Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

BARDDONIAETH,

At At-g-t-apkiadydd Serf?:…

I -At Aigraphiadyda s,,,,,…

News
Cite
Share

I At Aigraphiadyda s, G SYR,Dyma!chwigyneithiad Cvmi-aeg o'r Iltv a, y mae ofleiriadoii pabaidd, ac eraill gyda hwy agsydd dan awdnrdodaeth y Pab, dan rwymau i'w gymmeryd. Y mae efyn grynodpb o'u crefydd, ac fe g'farfyddirag efyn un o ddeddt'an (bulls) y Pab Pins IV. pa iai a arddodtr w)th ordinhadau Cynghorta Ti-etit. Dcch- renodd y Cynghorfa hyn eistedd at Ragfyr 13, ')-15, ac a barhaodd gyda pheth dyspeidiau hyd Ragtyt 4, 1563. Ynddo y radarnhawyd yr hoi! gyf'ei)i0tnadau pabaidd toewn at)<ra\vmeth ac yntarferi:t(). Y mae ei (M'dhihadaa fyth mewn cyHawn rym ymhUth y Pabydd- ion, ac fe'u hystyrir ganddynt hwy fet y P'4Jtieddd o iachus-gred (the Stttn(lo.7-d qf ol'tllOdo.ry). G<vcht' ytna, nad oes dim cyfnewidiad barn wedi eynjmcryd lie ])yd yn hyn ymbUth y Pabyddion. Ac y mac yn t hy amlwg i oddiwrth yrordinhadau hya;os bydd y)- awdmdod etto yn cael ei roddi yn nwybw y CathoHcuud Rhllhinig, v bydd i ardderchog lu o terthyron yn fttan i addujno marchnadfa ymehengol SmitMctd. Ga!)wn gasghi yn rhesymmoi pa beth a wnttnt oddiwrth yr !tyn ag y maent umdiei u,ieutltttt-, cyhyd ag na Lyddout yn ymwadu ag awdurdod Cynghoifa Trent. Yr ciddoch, &c. lOAN 0 FYNWY. Y ma@ y lbydd t ba un y mac y Mw caniynot yn cae! ei weinyddu, yn gyntaf ott yn t3-ligil, et tod yn cadarn gredu pob erthygt yn y Gredo 1\ iceaidd, lieu yn fvvy pfigtlöl, y Gredo (;TOHstantinopiaidd. Yna y mac tf v,o myncd ymtaen i )'n¡?:l1,. ci fod yn credu y pethau caniynoi, ac y byo« mno eu (f::i a u hamudmyn :— Yr ydwyfyn y modd diysgogat' yn can:attau ac yn c&f!eid[o traddodiadau apostolaiud ac pghvysit; yii,ily(i a detbdan a go&odedigaethnu erai!! yr egl\vys gailiolig; hefvtt yr -(Iwyf YD yin)ynu wrth yr ystyr iiynnY o'r ys- j grythurau s¡;nctaidd, ag y mae ein sanctaidd Fam yr ¡ eg!wys (swydu y!' hon yw pendeffynn 0) gwir ystyr a'n deongliad), wedi c' ddat ac yu ei dda!; ac ni bydd t nit! byth eu derbyn na'H hesponio, yn groes f'eddwt c\f! syniot y Tadau. Yr ,yf hefyd yn rhwydd yn cyfaddefi fed saith o wir a phriodC\ sacrafennau y Tc.st:,nicnt no wydd, wedi eu setydtu gai., ein Hatgiwydd lesu (jrist a'u bod yn angenrhcidiot i iuchawdwr.aeth; set, bed- ydd, cadarnhad (<,w<Ma<!Mf), y cymmnn, penyd, \r enelnniad eithaf, mddau sanctaidd, a phriodas; eu bod yn cyfiannu gtas) ae o't' rhat hyn, ttis ge!!n- adgy<].)wni bedydd, cadarnhad, acMrddausanctaidd, heb fod \n euog o anrasrwydd. YmheNach, yr ydwyf yn do byn ac yn caniattau deibdan arfetot a de) byniot yr cgiwys gatholig, yn y gweinyddiad pat-clicdig o'r hoH sact afen- nau rhag-grybwyHedig. Y! ydwyf yn cofieidio ycwb! a phob erthygl ag y niae Cyugttorfa.snnctaidd ac an- nhoradwy Trent wedi ci hyspysu a'i osod aHan ynghykh peehod gwreiddiol a chyiiawnhad. Yn yr UB modd, yr wyfyncrcdu fod ynyrctfeten (mass) wir a phtioJot aberth cymmodlon yn eaei ei otftymmn i Ddtnv, (i)os y byw a'r meirw ac i fod yn y sacrafen sancteiddiaf y cymmun, gorph a gwaed, enaid a dwyfot naturein Ha)- giwydd lesu Gnst, yn ddi<fug, yn wirioncddo!, ac yn sytweddot; ac i fod cyfiawn droeditraeth o hoH syiuedd y bata i'w gorph ef, ae o hoil sytwcdd y gwin i'w waed ef, yr !'yn dioedtgaeth y mae yr Egtwys gathoiig yn ei J o.J 81 J alw yn D! aws-syiweddiad. Yr wyf yn c3,tfesp tod, dan bob rhyiv, Grist hollol-a chyflawn, asacrafcJJ. Yr ydwyt' yn cadarn gredn fod pmdat), a bod yr em'idiau a ged- wir ynddo yN cae! Ucshad trwy wt-ddmn y ffyddlonbid. Yrydwyfyn ctedu fod y seintian ag sydd yn teymasH gyda Christ i-gael galw arnynt a'n haddolt; eubod yn offrymniu gweddiau i Dduw troson!, a bod eu creuiau (relics) i gael en haddoii. Yf wyf yn ddiysgog yn dat fed delwau Cnst a'r Forwyn (hi yn wastadu) yn parhau feiiy)*, ac a'i hymddng, ac heiyd o'r sehttiau eiciii, i gael eu cadw, ac i fod addotiad ac anrhydedd yn ddy- ledns iddynt. Yr wyfvn credn fod yi awdm dod o oii- I yngiadaU'(illlbtlgenCes) wcdi cact ei a<)api gan Grist yn ei eglwys,abodeudcfuyddiotd<'b ynneiUduotiachusol i Gnstiaa<M'K)a. Yi' wvf \n cvfaddpf]uai f?Kv?s «:)nft, J." aidd gathoHg ac apostu)aidd Rhufain yw Ma<n a meistres y holl egiwysi. I esgob Khufain, yr hwu yw cantyH- icdydd y bendigedig St. Pcdi- (y pennafo'r apostoliou), a Ftcar lesu Ghst, yr wyf yn addaw ac yn tynglJ- gwir ufttdd-dod. Yr ydwyf hetyd, yn ddiamhenaeth, ya derbyn ac yn arddei yr hoU athrawiaethaH creit! a ddysg" a hyspysn-, ac a osodh' aHan gan y canonau sanctaidd, a'r cynghorfeydd cyffredinoJ, ac yn neiUdno! Y mae'r Pabyddton yn dat mat JDorwyn oedd mam cin lachawdwr hyd ei marwoiaeth. gan GyMghorta annhofadwy Irttifit, Ar yr un pryd, yr wyf yn condemmo, yn gwrthod1 ac yn meUdtth;') (ana- thematize) pob peth ag sydd yn gioes i'r cyfryw, a phob hpresi tMt bynnag, ag sydd wedi ei gondemnio, ei wrth- od, &'i feMith!o gan yf eglwys. Dyma y wir ffydd Gn- tholig, heb yr hon, nis ga!l neb fed yn gadwcdig; a'r hon yr ydwyf 6, y pryd hwn, yn ei chyifesu yn wir- fod(I-ol, <tc yn ei dal yn wirmneddo!. Hyd eithaf fy ngnHn (tr\vy gymmorth Duw) n.u ddaHitf yr unrhyw yn ho!M ac yn ddtgyfnewid hyd yr awr otaf o'm heiniocs, ac mor beHed ag y byddo yuof, mi gymmeraf ofa! y bydd iddi gae! et da), et dysgu, a't phregeth? gan y mat a fyddo tanaf, neu gan y cyfi yw? ag a fydda mewn can- lyniad i fy swydd, yn wrthddrychau fy ng!tadwraeth. Hyn yr ydwyf fi N. yn fi addaw, ei atMuccdu, a'i dyngn. Felly Duw, a'r cfengyl sanctaidd hoi], a'm cynno)t!iwyo." Y fath ydywHw yr oifeuiatd pallaidd, &c. Cawn ynddo olwg gyflawn at' egwyddorion en crevydd; gad- awat'i'r darttenydd -,Ivnekitlitir y sylwadati b'(Jany ainoag afyddoynymgynnygt'\vfeddwleihnn.

At Arg-raphiadydd Seren Gamer.I

At Algruphiadydd &Tf?< GoMCi'.I

IAi 'llg,.Iti)hitillyld Sei,e)t…

DARLUNIAD CHWERTHINUS O'R…

IAt Argral)ltia(tydd Seren…

[No title]

------, I MARCHNADOEDD..