Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

l\IA.'WRTH, 4. I Daeth papurau Paris !'r all o'r ™is hwn i ?w, T,IPLlrti i Pa riz- ili, t,l (,'r mi, b%vii I,w Cu^gv, yn sicrhau 1' 1 f5ocuholm.gan f;or,?ihoirn g. y SH. -¡' hon. ver, <1 iieiigotand, rodd- ,'i¿!v,,?+:: 1!c;¡ogdt iUjL¡t hwy yn y ^UUca'r Daeth ■ i law bapurau o Brussels a Frank- fort i'r via amser. Nid oedd y riewyddioii o. ?heut ?r 30ain o'r mis diweddaf VII cvmm?rvf3 !] im sy!?' o'r gynnadleddfa rhwng y Saeson a'r n kmericiailih. Ar y 22a?n o'r mis diweddaf, yn Brussels^ cy- n oedd odd Tywysog Orange ddeddf, i'r diben o rodori y rhai a anwyd yn Ffraingc, ag oedd yn ielgium. Y mae'r llythyrau o frodoriad yn ael eu rhoddi trwy air yr yliad ,'Il mig, ac y mae y personau yn rhwym o wneuthur 1 u cais cyn y lOfed o'r mis presennol. Disgwylid presennokleb Ymerawd-wr Rlissia a i 3renm Prussia ar v 2 5 o'r mis diweddnf. ( Daeth llythyr-godau Ellmynaidd a Ilamburgli '1' ddinas neithiwr, 5, phapurau i'r ail o'r iiI ivvn. Yr oedd y Hynges i hwylio i Java, yn yr J ndia Ddwyreiniol, ryw amser yn y Ítwyddyn ion, i gymmeryd -meddiant o'r ddinas honno Iros yr Eilmyniaid. I Cyhoeddodd y Swydd wr Prussiaidd hysbysiad f wellhau y drefn o'r wasanaeth grefyddol yn j 3 Prussia. Amserwyd. ef Berlin, Medi 17. Mae 1 rr hysbysiad yh dechreu trwy ddyw^dyd fod y lrefn o addo?i?id mcwn amry?' cgh?vsi Pi,ot(?s- anaidd yn ddi?'y?tol o ddifrifwcha pharchedig J dn, He yn anmheriFaith mcwn ac > herwydd fod y rlian amlaf o'r gweinidogion J nwyaf parchus o'r un feddvvl, yr oedd y Bieuisi 1 vedi pennodi Dirprwywyr addas i chwilio dros l wasanaeth gyfhedin, a holl ddefodau yr. eg- ( wysi Protestanaidd estronol, eu ?iddo hwy, a chydi ysbryd ac egwyddorioii yr 1 jfengyl, a thrwy hyimy ifurfio y gweddiau a'r .vasanaeth'gyttVedin oreu, v rhai, trwy amddiflyn t chadw athrawiaethaa pur yr eglwys Brotes- :anaidd, a rod dan t, ar yr un. amser, fywyd a jrym newydd i'r addoliad cyhoeddus, ac a gad- irnhant yn fwy fwy dymherau crefyddoljy bobl. Y mac llythyrau O'r Chesapeake, yn America, Ii hi mynegu fod y rhan amlaf o drigolion glan y nor wedi amlygu eu hamhleidgarwch, a'u parod- j rwydd 1 werthu pob math 0 luniaeth i fOfwyr I  Ltoegr. Y mae'r hwsmyn ag sydd yn dang os j yr ysbryd am) PI gar hwn, yu cael med i'r yd i ?t ddirwystr. Y rhai a fyddont yn mrdcl.¡\l! medi a roddant rybudd i'r swyddo?ion Brylitn-.? lidd, ac ar 01 hynny hwy a gant gennad yn union. Fe ymddengys fod y golled yn'Wash- ington yn llawer rhagor nag a feddylwyd ar y cyntaf, Sicr yw fod ,cadlas y Ityl-ges t/ftrd) yn llawn o bob math 0 ystor; yr oedd yr ystordai yu adeiladan cryfton ac helaeth. Cyf- rifir colled yr Amcriciaid trwy IMgiad yr adeii- idau hyn, a'r ystor ag oedd ynddynt, yn agoi; i [lair myrddiwn o bunnau I; Y mae Teulu Brenhinel Ilayti (St. Domingo) IVedi teithio yn ddiweddar trwy y rhan ddwy- reiniol o'r deyrnas honno, yn nechreu'r tlwyddyn Siresennol. Os cynhyrfodd taith Bonaparte trwy Ffraingc, ar unrhyw amser, fanwl sylw dieithr- iaid, pa faint rowy cyfl'rous fydd yr olwg o Frcn- rlin dû cyfreithlon, yng iigliaiibl pobl happus a tt'yddlon, i weled dynion, y rhai trwy ragfarn, aftddylir ychydig yn nwch na'r jreadigaelh anifeilaidd, yn honni Virddasrwydd eu nattur, ac yn amlygu cyflwi moesol a gwlad- wriaethol, na pherai ddim gwradwydd i'r teyrn- ;i?oedd hynaf, a mwyaf hyvveddiedig yn Ewrop. Y mae'r ddrych hon yn gyffrous 'mtrwn gohvg gwladwriaethol, yn eiiwedig yr awr ui wyr preswv I wVr Ewiop ond ychydig o'r pethau sydd wedi cymmeryd He 3:1) litv-ti, y mae amryw o ijeisonau yn Ffraingc a Lloegr yn trin teyrnas o I .1 • i- .1 Lr_!L1, -1- i*' cl 1_, jciynioii uvon jjornaitu uiuui iei neu .diwedl. Nid oes dim amheuaeth na wna sym- nudiad o'r camsyniadau hyn lawer olcs >ryd y mae Ffraingc yn meddwldanfon byddin awr i gymmeryd meddiant o'r wlad honno, os nedraut. Dydd Gwener, y 23ain o'r mis' diweddaf, .yiiawrtwyd llofruddiaeth ec-hryslou yn Broad- ivood Kelly, swydd Devon, gan Alex. Bealy, ar I Elizabeth Martin, yr hWII a dorrodd ei phen nnaith a bilwg. Cadwyd ymofyniaxl ynad llof- uddiaeth yn ebrwydd, a dygvvyd y rheithfarn o Lofritddiacih gzcirfoddol yn erbyn Bealy, yr iwn a ddanfonwyd i garchar y sir.

[No title]

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…