Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

LLt;x, 19. I DYMCHVrELlAD YR AMERICIAID GERLLAW Alii'KOEDD YR AFON NIAGARA. I T)oi-bviiiasoiii Llv,ai,graff Q(iebec,m yr IIeg o'r mis diweddaf, yr hwn a drosglwyddwyd gan yr Anthorn, Cadpen Doyle, yr hen a cdawodd y lie hwhnw ar y .ISfed. Y mae yn cynnwys cy iioeddiad c yii*t-.edin, yr hwn a yrvv1. d allan gan Benciwclod y lluoedd yn yr Americ Frytanliidd, yngjiyd A cityLoeddiad. taleitjiic. Yr hwn a jr'uw'allan gan y Cadfridog Drummond ac a rviuiwys haucs brwydr waedlyd yr lion a gym- merodd le ar y '25ain o Orphenhaf; j mosododj » gelynion yn iivrnig ar sefyUfa.'r Bi-ytanhnd yn L-indy's.- Lan.e, gei,liaav- -aliertie(.Id y Niagara, 9 lirfawr meJVn ]laddi,clwy-f-o,,a ch,arci.iai'ario-t i. a (orfu arnynt gilio yn of*i'w 'sefyllfa yn Chippawa. 3ymmerw yd- dau fangnbl odd! arnynt. Can- tfo-lifyr holl luoedd Brytanaidd y rhai'a'fu Ont ?n yr ymdrech gan y Cadfridog Drummond, aIT! I' Udiy£gogrwyd(, en igyblaeth,a'u gwroldeb :ri treiUduo), yr 89,tin catrod, dan y Mil?-?ad j vlGfriscn, a'r yr Iiii-ii. a jyflawnddd swydd y Milwriad mor odidog wedi J d. ddo ef gaelei ghvyfo; yr 41aiii tintai (company) ;y ilym, dan y Canwriad Glow, a rhart o'r 8fed, lan y Canwriad Campbell; a rhai o'r jneiwyr ;orpholedig, y rhai a safasant ym mhocthder nwyaf y frwydr dros gryn amser, a drolled y I ■hai .sydd fawr. Dioiehir yn galonog gan y j Jadfridog hefyd, i fintai gytlym Glengarry, dan r Mdwriad Peerson, rhan o'r 104edd, dan y Milwriad Drummond; y Meiwyr Corpiioledig, lan y Mil Wriad Robinson a dydoliad o'r laf, il, 4edd, a'r 5cd o Feiwyr Lincoln, a'r ail a, r 103edd, dan y Parry. Ac 'r llnyddwyr a ddaethant i'r macs vvedi dechreu fr;i-yor.. sef laf o'r Albaniaid Bren,li.úol (Ri>Jlltll ..1 Scots), dan'y ^liUvnad,G,prdoi)t; 8fc^, (lanyr Uch-gadpen Evans, y 103edd, daIlY Milwriad Scott, y 104edd, ynghyd agwib-filwyr (rangers) R o 1 Norfolk^fthydychen, Kent, Essex, a Middlesex, dan y Milwriad Hamilton. Ymddygodd y 19eg o'r marchluoedd cyftym, dan yr Uch-gadpen Lisle, a dydoliad o'r Mangnelwyr Brenhinol, dan,y Canwriad Maclachlan, yn y tne-dd g-hrolaf a mwyaf clodfawr. Wedi'r frwydr gollyngodd y Penciwdod y Meiwyr Lleol yn Cauada i'w cartref-leoedd, gan ddiolch iddynt am eu gwasanaeth amserol, ac amlyga ei ymddiried yy cu parodrwydd i ddyfod i'r maes otto, os bydd eu heisicu. Dengys yr amgylehiad hwn, nad yw-'r Penciwdod yn ofni rhuthr buan"oddiwrth y gelynion. COLLEn Y KUVTANlkn \N YR YMDRECH. I LlaMwjid.Yr- IsRadpen Moorsom, 0'1'104 catrod Isiiadpen Hei-,Illil", o ltaFAlbaniahl BrenhincI;. Can- wriad Spnnner, yr Isfjad.pen Latham, y Banes',tr Campbell, o'r Meiwyr corpiioledig, a 79 baranres (rank and file). Ctwjtjicyd,—Cadfridog Drumraond yndlymdost, irid 1\ yn ljtrygiiis; UcligadpeilKiall (ýn garcliaror) Milwr- iad Pearson; Isgadpen Le Breton; Canwriad Ian, o'r Mangnelwyr Brenhinol, yn berygltis; Canwriad I i Brerdton vii lIymdost; lsgadp.cn D.Pras6n (ar o Albrmiaid Brenhinol; Isgadpen Nod, Y' BänenH SwaYl1e a'r Banerwr M'Donald, yr olaf,yn ltyind'oS'tj-'d-'r 8Fed catrodr; y Mnw'iad'Morrisoo, yr IsgadpeniEsid. Steele, P??earee, -a Miles, l yn lIymdOj Isgadpen?cdman?a'fCyfncrthydd Hop- p6!) yn?y?ga?; IGg??4p6n, a'r Ban?iwr Saundcl s, yu l?,'olr 8,qUinL.Ciltro(i 'Isgadpen Lanshorne, o'r lOSecd catrod !s?a'!p(?n?efr, o wyrtr?cd Glengary Milwriad Robinson yn ber ,yglu.; 1:asl,, yn j Hymdost; fcamvriad Vrashburn, yn ysafn;' Canwriad I M?Don?I? yn 1tymQsf;lsdpcn A. Dou?aH, yn an?- ?tK;Q<?;' Isg?dpen }?i.tan, a'r Hanerwr M'DoHa!d, yn llymdost; IsgadpCn KamiVton yn ysgafijj o'r Meiwyr c?rpho!cdi?;Cyi'Herthyd? Thomson, o ail.gatrod Mei- wyr Lincoln; Canwriad H. Neliis, a'r Banerwr Ken- nedy, o'r-jedd Uchgadpen BaU, otr-5ed ;Uchgadpen Simons; Canwriad M'Kay Canwriad Rookmau; Is- i?dp(:'matd Ortield a Smith, o Feiwyr York. Swnt- :y 84; clwyfwyd, 5.51); ar golly 193; cymmerwyd vii garcliarorion, y cwbF .011, 878, .on,878. O lierwydd fod y gelynion j'b gwneufhur dd.. 0 herwydd fod y gelynton yn g?wneuthur Jcf- nydd maw!' o Mc!s gwtiutn g o d ) y ma.e Hawer o'r ciwyfau yn Hed)'sgafn. Dengys helaethrwydd y .golled uchod fod y geJýnión yn Ited 0) a bod y frwydr ya boeOl. Gcdlir syhvt ym mheHach fod dam wain ddy- miniol wedi cydlilwrio a,'n byddin ni yn yr ym- drccli uehod; yr oedd y gelynion wedi bwriadu yrnosod arnom oddiar y mor a'r tir, ar yr uu pryd, ond ni hwyliodd y Mor-raglaw Chauncey yr hwn oedd yn blaenori ar y Hynges, o borth Sachet cyn yr ail o Awst, ac felly siomwyd y Cadfridog Amerieaidd'yn ei dd-ysgwyliadau am grmmorth oddi yiio. Yr ydym wcdi derhyn papriran Halifax i'r 12fcd o Awst. Crybwyllant ddynesiad dydol- iad o iilwyr yr Americ at Niagara, y rhai oedd. Yilt yn gorwedd mewn cyulhvynfa, ac ymddyg- iad gWroI yr Uchgadpen Eyans, yr hwn gyda llawer Hai o wyr clo-r odd ei. tloitld trwy eu f cantd* lladdwyd. y Cadfridog Americaidd Swift yn yr ymdrech. lilt ym mheliadi fod llong o'r portli lyvnnyv wedi cyfarfod a- thingain Q lollglu, rhai ojlionynt yn perthyn 9 es, I ydfl 0 ddeg i ddeuddeg mil o filwyr, y rhai a cldaetherit o Bourdeaux, sef'yr aril a'r try dydd dosparth o'r fyddirrFrytanaidd ag oedd yu yr Orynys. Yr oeddid yn etl disgwyl yn Quebec yn gynnar yn y mis diweddaf. Aeth y 93ain a'r 95?iu i'r mor ddoe oBenrhyny Dieilbl ( De- vil's PointJ, ac yr ydym yji clywed eu bod i dirio ym Mhj/rih lljfcrn (IIett Gates) neu ic a el wir felly yn y r At-nei-ic. Derbyniasom bapurau Hamburgh a Ffrankfort, i'r 15fed o'r mis hwn. Yr oedd Breuin Den- ma.rk wedi cyrhaedd Altona ar yr 8fed, ar ci ffordd i'r gynnadleddfa yn Vieniia, i arddelwi llawn ddi-gollediad am Norway. Ymddengvs fod cyrchfa tCDJU l-onaparte i wedi creu cryn lawer o ac ekldigedd mewn rhai. ■'  Heblaw'r bnodas rhwng yr Archddug Charles i Duges ÛtdÓIIDurg"yr ydys yn disgwyl yn V:- cnna, ?r bydd priadasau ereill rhwng y Tywy:oog- ion a'r Tyw-ysogesau Ymerodrol a Brenhinol, i i gymmeryd lie yn fuan, a rhai o honynt tra fyddo yPennaethiatdGyfunoiyno. I O'r Rhine.—-Y ibae Ir ani,ylion syrihiedig (tylwyth Bonaparte)"yri ymgasglu yn Swifzer- j iand. Brenhinoedd, y rhai a ddi-orseddwyd I' ydynt ynprynu.fropdd, ac yn cyfathrachu a'r merched mwyaf prydweddol a chyfoethng yn y wlad, gan geisic> gosod amryw gynHuniau dich- I¡ ellgarar droed trwy'r Qddion hyn. Y mae'r bobl yn y prio-tioli i.laii-(,r o fh'cf? ) '?duu byddiHOpdd Rhufah). i Fremn dtorspddo} WestphaHa. Yf) ?yn!malntng!?do ef unwaith ?oH metusder Pennaduriaeth, y mae etfo yn f hhaetituam Jl' ymbö'rdr.dantetioI a"i !yg:nd yn ;.?fyd!og:nr y.parfh {)y?nyo?i?Gr!and a ber- ?'ynai i Ffrn¡ngcHe¡ y dywedir fod y bob! yn I 1 1" "Tlf yn B.1 en,! I cae .cntueodu vnfà'í'r at,r rall1g. n auen" y mae Eugene a HoHc'nsG wedi taenu pu rhwydau, end md ydynt yn?per (?ori) ar ddim daionl i Gef)1ny. Yno y?tnae y?gynnuHiedig yn a\?r we!tiUou Per)de??:ou Germany a F f'a!ngc, a'r ?sawlna.ddGuantoh&nynt eu hunam a gyrchir gan frys genhadon cdnys y mao.y saw! a led rant tietHiio gwyrgam IM;yH?m /B ddefnyddiol ar y. fath achosion. ?" Y cyfamser, y mae Napoleon yn istedd. mewn caethiwed yn EU?a, gan ddisgwvi y cyfyd cisor drachefn-. bthr.d¡sgwyl yn ofer y mae. Efe yr hwn oedd cunwaifh yn y canol-bvvynt, eithr a daflwyd oddi yno gan chwyldroiad y cwbl, a erys yn dragywyddol ar y cytch aManot. Ei holl dynged dda a ae^h heibio ei orsedd by- wyd wedi pailu. Y mae ei Faes-ly wyddlon, y rhai a boenydtodd ef i farwolaeth, yn ddedwydd am fod eu fflangell yvedi cael ei dinystrio, ac am y gallant fod yn awr meyraheddwcii. Ei ddych- wdiad ef a'u darostyngai hwy i'w gynddaredd. Y tnae'r rhai agadwasant eu meddiant, neu a enhtHanant (ac a Isdrattasant fvvy) yn ei crbyn, oblegid na f-tt gwaeth gelyn erioed t feddiannau na'i ormesdeyrn ef. Y mae'r byddi-noedd dros. to, ac hyd yn 9ed y dynion gwlcdig, ond am ei fotT ym.udieil liwy a dAy,?t?t, ?w hebddo ac fo vm_l¡hüi11nvy- a ddysgi;lT1t frwhebddo;' r\c í os na i'ydd rhyfei newydd iddynt yr hyn a ge;s- j iant, bydd i'r cwbl redeg ar hyd liwy brail gwa- hanol, a diliannu yn raddol.—Spectator. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris am y 15fed, ond y maent wcdi dyfod yn unig, neu beb ddim hysbysiaeth gyda hwy, o leiaf dim o Werth j'w fynegu i ddårllenwyr Brytanaidd; oddi eithr tybied o honynt rod yr hanesion byrs rion am gynneddfau dymunoi Louis XVill. yn deihvngo sylW. Dywedant iddo wasgu Duges Angouleme at ei fynwes pan dii-iodd yii Ffrainc, a dywedyd, Yr wyf yn derbyn coron fy hen- afiaid; pe biiasai yn goron orosyxau gosodvyn hi ar eich pen ch wi, ond gan ei bod yn got on o ddrain, rhaid i mi. ei gesod ar fy mhen fy Jmsii" Daeth y llcrig Haythudd, Dromedary, Cadpcn Benne, dan faller Petion, (un o Bennaethiaid St. Domingo) acyn rhvvym o Port-au-Prince i Lundaiu, i mewn i Falmouth brydnaWn dydd Gwener. Pobl ddtion yw holl wyr y llong. Goresgynwyd ei bwrdd ar y 4ydd.o'r mis hw n, gan wyr herw-long Americaidd, y rhai a'i hvs- beiliasant, ac a ddiuystriasant ei phapurau. Y r oedd 150 o wyyn yr herw-long pan hwyliodd, ond yr oedd wed! eu lleihau i. 87 trwy ospd dynion yn yi aniryw longau a gymmetasai. Y mae'r Trysorfeydd yn parhau i ostwtig-— yr oedd Omnium heddyw, yn 4| gwrthgyfriiiad (discount). liysbysir gan un o bnpnrau boreol Llundain, fod Dirps wywyr Prydain a'r Americ wedi rhoddi heibio cyntiadieddu a bod disgwyliad i'r Nep- tune hwylio i'r Unol Daleithau a chynnadiedd- vvyr yr Americ ym mhen pythefnos. Clywyd sathu trwm ar gy flniiauswydd Water- ford, dydd Llun diweddai; a dywed rhai dynion for d dydd L!un dnveddaf; a r h at dynion o Bon mail am j. iddy n t weled dwy loiig yn yrrdadd dros awr, ac wedi terfynu'r frwydr cymmerodd un y Hall, a tiiywysodd hi tua'r VTorllevvin-—tua Cork, yr ydym yn gobeithio. JFaterford Mir- Y mne 10,000 o alltudion Yspaenaidd yn Pa- i-is, y rhai a elwir mewn gwawd Josephinos.— j Ilaerant na roddodd Siarl IV. ei haVvf i goron | Spain i fynu yn wirfcddoL.—Hamburgh Carres- Y mae'r Ast-rea wedi ysgafaeln ar oror Guinea y Resolutien, o Cadiz, llong a berthynai i B< r tugal o Tenerifte, a dwy yii Hwythog o gaethion duon, sef 800. Daliwyd y llongau Mannilla a Vrenus, dan fanerau Yspaenakld, y naiil a. 500, a'r llall a 400 o gaethion duon, gan longan ei Fawrhydi y Mosquito a'r Barbadoes, yn y mis 1 Gorphenaf.  R]i?--glaw yn Cynn ? sir carnatfM y Ty?ysog Rhaglaw yn LlysargrafF nos Sadvi;j;n ?y catrod gael y geiriau Egmont-pp-?pe and Mandora," ar ei banerau, mewn ych wanegiad at yr arwyddion er- eill o anriijdedd a ganiattaisid i'r -gati-od hoiino.

[No title]

OMSGmF^.I..

Newyddion Lhmdain, lSC.