Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'-'=-'""'" " . 1. ) New'yddicn.L/?/?/??'?,…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.-…

News
Cite
Share

ADYSGRIF 0 ESGYMMU?IAD PABA1DP.- I Vr hn" ? ff??-.r.! vm ml.iitl! n"o" 'n!)!? ??,? (\fJ '0 "V"" "J" "'UU, ""t" "j' "f ei fal'w¡ath), Esgob Pab.udd, yn swydd Wtc?" yu yr Iwcnhlon, a ?yhoeddwyd ganddo ef yri f'??. un o'i blwyfolion, o'r enw Francis Frceinau, y''?? ar yr amser hwnnw, a ?o(!cK<tasai y ?efydd W'(ítd tanaidd. Wedi ci chy?etthn yn?yddiono'r ?' I gan Dr. Tooker, t Trwy awdurdod Duw, y Tad Holl all a'r Forwyn Fair fendigaid, a San-t Pedr a Silll Paul, L'r lioll saint sanctaidd, yr N (I Viii gymmuno Francis Freeman, gynt o ddinas Pil lin, oud yn awr o Tuck-hill, yn swyddWiddo\ yr hwn o fie Dduw a Sant Pedr, ac 0 lie i'r }to! I saint sanctaidd, ac o tic ilii Tad sancteiddiolf' 4 Pab (Ficar Duw ar y. ddaear), ac o lie i'n j barchedig Dad yn Ntlw, Philip Dun, ein gob, a'r Canoniaid addoladwy, y rhai a wn¡1 aethant Ddnw beunydd, s?'dd wedi:'g'l'thgilld, grefydd tra damniol, IhHvn o heresi achabl (I Bydded yn esgymmunedig, a thraddodir ef ( sodd i'r diafol, fel drwgweithredwr ae egl\fJ¡ bleidiwr parhaus: yn felldigedig y byddf v mhob dinasOedd, ac ym mliob treli, mewn el mewn ftyrdd, mewn cadlasau, mewn tai, ac mhob 11e arall, pa un bynnag ai wrth orlV J neu gyfodi, cerdded neu redeg, yn pwyso yn selyli, yn elfro neu yn cysgu, wrth fwy f I b it ) fed, lieu gan nad beth a wnelo ac lIe d hynvy, yr ydym yn ei neillduo oddiwrth A thwy a holl weddian da yr eglwys; a rhag C^M I t\ 1 c"' ranog ad o'r sanctaidd Iesti; oddiwrth. bol) segrfa sacramentaidd1 oddiwrth y l)a,a aidd a'r dwfr Sanctaidd; oddiwrth boll liae iant holl Olfeiriaid sanctaidd Duw, a dr crefyddol, a rhag en mynachdai; ac odd»rt J J,} bob maddeuant, breintiau, anrhegion, a r).. fraint, y rha: a ganiattaodd yr holl f't tHctaidd iddynt: acyrydym yn ei J'oddi,lJa yn boilol ir ellyll, a bocd iddo efddi?'? ena'd? wcdi Iddo farw, ym mhcenau un'S!'? j mogis ydmoddir y ganwyli Myn a bydde? wedd!o ar Dduw, ar ein Pendenges (Mair), Sall Pedr a Sanct Paul, ar fed i synwyrauei glorpb fethu, megis y mae go?eu y ganwyH hen y'? ? fod yn ??r: oddi e?hr iddo ef ddyfod, } weIed hyn (yr esgymmundod) a chyfad? ? ?yhoedd eiere5i a'i gab?edd damnio)? a t'1 5 N1ïfelrwch, i rcddi iawn, hyd ag y iria,, 7 )f¡d.t' D 1 P d ¡' S' I') 1 'mdc' Dduw, rn PGndcjRgcs.SanGt Pfdr,a chymdc' ? addoladwy yr eglwy; ac' fel y mae 1100 J sanctaidd yma yn syrfhio i lawr yn?? fe bydded iddo yntef, oddieithr'iddo.ddych^ b?ldf-led i(ido )-ntef, c(ldie*ltlir idd(, ddyrb"ve) ae. cdi' arhali. ? TA..N'. Ft I I (Arwyddwy«y "fniw-p ft 1 J