Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

....Parhad o Newyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

——————. SADWRN, 24. | Dygwyd papurau'r Ampi-ic i'r 28aiu o'r nii, diweddaf, i Dartmouth o ynys Rhode, gan y Jenny, Cadpen Myers. Cynhwpant yr hys- bysiaeth anhyfryd, fod y iiuopdd Brytanaidd wedi ymosod ar warchglawdd Erie, ar y 15fed 0 Awst, am ddau o'r gloch yn y bore, ond meth- asant a llwyddo, a gorfu arlii,iit gilio, Avedi colli COO o wyr mewn lhuld, clwyfo, a chymmeryd yn garcharorion. Ym mysg y lladdedigion y mae'r Milwriad Drummond, perthynas i'r Cad- fridog Brytanaidd or enw hwnnw. Mynegir gan y papurau hyn ymhellach fod y Mor-raglaw Chauncey yn givircliae ar y llynges Frytanaidd at y Llynnoecld. Cydnabyddir gan yr un pa- puraii fod y Liyngesydd Cochrane .yn y Chcsa- peake, ynghyd ii 4G o longatt rhyfel a thros- glwydd-longau, a'i fod ef wedi gyrru 4,000 o wl l" i dir, gyda'r bwriad t gychwyn yn erbyn Washington; ond ar yr un pryd dy wedant fod Llywodraeth yr Americ wedi cyiinuiil 7.000 o | vvy r i f-N-tied i gyfarfod hwy. I I 1'lor:n,VI1.1j JJaUic,-Cyfrgoll wyd yr Alex- andei-, l,Iizabetli, iilicbides, Cau! Apn? à UongaraH.yrhaiocddyntynrhwymi Lundain; y George, yn rhwym i Leith y Fio- rentina, vu rhwym i nnll; Jurger Jaul, vn rhwym i Lerpwl: y John 0 risioti, o ltitici,iiii yn angorfVydd Dantzic, mewII ystorm ar y 4ydd o'i- mis Imn. Yr ydym wedi de:byn hysbysiaeth o Sr. Do- mingo, i'r ail o'r mis diweddaf. Y mae vn cyn- hwys llythyr anghy oedd o Port-au-Prince, Pi if. ddinas Potion, a, phigion o gennadiaeth anghy- i oedd oddiwrth Y.igrif-raglaw Christophe, pen- naeth rhan arall yr ynys. Bengys yr hanesion hyn fod y dy-wediadau diweddar i-li-ii t ddangosasant ym mhapnran Parisj ynghylch i,]aeiiot,iai(i i ymost- i liywodracth ddisyl- j facn; canys i'r gwrthwyneb y mae'r ddyu bell- nadur, wedi clyw^ed o honynt am fwriadau'r j fam-wlad i'w darostwng, yn parottoi i'w gwrfh- wynebu. Dvwedant eu bod yn dra pharod i dderbyji llongau masnachol Ffraingc mewn modd caredigol, fel llongau gwlcdydd ereill, oud na delcroyuir un cyunyg o'r wlad honno ag a fyddo I yn anghysson ag anymddibyniaelh yr yny s. I Dichyn Cnistophe a Petion ddvvyn GO,COO o wyr arfog i'r macs, y rlmi a aberlIiaiit eu by- j wydau, yn hytrach na rhyddid eu gwlad. Y mae'r Llywodraethau s\ dd yno yn awr wedi gorchymyn i'r dinascedd a'r treii, a phob peth na ellir ei drosglwyddo i'r mynyddau, i gael eu gosod ar dan cyn gynted ag yr geiynion ar eu tiriogaeth. Y mae'l' arfdai wedi eu llanw cisoes a defnyddiau hylosg, fcl y bydd- ont bared wrth y rhybudd Ileiaf i ose(I y cwbl ar dan. Cyfeirir at ddinystr Moscow, yr hyn a achlysurodd gwymp Bonaparte, fel rheswm dros eu hymddygiad. Nid gorchwyl hawdd i'r nattur ) ddynol, wedi profi melusder rhyddid, yw ym- ost wng yn ddiwrthwynebiad i orthrymder a chaethivved.

[No title]

[No title]

W,-TSG!IIFEN. .