Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

....Parhad o Newyddion Llundain,…

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 23. Cynhwysir v llythyr canlynol, yr hwn a am- servvyd Halifax, Awst 25, mewn ail argraphiad o'r Plymouth Chronicle, am ddydd Mawrth diweddaf:— 44 Y mae cennadiaethau newydd dyfod yma. Ymosododd Syr A. Cochrane yn ddisymmwth nr, a chymmerodd Baltimore! (y dref fwyaf yn nhalaeth Maryland, yn yr Americ). Llawer o longau Aeth dydoliad o fiiwyr i'r llongau heddyw, i ymosod ar ryw barth arall o wlad v geiynion. Y mae Syr J. 8he; broke, a'r Llynges- ydd Griffiths yn myned, yr hollalluog a wyr i hale! nid ydvs yn gwybotl, eithr tybir n ai i Lundain Newydcl (Prif-ddiins gwlad o'r un enw -N-r, Connecticut)-rhaid i Jonathan ddechreu drvch o'i amgylchyn fanwl, efe a gailf ddigQn i'w wneuthur. Wrth bapurau'r America yr ydym "Vo cieal" fod Stoning ton (yn Connecticut) wedi ei 11-wyr ddinystrio! ii" DisgwyHr hysbysiaeth ar well sylfaen na' un I t cwbl goel i'r mynegiad ynghylch ysgafaeliad Bal- timore. Daeth papurau Brussels a Frankfort i'r ddinas -fieifhiwyr. Mynegant fod son yn ymdnenu jnghyich fod yr ynysocdd Ionaidd (Ionian) i gael eu rhoddi i Urdd Malta, a llafarant gyda èhryn ddigHonedd am y cyntiygion a wneir gan y papurau Ffrengig i fagu eiddigedd ac anym- ddiried j n Germany. Derbyniasom baparau Paris i'r 2lain o'r mis hwn. Cyihvyuant ddarluniad athrist o gyOsvr yr Yspaen. Gyrrodd Llywydd Cadiz gyhoedd- iad allau ar yr 28ain o'r mis diweddaf, yn yr j'ivvn y mae yn achwyn ar aneiieithioldeb ei gy- hoeddiad diwcddaf, i ddarostwng bsadwyr ac ?Hofydduyr y Honyddwch a'r tawetwch cyff- ?du) ac am ei fod yn vstyried ei hun mcwn j cv-flwr e yyfel, y mae gwedi trefni Ltys Milwr- aidd i brofi yr iioll rai a gyhuddir 0 unrhyw drosfedd, mewn gair neu weitlired, yn ('I byn Llywodiaeth Fferdinand y VII. G(>scdir llawcr 0 bwys yn y cyhGéddiad hwn ar waith y Cyng- TCivwyf yn cydnabod Fferdiuaxvd y-n Frenin cy-f- reithlon yr Yspaen yr hyn sydd ddigon i (idangos eu bod yn vstyried ei Lvwodnietfi a awdurdod ef yno mt-wn perygl, ac yn ofni bod ym roryd Siail IV. i adhouni ci haul i'r goron, pe amgen ni buasai eisieu, ac ni buasent yn ym- estwngi udefnyddio awdurdod enwau estVoniaid i broli cyfreithlondeb ei Lywodraeth. Y mddengys fod Murat, Bren'n Naples, yn methu eistedd yn esnvwylh ar ei orsedd. 0 her.. "y(:d fC,d Ferdinand IV. y Brenin cyfreithlon I yn hotmi ei liawl i'r Lywodraeth honno, y mac J Murat wedi cael ei frawychu, ac wedi gyrru allan gyhoeddiad i beri i bob dyn milwraidd ag syddyn ddeiliad i Lywodraeth Naples, i ddych- -welyd yno o Sicity cyn y lofed o llydref; dan y hGnyd i gael eu lialitudio-di-as fyth o'u gwiad eneaigol. Ymddengys hefyd ei fodyn cael ei "trawy chu o herwydd y dyb ei fod yncyfrinachu :ri frawd Jnghyfraith, Bonaparte, yn Elba, fie! am bynny gyrrodd allan gyhoeddiad arall, i fy- negu na bu cyfrinach swyddo! erioed rhyngddo ef a'rYIIYS honno. Hyshysirmewn erthygl o Cologne, fod Prussia i gael y rhan fwyaf o Saxony, mevru ffordd o ddigollediad am ei rhan o Poland, yr hon a roddir i fpIU i'rdeyrnas newydd vno, o herwydd fod yr merawdr Alexander wedi addaw ad- feriad y deyrnas honno. Cyhuddvvyd cyhoeddwr papurau Paris, o gy- lioeddi newyddion o'u gwaith eu hunain, dan y fifug o'u bod wedi eu derbyn o wledydd ereill ar y Cyfandir, tueitl y rhai oedd i fagu ciddigedd, anghydfod, ac anyniddiiied ym mysgy galluoedd cyfunol; mewn attebiad Frcyhuddlad hwn, hys- bysirgau y Journal de Paris, fod yr hanesion uchod wedi cael eu gyrru attynt mewn llvthyrau anghyoedd oddiwrth eu cohebwyr, enwau y rhai, fel y uugiantj a fyddai yn anweddus i'w cyhceddi. ■ Ac felly nid ywlr attebiad ond cadarnhau'r dyb l flaenorol, mai yn Paris y lluniwyd hwynt. Mynegir dan y pen Naples, fod llaAver o Jdefnyddiau, a wnawd yn Ffraingc, wedi cael eu trosglwyddo i Naples, a'u bod yn rhagori ymhell ar nwvddau Prydain o'r un rhyw. Y mae gweitlired gyfunol newydd Switzer- land wedi cael ei chymmeradwyo gan y gym- manfa gy ffredin. Daeth y Canwriad Travers, Cadweinydd i Raglaw Java, i'r ddinas ddoe, a chennadiaethau o bwys i'r Llywodraeth. Efe a hwy liodd o Batavia, yn y Uythyr-long Isabella, ar y 27ain o Ebrill, yr hon a ddug lythyrau a pliapurau ilr amser uchod ganddi. YVrtli v rhai hyn yr vdvm yn deall fod y trefniadau newyddion yn Java, i godi'r trethu a gweinyddu'r cyfreithau, wedi llwyddo yn y modd goreu; bod yr ynys yn ber- ffaith dawel ac esmwyth, a bod y drethwriaeth wedi cynnyddu cryn lawer. Y mae'r lluydd- wyr, hyd yn oed y rhai ydynt agos i Batavia, yu fwy iachus na'r rhai ydynt ar gyfandir India; ac er fod yr ynys yn dioddef llawer o ddiffyg masnach tramor, a marchnad barod i'w chyn- nyrch, vr hyn sydd yn peri prinder arian; nid yw'r gydlidiaeth yrn ddilfygiol, ac y mae'r fasnach a'r ynysoedd cyfagos yn cynnyddu. Cynnalwyd cyfarfodydd Pabaidd yn deliw- eddar yn Cork, LimBfick, a Kerry, yn nelieu- barth yr Iwerddon, i'r diben i gyttuno ar y me- surau goreu i ddvvyn ymlaen eu hachos yn eisteddfod ncsaf y Seneddr. Llawnfwriadwyd | ynghyfarfod Cork ar fod i'r deisyfiadau gael eu hymddiried i Iarll Donoughmore, a Mr. Grattan, j ar yr ammod iddynt hwv fod yn tanHI i ddesbyn hyllorddiadau gan y deisyfwyr ynghylch y niodd I fyned rhagddynt ar yr actios, a'r ammodau ar yr rhai yroeddynt yn foddlon derbyn eu rhyddid. j Gwrthododd Iarll Dononglimore a Mr. Grattan dderhyny swydd o gyflwyno eu deisyfiadaa i'r Seneddr ar yr ammodau hyn, o herwydd en bod yn eu hystyrted yn anghysson a'u dyledswyddau Seneddol; wedi hyn cYllualiwydcyfarfod dra- chefn, yn yr hwn y cyttunwyd ar fod i'r lcjs- j yiiadau gael eu hyniddiiied i'r Iarll Donough- more, a Mr. Grattan, heb y dywededig am- modau. j

[No title]

[No title]

[No title]

W,-TSG!IIFEN. .