Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

ATEINCOHEBWYR.

FFEIRIAU CYMRU YM MIS HYDREF.I…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

PRIODODD, Dydd Sadwrn d!weddaf, yn Lianbcd:- pent TMr. Thorns Diivics, TvhsJ}i!.e!¡wr, a IMrs. M. Da\Cie5, Masnaehwra¡g:, y ddan 0'1' B'2 ¡¡chod, Dy<)dLh)ndi\veddaf, ïl Arbe).th, M! Wi¡¡i¡¡m Dncktield, Cr5dd, il Miss EJizubetll Mi!c; y ddau 0'1' dief'uchod. W\ thno.s t'f'dydd Dun diweddaf, vn Bnss!)!pa', swvdd Mynwy, M)-. Dyke, Cytryriwr, o Fpithvr Tvdfi!, a Miss M. Jones, mt-rch icnanga!' v dtwcdd.u Harctt. J. Jon.s' o'rilcbtaenaf. Is-gndpcn Hushes, f) Feiwyt- Hrrnhino! Caern;-¡,.folt, à j\Jiss _111111'1, 1'}llõ).h h..n.4-' 1'1. T lH-n. I". "U" "H. ,-1-.& U\;IHt.1 J \1'11 J. JUHe U ua-el'- narfon. At- y 1ic, yn Manafon, Parch. John Duvics, o'r Dref-ncwy()(),aJane,meIchKtcePrvt;e,Ysw.u Monatbn,T)'efa[dwyn. Dydd jMaurth wytiinos i'r dhveddnf. yn Llanriig, Zaccheus Jones, Toll-gaslydd, Cuernm-fon, unixfabT Jones, o'r Bryn-tu'ton, Yswain, a Miss Ann Hasiam' chwacry Canwttad HasJam, o Bodtua!, Caei-u.nfb! Ar y i7eg, —— Wiliam, Ysw. o Chart P!ace, swvdd Cent, a Margaret, mercil henaf y dtweddar Gadpen Beaver, o Yn\s Mon. HUFARW, Ar y 22ain o'r mis hwn, yn Arberth. yn 70 oed, wedi tan- wythnos o !cfyd, Mr. Thomas Bowen, 'nasnachwr sefydiog yn y dret'i'.omM.yr h\vn a berciud gan y c'y;- oethog n'r ttawd. Yr wythnos ddhvc-ddafyn ddisymmwth,mewnnewv!: pariysatdd, yn SO inhvydd' oed, Mrs. Jamfs, -y di\vedd.n' Mr. S. J:t)ncs,oGHtM y Mynydd, npu fct g-clwir yn gyifted!n, Cam y l,¡fl'lJjn: swy;hl Penfi-J. Cwraig a bcrciiid yn fawr am ei tMfIion a'i charedig- t\\ydo yn y gymmydogaeth. Yn swydd Penfrc, at- yr S]am o'r nji'- hwn. Mrs. Gwythe)', g\Ycdd\v diweddar Mr Gwythei', o Gasteii y Merin,yn y phvyt'hwnnw. Yr wythnos ddiweddsf, \Yedl dan hs o e)cf\'d, Yrhwn addioddefodd gydi- a:nynedd Cristiano()J, Mr. Wm. Hitchins, o Pen y Back, p!\vyt' UaHddowror, swvdd Cacrfyr<-1din, LIat'urwr cyfrifoI, a'r !i\vn a gerid N' ii gyffredin aiM ei ymJdygiad heddychot, \n Cfjum oed. Pytherhos i tteddyw, yn Llamlyfin, geriiaw HaHde bic, swydd Cacrf\rddin,'Miss Motg!U),o'i-i!e h\vnn\v. Wythnos i echdoe, yng Ngbaerfyrddtn, pr gaLu In\'111 Evan Davies' Arwerthyddcybcc r,4.,tclioiieei,). Yn Uangain, swydd Caert'yrddiu, Mrs. Elizabeth Morris, s;weddw. Aun Peters, incrch. Edward Peters, o'r Fvnac!do? Foregatf,yMwyt!iig, yu 12 mtwydd oed, yr oedd ei Arc!) (C,!gi)i) yn bum troedr'edd o hyd ac yn ddwv o )ed. Yr oedd wedi bwytta swnper dda y nos o'r btacu, ae ynghylch trior gIoch y boreochneidiodd ddwy waitu, a thrcnl;odd yn ddiattrc¡!. Wythnos i'r Mawrtb diw eddaf, Mr. Richard Lloyd, o Bcaumaris. Pythet'nos i ))eddyw, yn 84 m!wydd oed, Mrs. Morgan, mam Mr. Morgan, Parry's Lodgp, AtniHch. Yn ddtwedd:t),yn Brynsola, -ei-Iiiiw Pw!!he!i, wedi hir a bim gystudd, Mr. Richard Wittams.

I --LT.O-NG-N LINVYI)DION.

IMARCHNADOEDU CARTREFOL.