Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

HYSBYSIAD.

-IT- Newyddion Llundain,…

News
Cite
Share

I T- Newyddion Llundain, S?e. DYDD IAL, MEDI 2'2. Ilancs yr Amerieiaid o frwydyr y 2;")(lill o Orphetihnf. Ad- ysgrifo hjthyr oddiwrth y Cuuwriad L. Austin, Cadwein- ydd i'r Cadfridog Jirowa {yr hwn ccd-J yn tyiilys yr Amerie- iaid yn yfncydr Iwrino) at Ysgrv-raglaw'r rhyfel. Cad-hjs, Buffalo, Gorph. 29, 1814. MEDDWYF yr anrhydedd Fch anncrch ar ddymnniady Cadfr. Brown, yr hwn sydd wedi ei gaethhvo gati ghvyfau a dderbyniodd mewn brwydr ^vaedlyd a'r gelynioiij ar bryd- HaWll a nos y 25ain o'r mis hwn. Yr oedd ein byddin ni wedi cilio yn ol i Chip- pa.wa. Cynnullodd y gelynion bob catrod a allent o Burlington a York, ac am na chwrdd- asant ag un gwrthwynebiad ar Lyn Ontario, ti os. glwyddasant luoedd o warchglawdd George, o Kingston, a Prescott, yr hyn a'u galluogodd i ddwyn lluoedd lliosoccach na'r eiddym ni yn ein herbyn, dan lywyddiaeth y Cadfridog Drum- mond, a'r Uch-gadpell ltiall. Cwrddasom a hwy gerllaw Aberoedd y Niagara, lie y cym- merodd ymdrech waedlyd le; safodd y gelynion gyda, llwyr-ymroddiad dros gadw en tir, etto gyrwJd hwy o bob sefyllfa a gynnygent gadw. Cymmerasoin eu holl fangnelau; ac er bod y fantais o ran sefyllfa a rhifedi o'u tu, dymchwel- wyd hwy yn hollol, ac arosodd ein lluoedd ni ar facs y t'rwydr heb aflonyddweh oddi wrthynt. Pa fodd bynnag, gau fod y Cadfridog Brown a'r Cadfridog Scott, wedi eu clwyfo yn llymdost, a blaenoriaid yr holl gatrodau yn agos wedi eu hanalluogi, a'r gwyr yn 11 wyr ddiffygiol, barn- wyd yn addasi gilio yn ol t'n gwersyllfa, yr hyn a wnawd yn y drefn orcu, heb gael ein dJ'ygu gan y gelynion yr oedd ein clwyfedigion wedi cael eu syinud cya hynny. Cymnierasom y Cadfridog Rial, a Chadwein- ydd y Cadfridog Drummond, ac ynghylch 20 o swyddogion ereill, ynghyd a '200 o filwyr yn garcharorion. Y niae'r golled o'r ddau tu yn ddtrfawr.) ond aid yw'r cyfrif wedi ei gael allan. Y mae Cadweinydd ac Uch-gadpen r haw tor (brigade) y Cadfridog Scott, wedi eu clwyfo yn llymdost, a Chadweinydd y Cadfridog Brown (wedi marw yn lied debyg) wedi cae I dwy belen trwy ei gorph. Y Cadfridogion Brown a Scott ydynt y tu yma yn gaethiwus gan giwyfau. Y Cadfridog Ripley sydd yn blaenori y tu arall. L. AUSTIN, Cadweinydd, Llundain Nezvjjdd A zest lo.-I)aetli anirywo longau'r gelynion i'r bas-for (sound) dydd Sadwrn a] dydd Sul, Eu rhifedi neith wyr oedd un ar ddog. Yr ydys yn son fod y llynges Frytanaidd wedi cymmcryd meddiant ffur1101 o Montank Plint yn Long Island, York Newydd, gan beri i'r teuluoedd ag oeddynt yn anneddu yno i gilio deng milldir o'r lie. Y mae symud- iadau diweddar y gelynion, wedi peri i ni ofni fod rhyw ymosodiad o bwys yn au bryd. Ymosodiad ar Stonington. Am wyth o'r gloch neithiwyr (wedi i'r papur hwn fyned i'r wasg) daeth brysnegesydd i gad-lys y Cadfridog Gushing o Stonington, ag hysbysiaeth fod d wy Ifreigad a chad-long fechan wedi cyrhaedd y llongborth hwnuw, a cheisio gan wyr y dref ei rhoddi i fynu; os amgen y dinystrient hi yr atteb a roddwyd oedd, yr amddUFynai'r trigol- ion eu lrael wydydd a'u bywydau* Parwyd i'r catrodau yr 8fed a'r 30ain ddyfod allan i amddi- llyn y dref. Saethwyd tan-belau C'ongreve i'r tir trwy'r nos, heb wneuthur niweid, a'r bore hwn, ynghylch Codiad yr haul, dcchrèuodd yr ymosodiad â. mangnelau, ac y mae yn parhau etto, am chwech o'r gloch. Y mgynnullodd y meiwyr mor lliosog fel na ellai'r gelynion ddyfod i dir, eithr yr ydym yn ofni y dinystrir y dref, o herwyddeu bod o fewn i liaiiner ei-gyd mangnel attoni, a'r unig amddiffyn a feddwn yw dau fangnel hirion. Tywy sir y gefynion gan y Mor- j raglaw Hardy.— Papur Llundain Neuydd. Hysbysir mewn llythyr arall oddiwrth wr bonheddig yn Llundain Newydd, eu bod yn ofni nad oedd ymosodiad y Mor-raglaw Haitiy ar Stonington, ond ffug ymosodiod, mewa trefn i ddenu'r gwyr arfog ynghyd;: tra byddai rhyw lynges arall yn danfon ei gwyr i dir mewn rhyw barth arall. Hysbysir mewn erthvgl o York Newydd fod amryw o drigolion y ddinas honno gwedi eu carcharu dan y eyhnddiad o deyrnfradwriaeth, o herwydd rhoddi o honynt ymborth ac angen- rheidiau ereill i lynges Prydain, amryw weithiau wedi cyhoeddiad y rhyfel. Dengys y pigioti uchod o bapurau'r Americ, fod trigolien yr Unol Daleithau mewti brawpar- haus rhag cael ymweliadau. dhvahoddiad oddi wrth wyr ein llyngesi, y rhai ydynt yn gwib- hwylio yn y parthau hynny. Y iniae'i- hanes a roddant am frwydr y 25aino Orphenhaf yn dra chloff a diffygiol'; haerant iddynt ennill buddu- goliaeth, a chymmeryd ein holl fangnelau, ac wedi hynny ciliasant yn ol i'w hen wersyilf;), o fewn j'w tiriogaetii eu hunain. Addetir vn hy•- bysiaeth swyddol y Cadfridog Drummond, idd- ynt gael meddiant o'i fangnelau ef dros rai mu- nudan; ond angholiodd yr ysgrifenvdd Amerie- iaid fynegu i'r Brytaniaid eu cymmcryd yn ol ymhen ychydig amser, ynghyd a dan o'r eiddynt hwy gyda hynny. Y mae'r llythyr can,lynol a dderbynwyd oddiwrth wr gwybodus, o Kingston, yn y Canada Uchaf, yn cynnwys rhai pethau ynghylch y dywededig frwydr, ar nad ydynt NTit hvsbysiaeth swyddol y Cadfridog Drummond:- I PIGION. Queension, Gorph. 22.—Y m-,ie'r i-bN fe-I yn y dalaeth hon yn dra bYWlOg yn y pythefnoi'diw- eddaf, ac ymddengys fod hadlugrwyùcl y gor- esgynwyr gelynol yn debyg i gael y gospecligaetli llym hwnnw, yr hwn a ddylai bob amser ganlyn y dinystr a'r chreulondeb di-achos a gyflawnpdd yr Amerieiaid yn y dalaeth yma. Llosgasant St. David's, Erie, a Chippawa! Ymchwyddasant ar gyfrif eu llwyddiantyn erbyn y Cadfridog gwrol ond atlwyddiannus, Riall, cychwynasant gydag haerllugrwydd yn erbyn gwarch-glaw dd George, ond aeth y Milwriad Tucker ag ychydig wyr allan yn eu herbyn, ac ymosododd arnyntgydi'r fath fedrusrwydd a gwrolder, fel y gyrwyd hwv yn ol gyda cholled fawr, dioddefodd eu IndiaJd gyrnmaint ar yr achos hwn fel y ciliasant odd. wrthynt, gyda llawn-fwriad i beidio ymyraeth a'r rhylel yn Canada end hynny. Ar yr 20fed symmudodd y Cadfridog Brown ymlaen drachefn i yrrosod ar warchglawdd George, ond parodd y derbyniad a gafodd gan y gwiUfyddin (picket) a'r gwarch-glawdd iddo gilio yn ol fit o lathenau oddi yrio, lie, yr arosodd hyd y 22ain, ac wedi hynny aeth ymaith. Ar y 24ain daeth y Cadfr. liruminond i warch-glawdd George, ac am fod y gelynion wedi gadael Qaeenston, efe a lawii- twriadodd i'w hvnilid. Vroedditl yn tybied eu bod wedi ci-oesi flaiver o'u niangneiau a'u clud. wrth Le.viston, lie yr oedd gvversyllfa wedi ei ilurlio; i luddias hyn, ac i ddangos i'r gelynion y byddai i'w tiriogacth eu huuain Tod yn sefyllfa rhyfel, nt^I: y Milwriad Tucker cyn belled a Lowiston yii yr Unol Daleithiau, a meddiannodd eu gwersyllfa yno; aeth y Cadfridog Drummond a'r 89 catrod ymlaen yn ddioed ar hyd gian Ca- nada o r afon flodd y gel), Liioll yn ddiattreg o'u gwersyllfa i'r uchelderau, gan adael eu pebylL a'u clud, (baggage) ar eu hot; a dihangasant er fod y Milwriad Tucker yn eu dilyn i fynu i'r bryn, lie yr oeddid yn tybied y bUilsent yn s :;f- yll a gwthwynebu, ond yr oedd braw wedi eu mdelianllu, cymmerwyd yr ucheidcrau, Uosg- wyd eu gwersyllfa, a dinystriwyd cymmaint o'r arlwy ag na allasid eu cymmeryd ymaith. Parwyd i'r lluoedd groesi'r afon mewn trefn i ymuno a'r Cadfridog, ac ymosod ar y gelynion yn Chippawa. Yr oedd hon yn noswaith ogen- eddus i'r Brytaniaid, er fod ein colled yn fawr. Bu'r 89ain catrod a rhai ereill yn ymdrech a'r gelynion wrth y dryll-fidawg (bayonet) amryw weithiau. Ymladdodd yr Amerieiaid y n y modd dewrwychaf defnvddiwyd y dury n oer yn fynych, ac ymddygodd yr holl luvddwyr yn dra. gwrol. Cufodd y Cadfridog Drummond belen yn ei foch, yr hon sydd heb ei thynnu allan etto, oud nl chiliodd efe o'r maes o achos ei glwyf, yr oedd bob amser ymhoethder y frwydr. Y mae y gelynion yn cyfaddef iddynt golli 1,500 o filwyr; yrmosodasant ar ein rnangnelau a chym- merasant hwy bedair o weithiau end fe'u had- gymmerwyd yn yr un modd; collasom amryw Swyddogion; ymddygodd yr l'ndiaid yn ol eu harfer, yn y modd mwyaf anwraidd—ciiiodd y gelynion ddwy filltir; ond cychwvnasant ymlaen diannoeth gan fygwth ymosod arnom, eithr bar- nasant yn addas i adael eu bwriad heb ei gyflawni. Safodd y Cadfridog Drummond yn ei sefyllfa rai oriau wedi i'r gelynion gilio; ond wedi hynny aeth yn ol i Qaeenston, gan ddisgwyl y daw Llynges yr Americ a chyfnerthiadau i ymosod ar Varchgloddiau Niagara, Mississaga, a George; yr ydys yn disgwyl y llynges honno bob awr, a. plian ddelo bydd yr ymdrcch yn waedlyd mewn. gwirionedd. Cynnwysir cofres yn Uys-argraph nos Fawrth, o cliwech llong dau hwyl-hren, pum' Ffreigad, a thair ar ddeg o longau'r gad-res, i gael eu gwerthu. Ym mysgyr olaf y mae'r Marengo, o 80 mangnel, yn yr hon y gwnaeth un o Lynges- wyr pennaf Ffraingc, Linois, lawer o ddrwg masnach yn yr India Ddwyreiniol. Mewn Llys neu gyfarfod tri-misol cyffredin o Lywydd a Chyfarwyddwyr Arian-dy Lloegr (Bank of England) a gytmaliwyd y dydd hwn, hysbvsodd y Idywydd i'r perchenogion, fod y Llys o Gyfavwyddwyr wedi penderfynu fod d rhan o 5 y cant ar arian parod (capital) y gym- h deithas, yn rhydd oddi wrth 10 y cant o dreth ar feddiannau a bod i arwaesafon (rcarrants) is y rhannau gael eu gyrru allan ar y JOfed o'r mis nosaf. Cyttunodd y perchencgiou a'r cynnyg, s; ac ymadawodd y llys yn ddioed. Mewn tymhestl fawr o'r Dwyrain Ogledd, i: cyfododd y mor yn uwdi o gylch ynysoedd