Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

ATEINCOHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ATEINCOHEBWYR. n7 'ydym ?'n dd:otch?;n-1 C nation nm ?'r hyn a wnarth  )'mddangos .? ?d ?' r "?' Dicthasofn ?i?-t amser!?e!t!iu At<<?hiad B. i A)-??.r ?? '?" ?'' ?y'????? Mev.H un o'r rintyuatt Ih- Yr ydym wed, derhyn ys;?;rifen P. nrnvmmerM Gwcinidog da, ond n.d ydym wed; cac! h¿¡¡ruldcTI d:¡rUcIl, gau !i:) ddactL i taw nes ccdd y Paxui- va tt,7()S a tr 0, yw P' T. y" dar!Jen Scrpn Gcmer, fc genfydd c:n bud I- C'ORucjr.YYLV.YH. ?''? "('cl1 T hmnns.Sinpwr t't I ( J);nid Tl1oll1:¡s, SÎojJwr (?-?"y p?,ch.J.Kd.a<nKis- ?y'ntar0;?r D.B.Jonc. ?"?fnt Wa!L<-rAh?-m .?"'taen T:!os.H(-weh", rost)nnstcr ?'-dydd -p?t-OiHc.- ?rthyr-T\d)it W. M. t):). Postmaster 'dare J<)!)n?yr.ot),P<)stmas<<'r (?.tyrddm J.E\-ans,A)-?ratiydd,&c. f?'?y Jo)'nRnb('r<s,S)?p'.Yr ?""?'ydd'\nEtK!va Ttn!f<.hvTt«))nas t?),dt? l.cdcncki'Aans ?'?yin -D.R.H?,Si<.pt? 'S?'"c -Th<?nasT!H)m:Ls J?\).?ddn,- (,.?o,.th ??,'y?t -J?)nFric(',P()st.m:Mtcr ??rdd -— J.nnpsThonms .'?uraf-th ]);.vid Thorny ?'Prgwaun -IIcnryEvans A rtjei-th -.p,u-c!t.Wi!!iamTho)nas At ??? ?? Parch. John James ne¡h CaiebLcwis i (Li??? '"?''P"ntStFpheu Jlm;hJo))t-s, Post-master (i "Y'vern ysti-al D.?id Rich?-.h Atntwch ? l?'!Mn!'dJo!)t'?,P<)s!mas<pr UoQedl'rl Pardl..J ohn b.-Ims Caertrvbi\ Owen \YillhlJls, l'ostrn;Lbt('r Llancrc!ty:ncdd Benjamin,Jolles ?Tynsn"n"-e\'n Evun Tho)n:is, Postmastt'). ?!anKci'ur ? W- Ru?'r? ?rtn-or Ricl'at'd Jones ?'wifitety- = 'P?''ch.A t''t)'n' Jon< ?'H'rnartbn 1 ? Parch. Hf'njmuin Jones ?rcmndoc- R'<'eJo"<'s ?i'tibych- ?'H"]m?)!ha)ns ) lJi!!lhych -Th''s.(it't'rN;i-!t()'y(!< ?c. \Vrexliam. J. Painter LI\.frncrt!twr l.1anrwst -?.H.a,n))ayics R'Hhia- ??????t?????r Llangullen .lohn I?<!w:u-tts Jtala R. Sanrtersnn, A rgraffvlhl JJo1gdlau !!ichaT()Jonps,Ara:rat!ydd ? '??nchynHpth?- P.?-h. John Junes J\IachynJlNh R'ch:.rd. ?,.s anfy!Iin- .?ani?s -MwardP_nce I -? ?uewyddai-W-vs"e" ?LvH))Lt'\v)s,U,,yf,. nv('rt-hwr,a ?')n<vn??? John Tibhins, A)-?)-;?yd(t nritYPi:Ol ?-h.E'?.o?. J ?.. ?S?? I Newton & Cn.?arwick- S(iu;u-e;J. 'tntt\Dect- sti'cet; N ewgatc-Strect, ? ?<S?? I bdop 'le"%N-isv?yd ??'" Je?'reys, Ys?-. fo? ?,, BOrth I IIN'?N"Yfld ?? ? Mwrdeisdref Abertawe drosy l1g¡l1l ?wvddvn ?'?'"oL Ac y mae John Grov? Ys\vam,  be d" t' d If ( ?edi <-ae?! "?"odHfod yn Henndur (?Me.MaM) yn \r)];,?,. 1 N'dVlleall fod Cymde?thas Gydr-'c?hol Peny- of Ja1n.  J" ?\n?'! ???' ?' a?'?'s?!t plant V Uodion, i g.)el et 'I "l ??'-Y7?d <' Hydrei' nesaf.' B?-h- U\\i() add r ??r- ?< ? ? ??"?'??\n?hvys Prn..bont a? llcg o-r '.a 11'ilcthi. J ? .thr.ethh- p,?,?, ;,?. „, ? p,?.g Thomas H<mcorne,acwe<H hyNnyhohry plant yn gy- hoeddus. Y mae yr aetodau yn dymnno yn fnwr i'r Cyfmfodfod mor IHosog ng y byddo alluedig, fei y by- ddp Hwyddiant yr ysgoUon ac ansawdd y Trysotfeydd yn wybodus yn gyffi-ediii. Wedi hynny y macnt yn bwriadu ciniHwa ynghyd am bedwar o'r g!orh, yn y Wyndham's Arms; pris y giniaw, a pheint o win, tydd 6s. 6d. —— I CYFARFOD MBL GYMDEITHA5 GYNNORTH- WYOL PENYBONT-AROGWR. Dywenydd mawr gennym fynen, fed y cyfarfod a gynnathvyd ym Mhenybont, ar yr 20 o'r mis hwn, i'r diben i frurfio Hibi Gymdetthas, yn dra !!iosog ac yn gyt'rifbl i'r etthaf. Yt- ocdd y pat'ch gWi'eso a gyn- !!y)'fiY\yd ynghalon pob nn ag oedd yn wyddtbdo), a't- itwn a brofwyd gnu !awcr trwy en cynnygtot) pared a selog o'u gwasanaeth i d(!wyu ym!aen amcanion y Gyotdpithas, yu dra boddhaoi a hytryd, ac a rydd Hapn- bra\vf cyssutus o l\vyd(Hai)t yn eu gweitht'edoedd rhagHaw. Ductii y Pare)). J. Owen, un o Ysgrif !ag- tawiaid y fam Gyotdeithas, )Mewn modd ca¡'uiigol i't- cyfinfbd, yn ganlynoJ i wahoddiad neiKtHo!. Y mae iiafur y s; bOllhcddig tra p!ta)'c!)::s hwu yn !hvy)' ad- 'naby(!dus bel/aeh, ac yn cae! ei bns!0 mev.n modd dyludwy niewnamryw barthan o Gymm; ac yi- ydym yn dis,wyl yn hydons am y canjyniadan mwyaf dvni- uno! i'w hyawdicdd, a'r v da(Heuodd yn achos y Bibi Gy)ndeii!!as Frytana:dd a Tht'Hn)cr, o fe\vn i'n tertynau ein honain. I L!nn\vyd y gadatr mewn modd tra chymhwys gan Thos. Wyndham,Ysw. A. S. dros y sh-, yr hwn a dder- f.'yniodd swydd Dywydd i'r Gymdcithas, ac a agorodd ddiben y cynn'fod inewn annerchind byrac argraphiad- ot, gan eghn'o't- gwrthddrych o'n b!aen yna cfe a gyHwynond Mr. Owen i syhv'r cyf.u-fod, gan ddcisyf arno ct'ddm'hu'io yn hcinethach w! thddrych, cYl1l1nniau; a timedd y sefydiiad tt-a arddeichog, o'r Itwn yr oedd efe yn gyuny: chiohvr. Ac ynadacth Mt-. Owen ym!aen, ac yn o! ei ddu!! !'y.)wd! ac amlygíadol arfo'o), a ldcchreno(ld eglm-o cyntfunlno'rscfydiiad, ac tnewt] riies o rcsyman ccdyrn a chyHron.s efe a ddyn!cl:wc!udd y ff'ng-l'csvmau a ddyg;"yd yn ct ftbyn, ac a roddodd hancs bvr o'i iwyddiant, yn nnncd ymlapn gan. wasgaru pe!j'dr atifm'v.c) wu'ionedd di'os bartt) hchtcth o'r byd trig-ian- no]. Etc a gyfci)'iodd at y cyhuddiad a (ldygwyd gan ry\v ddytnun yn cibyn y Hibi Cy)Hdcit)ias Frytanaidd a Ttnantor, set' ei bod yn wrthwynebol i'r Gy)ndeit[:as at hclaet!)') Cwybodaeth Crlstianogol, a'i bod wedi et chodia)' ben yrhcn scfydJiad paichus hwnnw. E'o a andygodd anghyBawnder y cytntddtad hwn, ttwyddn!)- i,o,s Had yw cynUun y sci'ydimd ttwnnw yn caniattau end rhyw gyfran nciHtuo! o'f wl:td\)'iaet!t i fod yn aciuda!) ac yn gyd-ucithwyr ynddo, o nad yw yn lkrhyn nt'b ond actodau o'r Eghvys Sctydicdig; ac nad ocd(t erioed wed! Itciactiiu ct ragolygiadau hanncr mor belled a't- Bib! Gymdeitlms Frytanaidd a Thramor, er fod et an'can yn (ha chanmo!ad\vy ac er amhydedd t'f sawt a'i <furfiasant; ac y mae M ddet'nyddiotdcb !\vedicac!cibrcHcynbeI!ed as; y mae ei \vtt!iddry<;Ii ¡y(vngol yn cyrhacdd; end yn ol nattm' y .scfydHad! !)wn))\\ iud<)ic)ton fyt!i fod yn ymgynnuUfa gythedin, t't- !ion y gait:u ho!I gyfciHion ocfydd a'r U'b! ym. gasgt)),fctcyd-ddei!iaid i DvwYsot, Y TANGKEFjuun cr meddu o bonyntamryw dateithau o broffcs gvdwvb- odo! o dan ci Lywodt'aeth ef;nad ocdd y B;bl Gvn:- dcithas y:) gwnenthu!' dtm i attat gyrriad ¡lwyddian;¡us ei ltynafJaíid, 011(1 i'r gwrthwyneb yr ocd() wceli gwncu- t)!)frymge!ed<!wyt' cyfrifo! y Gyfudeitiias Iionno yn fwy gwcitiigm' a IINvy(ldi-,Illllus, wrth fyned ymiaen yii cu gyrfa ?icilltuol o haetion). Efe a sytwodd yndicHac)). nad ocdd nn achos o eiddtgcdd rhwng y dd\vy Gym. dt'ithas. Y maent yn c)'d-gofJeidiö yf un gwrthddrych end fod y H)bl Gymdeithas wcdi ei Itagweddu yn y faMi fodd a pheidio ymyraeth a thybian nciiitnol nn cg!wy?,nacageiddo un dyn mugot; ond dospat'tlin't- un ysgtifenadnu Sauctaidd, a't- un cyncithiad awhu-- dodol a derbynio!. Aeth Mr. Owen rhagddo, gan aml"gÚ ct fed yn gobeitt'io yn gada<n y byddai't' unüJ- iaetn Yl)illiitil Crtstianos.iou o bob cnw, Yt- !MVi) it !\vetthi\vyd mewn modd dedwydd gan sefydHad BibI! Gymdelthas F<ytana!dd a Tinamo), i ddwyn aHan yn v diwedd y fath gyd-drawtad mocsol a cbymdcithaso: yn y byd, HH bu mo'i g-z-felgl-) wcdi cyawr I)CI-flaitili adwy:, ac y byddai i ni on gaci itawcnhan ynnhyd trwy ef!'eit!:iau't' Gyntdeithastton, ymu!lt)< y rhat iiynhy o boh ceupdl agydyntynofniDuw ac yn gweithredn a bodyn ddinHKy(!(!ion c't- wfad neihinidd hout-io, ile y mae pob gv. ahaniacthau dynoi wcdt car! en Hyngcu i tynn gan uynniant didertyu unoiiactit angyiaidd a ttn'agy'yddot. H!in gpnnym na's ga!!wn dd:tyn Mr. Owen tt-\vy ei hot) araeth ryinmus H hywiog, (-IT(,-itl)iaii yr hon ocddynt wctedig yngwyncbpryd y Wedi ti'Mthvnad Knight, uno'rl.sh-wyddion, gyn- nyg ar ibd i ddiotchgarwch y Cyfattbd gael ei rocdi i Mr. Owcnamddytbdi't-cyfarfbd.iic am y madder cithio) ag oedd ef wedt cynnorthwyo amcan pwvsig y Gymdeit1:s; anncrc!i\\y(! jM)-. Owen gan y Cadehwi' mc\v)) iait!) t-yHitwn o deim).td, an ytnudroddion it ddy- nodent yr olwg f"r ocdd in- ei wasn'mcth v dydd hwtnuv, n g%vei-tii ei wa.sanacth yniroddot :i <<i\\o!j)-, v!- hwn a t-oddai cfe yn b:)!-haus tHag at d(hvyu ym!nen v gnrcu o nchosion; yror-dd hyn tnor cghu-, fei nad ocdd cud catonau oet- anhei)n!adwy :u' nn fuasmyn adse!nio pot) gmr a phob anigym-ediad a tYnegodd, Yu ystod y cyfari'od, cynnysgaeddwyd y gymûcithas, gan ygwir Amhydcddus Syr John NichoH, ag am]y:ad o'i gym- mct-Hdwyacth catonHog cfo ddtbcnK):) pwysfawr achtod- fawr y gymdcithas; at- cr ei ibd yn tct'idocihftu ynt wrpiddiot yn gafaclu a't- gymdeithas !)eunf, at yr hon y cyfeuias:d, scf y gymdeithas at hclaetiiu gwybodaeth Cristianogol. Efe a fyncgodd nad oedd wedt cym- incryd rhan ncillduoJ )'1\ trnrtiad y gymdeithas hon, gan ystyried y*Cadcirwi- tcilwng a Boneddigion pt-cil! yn 7 t l-?oiieddigioii cre'lll -ii fwy cYlnwys ac am t'od y ;c('I'fJIialllnVl; yn UeaYvt, yr oedd yn gwcddu i't- rhai ocddynt fynychach yn y wlad nag ei' maenot't wrth d<twyn ei achosion ymtacu ond er hynny, bydthu i'r gymdeithas gad et gyunoithwy cfyn liyiiiiy? I)vd;?-,Ii i'r gyiiideitlias gael ei g y iiiioi-tliw?, e f 3,ii M)'.H.Wanng.oGaste!lnedd (yrhwnadd:)cth. gyda Mr. Owen i'w sryunorthwyo YlJg ngwatth y cyfar- fed hwn) wrth ccfnogt'r cynnyg, artbd i danscritiadau a rhoddton t gact eu thoddi yn ddto<(!, a adroddodd :)))!ryw o bcthuupwysig, cghn'haoIo'DMHHieision tnuesoi ag ydynt yn tarddH oddhvt'tti HibHaidd, a rheo!au :.wdm'dodol yr pfeng\ Efe a gyfeiriodd at y rbitedt hynod c- fychan, o m;hos!on bcius ag oeddynt yn gofyn cyfryngdod y barnwy! yn en cylchdaith ddiwcddaf tt-wy' Dywysogacth, ac yn ncUtduot ut yr hyn a gyhocddwyd yn y pap'!rau ne\v- yddion, nad oedd gymmaint ag un dan y cyhnddiad o fod yn ddrwg wcithrcdwr y'n Mr<nv(Uys dhveddaf y Ba!a, Mcirlo!)." Dywedodd Mr. W. mai pan ddartten- odd hyn, t'w fcddul !;yfcn'Io yn ddmttreg at set'yd!'ad Bib! GymdcitLasyn gyHrar yn y Baia, a'rawydd gydà'l' hwn y derbyntwyd ae y gwasgarwyd y Bib) yH y d!'ef a'r gymmydogaeth !)onno; ac ni aUasal efe beidio credu, acyroeddynhydettt nad oedd y grcdiniaeth hyn yri !ddisytfaen, mat t eSaith pgwyddorion yHibI, o tBiat' mewn rhan, yr oedd y tieihad ilyn o ddrwg cyhoedd i gael ei hriodoU ac efc a ychwauegodd, mat at n'yn!ant egwyddonon dfeithiQl y Testament Ncwydd, y!' oeddym i edrych am ddyfodiad yr aMser, pan byddo ddfygau beidio, hen dwy!I i fethu, a cb\Hawnder godi ei eMoriat) yn nchc! a dychwe!yd heddv.'ch i estyn ei holewyddcn dros y byd, a diniweidrwydd ddisgyn yn ei gwisg wen o'rnefoedd, a thrig&gyda Jynion. Wedt hynny efe a he'aethodd ar ragoriaeth rheoJan moeso! yr ysgryth- uran ar bob rheolau erem, y ttn sytwi fod yr ho!l athraw- iaethan ar a wyddOm ni aiyt danynt. a? vdvnt cvmhwvs t ddwy:) yndaen ddedwyd.dwch moeso!, a chy'frinachoi, gaet eu tadogi i'f ysgrifcnadau sanctaidd. Efea der- tynodd trwy ddywedr-d ei fod yn gobe:th:o, trwy'r Gymdeithas hou ac f rei!t yn y Dywysogaeth, ynghyd a'r r:]n: a S'm-<id etto, y galluogid pob dyn ttawdar fyr- der i ddywed'd) wt'tb ddychwehd c!od i Roddwr pob rhoddiad daionus, "Cymmerais dyorcftymmvulonyn etifeddiaeth dros byt) t: 0 herwydd IlawenydJ f%l i)glli-,tloil ydynt." Sal. cxix. -11. Mr. Robut Dan:, wrth gefnogi'r cynnyg o ddtdch- garwch i'r Cadch'w), a datodd dcyrnged ddytedm iddo ¡ amyHawoedd gan<tdo vii fl'tii,tiad y Gymdeithas, a'i sel drosti hyd yn a\\ r, a rhoddo(ft1-y fath ddaduniad o'i ymdrechiada!! fel nas gaUasat fcthu dwyn yr unoUaeth mwyat'caionog yn y (Holchgarwch. Efe hcf'yd a gt-v- bwy!!odd pnwan yr Ani-hydeddus Windham Qn:n, Miiwriad Knight, M. P. Trahcl'l1c, Yswain, a Boncdd- igion o-cin, y ha: yn <!ra pka! od a roddasant cu hcnwau \vrth yHghyd. LIcfarodd IHr, 0\;cn anu'yw weithiau vn y c%-fiii-foc! a chymmcrodd y cyHc i tvnegu y gwyddai et'e amanu'vw o'i- lictli?,ii adi'aethwyd gnu Mr. Waring, athet-fyncdd ci a:'aeth ddnvcddaftrwy. ddy\ve<!yd tod gwcddi'r SahH. ydd yn weddi ei g'aIou;cf y pryd hynny, (a phwy na ymunaL ynddi?:) A byddcd prydferthwch yrArgiwydd eiiiDitw arnom ni 6 athrcfna weithred ein dwytaw \n- om ni; ic, trefi.a waith ein dwylaw," Sal.xc. 1?'. Bydd i gofres Tansgrifwyr Bibt Gymdeithas Gyn- nort'nvyot Pcnybont, a chano! swydd Mcrganwg, 'ym- ddnngo', yn ein rhifyn ncsaf. Cynnalwyd Cyfhitbd cyntat'Gweithtcd'.vyi-(C'oMM:fMfc) y Gymdeithas ochod dydd L!n!) yr hwn a ohirwyd hyd ddydd Lh.n nesaf, pryd y cyuhaiirefynLIys-dyPenybont, am ddeuddcgo'rgloch. Yr oedd g\vci't!ad yr anifciilaid yn frau- Lhmgadog, y:- wythuos ddiwedtLt; yn fwy bywiog, nc am uwch prisocdd ti.)g oeddynt y:) ddtwcddar; gwcrthwyd yr hoU foch a (idygwyd i'r H'uirdi-aiinoeth am bnsoedd da. HwitiOKtd dydd Gwcne)-, a Aah- Penfro dydd Sadwrn it /ki-I)ei-fli dydd L!)in dnveddat, a!)i brisoedd da; ac f<)y y map gan y i!af)!t- ragoiygawd da, pan y mac hon gynnyrchci dyddyn yn debyg iwci'thu am b:is )loll gyiiiiyi,cli ei dyd,, ,vji vn dcbv,- i wertliu aiii bi-iq Nid oedd ond yehydig ga!s ar yr anifcIHaid corniog yn Hair Abcryt\\yth ar yr St'ed o'r mis !i\vn/ a'r rhai a werth\yd a aetitant am bhsoedd Hed isel. Y mae'r vd yn y gymmydogacth uchod, a phart!)au cren: o'r Dyw- ysogaeth wedi eigasgtuofcwn ychydtg; cnydiodd y tnacsydd a'r pc:i!anau yn fawr oddi amgylch i'r di-efi ))chodynytym))<):-dL.wcddaf; adaHwyd cryn lawei' o ysgndan (pcnweig) a mccryH yn y yno v nosweith- iuu diweddaf. Oherwydd fod cynnifer o dai newydd- io!) wedt cael cu hadettadu yn y drefhonno, ind ecdd. tai arferot o ddc: byn 'iettywyr yn agos mor iiawncd yr hafhwnagartcro). Ymaeydyt'llhriaidyndectn-eu! cilio rw gwlad en hnnain o'r ymoichfsydd yngNghym- i ru, ac odid i nemmnwr o honynt: aros wcdi'r mis !iwn. DaelhIIongoFftaiHgeyn ddiweddaT ag ychwaneg na 3,000 o fesur:m wytit galwyn (lcil/cheste/s) o wenit)), iLaneHi,swydd Caerf\rddin, ond am na fedrwyd ci werthu yn y tiong-borth hunnw, yr ydys vn disgwyi \r ymdrecha'r mcistr ci werUm yng NghaerfyrddtnJ ucu ratO'rt)cil cytag(!S. Dydd Snl\\yHiuos i'r diweddaf, traetlnvyd prcgeth gan y Parch. Mr O..vp)), o Fniham, yn Egtwys Pedr, Cacri'yrddit!,c!-buddacannogactu i'r ysgolion Sabb:)- thoiy!tydrcfhonHt),an\vedi'i' brcgcth casg'wyd :)()t. 16:5. wrth y drysan. Prof'odd y (1,,i(lletiwr gwrcsog a g'a!Iucghwn drcsyr nchos gorpu, tr.Yy anu'yw resym- man diymwad, ei bod yn ddytcdswydd otplnvyscdig ar y cyfoethogion i ;ynlJorthwyo pob sefydtiad ag sydd yn tnpddniddynoii,gwn)eiddio,a.Chris<:tanogi,vrhm I Yl!ynt)"11 Rwr IHcwn tywyllwch, a: nnwybrdacth. A I dvwedodtl Had oceld dim i!.u na 900 o ddymon o boh oedran yu ti\\y g". tFch b sci- yd!iadynB)'ysto. Me\vn cyf'at'fod tra. clivfi-ifol ,1 Hioso? o Ftbt Gvm- dcithas Gy)jnoi-thwyo! A!Jcrtciti, a trytHtniiMyd m-' yr 16f'g o'r mis lnn\; 'i¡¡am Lewes, Ysw. yt) yGnd:th-; darUenodd y fareii. John Jones, un (/<- Y sgrif-ragla i:i:d, fyncgiad y!- eisteddfod n)u y flwyddyn n :!Cth heibto,athr<m<hoddyPa!'ch. M)-. Owen .u-acth HuU!, bywiognvy(hl; ac eglnrdcr arferol, -,ti- fanyr wertli y cyfiyw sct\d).adan, t focsoi!, caiiac- ciddio, a dwyn ymiaen achosion tytiihot'ol a thiagywydd- ol Y mae Mr. Gt'ifHth o'i' Garre!lwyd wpdi gosod nUan Ct waith glo gwerthfaw' igymdeithasj Y thai, t't'I y ?o, bcith: a Ynys M6:t, ag helacthwydd o lo, cyn dt\vcdd y gauaf nesai'. i;<)\Yy('!iO(Ki ttn or cpttyiau yn y ccrt.yu .syd<) yn g-erJlaw (Jor\vcn,a<; n g.utiynot t hyn t:u'awodd y (-ei- hyd yn crbyn y toU-horth f ?M''M/??-?([/e') gyd?'t' fath t'ym, nRS hwriwyd yi- hoH i'ynedonon aHat'ot cd'? ar y co'byd, tor! odd t)!) o !ionynt asgwrn ei bc.n, :!€ nid oeddynt yu dtsgv.-yl iddo fyw yclnvuneg nn dhvi-nod nenddau. liysbysir ntewn Ilythyr o'r Tralhvn, swydd Tt'ef.dd- wyn, n.id ocdd p:Yll1maint t)g Hn U'oscdd\ i garl ei !<nft yn y bt':nvdtys diwclf¡1af ynÙ;: nac unpet!) aruHobwys; )))-in yr oedd g\vohr;m'r (-yi'rcit!nvyr yn tldigon iddynt iie(i o(itli vno. Yn ein pHRH'' dhveddaf, cyboeddnsom hanes t-hyfedd, yr hwn a o'r T,¡úlct q/' BIemol' ynghylch hct)\vrmg M' cnw JJIin Beanmnris, v'<;di csgor iu'fnb p.tn oedd yn 73 oe(l. Yr ymhoti m' ot itynny, at- i ul yn gl'edadwy, na <!di&vvddodd y fath,amgylehiaderioedyn Beanmaris. ¡ Y i- oe d licil chw a'r pedt'an nchod, yn bvw ym MhwM y pIwyfMandriHo, s\\ydd ninbych y hon a nngiai ci bod yn t'etch:og, a tiu'wy duyf.ns o'l ctddo hi a't- fit! wraig, tuenwyd y son ay Jed ct bod wedi esgorar bicntyn m<u'\v; ond, gc'sod\vyd n)am\I c!t\vi!Iad <a' dt'oed gaii Ynad ag ocdd yn unneddu yn y plwyf, ac o't- dhvcd(! c:)fwyd :tnan nad ocdd ond twy!: gwaithus. <'anys ?-cdi cloddio yn v fan, He y dywedLd fed yniaban i y iiia b aii ¡ wedi ei gtaddx, ni f'hafwyd y:i0 ddim OHd rhvw pym- ntaint o csg!l1'1l M'n wcdi en troi i fynti H.cwn t'en hMan wtan. Nid ocs iunhcuacth na fydd i achos Johanna Sonthcottc tiro! ni[an yn y cyiMyb fodd rhyfcddol'-— 0'1' .LV, ,rilles Gazi?tte. Dim Uai na deunaw o ddymon a euog-ffirnwyd i ddt- oddcf mat'wolaeth ym Mt'awdiys LiincHstp: yr hwn a de"f3-iiodd pythcfnos H'cddyw—dcHnaw mcwn un sh Ylx I-loegr; dim nn yn illi 11, a r odeg CymrH Cai'wyd pvs,odtil iled f?wr 11 Ct(iiNvedcla. vn firw yn yratondan atmeddte GniMth Oakcly, Vsw. ge!Unw 1. iltlyi)lvlcll, s%vyti,i ot (id In saitL t!ocdfcdd o ddytnder o asgeil M- ?? ?-i'n hyd at:111 araU I dan ei fot, ac yn chwech o hyd, a thybh' el fed yMghyI'ch ped\ a'' CKUt o die.t. r hwn gael ei ddenn o't elfen nattnt'io! gan yr uche! !anW o'i' mor yn ddiweddar, ac ar waith y Hanw yn cHio, gadawyd efmewn He rhy fas iddo noho. Yr opdd yn yrnddnngos o beli yn debycach i ben pysgodyn nag i bysgodyn cyian. Damwaíll «nglteuol,Claddwyd Robert Jones, (gwetth- iwr) yn fyw, yngwae!od pydew, yr hwn oedd efe \n e' gtoddiogeriiaw Gobowen, yn agos i Groesoswallt gan briddfeini, coed, a ph' idd, y rhai oeddynt o naw ddeg Hath o ddyfnder arno digwyddo<!d hyn dydd LIun, ac fet y tybid fod yr ystrnan wedi ei fahu:o yn ddryHiaU) nid oeddid yn goiygn, trwy'r n.esnrau di-f)ys a gytn' merwyd,ondcaetgafael yn ei gorph; am hynny nid aeth y gwaith o godt'r ysg,-ii-titioii o'f pydew ym!acn ond yn arat' lawn cyn dydd McK;))cr, pryd y dacth ,;lowy1' (colliers) prolcdig o Chirk, gcrliaw Gwrecsham, y rhai a weithiasant hyd y nos: yngiMch 10 o'r glocii !)0)e dydd lan, hwy a synnasant o herwydd clywed !t.)ts y dtoddcfyddannedwydd yngwae!od y pydew, yr hwn a niwai a)n ei feist). Yu d<oed vmdrenhwYd hv.) y cithai'i'w gynunoyd a)]im. Am dn o'r gtoch yn y prydnawn, yr oeddyntwedi symmud yr ysgarthion o'r pydew i raddau mo!- bcHeda chyrhacdd gwyncb vtruan, a rhoddi rhyw beth iddo i'w :rymme)-yd, vnot c'vv farwy- f!dyd Uaw-t'eddyg. Oud nr aHwyd symniud y cwbl odtii wrth ei ben nes oedd ynghylch tt-i o'i-. glocit borR dydd Gwener, end yr oedd y dioddehdd annedwydd wedt tnarw yiigliylili hauner awr cyn hynnv. Yr ocdd dcuddeg nwr wedi mvned heibto uddf ar nan roddwyd yr yntborth cyntat' iddo cyn bod vr holt vsg- at-thton wedi en symmud ymaitti, thaid i ])yn ymddan- gos yn bet]) tra hynod i'r rhai nad oeddynt Yn gweled yr otygfn athnst, ond yr oedd yn aiioclicladwy. OWEN JONES, MYFYR. YSWAIN. Bu farw; y 26a'n o'rnns hwn, yn ei 73 mhlwydd oed, y gwiw a'r enwog Gymro Mr. Owen Jones, gvnto Lan- fihangel LIyny Myfyr, swydd Ddinbvc! end crvs an:- 'yw flyny(idaii o Upper Thames StTcct,yn L!)U)dain, yr !'wn a ddtoddei'odd ci ddiifmvrgystuddinudros inwero £soedd yn y ntodd niwyaf amyneddgar ag a oedd ddi- cho)i u.) wneud. Efe ocdd \vt- anwyi, a thad tvner, a chyfaiU t}'ydd!on: bydd ei tarwoiaeth vn goHed an- nhracthattwy i'w deu!n, yn enwedig t'w wraig anwvl alaethns, a'i b!ant bac!), ac hfi'yd i'w 1)oH gyfciHio)), ac yn !)eiHdt!o! i'r hwu sydd yn tystioiaethu itynam dano cf, ac yi) wii-1 Gymru yn gyffl'ed¡nol; canys efe a fn dra buddio! yn eianisern.ewnami-ywystyt-iaethau; efe a gasg!odd, drwy t'awr drau! a diwydrwydd, lawcr o ys- gnfeniadau y CynfcirdlI a chyfausoddian ereill, y iiuu ydynt \verthfawl' iawn, ae yn ddiammell a t\ddat)tfeHyi i ocsocdd i ddyfbd. Trwy ei gynnorthwy cf gan .nwvaf y dncth Geiriyft y dhveddar a'r parchedix Mr. John W;¡I(ers aihu) o'r wasg i wydd y cytt.edm, ac yi- wyfv:i COhO i Mr. Waiters yn ei ragymadrodd gofia \n barc!)us am dauo urth grybwy]! amei dansgrifwyr a'f gvnnorth- -.N-yi-, iddo ddywedyd fcl j.yn, ctto yn tyw, creW wedi myued ymaith, pa rat na fcttryr Awdnr lai na'u henwi, o ho-wydd eu bod vn haeddianot o'i ddio'chpaiwch, set, y gwhfbddoi a'r h..elionus Mr. 0\\cti Jones, cynnorthwyr a chyftanwr y gwaith yn Lhindain, cr nad ydyw end anadnabyddns i'r Awdur," &c. Yt ydys yu Ued hyshys iddo fod yn pvnnart!nv\o! iawn i ddwyn ym:aeu y ?waith maith ?odidog hwnnw iawn  gwaith maith godidog hwnnw, set, hClrlyrr y (Iysgedig gyt¡ÜJllHr, WilHam Owen, a I .u-graphwyd yn JJundain yn nghytch 20 m)ynedd 'vn o] ac y tnaa i\h'. W. O. het'yd \n o-ybwytLyn ci Rag? dt'aethawd ci tod dan yrhwymedi?aethmt mwyafiddo (ii-iietliiiNi,(l ei fod tiiii v i-liwviiiedigaetliati iiiw?7af i Iti  <- t, ani ci n?OK)! gyfei!tgarwch,nc y geHid dywedyd yn ddiau am tianc f? iddo fbd yn t'wy gwasanaethgar tnas; at s'ynnn! a cftoioddn Henyddiaetbei w!ad nagttn araU.? Y )?:'c S. Tm-nct-, Yswatn, Awdur Se:suig,yn t\stiot. Hettin R)n hacttom Mr. 0. Jo?ps, a't barodtw\ dd tJ acliub gw.utit y Cynfeh-dd godiduccaf rhng myned o honyntihvchangof!" Etcaatgraphodddrwyfawt'! d)H!il tawcr o !ytt-an buddiol, pa ratsydd yn arddangos- j iad teg o'i dncddiad, ac hcfyd 6'i cw\!tys da tnag at ei gened). Ym mhUth yr ann-yw, !ai,Hyi'r a elwir Dy- jbp\Yyd y Cnstion, nen Lyfr y RC8()luti:m, cyfieithad y Dr. Navies o FaHwyd o'r IJadin; y liIyf.yrjan Archai- olol;y; BaiddoHiaeth Dafydd ap Gwllvm, Lbwarch tHcn,&:c. Amhegodd GymdeHnas y Cymr(;:gyddion a'r ddau !yft'cyntafo't Fytyrian Archaio!ogy, am La tai yr an- funasnut at:o }ythyr o ddtolchgatwch, yn mha un yr ocddyntyi cwyno HH buas.a Uawero'i gyffetyb i'w cae! yn y Djwysogacth, Y mae gan yt- AtirhydeddnsGyn;- deitf-as o WyncddtgiO!) ddarhnuad hardd 0 1Iono pf, \ved[ ei dda) I.)!)io Ran y cclfyddgar hwnuw Mr. JohnVaughan. Dywedodd yr en\vog 'Fardd Robert Davies, o Nmit- glyt)n, yn ci Cywydd i Swyddogion Cymdetthasy Gwv. ncddigton yn y iiwyddyn iSOO fe! hyn am Mr. 0. Jones "M\vyfwyyrwyIMyfyt'*ei!waith Mxv.)'f%vv N-1. cilwaitil Co!<tfnccit'ddiFeh'd:wf<:), A )iiawr -oft*r v GN-iiii-ae- efl:to, 3<Kt oes ot dewts cHun OndIfcrHaeIdifyreihun!" .¡;, Byddtd yn cf ahv ef yn i-< ilredm Mr. 0. M\fvr. T.K.

FFEIRIAU CYMRU YM MIS HYDREF.I…

Family Notices

I --LT.O-NG-N LINVYI)DION.

IMARCHNADOEDU CARTREFOL.