Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

BARDDONIAETH,

At At-g-t-apkiadydd Serf?:…

I -At Aigraphiadyda s,,,,,…

At Arg-raphiadydd Seren Gamer.I

At Algruphiadydd &Tf?< GoMCi'.I

News
Cite
Share

At Algruphiadydd &Tf?< GoMCi'. Mn. GoMEU,—Os caniattewc!) i'r IIineHau cantynol ymfhlallgos y:' cich cyitocddiad, cJnri a ymddygwch fei Carur Diwygiacl, ac a l'}ngwch ibdd i un o'ch dar!Ie)i- wyr aehlysurol, nc a eilw ei hon Cact—a. TwROG Gi.AN LLFIFON, Na rwgllcclllUh- Y)7zhob diiii diolelizech.-BiBL. Pun y mne Ha!s gorfo!edd am edfryd heddwch yn y tey,'ua:socdd cymmydogaethol )'\1 treiddio 0'1' naill gong! I i'r Hall 0'1' deymas dde(hryddol hon (l>rydaill Fan-r), y i Iniae diotchgut-wci) yn shioit gNyynebl)i-y(i poh cmwr dynoldcb. Gondusydywcanfbdticbiinwunmor wgnachus, bydot a didimlad,J'el ag y mae yn attat ei de,, rnged o ¡¡!WI i'r )nvn sydd yn pen i ryfeloedd be;. u'o,ahynnyoblegidt<)dtf')tynaryrhytt'!ynrhoddi terfyn hefyd ar ei gynhaoaf o clw allgllyiiiiiie(ii-O-l; CHo, yr %vvf yn ofni fod y <ath fydoiion bn<t'-chwantus i'w canfod yn am), hyd yu ocd ym tuysg y lhai sydd yH profl'csn y grefydd itonuosydd yn dysgu i ddytnonioddi en serch ar y ppthau sydd uchod, ac nid ar y pethau sydd at y ddaear. Mac hyn, yn wi), yn bcth gwarad- wyddlls i bob un sydd yn eiiog o hono; ac ar yr nn pryd yn arddc! yr enw anrhydeddns o gristlon: n)ae hyn yn arwydd an)hvg mai mcwn proncs yn nnig y mae en cre- tydd yn ,,yiiiiwyse(lig. Nid ym mys,, y rhat sydd yn rhodio cyfchoedd uctte!, tuewn byYvy(t, y mae y bai at- gas tnvn i'w ganfod yn fwyafcynredinoi, nym a aUwn ganfod yr enciliad gwarthns hwn oddiwrth cgwyddor- ion y grefydd gristianogo!, hyd yn oed ymmysg tyddyn- wyr, neu ffei,)nii!yi-, yn gystat ag YIB nlysg preswytwyr man-fythod. Tyddynwyr, yx hvyat cnwcdigu!, ydynt wrthddrychau ty sytwadau presenno). Y pcth ocdd yn golied fawr i cram oedd yn euni)i dut'nwt- iddytft !nvy; eu heiddo masnact.o!, yn el),ve(lig yr YuAf, oedd yndwynimewn iddyMt el digyhclyu; Hawcro hOll, ynt, o'rnaUtawyddyni'rDaU, a bentyrasant gyfoeth, wedi ei draws.ennill; er hyn oH, cyn bc!!ed ydynt od(): wrth ymfbddioni ar yr hyn a ga¡¡glasant, tet agy mae yn we)! ganddynt glywed axi ryfeloedd, a son am ryict- cedd, nag t'w henniU a'n hetw anghymmerol gael ei !ei- hau, gwell gacddynt, nachcUi en hctw, i waedeu cyd. g!'e'a'thtna!d (osnad eucydw!adwyr)t!feino yn afbnycfd 1 i fwyd&daeargroendew, neu i gochtiwM'r ias-don gyn- hyrfftS; nid yW hyn, mewn ystyr gymhariaetho!, ddim llawer gwell na phe byddent yn euog o weithu g-kaed eMcydgreadariatd! Peth doturus i bob un sydd yn meddn y wretchionen Ie!afo ddynoldeb ydyw meddwl am y fath both. Gre- syn fod Cymru dh ton Wedi maethn y fath anghenfilod a soniwyd am danynt. Maent yn waradwydd iddyHt eu hunatn, yn waradwydd i'w gwtad gynhwynot, yn watd- wydd i ddyno!ryw, ac yn wai-a,18Ay(ld i'r grefydd g! ist- tanogot. A dtucnon un math o beth tod yn twy ('yw)t- yddus a gwa,-adtvyddus? a oes un weighted yn dangos mwy o anniotchgarwch, nag ydyw hon, i'r Rhagtuniaeth dirion honno, yr hon yn He canniattau iddynt amser a chyfleusdru'i gasgin ctw anghyn)mediot,a aHasanidwyn rhyfe!, dinystr, ac amhaith, hyd yn oed at eu dtysan, t'el ag y digwyddodd yn Scrmani, Russia, a gwtedydd ereilt. Gwag ac amddifad o rwymau cyn'redinot dyno!deb a raid i ga!on yradyn hwnnw iod, yr!ion a garai elw an2;- hyfiawll yn hytrach nag attal gaiar-gwynion un tad neu fam ddib!ant, un wrnig weddw, nen Hn ptentyn antddi- fad o ba ddefnyddiau, <;an hynny, y mac ca!on y fath ddyn dt-Ddnwadi-ddyno!dcb wedi cael ei chyfansoddi? yr hwn sydd yn fyddar, nid yn nnig i atat-!ef<m tad.m a mamau dib!ant, garaged j gweddwon, ncu blautantddt- taid, end yn fyddar, meddaf, iddoleiautruenhs miioedd o'n cydfat'wolion! Os damweiHia i't- ystyriaethau hyn gael en da)Ucn gan !yw un, ffpt-mwr, net) )-yw un araH, cydwybod yr hwn a fain-teisio Wttho, Tydt yw'i dyn, ar yr hwn y )nae yr achwynion ttymion hyn yn disnyn,' myn a't cyngo) wn i ystyricd, et- fod un rhyt'et wedi to fynu, fod ctto ryfet araH yn parhau, sefri)yns;ddo efa'i W)mnth- urv.r. Nt ddtchon y dyn hwnnw fod mcwn hc()dwch a Dnw, yr h\vn nad ydyw yn cynnuys yu L'i oajon cw- .) .J.. b y))ys da i ddynion; ac och os nad yd) W mewo hcdd- wch gyda Dmv, mcwn pn fath y mae ffcynarc?! itcst!' digofaint?cdi ei gytnmwyso id(ii. (-ic, vii ti-t)s llesti- digot*I-tiiit ive(ii ei g3riiiii-iw3pso Kid yw'r holt dtUptii, a oddct'wyrl drwy yspaid y rhyfei dih'odtaur diweddar, dd:m i'w gvmh.u n gyda'r pryf'i]:!dywynmarw,:t'rtannad yw'y)]dttTbdd:o hcrwydd pa ham, bydded i't-ystyrmct))an)i\ngac]c)t priodot cfinith, at- bnwb a urgyhoedder o \viriouedd yr unti<yw: bydded i bobcthm-addolwr, oulegiJ nynt a ddalllemm t'od y cybydd yn ethin-addotw)-, Yveted v dibyn ofnadwy, oddi ar yr tiVt! om tasfiaenn eras v tnae efe yn sicr o gwympo. Bydded iddo gaet ei at- wain i goteddu'r dynlluer t ngoro! Itonno, yr iton a ddaWunit mor odidawgwych gan St. Paul yn 1 Cot.xiii. Hydded tddo, yn ddioed, geisio yr Argtwydd tm gatio ei ga& a ga)w arno tra y mac ef yn agos: a phan dde! efe t fwynh.u) hcddwch gyda'i Wnenthutwt-,ni ddichon tai na dymuno i freU! hctyd fwyntum yr un dmgaredd ni ddicbon iui na dymnno am heddwch cyft'rpdino! dtvvy dcyrnasuedd y 'ddanar,—a gwcddio, gyda'r Saimydd, G y bobl sydd tit/a ganddYllt GA1R I DYDDYNWYR, YN,E, NWEDIG GWEKTHWYR YDAU. Anniolchgarll'ch am adjè¡jwt Ileti(litch, « budr-chit.-aiit o< 7'J('W aughymhedrol yK ca<,< CM cei,yddit. Pob unfwynachwynblinuchet—tawed, DimtueddatKyfcj: Ein dylc(j;wydd, swydd dan sél; Dio!c))amcn)ioesdawei. DLW ION, c!od cyftredinawj-.mae'n hueddt), A!neinhed(twc))i;w!sd:)wt; Am ci nodded mwyneiddia.w! Y dytem oil dah) rnawt. T. I

IAi 'llg,.Iti)hitillyld Sei,e)t…

DARLUNIAD CHWERTHINUS O'R…

IAt Argral)ltia(tydd Seren…

[No title]

------, I MARCHNADOEDD..