Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

HYSBYSIAD. II

Newyddion Lhmdain, lSC.

News
Cite
Share

Newyddion Lhmdain, lSC. DYDD IAU, MEDI 15. DEliB VXIASOM bapurau o Iloland y bore hWll, yn cynnwys hysbysiaeth i'r lleg o'r mis syhvedd yr hwn a ganlyn :— Aeth y Tywyso,, E. V. Aremberg i Ghent, i flaenori ar luoedd Belgia yn y Flianders Or- llewinol a Dwyreiniol. Cyn gynted ag y del mihvyr Belgia i'w lluestai newyddion, nid ydys yn ammau 11a pherffeithir ea rheolcidtliaid yn ddioed. Ilaerir fod 10,000 o filwyr i gael cu codi o'r newydd, a bod saith cant o geffylait i gael eu prynu, yr hyn a ddengys fod byddin Brussels i gael ei chynnyddu i raddau helaeth. Y mae rliifedilr swyddogion Belgiaidd y rhai a adawant yvasanaeth y Ffrangcod, ac a dderbyn- iant swyddi yma, (Brussels) yn lliosogi bcunynd. Y Hiae lluocdd o Frydain a Germany yn dyfod bob dydd i Fflanders. Ddoe dacth ynghylch 500 o'r gosgorddion Brvtanaidd i Brussels i gyf- lawni'r catrodau y rhai ydynt yn yr amddiflynl'a. Er yr hyu oil a ddarllenwn yn y papurau Saesneg ynghylch terfyniad y gynnadledd yn Ghent, yr ydys yn crcdu yma nad yw ond wedi ei gohirio, hyd oni dderbynio'r cynnadleddwyr hyfforddiadau o'r newydd. Nid oes dim yn fwy gwrthun na'r anryw ddisgwyliadau chwerthinus ag y mae rhai dynion yn gasglu oddiwrth effaith cynnadleddmd v lemia. Y mae un o'n papurau mwyaf cyfrifol yn son am gynllun i ddinystrio taleithau Barbary, fel peth teilwng o sylw'r Gymmanfa; ac y mae ereill yn disgwyl am y fath gyfllewidau hynodion, y rhai pe deuent i ben a fyddent fwy rhyfedd nag un peth a ddigwyddodd oddi ar pan alltudiwyd Adda o Baradwys. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris am y 12fed o'r mis hwn. Ilysbysant y bydd yr lioll Dywysogion a berthynent i gyngrair y Rhine, I yn amser Bonaparte, i fod Ynghvmmanfa Vienna. A dywedir y bydd digollediad Brenhines Etruria yn un o'r pyngciau a drtnir yn y Gymmanfa uchod; ac, ef aflai, o r holl Bennaethiad Bren- hiuol ag ydynt, yn arddelwi digollediad yn y Gpllladleddfa, pad oes achos un o honynt yn deilyngacli o sylw nag eiddo'r ddynes hon- Ymddengys fod Y nadon Paris yn dra diwyd a gweithgar wrth y gorchwyl o attal a rhwystro anfoesoldeb yn y ddjtnas honno; ac eglur yw fod mawr ebieu glanhau'r drigfa lipnuo o bQ bryntJ ¡ moesol. Dygwyd pump ar hugain o ddynion. ger bron yr Ynadon ar yr ll.eg am gynnyg gwerthu lluhiau annhvair ac afreolus. Yr oedd Tywysoges Cymru wedi cyrhaedd Strasburg ar y 6fed, ac aeth Arglwydd Castle- reagh trwy Lausanne ar y drydedd, ar ei daith o Geneva i Vienna. Ymddengys y ddau ymadrodd canlynol, y rhai aosodwyd y naill ar oly llall yn ddigyfrwng, yu y Gazette de France, dymher cocgfawl trigoliou Ffraingc Basle, 11Icdi3.Aeth Ilaiver o'r Awstriaid, y rhai ydynt wedi iachau o'u clwy fau, ac a oll- yngwyd allan o ysbyttai Ffraingc, trwy'r ddinas hon yn ddiweddar. Y mae'r rhau fwyaf o hou- ynt wedi eu hanafu yn crchyll. Bois le Due, 3.—-Daeth dwy res o garcharorion Ffrengig o Russia, yn cynnwys ynghylch mil o wyr, i'r He hwn yn ddiweddar; y maent oil yn. ymddangos yn y modd mwyaf gortcych. Yr oedd yr hysbysiaeth diweddaf o Buenos Ayres yn ein parotoi i ddisgwyl am gwymp ebrwydd Monte Video. Ac yr ydym yn dysgu yn awr, trwy ddyfodiad y Melville i'r wlad, yr hon a adawodd Buenos Ayres ar y 26ain o Fe- hefin, ei bod wedi ei rhoddi i fynu ar ammodau i Lywodraeth Buenos Ayres, ar yr 20fed o'r mis hwnnw. Hysbysir mewn llythyr a vsgrifenwyd yn Buenos Ayres ar y 26ain o Fchefin, fod Monte Video wedi cad ei gwarchae dros ddau fis ar y môr, fod ei llynges wedi cael ei 11 wyr ddinystrio, nad oedd dim gobaith am gynnorthwv o Spain, na lie i ddisgwyl am gyfnerthiadau o barthau tufewnoI y wlad, gan fod lluocdd cedyrn yn ymosod yn galed ar ei muriau, a'r tiigolion yn dra gresynol eu cyflwr gan y o her- wydd pa ham gorfu arnynt roddi'r lie i fynu ar yr 20fed, i'r fyddin a dywysir gan y Cadftidog Albier. Cymmcrwyd meddiant o r Mount ar y 22ain, a chyttunwyd i'r dref gael ei rhoddi i fynu ar y 23ain. ¡ Yr ydys yn ystyried cwymp Monte Vid fel dyrnod marwol i achos Unbennaeth yn y parfh hynny o'r byd. Dyma'r arnddinynfa gadara ojaf. i'r hon y gallasai'r fam wlad (Spain) ddan- fon cynnorthwyon ond fel y mae pethau yn sefyll yn awr, gellir gvrru'r fyddin ag oedd yu gwarchae ar Monte Video, yn erbyn Peru, lie y mae'rmilwyr ag ydyntdan lywyddiaeth Pezuelai, wedi dangos tuedd i gychwyn yn erbyn byddin Buenos Ayres. Y mae'r amgylchiad hwn wedi rhoddi goruchafiaeth o bwys i fyddin Buenos Ayres, nid yn umg mewn gwyr, ond hefyd mewn ar'fau? maugnelau, &c. rhaid fydd i luoedd y Llywodraeth yn awr glho drachefn? i'w ham- ddilfynfeydd ereill. Y mae'r Cadpen Brown, yr ltwn oedd yn I tywp Uynges Buencs Ayres, fel y syhvyd o'r ¡ blaen, yn Sais, a phriodolir dymchweliad Monte Video i'w fediusrwydd ef. Wedi'r fuddugol- iaeth rhoddwyd gwddf-addurn (necklace) i wraig Brown, o vserth 15,000 o ddollars, a dywedir fod et gwr wedi derbyn 100,000 o ddolars wobr am ei wasanaeth. Cynhwysir hanes yn y Gazette de France, am ddynes ieuaingc orphwyllog, yr honaddaeth i feddiant o'i rheswm a'i chynneddfau drachefn, trwy neidio allan o ffenestr uchel mewu ty yn Paris. Crybwyllir i feth-filwyr (invalids) Paris, part aeth y Cyvigreirwyr i mewn i'r ddinas honno, losgi'r holl fanerau a gymmerasid oddi ar y gwa- hanol alluoedd, ac a hongianasid mewn lleoedd o gyrchfa gyffredin, rhag i'r Cyngreirwyr eu cymmeryd yn ol drachefn. Y mae traethiadau ° du'r fasnach mewn caeth- ion yn dechreu heidio yn Paris, ac yn ymddangos yn lied ami yn y papurau newyddion. Gobcithia un delbren y medr efe godi lliaws yn ein herbyn. Ili, 0 herwydd ei fod yn tybied y chwennychem ddysgu moesau da i drigolion AfiVica, ac o her- wydd ein bod wed: gyrru Cennadon yno i hre- gethu ein crefydd, cin hiaith, a'n harferion, ac iiyfl'orddi'r bobi yn y dull i drin y ddaear. Dymchwelwyd y cerbyd a elwir Yarmouth Telegraph yr wythnos ddiweddaf, gerllaw Rum. ford, o'achos drygioni'r gyrriedydd, yr hwn a. groesodd y ffordd i'r diben i rwystro'r llythyr gerbyd, ag cedd mcwn brys yn ceisio myned heibio iddo. Briwycl saith olr fForddolion allanol, a phedwar o'r rhai tufewnol, yn erchyll o uchos y digwyddiad. Cynhaliwyd cyfarfod cyffredin gan Babyddlou swydd Limerick, yn yr Iwerddon, yr wythnos ddiweddaf. Traddodwyd amryw areithiau o du yr hyn a alwant eu hiawnderau gwladol, y rhai a dderbynwyd gydag arwyddion mawr gymmer- ndwyaeth; a chyttunwyd ar lawer o lawnfwr- i iadau, ac ynihlith ereill, eu bod yn ymroddi cyf- lwyno deisyfiad i'r Seneddr yr eisteddfod nesaf, dr os eu hiawiiderati. Ysgrifenwvd llythyr gan wr bonheddig o Totness, yr hwn a dd), wed fod un o gaulynwyr ffyddiog Johanna Southcotte, wedi peidio liafurio ei dyddyn y flwyddyn ddiweddaf, o herwydd dywedyd o'r broifwydes, na buasai eisieu ym- borth y flwyddyn ganlynol, o herwydd y buasai diwedd y byd cyn hynny; methodd yr hwsmon dalu ei ardreth, ac yn y diwedd gorfu arno ) bwyso ar haelioni prin y plwyf, am gynnaliaeth, ( er ei fod cyn hynny yn gymhedroi o gyfoethog.