COHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. &5" Derbyniasom A(14-)Ivfria(1 Boda lcuanic, yr hwn a iœ lc yn ejn Rhityn nesaf. .(r3''DerbyniolywL)!yf!tyrI'euan. (Ç,i¡ Daeth Llythyrau Mcii-:un a Dew! yn cMiogc! i Itw. C.iff Cym.s, y Claf o Gari<:rt, gar! Daniel ab leuan dùu; Ie y cyfle c'nt..f.. GORtrcilWYLWYh.  1, Cast'DNedd' — -DavidTtiomns,Siopwr Caerphitty Parch.J.Edmonds PenyhontarOg'tYr -i!.B.Jones Pouttaen Ti!f?. Lieweiyu, Postmaster CacAhdd Post-Omce -?tcrthyr'TydfH- -W.At.Davis,Postma?fi\ Ahenhu;(' ,JohnBynon,Po:<timt'ittt: Ca.Frt'rdd{n- J.Evans,Argrali'ydd,&.c. LIanetty JohnR')hfrts,Siopwr -yti E)it]yn Thitot.hy Thomas Iitand![o Evans tjanyn'ddyfri D.R.Rc('s,SiopIgsa. Thoma.s't'homas Aberhonddn,- (i. :'>i mtll Cl' 'I ell J oliji -I'ric'e, Postmaster HwXtordd -Ja)uf's Trcfdt-aeth David T)u)!na,-i H\'nryi'A:'j)s Ai'hcft.h Parch.WHiiamThomas. Abcrtciti Catt'hLt'wis L)a)]!)ed!-p(U)tSt"i)))ptt I"Igh loll(-$, r t!)at)ywc'ru-\bt.ra(t- DavidRn'har<)s Rh.uadt- Amiwch Parch.ohn]'Aans —- 0\\pnWi!]ia))ts,Postmaster Ca<'rs;yb)- ? BexjaminJooes Dant?'chymedd—?-?- Kvan?r!)())))as,Postinaster Brynsicn?cytt ? ?\\Ro!)t'rts HatM;<'t'ni- -i{ichardJo))rs Ban?r -?- Parch.Ai'thUrJonPs Pw?hdy-' Parch:BenjainfuJone! ? Cacrnarfon tMee Jones TtNnadoc- -.WiHia)n\\i!)iams (..ti(?rna,rfori -— Th'i.()CP,A)?)-a<rydf!, &c. Ti-eiiitdoc -— J.PabttC)-Hvtnt'<*rthwjr. I. Llanfwst 'Yilliatn Davies Rttthu) — JohnPitiHips, Dyfrwerthwr Hat?oHpu -—JohhRdward.s Ba)a — R.SaHd?r?()u,Argratt'ydd I?i -e-bat-(I j(,ti(-o -?ri,t-a-ti'vdd Nc\vto?n- -Parch.JohnJoues I\Jaci)\nH''th Rtchard Junes t,latifyJ1il¡ 'Edward Price .?'asuewydd ar Wysc J?van L<?tis,Uyfrwprthwr,a. Joh)tTH)hi))s,Ar?rattydd I Pontypool -— Pardt.Eb 'rJ?nos HHudaiti Newton & t.' Warwick- Stjuai'e;J.Wh)t<\Fi<'ct-j street; aM.JoncB, No.N, Newgate-Street. ???@??? ¡ Dydd StU wythnos i'r dtweddaf, cynhahvyd t*rddiad cynredinot yn Egtwys St. Pedr, yn Nghacrfyrddin, gan Argtwydd EsgpbTy Dde\vi,Me yr nrddwyd tri ai- ddeg yn On'eiriadon, "I I)Iitiinp YiaD(liacoijiaid. Prcgcthodd y Parchcdig T. D. Evans ar yr achos, oddiwrth 1 Tim. iv. 16. Nos FaWrth diweddaf, fel yr oedd y Hong ddau-hwyl- -bren Fame, Cadpen Rogers, yn Uwythog-o to, ac yn '1:hwym'i Fl'ysto, yn myned aUan o'r porttdadd hwn, trwyi'ywcsgeulnsdrancH gUydd, hi a aeth ar dir, yn agos i !an y bad, n nlweidiv.'yd ei gwaelod gymmamt fei y gortu arnynt ei dad!wytho, 'a phyfriiH' fod y goMcd ynnto bunna.u,osnidrhagor. ',Hhylmdd i lleddgcidu:aid (Constables).Dil'wywyd I hcddgcldwad ynghantref LIangyi'elach, yn ddlweddar, mcwn 4Cs. am anufndd!]au i orchymmyn yr Ynadon. I Cv( hwynodd Mciwyr Drenhinol swydd Gacrfyrddm _dyd Sni wythnos i'r diweddaf, o Longford i r-ewry;, )'rlC"'1l tMfnfhwyiio oddiyno i Yn fTah- Liandtto, swydd ?h'dd Merchcr cvn y (Uwcddat', yr pedd nif<?!' fawr o a i iliaill comiog a chcnylan, ygórcnon"o 'ba rai a wertitwyd yu ebrwydd 'mn bnsoedd Hed nchet; cud gwerthlad Ucd farwaidd a ga&ddyrhaigwaet.ion.. I, (]níi'dl1sgcnn')111 fynegi i dya gwe!thdv David Tho- mH.s, h('tf:\vr,?o..Daniibrddg:ter, gerDaw ('ac)'fyrddu? ?acl -€? dtnystrto gan d?n:nos Lun ythno" t'r diwcd(}af. ./rra yr pcdd y gwr uc!md yn hosgi niawn ar y ¡ (('/11111f10îl) fyfago1 a'i wraig yn absennol, t)u o'r ph:nt a: Î.;y. I¡ÜÎld'Olllr dowyn o c.{thnt, ac a'igQ$ododd w rth ) \vc:Ht-ag oedd yn gorwcdd xvi-tii t*tir y ty; mcwn can- t-t ?)a.d i tiyn acth y tat,, ynghyd a Uawcr o wlan, ar dan, a(':a!yr ddystrywLwyd. '1C)'llnalwyd, eyfarfodYIH,htiweddar yn Abcrhonddn, j bwi'iad i.gyttuno arannochiadoswydd Frectiei- ni..g yn achos yrhcddwch diweddar, ae ari,lgylrhmtIau jETynnadwy'rwIad. DisgwyHwyd grynennyd am rywj nntddyfod ymtaen aganncrchiad; ond gan nad ym- ddangofodd un, cyfodc<)d ?lr. Watkins, o Hcnaur, ac a,l wrthwyhebodd antbn un annerchiad mewn aracth dra bywtog, gun bron nad oedd ansawdd ein gw!ad yn awr, gun nad beth a t'ydd ar ot?yn, yu Cef- yn nynnadwy. Cef- nogwyd Mr. Watkins gan Mr. WiUianis, o Henybont, yr ? ]j\Yn a. ddywcdodd, ymhittb pct!)au ereiH yn Ct araeth, 1 ci bod yn thy ddiweddar yn awr i ddaMfon annerchiad yn acttos yr heddwch; ac felty rhoddwyd hethio'r bw- riad o ddanion annerchiad, o iGiaf, hyd oni wypir yr hYll,agymmcr Ie ynghJnmanfa.Vienna. ,I Dydd Linn wythnos i'r diwed'tat, torodd tan dych- rynnyd ,allan yn nhy Mr. Jones, o Himbteton, swydd ?'I'llyd 'all4l) 311, ull? Ml-. Jones, o 1-iiinbleton, sw3,dd I odyn, dan ddas o wenith, a.das o fli gan yr eUcn ddi- nystrio). I Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, cymmerodd ys- torn! ddyc!u ynl!yd o fe!tt a tharanau Ie yn Sttcrborne, t swydd Dorset, .a'i chymmydogaeth, yn ystod pa nn cwympodd pcien o dan ar dd&s o ha.dd o ciddo George Mayo.Yswatn, nc a'i Dwyr ddifethodd. Haddwyd' Ice-tfy] gwerthfm\T hefyd, oeiddoMr. J.Barttett, ym IMhhvyfEastChinnock.aryrunamser. .Aw'grym i'r saw! sy'n arfer dywedyd I Be'eh chi'n gatw,' a'p cy?elyb, yn'He enwi'r pfrson, tra. fyddo g<mddynt gyne i'wwybqd:—Daeth Gwladwr i Fas ,chI,A--iLC;eg, y.n y drefhon i geisio prynu Jlyfrçciniog ,ac wedi gofyn lawer gwaith, a oedd diin, n)6d<J i'wgac! am hu o.arian, neu gael rhyw beth dros ben, a dywedyd yn fvnvch treiwcH 'nawl' Hum, be't'tt chwi'n galw,'—' Hnst), alla'i ddnn corio'ch en\v Dywedwch, a'i dyna, ddimman iselaf,tit, -gai'cil- gktlw Gc,l,.i-c-h fi y petit a tynnoch,' jebeA. C. ond attolw'g peidiweh.gatw cich cnw eich t hnn a.mxf.'—' Pa'm hyny?'—'Q hcrwydd,' meddai A. C. ?nadwy'nhpiKcacIiyngaIwynddcibren.'

I' ? ' ' ' ''YSGIFl;:X-I<'EDD'¡,'…

?, " I - I'? ?7 .. I , . -"…

t-rAt1Ttt YX tJAWI'EDDYG IDJH…

Family Notices

-

rEM.LA'?V'RMOR Y\ MitOnTJfLADDOEDD…

MARCHNAPOEDD CARTREFOL.