Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

....Parhad o Newyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

1, L Vi -N-, Q 1 Y mae'r Tywysog Rhaglaw yn enw ei Fawr-I hydi, wedi gohirio cynnuliiad Aclodau'r Seneddr, i drin acliosion y deyrnas, hyd yr 8fed o fis ¡ Tachwedd nesaf. Ar y 2,lain o'r mls hwn, tyngwyd yr An rhy d- eddus Syr Charles Stewart, i fod yn un o ddirgel gynghorwyr anrhydeddus ei Fawrhydi, a chym- merodd ei le yn gyfattebol ym mysg yr Aelodau. Cynhwvsir llythyrau oddiwrth y Cadpen Syr T. Troubridge, o long ei Fawrhydi'i- Armidc, yn Llys-argraph nos Sadwrn, ynhysbysu i'r Endymion ysgafaelu ar y lofed o Awst, wedi pedair awr oymlidiad, yrherw-long Americaidd, yr Herald, Cadpen Miller, o 17 o fai^gnelau, a 100 o wyr; ac ar yr 16eg efe it ysgafaelodd yr Invincible, o'r Americ (gynt yr Invincible Na- poleon) Cadpen Destebecho, o 16 o fangnelau, a 60 o wyr. A llythyr arall oddiwrth y Cadpen Lake, o'i- Heron, yn mynegu, iddo ef ysgafaelu, ar y 7fed o'r mis hwn, y Mary, o York Newydd, o bump mangtiel, a 32 o wyr. Cynhwysir yr hysbysiaeth çanlynol ym mha- purau'r Anieric, ynghylch ymosodiad atlwydd- iannus y Brytaniaid ar warchglawdd Erie, ar y 15fed o Awst. Ymosododd y gelynion (Bry- taniaid) ar Warchglawdd Erie rhwng un a dau o'r gloch yn y bore, a'r dryll-fidogau ar amryw barthau; yr oedd eu hysgolion yn rhy fyrrion i ddringo dros y muriau, a gyrwyd dinystr i'w mysg. Saethcdd ein mangnelwyr i'r cud-drysor (magazine), cymmerodd y pylor dan, tra yr oedd ynghylch dan cant o'r geiynion uwchlaw iddo, y rhai a lwyr ddinystriwyd. Dymchwel- wyd hwy yn hollol. Y mae eu colled o 600 i 1000 mewl1lladd chryfo, a chymmeryd yn gar- charO) iou o'r ddau olaf y"g!? Ich 300. Dacth chwech o encilwyr i mewn y bore hwn, y rhai a gyfrifant fod eu colled yn 1000. Nis dichon fod yn llai. Nid yw ein coiled ni, ysgatfydd, Yft fwy na 30. Nid ydym yn gwybod an ych- waneg na deg wedi caet eu lladd. Y ],,iae r ddaear wedi ei gorchviddio gan feirwon y geiyn- ion. Lladdwyd y. Milwriad Drummond, cefnder i'r Cadfridog o'r .enw hwnnw. Mynegir gan lythyrau ereill yn yr un papurau, mai 600 oedd colled y Brytaniaid, mewn lladd, clwyfau, a dlymmeryd yn garcharorion. Ond yr ydym yn gcbeithio nad yw gymmnint a hyn. i Yr ydym wedi derbyn hysbysiaethau o Halifax i'r 26aia o'r mis diweddaf, ond nid oes air o son am y frwydr hon ynddynt. Dywedir fod yr Americiaid wedi derbyn cyfnpydnadau cyn yr ymosodiad ar Eiie, y rhai oeddynt >vedi gwneu- thur i fymi yr hoil golledion a gawsant ar y 25ain o Orphenaf. Ymddengys with y papurau hyn fod dyfodiad y Liyngesydd Cochrane i'r Chesapeake wodi peri braw mawr, ond ymffrost- iant fod ganddynt ddigon o wjr i amddiifyii Washington, yn erbyn yrhon y tybid yr ocdd y 4000 o wyr a ddanfonodd y Liyngesydd i dir yn cy cliwyu. — Dydd Mawrth, daeth y llreigad Americaidd gynt, y Chesapeake, i'r wlad o Halifax, yr hon a ysgafaelwyd yn ddiweddar gan Syr Phillip Broke, a swyddogion a gnvyi- ereill y Shannon. Hi a hwyjiodd gyda'r La Hogue, 74, yr Or- pheus, a'r Indian, ar yr 21ain o'r mis diweddaf: y mae'r llongau llyn, ac ereill, wedi bod ytt dra diwyd oddmr ddechreu'r rhyfel a'r Americ ys- gafaelodd a clinystriodd y Cadpen Burdett, n'r Maidstone, (i jiunan gymmaint a 300 o longau ar oror yr Americ. Halifax, A-zi'st 25.—Y mae Iluoedd arfog wedi hwylio oddiyma, dan ]yvV_; ddiaeth ein Rhaglaw a'r Poiih-Iyngesydd, Syr Jú.hn Sherbj-ooke a'r ijlyt>g- ydd Griliith. Ym mliKth yr catrodau y n ao'r 29ain a'r ()2ain, y rhai a dcbethant yma ar iiiilivi-r ynghylch 3000. 1,1, iiiioiail Nev. ydd,; fel y tybir, yw gwrthdtlrycli eu hymosodiad lie y gwarchaeir ar y llongau Americaidd United States, Macedonian, a'r .(lornet, gan y Superb, Ramilies, 101 th, PactollJS, Pomoive, a'r r,-ir. \mosodwyd gan y chydig longau ar Stonington, trefyn agos i Lundain Newydd, yn yr hwn ym- osodiad lladdwyd dau, a chlwyfwyd 14, o wyr y Dispatch. Y fine f»yr Alexander Cochrane a'r Liyngcsydd Malcojm yn y Chesapeake. d i'r Iia Hague fyned i Chat- ham, i gael eith?Iu ymaith, a'r.Chesapeake a'r Orpheus i Biymouth. j Ilysbysir mown llythyr eddiwrth swyddog yn | Chesapeake, fod ychvdig o for-aiwyr <hin lywyddiaetli yr Uchgadpen Nicholas, i fy- ned o'r angrrfa honno ar ryw wasanaetii IIcill- duel; yr coddid vn tybied mae'r diben redd rheofeiJdi.o II wyth o'r lndiaid Cherokee, gan fod ynghylcli pedair mil 0 honynt wedi ymaifogi yn erbyn yr Americ, rhwr.g Georgia a'r Florida Mynegir gan lythvr o Dref York, ar lyn On- tario; fod y llong Frytanaidd newydd o dri uch- der 71Wydd ei gollwng i'r mor ar y Cfod o Awst, | yr ?iwn aryddi? mcr?yr )u cruc!):))!:)t'<h tu'iawm y geiynionnbinw. Y?nchospaham yn? Mcwnrh:fedt tnana;nclnu? ac sydd w(di !np- ?ad oedd dim wedi ei ??euUiur ar y llyn yn dd'- weddar oedd? fod y JMo)-ra?!aw Chauncey yn earn lkchu yn lIongborth Sackett. Yr ocdd gwaith yr Americiaid" yn galw'r Meiwyr i'r maps wedi peri llawer o golledion i lafjrwyr ac ereill, o herwydd fed y gwair a chynnyrch y tir yn pydru o eisiau (ly iiioii i'w drin; ac yr oeddid yn ofni y buasai liawc.- o'i- gweiiltli yn dioddef yn yrun modd, ac o ganlyniad y byddai llawer o I' gyfvngder i ddyfod ar deuluoedd yn y sefyllfa- oedd L'cliel ) ii gauaf. Derbyniasom bapurau Paris i'r 2-lain o'r mis hwn. Cy 11 wy 11 wy-d amryw ddeisv fiadan ar y 22ain i Dy'r Dirprwywyr oddiwrth lafurwyr ta- laeth y Rhine isaf, yn ymbil ar fod i fyglys (to- bacco) i gael ei arnmaethu yn ddidreth ac oddi wrth amryw faelierwy r yn Paris, i ymbil ar fod i fesuiau gael eu trefnu i siwgr puredig i Ffraingc. luddia s PL[I-le d i,- i Pan orfu ar filvvj-r Ffraingc, cyn diwedd y rhyfel diweddar, gilio o Spain, canlynwyd hwy gan lawer o Y spaeniaid o bob graddau, yn wyr, gwragedd, a phlant, y rhai a geisiasant nawddle- oedd yn y dosparthiadau cylliniol. Ac am eu bod yn hollol amddifad o gynnaliaeth, caniatta- odd y Llywodraeth ryw gynnorthwy iddynt hyd onitl aeth y gyllidiaetii mor dla-wd fel nadallesid eu cynnal yn hvvy, o herwydd hynny daethant yn faich ar ddau neu dri o'r dosparthiadau lie y gosodwyd hwy gyntaf; goddefwyd hynny dros b -J' 1'[ l' 'd" yéhydig, gan dybied y, caiiiattaisllii i Fferdinand i'r gresynolion liyn ddychwelyd i'w gwlad; ond am fod ei ddedd.fau cyhoeddedig d'iwecldar wedi alitudio pob gobaith ar y pen hwn, cyttunwyd yn Nhy'r Dirpiwy wyr ar fod i "annerciiiad gael ei gyllwyno i'r Brenin, i ymbil arno gynnyg cyn- llun cvfraith i ymgeleddu'r trueiniaid hyn, hyd oni thiefnir yn derfyuol eu tynged, j Crybwyllir goruchafiaeth Hyngesol Prydain, yn y papurau hyn, dan y pen Augsburg, fel tes- tun teilwng o syiw'r gymmanfa yu V ienna. Ond, attolwg, beth sydd a fynno Augsburg, di- nas ymhell oddiwrth y. mor, ynghalon Ger- many, a'r pwngc. hwn ? Nid yw yr erthygl yma ddim amgen nag awgryni oddiwrth oruchwiliwr y Llywodraeth Ffrengig, yr hwn sydd yn parotoi y papur, yn yr hwn y cyhoeddwyd ef, i'r wasg; Yr oedd yr ymddygiad twyllodrus a cliynligenus hwn yn gweddu yn burion i lywodraeth fradwrus Bonaparte, and y mae yn dra annheilwng o'r hon a ganlynodd yr eiddo cr. Derbyniasom bapurau Ffrankfort i'r lSfed, a phapurau Brussels a Holland i'r 22ain o'r mis 1, w ii. Dygir hysbysiaeth o Ghent, gan bapurau Brussels, i'r Rhoddodd Dirjirwywyr yr Americ giniaw mawr-wych i Ddirprwvwyr Pry- dain ar y dydd uchod. A daeth dun wr dyeithr Pendeligaidd attynt dydd lau diweddaf, y rhai a dybir oeddynt gyfryngwyr 0 Russia. Dengys hyn fod y gynuadledd yn myned rhagddi, er na's gwyddom beth sydcl wedi cael ei wneuthur gan- ddynt. Llenwir papurau Holland yn agos ag hanesion hirioll ynghylch y derbytdad a gafodd y Tywysog Gorucliaf yn yr amry wiol leoedd ag y bu yn ym- weled a. hwy ar ei daitli vn ddiweddar. Derbyiiwyd hysbysiaeth yn y ddilla (lydd Sa- d w 11 it 0 dwrn o Gibraltar, yr hwn a fynega fad c. 1 e f3 d heintus wedi ymddangos viio o'r newydd. Dydd Sadwrn terfynodd rr amsera drefnwyd gan y Llywodraeth, ar y 7fed o Fawrth, i gan- iattau trosglwyddiad lluniaeth i'r wlad hon heb dalu toll, a gyrwyd hyshysiaeth i'r holl dolldai ar lan y mor 11a byddai i'r caniattad hynliy gael ei adnewyddu. Yr ydys yn tybied nad y w hyn yn perthyn i hmiaetii a drosglwyddir o'r Iwer- j ddon.

[No title]

W,-TSG!IIFEN. .