Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

7 ( -SAmVUN, IIY DIIEF 1. s Yr ydym wedi derbyn y Boston daily Adver- r iser am y 29ain o Awst, a phapurau Quebec i'r I Slain o Awst. CynnVvysir bancs swyddol y ] Jadfridog Baynes, Brytaniad, yn y blaenaf, yng- lylch yr ymosodiad ,i. Warchgiawdd Erie a) y 0 Awst; a go fid us gennym fynegu fod ein 1 .oiled yn fawr yn yr ymdrech atlwvddiannus. s irr oedd milwyr dewrion wedi cnuill yr anu 1 ;loddiau (inircnchmcnts) a'r gwarchglawdd ei lun, a'r gelynion wedi cilio i'r noddfa olaf ocdd I janddyut, nes cymmerodd y cad-drysorau din, rwy yr liyn yr analluogwyd llawer o swyddog- 011 a milwyr, brawychwyd y gweddill, a chilias- 1 mt yn 01 i'w sefyllfa ddechreuol, ac felly meth- tsant yn eu cynnygion, er bod cu hymddygiad 1 )'r mivyaf gwroi. Lladdwyd 1 milwriad, I is- ] ilwriad, ] canwriad, 1 rhingyll, 1 tabyrddwr, i ic 51 baranres. Clwyfwyd, 1 uchgadpen, 9 canwriad, 11 isgadpen, 2 fanerwr, 20 rhingyll, 1 3 tabyrddwr, a 262 baranres. Ar goll, 2 gan- 1 tvriad, 3 isgadpen, 2 fanerw r, 1 cy fncrthydd, ] anol-longyùd, 41 rhingyll, li tabyrddwr, a 486 baranres. Y cwbl, 1 milwriad, 1 isfilwriad, 1 uchgad- ieii, 12 canwriad, 15 isgadpen, 1 banerwr, 1 "yfnerthydd, 1 canol-longydd, G2 rhingyll, 7 abyrddwr, a 799 baranres. Ysgafaelwyd dwy o gadlongau byclialn y gc- c ynion yxhvdig cyn yr ymosodlacl ar warch- t jlawdd Erie, y rhaia lechent yn agos i'r am- Idiffynfa honno, gan ychydig o forwyr a mor- j 'ilwyr dan y Cadpen Dobbs, wedi^ychydig o kvrthwynebiad. 1 Dengys y pigion canlynol o lythyr oddiwrth ivr bonheddig mewn swydd yn Washington, y < jraw mawr oedd yu ftynnu 1'no ar y 22ain o'r nis diweddaf, sef dau ddivvrnod cyn i'r Brytan- aidgymmcryd y ddinas:— Yr wyf newydd ddychwelyd wedi bod o louof a Ilwyth o b 1 ant allan o'r dref, ynghyich ft) th milldir; yr oedd yr holl ftordd wedi c lanw gan wragedd a phlant. Ac yn wir ni J Yelais i erioedgymmaint o ilinfyd ag a wetais y « h dd hwn. Y mae'r Llywydd a'r Ysgrif-rag- | j awiaid wedi myned heibio er ys awr. Bu y j Vlilvvriad Monroe yn agos a chacl ei gymmeryd n garcharor ddoe, ac anturiodd y Cadfridog kViudcr yn rhy bell heddyw. Y mae arnaf ofn 1a fydd y ddinas hon yireiddo i ni am ddeuddeg »'r gloch y font." | j Wrth bapurau Paris, y rlJai a dderbynwyd y bore hwn, y ntaeyn ymddangos yn eglur fod yr allwylyd Fferdimll10 VII. yn crynu ar ei or- sed. Mae y Paù, yn ol ci ddymuniad ef, wcdi j peri i'r Tywysog Heddwch i ymadael o H-nfa;u, I canys i frad-gyfrinach hwnllw y cJfri!ír }mdd)'- giad Siarl IV. vn adhonni hawl i orsedd Spain. Nid -it Ca(liz ii UnitTY mae yr ailon\ ddwch yn 0 J y wlad honno, canys dywedir fod Catalonia, yr lion a f" ltyiiod am ei IVyddlotuleb i'r Brenin a'i gwludgarwch, mewn Cyflwf terfysglyd; ac y rnaeeryn fraw yn y wlad honno hefyd, o achos y cryd hcintus ag s) (id wedi tOl ri allan yn ynys- oedd Corsica a Caprea. Dywedir y bydd Brenin Saxony yn sicr i fy- ned. i Vienna i'r gymrnanfa; y mac dau o'i wei- nidogion eisoes yn y brif-ddinas honno. Cadwyd g\"yl yn ddiwrddar ga wert.hw}r llyfratv Leipsic, mewn ffordd o (Idiolclia li am adferiad rhyddid i'r wasg yn Germany wedi cwymp Bonaparte.. Hysbysir mewn llythyr o'r Eidal fod Bona- parte wedi gweled yn addas i- sefydlu yr hen ddmll a ddefnyddid ganddo yn Ffraingc, i godi milwyr yn Elba. Y mae yn ceisio gan y bobl i dreulio hanner y dydd i adgywcirio v tlyidd, yr hyn sydd wedi peri i'r trigolion fod yn lied a nes- inwyth, gan fawr ddymuno cael eu rhyddhau oddiwrth y fiug-frenin hwn. Rhitfain, Medi IO.-Daiifoiiodd ei Sancteidd- lythyr apostolaidd at babyddion HoSand, | trwy vr hwn ymae yn tystio fod etholiad a chyssegriad Willebrand Vfm Os, yr 1mn a eilw ei hun yn Esgob Utrecht, yn ddirym, ac yn es- gymmuno y dywedodig Willebrand, yr Esgob yr hwn a'i cyssegmdd, a'r holl rai a gynnorth- wyasant yn ei etholiad a'i gyssegriad. Mynrp-ff gan bapurau liolland, y rhai a dder- bynwyd neithiwyr, fod y lluoedd arfog y rhai ydynt yn awr dan dyAvysiaeth Tywysog Etii- eddol Orange, yn cynnwys 6000 o Frytaniaid, a 15,000 o Hanoveriaid, y cwol yn 21,000, heb- j Jaw amryw ran-gatrodau o farchluoedd o j ver, lluyddv.yr o Holland, a byddin Btusuel- rlibli oil a gyfritir yn 40,000 0 wyt, ac yr y y'; yn disgwyl ynghyich 8000 o arfogion S%% i, tiii a cbairodau N'tssau, y rhai a ymrwynuur wasanaeth Holland. | Cy/riiir mai rhifedi'r dynion a MCI1: h fel caethion yn y .TreTedigaethau Gorllewinol yw 750.OOO, a bod i- ya ya j Jamaica ei liuti. j Y mae Dr. Colquhonn yn cyfrlf fod yt hyn art resgvnwyd ac a eunilhvyd mewn rhyfel gari d )rydainl"awr, wedi'r llwyddyn 179^ yri werth 06,000,0001.. o'r hyn adfeiwyd 87,000,0001. an y cyttundeb heddwch; ac yr ydys wedi ys- h afaelu wedi dechreu'r rhyfel werth 50,000,0001 f teu 60,000,0001. o longall â meddiant nofiol, yn E chwaneg. Cyfrifir gan yr un awdwr, y bydd c 'r hedd weh droi allan o wasanaeth t25,000 o u wyddogion llyngesol a mil wraidd, 2000. o ys- c ;rifennyddion y llywodraeth, a 280,000 o is- Wyddogion a milwyr heb swyddau. A bod < >oblogrwydd yr Ymerodraeth Frytanaidd (wedi hoddi 1,500,000 i fynu trwy'r cyttundeb hedd- vcli), yn 59,655,000 o eneidiau. Y mae efe yn :yfrif fod y rhai ydynt ym meddiant y Gymdei- has y" yr India wy i-eiiiiol, yn 40,058,000, ¡ ''r rtiai y mae '25,000 yn Fry taniaid, ]1 s•u j it. s i*. (

[No title]

[No title]

[No title]

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…