Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

4LA --.-z-,- . -r BARDDONIAETii.…

:::::-_-.:,-,-I AT GYllOEDDfVR…

AT G YU OEDD IVR SERES GOMER.

-___,_m-'_"_"n'''_m__-I AT…

 AT GV1I0EDDFVR SEREN GOMER,.…

[No title]

News
Cite
Share

Compmnt (Compass) y Morwyr.—Ym mhob gwlad He y mae'r bobl yn farbaraidd ac yn anllythyrenog, y mae cynnydd v celfyddvdau yn dra difrys ac araf. Tystir mewn hen gan Ffrengig, t'od rhinweddau'r Ehed-faen ( Loadstone) yn adnabyddns yn Ffraingc cyn y flwyddyn 1180. Darluniwyd Compawd y iiiorwy i* yn Venice, yn y flwyddyn 12C0, gan PauhtS Venetus, fel pcth o'i ddyfeisiad ef ci bun. John Goya, o Amalfi, oedd y cyntaf a'i defnvddiodd, (lawer o flynyddau wedi hynny) mewn llyngeswriaerh, yr hwn hefyd a gafodd yr enw I' o fod yn ddyfeisiwr o hono. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn llyngeswriaeth yn China yn hir cyn ei fod yn adnabyddns yn Ewrop; etto nid yw hyd y dydd hwn mor ber??.tit ag yn Ewrop. Yn !)c ci roddi yn?hro? yno fd y eaUo weithredu yn rhydd, fe'i gosodir ar wely o dywod, trwy yr hyn y mae pob symmudiad o eLddo'r Hong yn alionyddu ei ysgogiad, Hfeli&m yJ.—Yr oei'.l llaw-felinan mewn arferiad yri "h, 1. lied zviiiiai- i fain yd, a phan ddaeth yr yd yn amlach, defnyddiwvd melinau acffylau. Fiariunir melinau tlwt i fain vd gan Vitruvius. Yr oedd me'inau gwynt yti adnabyddns yng nghwlad Groeg,' ac vn Arabia, cyil gynnared 'a'r seithfed oes; ond etto nid oes sou am danl. ynt yn yr Eidal cyn y bedwaredd ar ddeg. Nid oedd- vnt yn adifcibyddus yn Llnègr eyn teyrnasiad Harri VIII. fcl yr ymddengys oddi with lyfr tenluaidd larit Northumberland, yi* hwn oedd VI1 c-yd-oc,i a'r Brenii! hwnnw, pan y mae yn crybwyll tri o gcffylan meliiU "dan i dyiiiiti'i, -,if- un i garrio'r moddion i, ac o"'1' feiiu." Gan hynny rhaid fod defnyddio meiinan dw(V i falu yd yn ddiweddarach na yr amser nchod, yn y deyrnas hon. Dvychau (Tfi-rors).—Yr oedd gwydr ddrychan gaii yr henafiaid ac otto ni feddyliasant erioed i wueuthur defnydd o hono yn eu llenestri. Yn y 1;)(> oes y Vcnetiaid oedd yr unig bobl a feddai'r gelfyddyd Wneuthnr drvchan o wydr grissia'aidd. Daimit crefft.—Yr oedd y diweddar Sandy Wood, LiaW-feddyg o Edinburgh, yn cerdded ar hyd heolvdd > y ddinas honno ar nbswaith pan oedd yn cael ei colcuo, ac ere a ganfn ddihiryn ienangc, ynghvlch 12 mlwydd oed, yn torri pob tfencstr ag a fedrai gyrhaedd, irydil chymmaint dyfahveh a phe bnasat yn gwneuthur y wt'ithrcd fwyaf cymmeradwy yn y byd. Gan ddigio wrth sylwi at- y fath dneddiad (ii-Yglollils, yiiiaf!o(llt Sandy ynddo a gofVnckld iddo, beth yr oedd ynTeddwl wrth ddinvstrio (fenestri dynion onest. yn y modd hynny, Beth," llengcyn drvgionus, y mae'r cwbl er daioni i'r grefft, canys Gwyrdriwr ((Hazier) wyf fi "Ý cwbl er daioni i'r grefft, ai e, ebe Sandy, gan godi ei ffon a chhvyfo pen y bachgen, dyna, ynte', y mae hynny er daioni L'in caiiys Lltuv-feddyg ydwyf." feddy, yd %vy f. Cynhygodd gwr bonheddig o deyrnas gymmvdogolj bris anarferol awriais rlsybuddio! (alarm clock) gan roddi fei rheswm am ei ymddygiad, ei fod yd earn cvf- iidi fnfore, ac yh awr nid oedd raid ond tynnu'r llinyn pan fyddai clntant arno gyfodi, ac yna galiai ddihontf ei Dygwy<i g^rr gwledig o fiacii brawdle Bury", i gael ci brofi yno dan v cyhuddiad o ddwyn gviydd; ond yr oedd y cyhnddiad yn gamweddus, canys daeth un 'o'i gymmydogion gydag ef, a thyngodd yn hendaut ci fotl yn cofio'r irf/dd yTh meddiant yr anuidiffynydd, oddi ar pan oedd yn ibyddan, neu yn vWdd fecban; ac felly rhyddhawyd y dyn. Pan glywodd gwyddel ag oedd j yno, dan y cyhuddiad d ddwyn dryll, yr amddiffyn Ihvyddiannus hyn, efe a ddenodd un c'i wiadwyr i dyngu ei fod yn cono'r diyil ym meddiant vi- anid(li,'Fyr, ydd fyth oddi arpan oedd yn laio-ddnjll (pistol). -■ •' .b.-

- - - - -____-' M ARCH IST…