Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

News
Cite
Share

GWENEJt, 30. Gosodwvd y rhybudd canlynol mewn He am- iwg vn nhy Llwyd y dydd hwn :—■ ( Y mae y True Blooded Yankee, herw-long or Americ, wedi cael ei J phorffaith adgyweii'io, a'i chyfreJho a200 o wyr; hi a lnvyliodd o Brest ar yr Slain o'r mis IIwn, ¡ i'r diben i wibhwylio fd y tyhir, yn y Mor Udd (?;?'?/t C/??'??). Y gorchymyn å, dder- j hyniodd yw soddi, Hosgi, a dinystrio, ac Jlid ys- 1 ^ut'aeiu, gyua F, diben i fyned a/i y-gtyfaeth i io;:gboitft.  D.-bytuasom bapur?u Paris ¡"]'281dn. or niis "I' hwn. Dygwyd mynogiad yr eisteddfod ar gyn- Jlunyg)Úaith, ynghylch y dreth ar haiarn tra- !?ot, ??t bro? tyy Dirprwywyr.'VedUréùJio II rryn !awer o amer i brofi gwerthfawrogrwydd y ^vveithiau haiarn, a'r buddioldeb o'u ccfnos', y myucgiu-a' yr eisteddfod yn-cynnyg, ar fod i- Jimryw fath o haiafn trainer gad ei wrthod yu y ileyrnas, a bod i'r hwn a dderbynir i fod yu dda- josiytigedi* i dreth ychwanegol.Cyttunwyd i gynimeryd y mynegiad i ystyriaeth ar ryw ddi- %vrnod,rhagllaw. Triniwyd llawer ar ddeisy fiad ¡.. oddiwrth bed war ugain o Gasglwyr Trethi, yn yr ¡' nrdaloedd ag oeddynt gynt yn pcrthvu i Ffraingc, ond yn awr a gyssylltir a gwledydd ereill, yi-tiai j n geisiant noddfa yn Paris, ac a ynibiliant am YiHlorthwy. l)yvvedwyd liawer o blaid y dei- .svliad, a chyttunwyd ei roddi i ystyriaeth gwci- I iiidog v drethwriaeth. lIysbyir mcwn crlhygl ) dan y pen Augsburg (He y crcuir llawer o hanes-j i o it t I I v it o I i lywodraethu), fod amryw oddi-j jnisoedd, hebddi ei nun, yn di!-gwyl cael eu cv- j lioeddiyn ymerodrol. Ac y mae yn li'ugio syunu llawer o herwydd fod cymmaint o luyddwyrj .0 Hanover, Holland, Prussia, a Phrydnht, Y": ymgynnull yn Belgium, tra nad oes un gelyn ¡ iddyut i ymdrechu ag ef. Y mae r'nai dilieuyddiadau nulwraidd wedi cymmeryd lie yn Cadiz, yr hyn, fel y dywedir, gvda llawer o ddifattervvch a ddygodd yr ellaitli a ddy munasid, sef adferu trefn ac esmwythyd yn v ddinas honno. Ac Vii WIT fe ddichon eu bod wedi distewi ysbryd anfoddlonrwydd dros ycli- ydig, neu hyt't oni chaiTo gytte i lefarii yn etf- eithiol, end bydd i'r aticchyd aros hyd. oiii sym- udcr VI: adl-os. I Hysbysir gan bapurau Brussels a Ffrankfort, y Thai a dd?rbyuiwyd i'r 26ain o'r mis hwn, fod I ynys Hdigoland wedi cael ei rhoddi i fynu gan .Freniii Denmark i Prydain. Ac y mae rhyw ¡ I)etimii,k i Pr?V(i?l iTi.. Ae y ni,,ie ri?l w Eidal i bedair teyrnas, sef Piedn??nt, Naples, Tu-cany, a Lorabardy; ac y^n sefydlu yr nn xhifedi o ddinasoedd rhyddion, sef V enice, Ge- lioa, Leghorn, ac Ancoua. > CynHH.Hwyd cylch'.tyl any'mddibyn'a?th ynys Hayti (St. Do??-f?, gyda Hawr o orioledd, ytt ???s Sand, ar y 4ydd o lonawr, ?n y Bre- mn.. a ?oll wy-rmr'.wr y dcytaas; m?wryg-vyd I gwertheu rhyddid mewn llawer o oreithiau cyfFrous; amlygodd y boneddigion eu llwyr ym- roddmd i sefvll wrth eu Brenin a I ticulu, a thros eu gv* lad hyd vr eithaf; ac yn yr atteb a barodd v Brenin L'w roddi iddyht, crybwyllir am gyf- j e'illion rhyddid gydâ. m'wr barch, yn ciir, edi-9 am y seneddwr dvii-glr Wilbei-force, yr hwn. a alv/ant biv, Yi, anfarwol Wilberforce." Den, gys v cwb-l gyHavmwyd ar ddydd y gylchwji. niai gorchv/yl anhawdd i'r Ffrancod fydd daros- twng y wlad honno i'w llywodraethv. r; ac o ¡ herwydd ein brd vnedrych ar ymroddiad trig- ialion Ha+ 1 pryH d'os eu hil -i'e I I i obeithio am lHvyr ddi- i;y tr y fasnach me .vn cnethion, ni's gallwn lai na llaweuhau o'i herw ydd. Aeth y ?*!lwmd Chapinan i wyddf!l 11r1l1 B?thurst dydd i'?erc'-T, a- che-?iafthau nddi wrth Odug WclHngton? y rhai a. ddywedir yd-  wrtli We.1?,,igtor,,y rlla-? a dd-.vivedir ■Dymchwelwv<l ccrbyd Birmliigtoa a Rhyc!-1 gerllaw- Kensington, nos Sadwrn, o her- o ydd i'r cefi'ylau gymmeryd ofn, torrwyd ael-I t dau dau o'r mynedolion, a briwiwydun ar ddeg 11 'r lleill yn ilvm-dost. g Mynegir gan Iythyr o Uxbridge, yr hwn a S mserwyd Medi 27ain, fod peiriant, yr hwn a 11 dyfeisiwyd gan y Milwriad Ouseley, wedi cael ) i brofi yn y gymmydogaeth honno ar y 26ain, 1 n erbyn coed ffynnidwydd. Y mae wedi ei s wriadu i gael ei ddefnyddio yn erbyn llongau, a g ly wedir y bydd un ergyd o bono yn ddigon i s nalluogi un llong, pan fydd yn hwylio, trwy I osgi y rhalxau a'r hwyliau yn ddioed; saethwyd r lauglobyn o dan at bren Jchcl, yr hwn oedd j v •nryvr o gyuuipedd o lathenau oddiwrth y peir- i c ant, wrth yr hwn y glynasant, a lIosgasant gyda t t'yrnigrwydd mawr. Bydd y maelier-longau o c lyn allan wedi cael eu harfogi yn y modd hyn, nor ddyciii-y,till),d h Iloiirau rhvfel gynt. Etholwyd Samuel Birch, Y swain, i fod yn ^rglwydd" Maer dinas Llundain, dros y flwyddyn ;anlynol, ar pdydd gwyt Mihangel. g 1

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…