Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LI.I N", 3. 5 Daeth papurau Frankfort a Brussels, a am- 1 erwyd yn ddiweddar, i'r ddinas y bore hwn.— j ] f mae crthygl o Ghent yn beio ar y newyddion ( listadl a roddir y iv. riiai o bapurau Llundain, t ef bod y Gynnadledd yno wedi methu. Y c nae hefyd yn ammeu dyfudiad dau G vfryngwr < lussiÎidd i heddyehu rhwng Lloegr ac Unol r Jaleithau'r Americ. Daeth papurau Paris am y cyntaf o'r mis hwn law y bore hwn. Y mae Spain mewn cyllwr ( iflonyddus iawn. Y mae taleithau'r Castiles, f stramadura, Andalusia, Arragou, Valencia, a ) Jatalonia, yn llawn o ladron ac yspeilwyr mi- z wraidd; ac y mae cyfarwyddiadau swyddol vedicael eu rlioddi i godi mil wyr i'w darostwng, f l Swyddwyr milwraidd i ddyfoll a. hwynt i farn ( Juàù. Y mae'r holl bennaethiaid yn dyfod i Vienna newn mood dirgel, oddi eithr Ymerawd wr ] :tussa, Tr hwn a ddisgwyiir y bydd iddo fyned 1 'r ddinas honno mewn rliodres bretiliitiol.- y rodd y Gynnadledd i gael ei agor ar y cyn- :af o'r mis hwn. Y mae Arglwydd Castlereagh svedi rhoddi ei opiniwn y bydd iddo ddiweddu h newn chwech wythnos. 1 Y mae papurau, Baltimore, y rhai ydynt i!r I 28ain, yn mynegu, heblaw y distryw yn Wash- i ngton, i'r lluoedd Brytanaidd hefyd ddistrywio < :awddle haiarn (iron foundry) George Town. Daeth pump o lythyr-godau Gottenhurgh i'r :ldinas nos Sadwrn. Yr oeddent yn disgwyl Brenin Sweden yn Stockholm. Yr oedd y < iywysog Coronog, yr hwn oedd wedi rhoddi i y nu ei fwriad i fyned i Vienna, wedi dyfod i jottenburgh, ac yr oedd yn meddwl cychwyn yv. ebrwydd tua Norway. Y mae'r llythyrau a dd aeth ant o Petersburgh ] rwy'r cyfrwng hwn yn cael eu hamseru ar y LOfcd o'r mis diweddaf. Yr oedd vr Ymerawdr i iVIecsander yn aros yn ei brif ddina*, gan iddo 1 srfod gohirio ei daith a herwydd matterion Jwpig caitrefol. Yr oedd y gyf^ewidfa yn 1 Lid. Y mae ii ( Y mac Uys-argrnph nos Sadwrn yn cynnwys lianes o ami) w weithrediadau yn y :md y maent i gyd yn flaenorol i ddyfodiad v Llyngesydd Cochrane i'r afon honno, Y mae < lefyd yn cynnwys hanes o ymosodiad diweddar j n r Thomas llurdy ar. Stonington. Daeth yr Iphigenia, Cadpen Andrew King, r lion n ddaeth a'r newyddion drwe-ddar i'r < ijlywcdraeth, o'r Chesapeake i Bortstrwuth 1 lI.a ,1,1! I. 1f'8:"n, -11]. rnn II o uumniuuau, i/u miiiuir y ) dydd. j Ysgafaelwyd 206 o fangnelan, llawer o he- I nynt yn fangnelan efydd, a'r rhan i'wyaf a daflent bclau o 21 i 32 o bwysi, 500 barrilaid o bylor, 100,000 o syp-pylorau (cartridges) 40 < barrilaid o byloi; teg, ac. helaethrwydd mawr o I 1 ad" y rhyfel o bob math, yn Washingtoll a'j J chytliniau, ar y 24ain o Awst. j < Yroedd dinas Washington wedi cael ei ha- 1 deiladl1 yn ol cynllun ardderChog, yn gyfattebol i helaethrwydd y wlad i'r hen yr oedd yn brif ddinas, a sefyllfa y Llywüdracth; ond buasai oesoedd yn angejirheidiol i'w phedfeithio yn gyfattebol i'r cynllun dcchreuol. Rhaid y bydd ysgafaeiiad eu prif ddinas, yng nghalon y wlad, i wneuthur argraph o bwys ar fcddyliau yr Ame- riciaid. Y mae eu tiriogaeth helacth rlewii perygl yn ei ganol, ac yn ei barthau pellenig ar < vr un amser. Ac yr oedd ysgafaeiiad y ddinas ( honno yu gery dd Ilym, ilr I.,Iv wo(Iractii o flaeti ei drws ei hUll; am ei hymddygiad trahaus tuag at ei chymmydogi,on. ,J Y r ydpnjindysgu i long, yr hon a dybid oedd herw-long perthyriol i'r Americ, ddyfod yn ■ agos i lorig-boi th Kinsale yn ddiweddar. Pan welwyd Hong ddycithr yn iiesliau, aetti amryw fadau allan i geisio gwybod beth oedd, end ni oddefai hi iddynt'ddyfod yn agos ac ym rnhcn i ychydig aeth allan i'r mor. Meddylir yn awr < fod un i-ii yn ei hymlid, yr lion a (.],I,Ilod(i Ili tua'j- I)oi-tb, ,Or Ilyf a I phe buasai ya perthyn i'r lie. Dangoswyd yr hysbysiaeth canlynol ddoe j ym Mre«hinllys St. James:— Caatell IVi/idsor, IL/dref 1.—Y mas d "(1 yn para'Ti daw el, ond nid yw ei an. rr u 0 yn iieinau. (Arwyddtcyd gar 1, pziin

[No title]

[No title]

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…