Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

PJian 0 araith jlrgln-ydd Russel ar y ghcyd- j :Myo?.?—Pan oedd Argiwydd Rus.se!? yr hwn 1 1 gollodd ei ben yn nheyrnasiad Sial yr a:), ar y i golloct(', ei beii Y, fil l('Y"llasi,-I(l Sial yr'ail, ?ir y ??c/? a!!nn, ac?L'! rhoddodd i'enwog Dr. Gilbert Burnet (wcdt hynny Esgob Sarum), yr ¡ II wn odd gydAg ? ar yr actios preddaidd hwn, 1 dywedodd wrdlO, ? Cymmerwch, syr? y n,ac ?on yn dangos ???c;—gv,ucwch ddefnydd 0 'icni; n!d oes arnaf fi ei heisiau mwyach, yf wyf ?i 0 iii; 'iiid oe,,? ti-tjaf ti ei Ii('iSLaU'M'Nya?li, )"i wyf larll I)et,by.-Yr oedd hen Iarll Derby, yr iwit ocdd yn byw yn amser y bienhitioedd lago i Siarl y cyntaf, yn gwisgo dillad mor ddiaddurn fel na atlesid ei wahaniaeUiu wrth ei wisgoedd [vddi wrth ddynion gwiedig o'r fath oreit; a dy- wedai nad oedd dillad coegwych yn addas i neb end 1fyliaill a menywid trythyU, o herwyddf od y doethion a mcnpnud diwair yn en dirmygu, ac yn cymmeryd invvy o ofal i addurno'r tu fevvn tn allan. Yr oedd y'h dyfod i'r Breiihinllys un diwrnod mewn h 11 gan (coat) farchogaeth ddi- addurn, eithr rhwpitrwydûf fyned i'r ystafelL gyfrinach ganAlbaniad (Scotch) destlus, yr hwn a ddywedodd, Gaffer (ewythr) nid yw hwn le i f liwi, nid 005 eisiau aradwr ar y Brenin, nid oes neb yn dyfod villa ond dynion nrddasol, a boneddigion mewn ctillRcl gwychion.' I hyn at- tebedd yr Tarl], fod yr un dillad am dano ag oedd yn arfer wisgo bob amser, a phe gwnai yr Albaniaid yn yr un modd, na wnaent end ym- ddangosiad gwaei yn y .Brenhoiliys Bj-ytanaidd, yn eugwisgordd brithîoTl Alballaidd, au cyc- cwllau gieision.' Clywodd y Brenin ddadl wrth ddrws yr ystaf ii, ac aeth allan i wybod beth oeddyr achlysur o honi, wrth yr hwn y dywed- odd yr Iarll, 4 t)im, fy Arglwydd, ond fod c-ich gwladwyrwedi gad ael eu moesuu a'u carpian ar eu hoi yn yr Alban, ac nid ydynt yn eu hadna- bod eu hunairt na'r rhai. ydynt atirhydeddusach In Digiodd v Brc'iin o herwydd i 0 I ¡ wr fä wr gaei y fath drarngwydd, a dy wedo(^) | Fy: Argl;.vydd daionus Derby, mac yn flip yf am ami-iiiiai-cli a r'>ddw vd i chwi gan uU gweision, ac i roildl iawn i'ch'Arglwydd* r: "1 aeth, paraf iddo gael ci hc.ngian gerfydd e! rddf os ) w (jell Arglwy(hiiaeth yn chweuuydrl iyuny.' Attcbodd yr Iarll, 4 Y mae hynny Yi hyysgafHj disgwyliaf i'w gosp fod yn ilyriia ia hynny.' 4 Env/ch y gosp (cbe y Brenin) ::f cyilawnir.' 1 Gan hynny (eber larll) ile1*- yf-f ar eitih Mawrhydi i'w ddalÍfoll ei a,1"0,, Haxcs gzsneud Arghcydd; na Phaiiditcr a f ii ii, ill llotbein y paenliwr hyglod, pan oe-dd etc )' jqentio- liun gorwycli. Ymbiliodd llolb^ln arf \rglwyddiaeth i oc(it i, anrhydedd ag oedd yil Vriadu' roddi iddo trwy yru weled agefarry*1 ldiwrnod arall, yr liyn a gymmerodd y PendeW t'u drarngwydd mawr, ac a agorodd y newn modd lied anfoesgar aeth i fyiiu ar hyd! ?risiau pan glywodd Holbein y swn ar y rü a rnthrodd allan o'i vsülfell. a chyfaifu a Pendeiig wrth ei dd rws, yinli'yrnigcdd yn faw t gwtliiodd ef o'i llaen b ben uchaf y g'risiau hf i,vi-aclod. Pa fodd bynHag ystpiodd' YO' eJ¡ •u-ydd ydrwg; a wnaethai, a ilodd yn cbrwyc it y Brenin (Harri'r 8fed), ac yr oedd y pel lelig,yr hwn a drarngwyddwyd, yuo yn ebr«vytl ir ei of; ac wedi iT Argl wydd hysbysu y dinn)i I gafodd, parodd y Brenin i Holbein geisio nHI ideuant am ei drosedd eithr'ni w 11 aeth hyn oil, llidio'r PClIdefig)'n fwy, yr hwn na ymfoddlouf ir lai na bywyd y Pae'ntiwr; attebodd y Brc»,J Vn sarrug, c Fy Arglwydd, nid oes a fynnoch )" lW r tdIolbein ond a,mi pa sosf.)edi,actli bvil,139 1. ddyfeisooh i osod at no ef mewn ll'ordd o ildial, a gaiff yn sicr ei otod arnoch ehwi ffun. Cotiwch attolwg fy !)(lH cwrlJysiwyf wneutiuir saith Ar'glwyd^ saith aradwr; ond nis'gaHaf wneuthur un 1^' f bciii o saith Arglwydd.' • Cyfyngder daublyg.—Digwyddodd rn iad hynod yn ddiweddar mewti pentrefr Malton, yn swydd York;; y'nvlidiwyd mygdyllau, fel yr oedtl yu myned ar hyd ti poi-fa., gaii darw, ac mewn- trefn i achub ei ¡¡J rhag ffyrnigrwydd y creadur llidiog, efe a ddi'ii'| odd i frig pren ag oedd gerllaw iddo, lie y arno. aros trwy'r nos, t'v tarw yu ei wilio | fôny pren. Ynghyich pedwar o'r gloch y b; nesaf, gweludd y tarw gigydd (butcher) cyil mydogol yn cro(".Si,t, cae, rhedwdd tu ag atto I ddioed, yr hwn a nfodd gyfi? wedi ?!r FI drcch, i )(i,driiiro i fl'i(r yr un pren, Ile y bu |J Jsgubydd yn liettya trwy'r 110s, ond ni J y cigydd fod Itcb wetl¡ drillgo ynO o'i naco, :I fod y pren yn llawn dail. Am liVnuV Illrif l oedd ei syndod a'i Iraw pan annerchwyd ef il-r y parddu a. a Bore da i ciiivi, I Tj iii wyddai pa beth i VT "oedd ncwydd ddiaiivgc rhag y tarw, ond Elwr, fel y tybiai, wedi syrfhio i balfau'r ,1 retil yr ii, )o achos rhy vr gynhY' iadau yn ei gydwybod, a eflial efe yn fwy ¡¡¡lr I vvrthwy nebwr isod. Yr oedd y fath gy f)'IIf"de. yn ormodd i'r nattur ddynol ei oddef; a blltlS yn sicr o dafiu ei hun i lawr, ac YhHlrliricclY nhrugaredd ei wrth wynebwr, oni l}uasai,i't 5j gubwr ei esmwythau yn ebrwydd, t&ry bi, mai cydoddefydd oedd efe yn yr un amgyicl! # Ac o hynny allan, cyttunasaut hyd oni ddacth imseF i'r erlidiwr llidiog gaal ei yrru oddi Wf, rut gan ei berchennog. J

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…