Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

11 'r o 1. .l\I Afi' R',i'IJ, QO., I I 11 HYSBYSIAETH SWYDDOL. Daeth y Canwriad Jervois, Cadvveinydd i'r j Cadfridog Drummond, y bore hwn i Swyddfa Arglwydd.Bathurst, a. chennadiaethau oddiwrth Syr Geo. Prevofit, yn cynnwys darluniad o i, frwydr rltwng dosparth o luyddwyr ei Fawrhydi dan dywysaeth y Cadfridog Drummond, a by- ddin yr Americ, yr liott a dywysid gan y Cad- fridog Brown. Ymosododd yr Aaiertciaid ar aefyllla'r Cadfrrdog Drummond ar y 25aia, o Orphenhaf, ag yciiwaheg na 5,000 o wyr. Nid oedd y lluoedd Brytanaidd dros y tair awrgyntaf oli- ymdrech yciiwaneg na 1,(>00 o wyr, ac ni chynnyddanant tra parhaodd y frwydr i ychwaneg na 2,800 o bob math. Maeddwyd y gelynion yn eu holl gynnygion, ¡ y rhai a dderbynwyd gydag anhybly gedd mavvr, a gorfu arnynt gilio o'r diwedd gyda'r g(-,Ilee, o ychwaneg na mil a phum cant o wyr. Ymlid- iwyd hwy gan y Cadfridog Drummond i warch- glawdd Erie, i'r hon sefyllfa y ciliasant. Coiled y Brytaniaid yw, lladdwyd 84, clwyfwyd a ¡ cholivvyd 7.94."—D. S. Tybir fod y a aeth- ant ar gpll yn garcharorion. Pigion o lythyr a dderbynvryd gan DyMâý; nachol yn Glasgow, a amserwyd Quebec, Awst ¡ 0 1,1814:— t "il Y mae'r Cadfridog Brown yn cychwyn yn ei ol, gar. losgi a dinystrio y liordd y mae yn myned. Llosgwyd Queenstown. a St. David's- ond yr ydym yn gobeithio y caiff y gelynion dalti yn ddrud am eu hymddygiad. Y mae mangnelau trymion wcdi croesi o Montreal,. a rhaid i'r milwyr gychwyn oddi vma yn fuan. Y mae gMyntoedd gwrfhwynebus wedi parhau (ÜOS bump ueu chwech wythnos, ac y mae cyf- newidiad yn cael ei fawr ddymuno, fel y, lluoedd y rhai ydynt ar yi- afon (1(1) fod .1)U. Nid oes end rlian o. ddosbarth y Cadfr. Power wedi dyfod liyd attorn -iii ond liysbysir y dydd hwn gan yr hyshysai (telegraph), fod 43 o Iongau a'r trydydd dosparth, dan y Cadfridogion K.ebipt a Robinson, a than ymgeledd llong ei Fawrhydi y York, o Bourdeaux, yn jieshau. Y mae'r \Varspite, a'r Ajas o fewn 45 milidir i Quebec. Ni fydd yr ad*y'Wrfhiadau hyn yn loddhaol iawn gan Jonathan (gwkidsvriaeth yr Americ) yr hwn, fel y gweHvch trwy'r papurau Uff ydym -yn .anion gyda'r llong lion, sydd yn (lechreti rieddivi fad John HüH o ddifrif.) Dneth Swyddog o Russia i Harwich ddoe a chadarnhad y-cyttiindeb raasnachol rhwng Pry- daina Russia. Cychwynodd Talleyrand weiihian tua Vienna-; ,ftby..sir gciii bapurau Paris am y 17eg, y rhai -a dderbynwyd y bore hwn, iddo fyned o'r ddinas "Oniio nos Fercher. Y mae holl nelodali ereili 7 gymmanfa naillai wedi cyrraedd Vienna, new, .,ir,ou taitli Iuar Yno, Kwyliodd dosparth arall o filwvr tua'r India Qrllewhiol, o Brest ar yr Bfed. A disgwylir i'r j tryoydd gznlyn yn ddioed- Myneg-ir dail y pen Paris y 15fed, ar sail tyst* iolaeth Cadpen Hong Frytariaidd, yr hon a ddaethai i Gottenburgl), fod trigolion Norway wedi ymarfogi dracliefn a bed brwy dr w edi cymmervd lle rhyngrldynt hwy a'r Swcaiai(l. v 11 yr hon yr ydys yn (yfrif i bob un o'r ddwy bUdd golli ynghylch 1,500 o Wyr: a bod gwarchae nr long-brrth Norway vvedi cymmeryd lie oi- iiclv- ydd.-r—Nid ydym yn tybied fod yr hysbysiaeth llwn yn deilwng o'r syhv 1 leiaf. Hysbysir gan bapurau liolawl, y rhai a dder- 1) y ii ias.9 in il r fed o'r mis hwn, fod y cynnad leddwyr Brytanaidd ac Americaidd, ar ol dyfod: iad brys-negesydd attynt o Lcegr, wedi gyrrft rhai liythyran byrrion at eu gilydd, a bod Wjbilith yn jTynr.u yr. adnewyddid y gynnadjs-dd. A mynegir gan un o b.lptirau bcjCol Lluiiilain, fod y Uyirlodrnetliwédi deibyn eennadiaethau o'r gyniiadleddfa., ond fod eu cynhw) siad, heb gael i ddatgnddio: Pa fcdd bynnag, y mae y u il w > r analluedig i ni far-nu pa fodd y mae'r achos it sefyll yn Ghent, hyd chaifom, hy?byt,iaeth eglUracil, ac ar well sylfaen.ar-yr achos. Gwrthddywedir yr hanes a ymddangosbdd yn y papurau Ffrengig, ynghylch rhyfel yn Norway, gan bapurau Holand; tanys dy wedir dan y pea Copenhagen, fod agos holl lyddin Norway wedi ei thalu tl'wrÙl,a:r gwyr ,\('d dychwelyd Dywedir fod y Tywyseg- Christian yn aiiach^ ac yn isel ei v Cyfarfu Maelierwyr a Masnachwyj- Brysto y v wythnos ddiweddaf; cyttunasant ar in T. iawn-fwrladau. yn achv.yn ar ckliiTyg na?dd digonol i'n llongau. Dyvredwyd gan un <r areirhwyr fod llong wedi hwylio laVer gwaith nddi f(,,(] liolig bpd?ar rni diweddaf, heb weled. gymmaint ag un o gad- longan ci F.fwrhydi—yr 'iiyn oedd brawf cadarU' fod ei-.ieu gweii ymgeiedd i'n maKnach. Cynnaiiwyd cyfarfod blynyddol Cvmdoithas GiMihadol Gytmorthwyo! Brysto- yr" vvythncs ddiweddaf; yr lion a ilr,ruu'y(f er cefnogfteth < Gymdpithiis" Geuhadol Llundain, a 11crdiwyií vn y flwyddyn 1795. Dengys y casgliadau a gafwyd ar yi- achos fod trigolion y ddinas honn<* i- j yn ewyllysio yn clda i'r goroliwyl pwysig 0 3,1,ry, drechu efengyleiddio trigolion ciiutiaddolgar 2 I parthau tywyll y byd. Casglwyd yn yr amryw Ieoedd adcloliad, ynghyd a symmau byciiain a ddanfonwyd o'r wlad, &c, heblaw v tan-grihad- au blynyddol. gymmaint a 6151. 1 Js. Od. D???/?/MO?.—Ar dd'ddMaw?h y ôf(,,1 o'ïmi hwn, fel yr oedd Mr? Henry. Sma?s. mab Fraud Smales, Ysw. o Durham, yn marchnoaetb mewn brys, gyda gwr bonheddig- arall y^hym- ni)-do,T,ietli i ga^seg Mr. Smales gynroeryd Cftt rby-w a neidiodd dros ganllawiau pout ary lTctidd, v vjtai i ¡ f J 1 ydynt 25 troedfedd uchlaw gwaelod yrafou isod. Cad w odd Mr. S. ar y cyfrwy, a e'er iddo gael (?i gyifroi yn fawr gan y sWlhlam pchrydu? fel y gorfu wyd ei w4edu 'Clitit- getill'yr-.L fynegu ei fed wedi gwella yn agos yn h?Hac!): gwaedwyd y gasseg iiefyd, W hon sydd yn ym-  a. bpyiogr';ry¿ïtl. ddangos yn a?r yn il:t?u pgu! a. byw?g!"? vdJ.

OMSGmF^.I..

Newyddion Lhmdain, lSC.