Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

....Parhad o Newyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I MA V, UTH, 127. I DYMCIIWELIAD YR AMERICIAID YSGA- FAELIAD A DINYSTR WASHINGTON. Daeth y 1freigad Iphigenia, Cadpen. Andrew • King, i Portsmouth ddoe, o'r Chesapeake, ac a osododd y Cadpen Wainwiighf, ynghyd a Cliad- weinydd i'r Cadfiidog Sherbroke, ar y tir, yr hwn a ddygodd gennadiaethau i'r JJywodraetli, ,J ac a gyriiaeddodd y Mor-lys yn y ddinas yng- hylch dau o'r gloch y bore, ac am dri o'r gloch cyhoeddwyd yr hysbysiaeth byr canlynol:— Sirjidilfa'r Morlys, Mali 27. Y mae Cadpen Wainwright, o long ei Fawr- hydi y Tmmant, wedi dyfod i'r Swpldfa hoi)? â chennadiaethau oddiwrth Syr A. Cochrane, y rhai a fynegant. fod dillas Washington wedi cael ei chymmcryd a'i dinystrio gan y milwyr a'r morwy r dan dywysiad y Cadfridog floss Liyngesydd Cockburn, wedi brwydr tra gogon- eddns a therfyno'l y 11 Biawden-burgh, o llaen Washitigion. Diuystiiwyd llyngesan y Mor-raglaw T.Jar- nev (Americiad) yr hwn hefyd a glwyfwydac a gymmerwyd yn garcharor. Ni chollodd y Bry- ji taniaid ond ychydig wyr." "Wedi Jlynny gyrwyd llythyr i'r Arglwydd I Maer, a chyhoeddwyd yr hysbysiaeth lnauwl: canlynol :— HYSBYSIAETH. Mwjif-i, Medi 27. | "Daeth y Cadpen Wainwright, o long ei Fa wrhydiy l'olitilili, i'i- !oil,vil fote heddyw, a chennadiaethau oddiwrth y Rhag- lyngesydd Syr A. Cochrane, Pensiwdcd mewn sefyllfa Americaidd, ynghyd a hanes ysgafaeliad a dillystr dinas Washington, ar y 2lain o'r mis diweddaf, wedi brwydrgaled (ond y nidieeh tra arddercliog), yn yr lion y maeddwyd y geiynion, | gyda c hoi led fawr. Ar y 19eg? tii iwyd y fyddin dan y Cadfrid. Ross, a rlian-gatrod o a dydoliad o forwy r,a chorlt'y tan-belau {rockets) y nBenedict, ar lan ddehsu'r Patuxent. j Ar yr 21ain, cychwynodd y fyddin i Not- tingham, yn uwcli i i'ynu ar hyd glan YI' un afoll, j a'r badau arfog- a gweinyddion (tenders) y llynges yn symud yn gyfattebol, a ehynniweirfa -it, y tir, ac yn ymlid y [ Mor-raidaw Barney, yr hwn, ynghyd a'i lynges- an, sef 170 fangnel-longau,oedd vn cilio o'u blaen. Ar v 22ain, symmndr tid y fyddin i Marlbo- rough, i-a i, o c, (I a (I a Li yn. yrolid y llynges- au ac ar eu dynesiad, gwelwyd y llong ag oedd yn dwyn baner y Mor-iaglaw Barney, ar dan, a chwythwyd yr holl lyugesan i fynu, y nail I ar ol y Hall, ond y mangnel-l'ad olaf, yr hwn, ynghyd a 17 o longau maelierwyr, a chryn lawer o fcdd- iannau, a gymmerwyd, it dygwyd ymaith yr hyn oil oedd o werth i'w drosglwyddo oddi yno. Y11 ganlynol i'r llwyddiant hwn dicgehvyd ystlys ddehau y fyddin, a llawufwriadodd y Cad- fridog Ross a'r Liyngesydd Cockburn i gychwyn ymlaen tua dinas Washington. Ar y 23ain, gwnawd pob parotcadau ang- enrheidiol i gychwyn; tiriodd rhifedi chwanegol o foi-w)-r a ixioi--fiiivN,-i- o'l- lioii(-,tu, ac yii nawn aethant rhagddynt ynghyich chwech mill- dir tua Washivigton, lie y gorphwysasant ar eu harfau di-os y, iiosoit Loiiiio. uAr y ? ?a]n cych wynodd yr holl eN-(l Cad- frideg, Llyn gesydd, Cadpó Wait1\Tíght 0'1' TOIl-I nant, Cadp. Palmer o'r Hcbrus, a'r Cad p. Money o'r Trave, i Bladcnsburgh, pentref a sefyllfa ga- I I)eiitre f t sefy -Ilfa ga- darn ynghylch pum milldir 0 Washing (on, He yr 'I oedd byddin y geiynion, yr hOll a gyfrifir oedd y" ?000 o wyr, a'r Mor-raglaw Jiansey a gwe- ddd gwyr C1 !yngpsan, yn arcs ar sefyllfa gad- arn iawn, gan gael eu hamddiftyn gan ddwy fang- nelfa (batteries). Er holl ludded y gwyr, yr hwn a achlysurwyd gan ansawdd y tywydd, a'u cychwyniad a'u llafur blaenorol, amlygasant y calondid mwyaf; a thra nad oedd ond un rhau o'r fyddin wedi dyfod i fynu, gan fod y Cadfri- dog Ross yn gweled cyfle teg i ruthro ar y geiyn- ion, C, fe a la'wnfwriadodd i beiaio ocdi; a chych- i-Wynodd ynghylch 1500 o wyr yn crbyn y gelyn- ioii, y rhai a gymmerasant eu sefyllfa. trvvy thais, ac a'u gyrasant yn llwyr ar ffo, gan gymmeryd eu holl fangnelau, lladd llawer, a gwucuthur rhifedi helaeth yn garcharorion; ymhlith yr olaf yr oedd BarncY. y' yr oedd y Mor-raglaw Barney, yr hwn hefyd a | glwyfwyd. 44 Dywedir fod Mr. Madison, y Llywydd, is- grif-raglaw'r Itti) fel, ac Ysgrif-raglawiaid V VVladwriaeth a'r Llynges, ynlwy ddlodol (pre- sent), o leiaf ar ddechreu'r frwydr. "Colled y Brytaniaid yn yr ymdrceh derfynol hon oedd-Iladdwyd ynghylch 43, a chivvy I wyd 193. Clwyfwyd y Milwriad Thornton o'r 8.3aio; y Milwriad Wood, a'r Uchgadpen Brown, o'r un catrod yr isgadpen John Stavely, a'r nerwr James Buchanan, o'r 4ydd catrod a M'Daniel, Canol-longydd 0'" Tonnaut. u Yn ddiattreg wedi'r frwydr'ciliodd gweddill byddin yr Americ trvvy Washington, a fhros y Potowmac i Virginia, uc aeth y fyddinvFryta»- a idd ymlaen; ac wedi ychydig wrth wynebiatl dibwys gan rai ergydion o'r tai eyutaf, cyniniar- odd feddiant o ddinas Washington. Defnyddiwyd vr amser trwy'r prydnliawn a'r nos honno i ddinystrio holl adeiiadau a medd- iannau y wladwriaeth (neu'r llywodraeth). Yr oedd y ge.lyirion with gilio yn ol wedi gosod tau yn y ilong-ga'dlas a'r cad-drysorfa (arsenal), a jllosgwjd li'seigad o'r mainfioli mv.yaf, yr hou oedd yn agos a bod yn barod i'w goll wng i'r mor, a chadlollg arall. yr hon oedd eisoes vn nofio. Perileithiwyd y dinystr gan y morw yr bove dra- noeth a phob adeilad gyhoedd, a thrysorau neu j feddiannau cyhoedd a lwyr ddinystriwyd yn ys- tod y 25aill; ac ymhrydllawlI y dydd hnnnvr dechrcuodd y fyddin ddychwelyd, heb gael yr adonyddweh Heiafgan y geiynion. Ar y 26ain, ej'i'lmeddasant Marlborough drachefn ar y 27aiu yr oeddynt yf 1 Nottingham, ac ar y 20ain yr aethant i -Benedict, lie yr aethant i'r llongau drachefn, wedi cyflawni dibcn eu mynediad aliaii gydti'r llwyddiant mwyaf perffaitii, a chyda i cliolled focirau. "Tra yr oedd y prif ymosodiad hyn yn myrncd y y Idvngesydd Syr A. Cochrane wedi peri i ddau ymosodiad ereili i gael eu gwnout.ur i ddenn syhv v celynion, un tua BaU timoie gan y Menalaus, Cadpen Syr P. Parker, a'i- I ,i r y j'otovvmac, yn cthyn gwarchg'awdil Washington, dan y Cadpen Gordon, o'r Sea- horse; cafodd y ddau yr cHaith a ddynunvasii, ond clwyfwyd Syr P. Parker yn angheuol wrth ymosod ar wersyll y g>lynicn ar y tir. Nid oeddid Wt di derbyn ha; pg y ^w.-ithredind ;u vn, y Potowmac, oi.'d* yr oedd pobl y v, lad yn dyw- edyd fod y llyi gos wedi llwyd-'o yn berffaith ya ninystriad gwr.rohgl iwdd Washington." Cafodd y newyi'd o'r Americ eilaith dda ar y Trysorfeydd y boie hwn^ Mynegir g:;n b- 1)u, u d ?ptbyn- iasom y bore hwn i'r 25 iin, f< "d N r a%- ni lasom y bc}'e hWII 1'1' 25 in, f( d N r ay m wa cynwt-tcrfyg'yd; f' d Dia.fi?m. rct.?n?!. phrif barthau ereill o'r wlad yn diardd(!yg..r? nadledd (rhwng Sweden a Nnr?ay) a: yn g? i- a?, yii 9 thod danfon adG('au I'r se if ddr rg >ydd i gvf- arfcdayy7ffdo?yd)Rf. Ymac C!FS!)au?(? brif ddinas) hefy d mewn eyilwr terfyS!.lvd • a dywedir fod blaenor newydd wedi codi i'fyp.u, ??-e(]; codti'fyliu, Y mac brnii.i Saxony yn sicr o fyned i.gym- manta Vicn na. Os na adsrfydHr ef yn Saxony (I (i i i, b) tl (I iddo gael'digollediad yn Baden- Ilysbysir mewn llythyr anghyoedd o Rufain y Son ynghylch adhonniad hawl i goron yr Ys- pa^ gan Siarl IV. yn ddyledus i lYad-gyftinach y i ywysog Ileddwcli (Prince of Peace).

W,-TSG!IIFEN. .