Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

OMSGmF^.I..

Newyddion Lhmdain, lSC.

News
Cite
Share

1 m.u Mt.- -III Parhad o Newyddicn Lfundain,$e.-■ • ■ GWBNEEj • l&* Cynhwy-ir y cyttundcb beddwch a wnawd ihA i-g Ffraingc a Spain, yn y papurau Ffrengig ft dderhYlliasomy bore hwn; aid yw ond ad- 3 sgrif oYcy tt-iindeb a wnawd yn Paris ar y SGain o'r mis Mai diweddaf, ynghyd a, clau erthygl un o honynt a drefna ar fod i gy ti- mid led d fasnaciiol gael eltherfynu rhwlgy ddwy wlad cyu gynted ag y byddo altuedig, ac yn y cyfamser fed irr perthynasau masnachol Thyngddynt i fHlyn yr un IIloddag oeddynt yn y flwydciyn 1792. Nid oesdim.yn fwy anghysson ntor dywed- iadau mynychagwrthwynehol ynghylchsefyllfa. St.- Doniiii,Io, a'i- L,,yiii-,adledd yn Ghent, y rhai a ymddangoi-ant yn y papurau tramor yn feun- yddiol. Kaerir drachefn gan bapurau Paris ar awdurdodliy'ttiyr o Bourdeilux, fod Petion Wedi cyhoeddi ei hun odullreuin Ffraingc, bod ei fihvyr yn lliosog ac yn wrol,oll vii aili,v giir gortoledd mwyaf ynghylch y cyfnewidiad di- weddar yn y fam wlad. Am gynnadleddwyr Piydain a'r Aineric, dywedir gan uri o bapurau "ell hod yn myned rhagddyat yn y modd mwyaf egniol; ond md eesgeanymond di?gwy 1 an) hysbysiacth ychwanegoi a swyddol,! mewn trefn i derfy nu yn ein meddyliati yinodd y mae pethau yn sefyll yn Gh^ntj ac yn St. I30- mingo. V Ymddengys fod Turkey" yn ymdrechu aden- nill ei hawdurdod ar gyffmiau mur Adriatic. Myuegir tnewn prthyg] o Kag.'jsa, eu bod yn go- beitliio yr adsefydlideu gwerin-lywodraeth hViY yno, dan yiugeledd Pen'naeth Turkey. Nid oes un newydd arail o bwysyn v papurau hyn. Rhoddir heibio'r .arfer o'r Hysbys&i (Tile- graphJ, rhw-ng Portsmouth, Plymouth, a'rMor- lys, mown ychydig ddyddiali. Y mae'i Cadfridog Don wedi dyfod i Borts- mouth mewn trefll i hwylio i Gibraltar, He y ■frefnwyd of i f«dyn is-raglaw. liysbysir mewn. llythyr o Gib.-aliar, yr hwn a Awst y y lie bwinnv yn hollol rydd oddiurth glefyd lieinliis, yi, liwii a ofuasid ychydig cyn hynuy, ei fod wedi ymddai-igos yno. Daeth llopg i Portsmouth, yr hon a dros- gl wyclt:ilsai amryw garcharorion Ffrengig o long- byrth Spain i'w gwiad eu huijain diarddelwyd a uryw o wragodd Yspaenaidd, y rhai a bried- j asent à Ffrangcyd, gan eu gvvy1, cyn gytited ag yr aethant i Fiiaingc-; y rkai yn gaulynol i hynny a ddygwyd i'r wlad hon a dylent ystyried eu ,1, huuaiu yn fw}' dedwydd raor vn, annedwydd, trwy gaol eu rhvddhau oddivyvth ddyuion y rhai a tedreiit gvtia\Ti)i'r fath gfeuiondeb ac angiiyf- iawndor dicsgus. Dywedir. N..r r i'l, iii, i. r"-I:o''i' swyddoglon milwr- aidd yn chwaraed-y Boulogne, yn ddiweddar, godi a gahv ar y cliware'jwy i.gyfiawni chwarae a fawr hoffent% er ixiawpyga huridugoHaethau Bo- ae r y. dref, yr -it oedd. yn-o ar y pvy<K a gorcliym'mynodd i'r mil- i wyr u?rfy>giyd i'c.is^edd-.ya eu lleoedd; eithr: j)ivy-a £ Ufai>a-nt at eu cais, a chyllawnwyd y ) chwarae, er yu waetiiaf i'r awdurclodau di- naaidd. • Y s;afJtI V,)A-, yr n?ra?n, Cadpen P:!?. o Buc'x s AyrM,.a! y-?3?:n o'r.mis d:wedda.f, gan yr herw-io !.? A?i?rK'a:dJ, Da?id Portpr, o 16 o y 1; Cs??aa :fangnelan, yr !rCn h?fyd a gymmerodd y Vesta a I,. }!ong arall o'r un lie rhoikbvyd )'1' Horatio i fynu i'r g'?yr gan'y gelyn!an, wedi Iddynt ei ¡ by; brilio, a daetii i Faimeuth yr Nvythnos ddi- ? eddaf: yjniidiwyd yr Horatio gan dKir 0 herw- icngau e-reiH cyn ddyfod o h?ni i'r ".lad hoj). Nid ydys wedi caef aHan hvd vma'teti dd 't'th 0'r Wa .p, wedrr fr?-ydr ddychryuUyd a r Ar on. liysbysir yn y Ply mo afh Clironiele, fod Cadpen A' rthnot, yr is-gadpen Harvey, fic amryw ereiil o vryryr Avon wedi dyfod yno aichubwyd iwxli wyt^,byw yr Avon cyii iddiz sot!(-fij gaii y Castiiiaii. i r halJes hwn coilodd j yr Avon 41 mewn Uadd'achhvyf.o; Haddwyd) chwoch yn y frwydr, c. bu farw tri wedi hynny j clwyfau. Yr oedd gancidi 118 o lvrtli ddeeh-reu'r frwydr, a IS o iangnelau yr bcdj i. gan y Wasp 22ain o fangnelan, a 175 0 fel y tybir. Y mae llawcr o Teswm i dvbied .fod y p wedi. soddi, o herwydd ei bod }'n Jeuad (ac nid yn dywyll yn-ol yr hysbysiaeth;, blaenoroi) ac nid oedd hi yn weieclig ychydig w edi'rfi -.i cir. .a. ¡ Hysbys'r me?n 1'ytbyr o <?ottpnburg?? & amserwyd Awst y ISt?, fod ammodau'r (-?tun. i debrbw? y Ty?ysog Coronoff; aV Ty«'yso«-1 Christian, o natfur tra gwahano! od(]iílrt:{:i-'{\ hyn a ddi<;g?y!?sai Swcdcji: o herwyddMi} 1  ¡ 0' .I, ;.1:, drydedd ammod, y* mae Brenm Sweden yfn vm- j' j rwymo derbyn y Ffurf-fy wodraeth a sefydfir?n '? ,¡ 1' gynnyrchioh'}T potl Norway eu hmunn, ac na.j.; jhyddiddv) efgynxyg on cyfnewidiadon d yr hwn fyddo jn angenrheidio.1 i undeb v ddwy v> iadj 4 a bed.! bod cynnyg o'r^ fath gael ei roddi i ysfyrr-{< iaelli y .cyjiayrchiolwyr. Wedi'r cyttuiideli-It vii amlygedd trigolion Christiana lawer o nfodd- J Jonrwydd yn erbyn y Tywysog Christian, o her* t rwydd iddo wneuthur byr-gyngrair a. Sweden, a i gwrthod cyfryngdod yr arnrywDdhprwywyr:? ( ddanfonasid 1 gesio heddychu rhwng y ddwy; i ddatifonasid i. ge??io lied(!3-c?u riinvrg-ydd w-y Y Pao.-Vledi i'r Pennaclur clodfawr £ gyhoeddi ei fod mon-, i ;chlordd? a .(li¡)ystl:iasid" gandeychrynia(au': L.hwy ,droiad os gajlasid cael rhifedi ( tligonol o ifi-ijacliera ulieu enwiorydd crefyddol ( vnghyd ac wedi j fynaph tra selog glywed hyn., i efeaaetfiatci ^ancteiddrwydd, ac a hysbysodd i iddo, ei fod yn deall fod Ila ,c, -r o'r cliNvi,)rTdd S. nctaidd ym Mrydain, y rhai a gedwid rhag ) cytlawiM eu dyledswyddau priodol; ond ei- fod ] ef yu foddion, ac.yn ehwennych chwilio i'r peth c hyn ac wedi i'r Pab'gydsynio a'r fath ddym- a inuniad rhir-weddol, y-r ydym yn. deall iddo 1 hwy lio o'r Eidal, a'a fed wedi cyrhaedd y w ad i hou. j y "¡: SABWE-S, 17. < Derbyniasom bapatku-Paris am y 14eg y bore I. ilwn. Yr oeddid yu disgwyl y buasai Ymerawdr Russia yn dechreu cychwyn o St. Petersburgh ar y 12fed, a chyrhaedd Vienna ar y 26ain o'r mis hwn. Y mae'r son yn ymdaenu yn gyffredin yn Vienna fod yr Archddug Charles i, ymbriodi ft Duges Oldenburg:—dychwelodd ei Uchder Ymerodrol i'r brif-ddinas honno o Egra. Ym- ddengys ei fod ef wedi bed yn ymweled a'r Archdduges yn y lie Invnnw. lie y tybid yr arosai hi hyd out ch^ rddai y gymmanfa. Y n ystafeIl cynnyrchioiwyr y bobl yn Paris, cynnygwyd dau gyivltuiv cyfraith gan weinidog- ion y Breuin. Un o honynt a ddarpara ar fod i feddiannau'r Ffrancod a adawsant y vvlad yn f a d iwlttlt y wlad yn aimer y chwyldroiad gael eu hadferu iddynt, oddigerth yr hyi: a werthwyd. Y mae y llall yn pcrthyn i drosgl wyddiad yd. llhennir cJfr- iniau Ffraingc gan y cynllun yn dri gradd, sef y rhai ydynt yn dwyn yr ydau gorau, y canolig, a'r gwaelaf. Caniatteir i'r ydau gael eu tros. glwyddo hyd oni chodo y gwahanol raddau i bris nodedig. I Dywedir. yn yr Hague Coarant fod Tywys- og-es Cymru wedi parotoi Cof-draith aclnvynol (Memorial) wedi ei gyfeitio at hoii Beimaeth-- ?aMEwro?. Y ma6 y ferch ymprydiol yn tynnu q??l-?v poM do-fi,.v(,dir pob mod'dioii i'w denu i gymmeryd. liuniaeth, end yn dd!e?a!th. Y mae-yn aros yiigweithdy Prcattin, ac yn aèh- lysurol y mae pi yfed ychydig dea, .ond ni chymmer hi ddim bara ac yrnenyn gyda'r gwlybwr fodd yn y byd hi a saif neu a ei-lr.-id I weithrau wrth fleittstrei hystafc! dros ddwy neu dair awr ynghyd, yn ddigvilro, oddi cittiril ryw un ei chyftVo o'i merwindod ymddangos- iadol,, Cymmerodd Knght, y tracd-deithiwr, arno i gerdded can' milidir mewn 19eg o oriau nesaf i'w gaydd, am gyngwy^tl o 200 gini, ar y fifordd o Tewkesbury i Worcester; ond wedi cerdded o boiio 57 o fiiidiroedd, ere a roddodd i fynu yr ymdrech :—yr oedd yn cerdded saiih milidir yr awr wrth ddechreu^ei daith. Cgmiydd Gzceithiav. Ox I (in;-— Yr oedd yr hyn a wnawd yn y flwvddyn a derfynodd y25ain o Fawrth,1813, yn 15.0fiG,6^8 o lathenau,' yr hyn sydd 6,423,91:2 o lathenau yn fvvy nag yn un o'r pum mlynedd (a chymmery d un 'gyda'r liail) a derfynodd Ebriil 5, 1789. Oyma ijii o mynegiadau boddhaol a draethwyd gan Argl. Slieflield ynghy farmed .diweddaf Ffair Gwlan Lcwee, I bay, pan oedd.geriJaw Plymouth, ar y 14ei:; o'r mis hwn, gan her>.vlong Americaidd, yr hon wrth bob tebygoliaeth a fuasai yn ei chytomeryd pe ua hvryliasai. yr Achates a'r Wanderer allan, y rhaia'i hymlidiasanf hit:haa yn ei thro. Mae'r Dywysoges Chariotte o Gvmru wedi i myned i ■ Weymouth, ar gyfrif ar.hwylder, i broil a Wlla cyfnewidiad sefylifa ac awyr ies iddi. V mgynnaUodd. lliaws mawr o bobl i ym- | weled a, hi, y rhaT a andygasant y gorfolcdd mwyaf wrth lvclcd v gangen hyfryd hon o'r Teuiu Urenhinol. Safodd ei lluehdeiv Bren- hinol ychwaneg nag awr yn y Ifenestr dydd Sul diweddaf, er mwyn boduhau'r dyrfa., y rhai oe- ddynt awyddus am gtielei gwelcd. I Y mae yr Antelopej Cadpen Journeaux., o Havannah i Aaples, wedi .cael ei hadgymmeryd oddiar y gelyiiiou gan y gad-long fechaii, y Wliitingi Luogfarnw;yd James Mitchell (am yr hwn y ddiv/eddar) i ddioddef mnrw- olaeth, am lofruOdio Miss Welchman, ymrawd- lys Liundain, arjrlCeg o"i- ttis Iiivii.. j)r yr un dydd, ac yn yr un l!ys, euogfarnvvyd Ilenry- Bonin" i deiieddot marwolaeth am lofruddio Eli- zabeth Pilchsli. Y mae pin darllenWyr yn cofio am y llofruddiaethau uchod, y rhai a ddariuUias- ,omc]soes; dioddelodd y ddwy ddynes ieuangc farwolaethp hervvydd na qliydsyniasant a cliais* y gv.yr llofruddiog, y riiai -,t citiveiitiy-cliciit yn wragedd. Profvyyd Edward Medget, iiefyd, yn enogo lofruddiaeth ddifwriad ei wraig ei iyan, yn y ISys Vichod.