Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

.? '

News
Cite
Share

? Prydnhmcn Diid JIERCIIER, llyn; ,5. Derbymnsom bapurau Pans am y 3ydd, y rhai haera:;): ti'wyawdurdod papurau Germany, fod holl Francon'a i gnel ei rhodd! i Bavaria, fcl teyrnas walianbi, a Brenin Bavaria I gymmeryd y' t'tl o Fi-eiiiii Bavaria a F'rancouia. Yrocdd Brpnin YVirtembcrg hefyd i gyfnewid el ditl 1') hwn 0 Frenin Suabia. IDaeth Hythyrgodo Hamburgh t law y bore llwn, & phapurau i'r dydd cyntaf o'r m:s hwn. Yr oedd Ymerawdwr Russia wedldpch'-eii ci O.atth o Petersburgh i Vieona ar y 13eg o'r mis dJweddaf. Cyn ei fyned tad, efe a yn-odd a! ian gyhoeddiad ymerodroI, yn rhoddi maddeuant i droseddwyr o rai graddau, ac esmwythud o gosp eraiil. T- mae IIythyrau anghyhoedd o Cadiz yn my-. tiPgu fod y Brctun Fferdinand/er mwyn dangos ci ddiclchgai-wch tuagat ydeyrnas hon) wedt gwahardd dygtadi me\Vn bob m?th o waitlicoi. -t.wn odd: yma i Spain. DX'yèd uu o'r Hythyrau' na. chanmtteir dim rhagcr naphedwar mt&oddia.r y 20am o'r nus diweddaf, i iverthu v cottwn ag syddynawr yn Spain mewn Haw; ehhr dywed Ilythyr araU y rhoddic iuit mis yn ychwanp%.i- drosglwyddo aUan y pcth a- fyddoyn sefyll-arol': lieb Gi Nvoi-thu ar ol hynny, attafaellr un rhyw 1uniaeth o'r fath a ddelo yn amiwg. y mae Cadiz yn rhyddcddiwrth ydwytnyn heintus; ojtd y mae yn ddrwg gGnnym fynegu, oddi wrth lythyrau 0 Gibraltar, fod y dwymyu yu Hyrmg la.wnyn y dref honno. Dywed papurau Naples fod amryw berchen- Rogion cyfoethog yn arcs ynddiamyneddgar am <Iderbyuiad y cytundcb masnac¡lola,gyn"¡Y'\i:yd i Frenin Prydain i ddechreu gorchwylion mhwr- ¡PH. Yr oedd Brcnin Naples wedi amiygu ei fivri,ati. o fod yn gyfrannog oraiohonyHt/ ac nedi cyhoeddi y buasai pfyn rhoddi gwobrau ar drosglwydJiad aUan obob math o weithydd-iàeth awneiiryn y wiad honno. Yr oedd llawer o ddieithnaid yn ninas Na- ples. CylfoeddHyd dyfodiad Monsieur Doria, Œlmad oddiwrth y rab: y¡: oeddidy,n crpdu fod ei getlhaùwri yn perthyn i ordinha-d y/pab o ochr y Jesuitiaid: eithr ymddengys yn annh€- !)ygo), os nid yn amtiiliosilil, y bydd i'r gynidei! thas honno gapl pi baU-n'urSo ynnheyt'nas Na- ples: pufodd bymtag, nidy'w y'Hywodrapth "'cdi' cj'hoddi dim yn swyddol ar y ':qy,,çd llrfI¡;-r oi'ric1j,yil S',iÜ,e.rranil;fod 'jsted9fod w edi cyn'1eryd Ue ar Y t7ce; o't Ti-i-T- ,diweddaf ;,d<lnfonodd swyddogiori" Awstria, Rus- ,'a,'Ilocgr, lytbyrau,o gydlawcnhad ar gyt.- tundeb y rhan fwyafo Switzerland, oblait! y cyfammod cyngreirioL Myupgodd y pwerau liyiitiy eu gobaith y buasai y cyttundeb.yn gyd- pyuiol ar fyi-der, ac y buasai y dynion hynny, y .rha.i sydd yn aw;' yn sefyH ar wahau, yagwclcd c'? camsyuicd. Ar nos Hun diweddaf 1)u trais-gvmmeri?d rnmex,i4(i twymarafon Thames; dywedir fod 800 o wyr -wpdi cap) eu dodi o fewi? i'r hril-fad (?/M/cr; t:'wy fywiogrwydd y"caet!t-giudwyr. Pwrpas y illes'u ,-invit, m!n''ft debyg, yw i'llodd! pwer Vil t!aw y Mor-lys i Janw rhai o gad-longau y Bre- t)'i), a Mongau bychain erciil t eriid ymaith yr herw-}ongau Amcricaidd, y rhai sy'n gwneuthur cymmaint'o ddistryw i'r fasnach gyffrc(Un.. Cyflawllwyd lJofruddiacth eeh,rysh.Hl prydn.; liaNvti-Adoe mewii ty a clwir Mil1eldFalm, yn ag(M i Lundain, ar gorph hen ,Úaig diawd o'r enw Dobbins, gamm Thomas Sharpe, yr hwn a ddaliwyd yn ebrwydd, ac a ddanfonyvyd i gar- char Cold Bath Fields.

Advertising

AT EIN COHEBWYR.

I' ? ' ' ' ''YSGIFl;:X-I<'EDD'¡,'…

?, " I - I'? ?7 .. I , . -"…

t-rAt1Ttt YX tJAWI'EDDYG IDJH…

Family Notices

-

rEM.LA'?V'RMOR Y\ MitOnTJfLADDOEDD…

MARCHNAPOEDD CARTREFOL.